Chuyển đến phần nội dung

Truy cập nhiều nhất

Truy cập gần đây

navigation

Material Design cho Nhà phát triển

Phụ thuộc và Điều kiện Tiên quyết

  • Android 5.0 (API mức 21)

Material design là một hướng dẫn toàn diện về thiết kế trực quan, chuyển động và tương tác giữa nhiều nền tảng và thiết bị. Để sử dụng material design trong ứng dụng Androi của mình, hãy làm theo hướng dẫn mô tả trong đặc tả material design và sử dụng những thành phần và tính năng mới sẵn có trong Android 5.0 (API mức 21).

Bài học này sẽ cho bạn thấy cách tạo ứng dụng material design bằng những phần tử sau:

Bài học này cũng hướng dẫn cho bạn cách duy trì tính tương thích với các phiên bản Android trước 5.0 (API mức 21) khi bạn sử dụng các tính năng về material design trong ứng dụng của mình.

Bài học

Bắt đầu
Tìm hiểu cách cập nhật ứng dụng của bạn với các tính năng của material design.
Sử dụng Chủ đề Material
Tìm hiểu cách áp dụng các kiểu phong cách material design cho ứng dụng của bạn.
Tạo Danh sách và Thẻ
Tìm hiểu cách tạo danh sách và thẻ với một diện mạo và cảm giác nhất quán bằng cách sử dụng widget hệ thống.
Định nghĩa Đổ bóng và Dạng xem Cắt hình
Tìm hiểu cách đặt độ cao cho dạng xem của bạn để tạo đổ bóng tùy chỉnh và cách cắt hình dạng xem.
Làm việc với Nội dung vẽ được
Tìm hiểu cách tạo nội dung vẽ được véc-tơ và cách nhuộm màu tài nguyên vẽ được.
Định nghĩa Hoạt hình Tùy chỉnh
Tìm hiểu cách tạo hoạt hình tùy chỉnh cho các dạng xem và chuyển tiếp hoạt động bằng các phần tử chung.
Duy trì Tính tương thích
Tìm hiểu cách duy trì tính tương thích với các phiên bản nền tảng trước Android 5.0.
Trang web này sử dụng cookie để lưu trữ lựa chọn của bạn đối với các tùy chọn hiển thị và ngôn ngữ dành riêng cho trang.

Nhận tin tức và mẹo mới nhất của nhà phát triển Android sẽ giúp bạn thành công trên Google Play.

* Các trường bắt buộc

Thật tuyệt!

Theo dõi Google Developers trên WeChat

Duyệt trang web này bằng ?

Bạn đã yêu cầu một trang bằng , tuy nhiên tùy chọn ngôn ngữ của bạn cho trang web này là .

Bạn có muốn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ và duyệt trang web này bằng không? Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ sau, hãy sử dụng menu ngôn ngữ ở cuối mỗi trang.

Lớp này yêu cầu cấp độ API là trở lên

Tài liệu này bị ẩn vì bạn đã chọn cấp độ API cho tài liệu này là . Bạn có thể thay đổi cấp độ API của tài liệu bằng bộ chọn ở phía trên ngăn điều hướng bên trái.

Để biết thêm thông tin về việc chỉ định cấp độ API mà ứng dụng của bạn yêu cầu, hãy đọc phần Hỗ trợ các phiên bản nền tảng khác nhau.

Take a short survey?
Help us improve the Android developer experience. (April 2018 — Developer Survey)