Quy trình làm việc cơ bản dành cho nhà phát triển

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Về mặt lý thuyết, quy trình làm việc để phát triển một ứng dụng dành cho Android cũng giống như quy trình phát triển các nền tảng của ứng dụng khác. Tuy nhiên, để xây dựng một cách hiệu quả một ứng dụng được thiết kế chuyên nghiệp dành cho Android, bạn cần có một số công cụ đặc biệt. Danh sách sau đây cung cấp thông tin tổng quan về quy trình xây dựng ứng dụng dành cho Android và bao gồm liên kết đến một số công cụ trong Android Studio mà bạn nên sử dụng trong mỗi giai đoạn phát triển.

 1. Thiết lập không gian làm việc

  Đây là giai đoạn có thể bạn đã hoàn tất: Cài đặt Android Studiotạo một dự án.

  Để biết hướng dẫn từng bước về Android Studio, trong đó hướng dẫn một số nguyên tắc cơ bản về phát triển Android, hãy xem hướng dẫn về cách Xây dựng ứng dụng đầu tiên.

 2. Viết mã cho ứng dụng

  Bây giờ, bạn có thể tiến hành. Android Studio cung cấp nhiều công cụ và phân tích thông minh giúp bạn làm việc nhanh hơn, viết mã chất lượng, thiết kế giao diện người dùng và tạo tài nguyên cho nhiều loại thiết bị. Để biết thêm thông tin về các công cụ và tính năng có sẵn, hãy xem nội dung Viết mã cho ứng dụng.

 3. Xây dựng và chạy

  Trong giai đoạn này, bạn cần tạo dự án thành gói APK có thể gỡ lỗi để có thể cài đặt và chạy trên trình mô phỏng hoặc thiết bị chạy Android. Để biết thêm thông tin về cách chạy mã, hãy xem nội dung Xây dựng và chạy ứng dụng.

  Bạn cũng có thể bắt đầu tùy chỉnh bản dựng. Ví dụ: bạn có thể tạo các biến thể xây dựng để tạo ra các phiên bản khác nhau của ứng dụng từ cùng một dự án, đồng thời thu hẹp mã và tài nguyên để tạo ứng dụng nhỏ hơn. Để tìm hiểu hướng dẫn tùy chỉnh bản dựng, hãy xem nội dung Định cấu hình bản dựng.

 4. Gỡ lỗi, tạo hồ sơ và kiểm thử

  Đây là giai đoạn lặp lại để bạn tiếp tục viết mã cho ứng dụng nhưng tập trung vào việc loại bỏ lỗi và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Tất nhiên, việc tạo kiểm thử sẽ giúp bạn nỗ lực hết mình.

  Để tìm hiểu thông tin về các nhiệm vụ để gỡ lỗi cơ bản, hãy đọc nội dungGỡ lỗi ứng dụngGhi và xem nhật ký.

  Để xem và phân tích các chỉ số hiệu suất khác nhau, chẳng hạn như mức sử dụng bộ nhớ, lưu lượng truy cập mạng, mức tác động của CPU và các chỉ số khác, hãy xem nội dung Công cụ phân tích hiệu suất.

  Để tìm hiểu cách tạo kiểm thử, hãy xem nội dung Kiểm thử ứng dụng.

 5. Xuất bản

  Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng cho người dùng, bạn chỉ cần cân nhắc thêm một số điểm, chẳng hạn như tạo phiên bản cho ứng dụng, tạo Android App Bundle và ký ứng dụng bằng khóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Phát hành ứng dụng.