Quy trình làm việc cơ bản dành cho nhà phát triển

Về mặt lý thuyết, quy trình làm việc để phát triển một ứng dụng dành cho Android cũng tương tự như quy trình phát triển ứng dụng cho các nền tảng ứng dụng khác. Tuy nhiên, để xây dựng hiệu quả một ứng dụng được thiết kế chuyên nghiệp dành cho Android, bạn cần có một số công cụ đặc biệt.

Trang này cung cấp thông tin tổng quan về quy trình xây dựng ứng dụng Android và chứa những đường liên kết đến nội dung chi tiết về các công cụ Android Studio cho từng giai đoạn phát triển.

 1. Thiết lập không gian làm việc

  Đây là bước đầu tiên của quá trình phát triển ứng dụng Android. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem trang cài đặt Android Studio và hướng dẫn tạo một dự án.

  Hoàn thành hướng dẫn từng bước về Android Studio và tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản về phát triển Android cùng hướng dẫn Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên.

 2. Viết mã cho ứng dụng

  Sau khi thiết lập không gian làm việc, bạn có thể bắt đầu viết mã cho ứng dụng. Android Studio cung cấp nhiều công cụ phân tích thông minh giúp bạn làm việc nhanh hơn, viết mã chất lượng, thiết kế giao diện người dùng và tạo tài nguyên cho các loại thiết bị. Để biết thêm thông tin về các công cụ và tính năng có sẵn, hãy xem phần Viết mã cho ứng dụng.

 3. Xây dựng và chạy ứng dụng

  Trong giai đoạn xây dựng và chạy ứng dụng, bạn sẽ xây dựng dự án thành một gói APK có thể gỡ lỗi mà bạn có thể cài đặt rồi chạy trên trình mô phỏng hoặc thiết bị chạy hệ điều hành Android. Để biết thêm thông tin về cách chạy mã, hãy xem phần Xây dựng và chạy ứng dụng.

  Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh bản dựng trong giai đoạn này. Ví dụ: bạn có thể tạo các biến thể bản dựng để tạo ra những phiên bản của ứng dụng qua cùng dự án, đồng thời rút gọn mã và tài nguyên để giảm dung lượng ứng dụng. Để bắt đầu tìm hiểu về cấu hình bản dựng tuỳ chỉnh, hãy xem phần Định cấu hình bản dựng.

 4. Gỡ lỗi, phân tích tài nguyên và kiểm thử

  Trong giai đoạn lặp lại này, bạn tiếp tục vừa phát triển ứng dụng vừa loại bỏ các lỗi và tối ưu hoá hiệu suất. Để được hỗ trợ gỡ lỗi và tối ưu hoá ứng dụng, hãy kiểm thử ứng dụng trong Android Studio.

  Để biết thêm thông tin về cách gỡ lỗi, hãy đọc phần Gỡ lỗi ứng dụngViết và xem nhật ký bằng Logcat.

  Để xem và phân tích các chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như mức sử dụng bộ nhớ, lưu lượng truy cập mạng, mức độ tác động của CPU và các chỉ số khác, hãy xem phần Phân tích hiệu suất của ứng dụng.

 5. Phát hành

  Để chuẩn bị phát hành ứng dụng cho người dùng, bạn cần xây dựng một tệp Android App Bundle, ký bằng khoá bảo mật và sẵn sàng phát hành tệp đó lên Cửa hàng Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phát hành ứng dụng.