Tìm mã mẫu

Android Studio cung cấp một số mẫu và mã mẫu để bạn sử dụng nhằm tăng tốc độ phát triển ứng dụng. Hãy duyệt xem mã mẫu để tìm hiểu cách xây dựng các thành phần cho ứng dụng. Sử dụng các mẫu này để tạo mô-đun ứng dụng mới, hoạt động riêng lẻ hoặc các thành phần cụ thể khác trong dự án Android.

Trang này mô tả cách truy cập và sử dụng các mã mẫu Android chất lượng cao do Google cung cấp. Để biết thông tin về các mẫu, hãy xem phần Thêm mã qua một mẫu.

Sử dụng trình duyệt mẫu để chọn, xem trước và nhập ít nhất một ứng dụng mẫu dưới dạng dự án:

  1. Chọn File > New > Import Sample (Tệp > Mới > Nhập mẫu).
  2. Sử dụng hộp tìm kiếm hoặc thanh cuộn để duyệt xem các mẫu.
  3. Khi bạn tìm thấy một mẫu mà mình quan tâm, hãy làm nổi bật và xem trước nội dung của mẫu đó.
  4. Nếu bạn muốn nhập mẫu này dưới dạng dự án, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo), rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).
Hộp thoại Browse Samples (Duyệt xem mẫu)
Hình 1. Hộp thoại Duyệt xem mẫu với danh sách mẫu và bản xem trước.

Bạn cũng có thể duyệt xem mã nguồn thông qua GitHub.