Truyền trực tuyến trên thiết bị Android, do Firebase cung cấp

Tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị Android (do Firebase cung cấp) cho phép bạn kết nối an toàn với các thiết bị Android thực từ xa được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu bảo mật của Google. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để kiểm thử ứng dụng của bạn trên các đơn vị thực của một số thiết bị Android mới nhất, bao gồm cả Google Pixel 8 và 8 Pro, Pixel Fold, một số thiết bị Samsung, v.v.

Ảnh động minh hoạ cách sử dụng tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị trong Android Studio.

Tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị Android hiện đã có bản beta. Trong thời gian này, bạn có thể sử dụng tính năng truyền trực tuyến trên thiết bị mà không mất phí khi sử dụng các dự án Firebase trong gói tia sáng hoặc linh hoạt.

Sau khi kết nối với một thiết bị, bạn có thể triển khai ứng dụng, xem màn hình, tương tác với thiết bị (bao gồm cả việc xoay hoặc mở thiết bị) và thực hiện bất cứ thao tác nào khác với thiết bị qua kết nối ADB trực tiếp qua kết nối SSL mà không cần rời khỏi Android Studio. Khi bạn sử dụng xong thiết bị, Google sẽ xoá sạch tất cả dữ liệu của bạn và đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu trước khi cung cấp cho nhà phát triển khác.

Bắt đầu trong giai đoạn thử nghiệm

Để bắt đầu sử dụng bản beta, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản Android Studio Jellyfish mới nhất.
 2. Mở một dự án Android Studio.
 3. Chuyển đến phần View > Tool Windows > Device Manager (Xem > Cửa sổ công cụ > Trình quản lý thiết bị) rồi nhấp vào nút Firebase Hộp thoại trong Android Studio giúp bạn định cấu hình tính năng truyền trực tuyến cho thiết bị. ở gần đầu cửa sổ.
 4. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản nhà phát triển, hãy nhấp vào Log in to Google (Đăng nhập vào Google) rồi làm theo lời nhắc.
 5. Sau khi cung cấp cho Android Studio các quyền được yêu cầu, hãy quay lại IDE và chọn một dự án Firebase.
  1. Nếu chưa có dự án Firebase, bạn có thể tạo một dự án mà không tốn phí trong Bảng điều khiển của Firebase. Xin lưu ý rằng có thể có sự chậm trễ nhỏ giữa việc tạo một dự án mới và để có thể chọn dự án đó trên Android Studio.
  2. Nếu gặp lỗi bạn thiếu quyền thích hợp để sử dụng tính năng truyền trực tuyến thiết bị với dự án đã chọn, hãy làm theo hướng dẫn để cấp quyền.
 6. Sau khi chọn một dự án, bạn có thể duyệt qua danh sách thiết bị và chọn các thiết bị mình muốn dùng bằng cách đánh dấu vào hộp bên cạnh từng thiết bị trong danh sách.

 7. Nhấp vào OK.

Sau khi thiết bị bạn muốn sử dụng xuất hiện trong Trình quản lý thiết bị, bạn có thể kết nối với một thiết bị bằng cách nhấp vào hành động Start (Bắt đầu) bên cạnh thiết bị hoặc bằng cách chọn một thiết bị từ trình đơn thả xuống mục tiêu triển khai trong thanh công cụ chính và triển khai ứng dụng như bình thường.

Sau khi Android Studio đặt trước và kết nối với thiết bị bạn yêu cầu, cửa sổ Running Devices (Thiết bị đang chạy) sẽ xuất hiện. Để kéo dài phiên hoạt động, hãy nhấp vào nút Mở rộng đặt trước trên thanh công cụ của cửa sổ Running Devices (Thiết bị đang chạy) rồi chọn khoảng thời gian bạn muốn kéo dài phiên của mình.

Khi bạn dùng xong một thiết bị, hãy nhớ nhấp vào Return and xoá Device (Trả về và xoá thiết bị) từ trình đơn mục bổ sung cho thiết bị trong Trình quản lý thiết bị hoặc từ thông báo xuất hiện sau khi đóng thẻ thiết bị trong cửa sổ Thiết bị đang chạy. Điều này đảm bảo rằng bạn không mất nhiều phút sử dụng thiết bị một cách không cần thiết và thiết bị của bạn được xoá sạch và đặt lại về trạng thái ban đầu một cách an toàn sau khi thiết bị được cung cấp cho một nhà phát triển khác. Mọi số phút không sử dụng trong phiên sẽ được trả về dự án.

Cấp quyền

Để sử dụng tính năng truyền phát trên thiết bị, bạn cần sử dụng một dự án Firebase mà bạn có quyền Người chỉnh sửa hoặc Chủ sở hữu.

Nếu không có các quyền này cho dự án Firebase hiện có, bạn có thể tạo một quyền mới với tư cách Chủ sở hữu mà không tốn phí trong Bảng điều khiển của Firebase hoặc yêu cầu một thành viên trong nhóm của bạn làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến phần IAM trong Google Cloud Console.
 2. Nhấp vào Xem theo nguyên tắc > Cấp quyền truy cập.
 3. Thêm mã nhận dạng người dùng cho từng người dùng mà bạn muốn có quyền truy cập vào tính năng truyền trực tuyến trên thiết bị.
 4. Sử dụng trình đơn thả xuống Chọn vai trò, hãy chọn vai trò Quản trị viên có quyền truy cập trực tiếp trong Phòng thử nghiệm Firebase.
 5. Nhấp vào Thêm vai trò khác rồi chọn Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ trong trình đơn thả xuống Chọn vai trò.
 6. Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào Lưu

Định giá cho Truyền trực tuyến trên thiết bị Android

Tính năng thanh toán cho tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị Android sẽ bị tắt đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mức sử dụng, hạn mức và giá trong Firebase.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì khiến tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị Android (do Firebase cung cấp) trở nên khác biệt?

Thiết bị, bảo mật và chức năng. Truyền trực tuyến trên thiết bị Android là nơi bạn có thể truy cập vào một số thiết bị Android mới nhất một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. Ngoài ra, dịch vụ còn hỗ trợ một số thiết bị cũ hơn để bạn có quyền truy cập vào nhiều cấu hình và cấp độ API. Ngoài ra, vì các thiết bị này được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu bảo mật của Google, các phiên của bạn sẽ được bảo mật và thiết bị của bạn được đảm bảo sẽ được đặt lại về trạng thái ban đầu và được xoá trước khi người dùng khác sử dụng được.

Cuối cùng, dịch vụ này được tích hợp trực tiếp với Android Studio và có thể truy cập được qua kết nối ADB qua SSL. Vì vậy, các công cụ mà bạn sử dụng hằng ngày qua ADB hoạt động liền mạch với tính năng truyền trực tuyến trên thiết bị.

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

Để biết thông tin chi tiết về giá, hãy xem nội dung Định giá cho tính năng Phát trực tuyến trên thiết bị Android.

Phiên của tôi có bảo mật không và điều gì sẽ xảy ra khi phiên của tôi kết thúc?

Mỗi thiết bị được đặt trong các trung tâm dữ liệu bảo mật của Google và kết nối với máy trạm bằng kết nối ADB qua SSL. Khi phiên hoạt động của bạn kết thúc, dữ liệu thiết bị được đảm bảo sẽ bị xoá hoàn toàn và đặt lại về trạng thái ban đầu trước khi cung cấp thiết bị cho một nhà phát triển khác.

Tôi có cần phải sử dụng Android Studio không?

Mặc dù bạn phải dùng Android Studio Jellyfish trở lên để kết nối với dịch vụ và yêu cầu thiết bị, nhưng với kết nối ADB trực tiếp qua SSL, bạn có thể sử dụng mọi công cụ hoặc IDE dùng ADB để giao tiếp với các thiết bị kiểm thử sau khi đặt trước và kết nối với một thiết bị.