Trình phân tích năng lượng

Kể từ Android Studio Hedgehog, Power Profiler (Trình phân tích năng lượng) sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện năng trên thiết bị. Bạn có thể xem dữ liệu mới này trong Trình theo dõi mức tiêu thụ năng lượng trên thiết bị (ODPM). Trình này chia phân đoạn thông tin thành các hệ thống phụ được gọi là "Power Rails" (Đường dẫn năng lượng). Xem phần Đường dẫn năng lượng có thể phân tích để biết danh sách các hệ thống phụ được hỗ trợ.

System Trace (Theo dõi hệ thống) ghi lại và hiển thị dữ liệu về mức tiêu thụ điện năng. Dữ liệu này là một phần của trình phân tích CPU. Dữ liệu này giúp bạn liên tưởng một cách trực quan mức tiêu thụ điện năng của thiết bị với các hành động diễn ra trong ứng dụng. Trình phân tích năng lượng giúp bạn trực quan hóa dữ liệu này.

Hình 1. Ví dụ về mức tiêu thụ điện năng ở nhiều đường dẫn năng lượng.

Đường dẫn năng lượng có thể phân tích

ODPM báo cáo tất cả đường dẫn năng lượng có thể phân tích được có trong Android 10 (API cấp 29) trở lên cũng như trên Pixel 6 và các thiết bị Pixel tiếp theo.

Bảng 1. Khả năng sử dụng của từng đường dẫn năng lượng sẽ thay đổi tuỳ theo thiết bị đang dùng.
Tên của đường dẫn năng lượng Nội dung mô tả
CPU lớn Năng lượng do lõi CPU lớn tiêu thụ.
CPU nhỏ Năng lượng do lõi CPU nhỏ tiêu thụ
CPU cỡ nhỡ Năng lượng do lõi CPU nhỡ tiêu thụ.
Máy ảnh Năng lượng do cảm biến máy ảnh tiêu thụ
Mạng di động Năng lượng do cảm biến mạng di động tiêu thụ
Màn hình Năng lượng do màn hình tiêu thụ
GPS Năng lượng do cảm biến GPS tiêu thụ
GPU Năng lượng do cảm biến GPU tiêu thụ
Bộ nhớ Năng lượng do bộ nhớ RAM tiêu thụ
Lõi cảm biến Năng lượng do các cảm biến thiết bị khác tiêu thụ
UFS (ổ đĩa) Năng lượng do cảm biến Ổ đĩa tiêu thụ
Mạng WLAN Năng lượng do cảm biến Wifi tiêu thụ.

Các thiết bị không hỗ trợ ODPM có thể cung cấp dữ liệu về mức tiêu thụ năng lượng thông qua bộ đếm Coulomb và đồng hồ đo pin.

Bảng 2. Dữ liệu về mức tiêu thụ năng lượng.
Tên Nội dung mô tả
Dung lượng Phần trăm pin còn lại (%).
Sạc pin Mức pin còn lại tính bằng microampe-giờ (μAh).
Dòng điện Dòng điện tức thời tính bằng microampe (μA).

Các trường hợp ví dụ để phân tích mức tiêu thụ năng lượng bằng Trình phân tích năng lượng

Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng cần tải các thành phần xuống qua mạng. Bạn muốn biết được mức tiêu thụ năng lượng của đường dẫn năng lượng WLAN thay đổi như thế nào khi tải từng thành phần xuống so với khi tải một lượng dữ liệu lớn xuống.

Tình huống A: Ứng dụng đưa ra các yêu cầu về từng mạng để tải các thành phần xuống qua mạng WLAN.

Hình 2. Các yêu cầu về từng mạng để tải tài thành phần qua mạng WLAN.

Tình huống B: Ứng dụng thực hiện một yêu cầu mạng để tải một khối thành phần rất lớn xuống bằng WLAN.

Hình 3. Mỗi một yêu cầu mạng sẽ tải một thành phần rất lớn xuống bằng mạng WLAN.

Như đã trình bày trong các trường hợp trước, hai dấu theo dõi hệ thống cho thấy các chữ ký khác nhau của mức tiêu thụ năng lượng trong đường dẫn năng lượng WLAN dựa trên cách bạn kích hoạt việc tải xuống.

Mặc dù ví dụ trước là một cách đơn giản để đo lường mức tiêu thụ năng lượng trong các tình huống khác nhau, nhưng nó cho thấy quy trình mà bạn có thể xây dựng các kiểm thử A/B phức tạp hơn cho ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các quy trình kiểm thử này để tối ưu hoá mức tiêu thụ năng lượng trên nhiều tính năng hoặc cách triển khai khác nhau của cùng một tính năng.

Lưu ý quan trọng

  • ODPM đo lường mức tiêu thụ năng lượng ở cấp thiết bị – không dành riêng cho bất kỳ ứng dụng nào. Bạn có thể liên hệ thông tin tiêu thụ năng lượng từ ODPM với những gì xảy ra trong nền hoặc nền trước của ứng dụng. Do đó, dữ liệu tiêu thụ năng lượng có thể bị nhiễu bởi số ứng dụng đang hoạt động trên thiết bị tại thời điểm đọc dữ liệu ODPM.
  • Trình phân tích năng lượng đọc dữ liệu về mức tiêu thụ năng lượng từ ODPM, vốn chỉ có trên Pixel 6 và các thiết bị Pixel tiếp theo chạy Android 10 (API cấp 29) trở lên.
  • Một số đường dẫn năng lượng có thể chỉ có trên một số thiết bị triển khai ODPM.