Tạo giao diện người dùng có khả năng tương thích ngược

Lớp này minh hoạ cách sử dụng API và thành phần giao diện người dùng có trong các phiên bản Android mới hơn theo cách có khả năng tương thích ngược, giúp đảm bảo ứng dụng vẫn chạy trên các phiên bản trước của nền tảng.

Trong lớp học này, tính năng mới có tên là Action Bar Tab (Thẻ trên thanh thao tác) được giới thiệu trong Android 3.0 (API cấp 11) đóng vai trò là ví dụ hướng dẫn, nhưng bạn có thể áp dụng những kỹ thuật này cho các tính năng API và thành phần giao diện người dùng khác.

Bài học

Tóm tắt các API mới
Xác định tính năng và API mà ứng dụng của bạn cần. Tìm hiểu cách xác định giao diện Java trung gian dành riêng cho ứng dụng để tóm tắt việc triển khai thành phần giao diện người dùng cho ứng dụng của bạn.
Proxy cho các API mới
Tìm hiểu cách triển khai giao diện sử dụng các API mới.
Tạo phương thức triển khai với các API cũ
Tìm hiểu cách tạo phương thức triển khai tuỳ chỉnh cho giao diện sử dụng các API cũ.
Sử dụng thành phần nhận biết phiên bản
Tìm hiểu cách chọn phương thức triển khai để sử dụng trong thời gian chạy và bắt đầu sử dụng giao diện trong ứng dụng.

Bạn cũng nên đọc