Thêm một mô-đun cho thiết bị mới

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các mô-đun cung cấp vùng chứa cho mã nguồn, tệp tài nguyên và tùy chọn cài đặt cấp ứng dụng của ứng dụng, chẳng hạn như tệp tạo ở cấp mô-đun và tệp kê khai Android. Mỗi mô-đun có thể được tạo, thử nghiệm và gỡ lỗi độc lập.

Android Studio sử dụng các mô-đun để giúp bạn dễ dàng thêm thiết bị mới vào dự án của bạn. Bằng cách làm theo một vài bước đơn giản trong Android Studio, bạn có thể tạo một mô-đun chứa mã dành riêng cho một loại thiết bị, chẳng hạn như Wear OS hoặc Android TV. Android Studio tự động tạo các thư mục mô-đun (chẳng hạn như thư mục nguồn và tài nguyên) và tệp build.gradle mặc định phù hợp với loại thiết bị. Ngoài ra, Android Studio sẽ tạo các mô-đun thiết bị có cấu hình bản dựng được đề xuất, chẳng hạn như sử dụng thư viện Leanback cho các mô-đun Android TV.

Trang này mô tả cách thêm mô-đun mới cho một thiết bị cụ thể.

Android Studio cũng giúp bạn dễ dàng thêm thư viện hoặc mô-đun Google Cloud vào dự án của mình. Để biết thông tin chi tiết về việc tạo một mô-đun thư viện, hãy xem phần Tạo mô-đun thư viện.

Tạo mô-đun mới

Để thêm một mô-đun mới vào dự án của bạn cho một thiết bị mới, hãy tiến hành như sau:

 1. Nhấp vào Tệp > Mới > Mô-đun mới.
 2. Trong cửa sổ Tạo mô-đun mới xuất hiện, Android Studio cung cấp các mô-đun thiết bị sau:
  • Mô-đun điện thoại và máy tính bảng
  • Mô-đun Wear OS
  • Mô-đun Android TV
  • Mô-đun Glass
  Chọn mô-đun cho thiết bị bạn muốn, sau đó nhấp vào Tiếp.
 3. Trong biểu mẫu Định cấu hình mô-đun mới, hãy nhập các thông tin sau:
  • Tên ứng dụng: Tên này được dùng làm tiêu đề của biểu tượng trình chạy ứng dụng cho mô-đun mới.
  • Tên mô-đun: Văn bản này được dùng làm tên của thư mục hiển thị mã nguồn và tệp tài nguyên của bạn.
  • Tên gói: Đây là vùng chứa tên Java cho mã trong mô-đun của bạn. Thuộc tính này được thêm làm thuộc tính package trong tệp kê khai Android của mô-đun.
  • SDK tối thiểu: Tùy chọn cài đặt này cho biết phiên bản nền tảng Android thấp nhất mà mô-đun ứng dụng hỗ trợ. Giá trị này đặt thuộc tính minSdkVersion trong tệp build.gradle mà bạn có thể chỉnh sửa sau.

  Sau đó nhấp vào Tiếp.

 4. Tùy thuộc vào mô-đun thiết bị bạn đã chọn, trang sau đây sẽ hiển thị một số mẫu mã thích hợp mà bạn có thể chọn làm hoạt động chính. Nhấp vào một mẫu hoạt động mà bạn muốn bắt đầu, sau đó nhấp vào Tiếp . Nếu bạn không cần một hoạt động, hãy nhấp vào Thêm không hoạt động, nhấp vào Hoàn tất, và thế là xong.
 5. Nếu bạn đã chọn một mẫu hoạt động, hãy nhập các tùy chọn cài đặt cho hoạt động của bạn trên trang Tùy chỉnh hoạt động. Hầu hết các mẫu đều yêu cầu Tên hoạt động, Tên bố cục, Tiêu đềNgôn ngữ nguồn, nhưng mỗi mẫu có chế độ cài đặt riêng cho hoạt động của bạn. Nhấp vào Hoàn tất. Khi tạo mô-đun ứng dụng với mẫu hoạt động, bạn có thể chạy và kiểm tra ngay mô-đun trên thiết bị của mình.

Android Studio tạo tất cả các tệp cần thiết cho mô-đun mới và đồng bộ hóa dự án với các tệp gradle mô-đun mới. Têm mô-đun cho một thiết bị mới cũng sẽ thêm mọi phần phụ thuộc bắt buộc cho thiết bị mục tiêu vào tệp bản dựng của mô-đun.

Sau khi quá trình đồng bộ hóa dự án Gradle hoàn tất, mô-đun mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ Dự án ở bên trái. Nếu bạn không thấy thư mục mô-đun mới, hãy đảm bảo cửa sổ hiển thị Chế độ xem Android.

Nhập mô-đun

Để nhập một mô-đun hiện có vào dự án của bạn, hãy tiến hành như sau:

 1. Nhấp vào Tệp > Mới > Nhập Mô-đun.
 2. Trong hộp Thư mục nguồn, hãy nhập hoặc chọn thư mục của(các) mô-đun mà bạn muốn nhập:
  • Nếu bạn đang nhập một mô-đun, hãy chỉ rõ thư mục gốc của mô-đun đó.
  • Nếu bạn đang nhập nhiều mô-đun từ một dự án, hãy chỉ ra thư mục dự án. Đối với mỗi mô-đun bên trong thư mục, một hộp sẽ xuất hiện và cho biết Vị trí nguồnTên mô-đun. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đánh dấu vào hộp Nhập cho từng mô-đun mà bạn muốn nhập.
  Nếu(các) mô-đun của bạn có các phần phụ thuộc khác, thì các mô-đun đó sẽ được liệt kê để nhập trong phần Mô-đun bắt buộc bổ sung.
 3. Nhập (các) tên mô-đun mà bạn muốn vào (các) trường Tên mô-đun.
 4. Nhấp vào Hoàn tất.

Sau khi được nhập, mô-đun sẽ xuất hiện trong cửa sổ Dự án ở bên trái.

Bước tiếp theo

Sau khi thêm mô-đun mới, bạn có thể sửa đổi mã và tài nguyên mô-đun, định cấu hình tùy chọn cài đặt bản dựng của mô-đun và xây dựng mô-đun. Bạn cũng có thể chạy và gỡ lỗi mô-đun như bất kỳ ứng dụng nào khác.

Bạn cũng nên thêm mã và tài nguyên để hỗ trợ đúng cách thiết bị mới. Để biết thêm thông tin về cách phát triển các mô-đun ứng dụng cho các loại thiết bị khác nhau, hãy xem tài liệu tương ứng.

Khi phát triển mô-đun mới, bạn có thể tạo mã độc lập cho thiết bị đã bị trùng lặp trong một mô-đun ứng dụng khác. Thay vì duy trì mã trùng lặp, hãy cân nhắc di chuyển mã được chia sẻ sang một mô-đun thư viện và thêm thư viện đó vào phần phụ thuộc của các mô-đun ứng dụng. Để biết thêm thông tin về việc tạo mô-đun thư viện và thêm mô-đun làm phần phụ thuộc, hãy xem Tạo thư viện Android.