Hỗ trợ máy ảnh

Trình mô phỏng hỗ trợ việc sử dụng chức năng máy ảnh cơ bản trên thiết bị ảo cho các phiên bản Android trước đây. Android 11 trở lên hỗ trợ thêm các tính năng máy ảnh sau đây cho Trình mô phỏng Android:

 • Chụp ảnh RAW
 • Xử lý lại YUV
 • Thiết bị cấp 3
 • Hỗ trợ máy ảnh logic
 • Mô phỏng hướng cảm biến bằng cách sử dụng dữ liệu trong trình quản lý cảm biến
 • Tăng độ ổn định cho video bằng cách giảm tần suất rung tay
 • Áp dụng tính năng nâng cao độ tương phản cạnh bằng cách xoá hiệu ứng nâng cấp thường được thực hiện trong quy trình YUV
 • Nhiều máy ảnh đồng thời

Máy ảnh cảnh ảo và ARCore

Bạn có thể sử dụng máy ảnh cảnh ảo (virtual scene camera) trong môi trường ảo để thử nghiệm các ứng dụng thực tế tăng cường (AR) được tạo bằng ARCore.

Để biết thông tin về cách sử dụng máy ảnh cảnh ảo trong trình mô phỏng, hãy xem phần Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong Trình mô phỏng Android.

Khi dùng ứng dụng máy ảnh trong trình mô phỏng, bạn có thể nhập hình ảnh ở định dạng PNG hoặc JPEG để sử dụng bên trong cảnh ảo. Để chọn hình ảnh sẽ dùng trong một cảnh ảo, hãy mở cửa sổ Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng), chọn thẻ Camera > Virtual scene image (Máy ảnh > Hình ảnh cảnh ảo) rồi nhấp vào Add image (Thêm hình ảnh). Bạn có thể dùng tính năng này để nhập hình ảnh tuỳ chỉnh (chẳng hạn như mã QR) để dùng với mọi ứng dụng dựa trên máy ảnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm hình ảnh tăng cường vào cảnh.

Dùng macro để kiểm thử các hành động thực tế tăng cường phổ biến

Bạn có thể giảm đáng kể thời gian cần thiết để kiểm thử các hành động thực tế tăng cường phổ biến bằng cách dùng các macro được đặt sẵn trong trình mô phỏng. Ví dụ: bạn có thể dùng macro để đặt lại tất cả các cảm biến trên thiết bị về trạng thái mặc định.

Trước khi sử dụng macro, hãy làm theo các bước trong phần Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong Trình mô phỏng Android để thiết lập máy ảnh cảnh ảo cho ứng dụng, chạy ứng dụng trên trình mô phỏng và cập nhật ARCore. Sau đó, hãy làm theo các bước sau để sử dụng macro của trình mô phỏng:

 1. Khi trình mô phỏng đang chạy và ứng dụng kết nối với ARCore, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm trong bảng điều khiển trình mô phỏng.
 2. Chọn Record and Playback > Macro Playback (Ghi và phát > Phát macro).
 3. Chọn macro mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Play. (Phát)

  Trong khi phát, bạn có thể làm gián đoạn macro bằng cách nhấp vào Stop (Dừng).