Android Studio ile tanışın

Android Studio, Android uygulama geliştirmede kullanılan resmi Entegre Geliştirme Ortamı'dır (IDE). IntelliJ IDEA 'nın güçlü kod düzenleyici ve geliştirici araçlarını temel alan Android Studio, Android uygulamaları oluştururken üretkenliğinizi artıracak daha fazla özellik sunar. Örneğin:

 • Gradle tabanlı esnek bir derleme sistemi
 • Hızlı ve zengin özelliklere sahip bir emülatör
 • Tüm Android cihazlar için uygulama geliştirebileceğiniz birleşik bir ortam
 • Emülatörlerdeki ve fiziksel cihazlardaki composable'ları gerçek zamanlı olarak güncellemek için Canlı Düzenleme
 • Yaygın uygulama özellikleri oluşturmanıza ve örnek kodları içe aktarmanıza yardımcı olacak kod şablonları ve GitHub entegrasyonu
 • Kapsamlı test araçları ve çerçeveleri
 • Performans, kullanılabilirlik, sürüm uyumluluğu ve diğer sorunları tespit etmek için Lint araçları
 • C++ ve NDK desteği
 • Google Cloud Messaging ve App Engine'i entegre etmeyi kolaylaştıran Google Cloud Platform için yerleşik destek

Bu sayfada temel Android Studio özellikleriyle ilgili temel bilgiler sunulmaktadır. En son değişikliklerin özeti için Android Studio sürüm notlarına bakın.

Proje yapısı

Şekil 1. Proje dosyalarını Android proje görünümünde kullanabilirsiniz.

Android Studio'daki her proje, kaynak kodu dosyaları ve kaynak dosyaları içeren bir veya daha fazla modül içerir. Modül türleri şunlardır:

 • Android uygulama modülleri
 • Kütüphane modülleri
 • Google App Engine modülleri

Varsayılan olarak Android Studio, proje dosyalarınızı Şekil 1'de gösterildiği gibi Android proje görünümünde görüntüler. Bu görünüm, projenizin önemli kaynak dosyalarına hızlı erişim sağlamak için modüller halinde düzenlenmiştir. Tüm derleme dosyaları en üst düzeyde, Gradle Komut Dosyaları altında görülebilir.

Her uygulama modülü aşağıdaki klasörleri içerir:

 • manifests: AndroidManifest.xml dosyasını içerir.
 • java: JUnit test kodu dahil Kotlin ve Java kaynak kodu dosyalarını içerir.
 • res: Kullanıcı arayüzü dizeleri ve bit eşlem görüntüleri gibi kod dışı tüm kaynakları içerir.

Diskteki Android proje yapısı bu düz gösterimden farklıdır. Projenin gerçek dosya yapısını görmek için Proje menüsünden Android yerine Proje'yi seçin.

Daha fazla bilgi için Projelere genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.

Gradle derleme sistemi

Android Studio, Android Gradle eklentisi tarafından sağlanan Android'e özel daha fazla özellik sayesinde, derleme sisteminin temeli olarak Gradle'ı kullanır. Bu derleme sistemi, Android Studio menüsünden ve komut satırından bağımsız olarak entegre bir araç olarak çalışır. Şunları yapmak için derleme sisteminin özelliklerini kullanabilirsiniz:

 • Derleme işlemini özelleştirin, yapılandırın ve genişletin.
 • Aynı projeyi ve modülleri kullanarak uygulamanız için farklı özelliklere sahip birden fazla APK oluşturun.
 • Kaynak kümelerinde kod ve kaynakları yeniden kullanın.

Gradle'ın esnekliğinden yararlanarak, tüm bunları uygulamanızın temel kaynak dosyalarını değiştirmeden yapabilirsiniz.

Kotlin (önerilen) kullanıyorsanız Android Studio derleme dosyaları build.gradle.kts, Groovy kullanıyorsanız build.gradle olarak adlandırılır. Bunlar, derlemeyi Android Gradle eklentisi tarafından sağlanan öğelerle yapılandırmak için Kotlin veya Groovy söz dizimini kullanan düz metin dosyalarıdır. Her projenin tüm proje için üst düzey bir derleme dosyası ve her modül için ayrı modül düzeyinde derleme dosyaları vardır. Mevcut bir projeyi içe aktardığınızda, Android Studio gerekli derleme dosyalarını otomatik olarak oluşturur.

Derleme sistemi ve derlemenizi nasıl yapılandıracağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Derlemenizi yapılandırma bölümüne bakın.

Varyant oluşturma

Derleme sistemi, tek bir projeden aynı uygulamanın farklı sürümlerini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, uygulamanızın hem ücretsiz hem de ücretli bir sürümüne sahipseniz veya Google Play'de farklı cihaz yapılandırmaları için birden fazla APK dağıtmak istiyorsanız yararlı olur.

Derleme varyantlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Derleme varyantlarını yapılandırma bölümüne bakın.

Birden fazla APK desteği

Birden fazla APK desteği sayesinde ekran yoğunluğuna veya ABI'ya göre birden fazla APK'yı etkili bir şekilde oluşturabilirsiniz. Örneğin, hdpi ve mdpi ekran yoğunlukları için bir uygulamanın ayrı APK'larını oluştururken bunları tek bir varyant olarak düşünüp test APK'sı, javac, dx ve ProGuard ayarlarını paylaşmalarına izin verebilirsiniz.

Birden fazla APK desteği hakkında daha fazla bilgi için Birden çok APK oluşturma konusunu okuyun.

Kaynak daraltma

Android Studio'da kaynak daraltma, kullanılmayan kaynakları paketlenmiş uygulamanızdan ve kitaplık bağımlılıklarından otomatik olarak kaldırır. Örneğin, uygulamanız Google Drive işlevlerine erişmek için Google Play Hizmetleri'ni kullanıyorsa ve şu anda Google ile Oturum Açma'yı kullanmıyorsanız kaynak azaltma işlemi, SignInButton düğmelerine ilişkin çeşitli çekilebilir öğeleri kaldırabilir.

Not: Kaynak daraltma, ProGuard gibi kod daraltma araçlarıyla birlikte çalışır.

Kod ve kaynakları küçültme hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı küçültme, gizleme ve optimize etme bölümüne bakın.

Bağımlılıkları yönetme

Projenizin bağımlılıkları, modül düzeyindeki derleme komut dosyasında ad ile belirtilir. Gradle, bağımlılıkları bulur ve derlemenizde kullanıma sunar. build.gradle.kts dosyanızda modül bağımlılıklarını, uzak ikili bağımlılıkları ve yerel ikili bağımlılıkları tanımlayabilirsiniz.

Android Studio, projeleri varsayılan olarak Maven Merkezi Veri Havuzu'nu kullanacak şekilde yapılandırır. Bu yapılandırma, projenin üst düzey derleme dosyasına eklenir.

Bağımlılıkları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Derleme bağımlılıkları ekleme konusunu okuyun.

Hata ayıklama ve profil araçları

Android Studio, hata ayıklamanıza ve kodunuzun performansını iyileştirmenize yardımcı olur. Buna satır içi hata ayıklama ve performans analizi araçları dahildir.

Satır içi hata ayıklama

Referansların, ifadelerin ve değişken değerlerinin satır içi doğrulanmasıyla hata ayıklayıcı görünümünde kod adım adım açıklamalı kılavuzlarınızı geliştirmek için satır içi hata ayıklamayı kullanın.

Satır içi hata ayıklama bilgileri şunları içerir:

 • Satır içi değişken değerleri
 • Seçili nesneye başvuruda bulunan nesneler
 • Yöntem döndürme değerleri
 • Lambda ve operatör ifadeleri
 • İpucu değerleri

Satır içi hata ayıklamayı etkinleştirmek için Hata Ayıklama penceresinde Ayarlar tıklayın ve Düzenleyicide Değişken Değerlerini Göster'i seçin.

Performans profil araçları

Android Studio, uygulamanızın belleğini ve CPU kullanımını kolayca takip edebilmeniz, ayrılan nesneleri bulabilmeniz, bellek sızıntılarını bulabilmeniz, grafik performansını optimize edebilmeniz ve ağ isteklerini analiz edebilmeniz için performans profil araçları sunar.

Uygulamanız bir cihaz veya emülatörde çalışırken performans profil oluşturucularını kullanmak için Görünüm > Araç Pencereleri > Profil Aracı'nı seçerek Android Profiler'ı açın.

Performans profil araçları hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızın performansını belirleme bölümünü inceleyin.

Yığın dökümü

Android Studio'da bellek kullanımının profilini oluştururken aynı anda çöp toplama başlatabilir ve Java yığınını Android'e özel HPROF ikili biçimli bir dosyadaki yığın anlık görüntüsüne dökebilirsiniz. HPROF görüntüleyici, bellek kullanımını izlemenize ve bellek sızıntılarını bulmanıza yardımcı olmak için sınıfları, her sınıfın örneklerini ve bir referans ağacı görüntüler.

Yığın dökümleriyle çalışma hakkında daha fazla bilgi için Yığın dökümü yakalama bölümüne bakın.

Bellek Profil Aracı

Bellek ayırmayı takip etmek ve belirli işlemleri gerçekleştirirken nesnelerin nerede ayrıldığını izlemek için Bellek Profil Aracı'nı kullanın. Bu ayırmalar, bu işlemlerle ilgili yöntem çağrılarını ayarlayarak uygulamanızın performansını ve bellek kullanımını optimize etmenize yardımcı olur.

Ayırmaları izleme ve analiz etme hakkında bilgi için Bellek ayırmalarını görüntüleme bölümüne bakın.

Veri dosyası erişimi

Systrace ve Logcat gibi Android SDK araçları, ayrıntılı uygulama analizi için performans ve hata ayıklama verileri oluşturur.

Oluşturulan kullanılabilir veri dosyalarını görüntülemek için:

 1. Yakalama aracı penceresini açın.
 2. Oluşturulan dosyalar listesinde, verileri görüntülemek için bir dosyayı çift tıklayın.
 3. Standarda dönüştürmek için HPROF dosyalarını sağ tıklayın.
 4. RAM kullanımınızın dosya biçimini inceleyin.

Kod incelemeleri

Programınızı derlediğiniz her defasında Android Studio, yapılandırılmış lint denetimlerini ve diğer IDE denetimlerini otomatik olarak çalıştırır. Böylece, kodunuzun yapısal kalitesiyle ilgili sorunları kolayca tespit edip düzeltmenize yardımcı olur.

lint aracı, Android proje kaynak dosyalarınızda olası hatalar ve doğruluk, güvenlik, performans, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve uluslararasılaştırma açısından optimizasyon iyileştirmeleri olup olmadığını kontrol eder.

2. Şekil. Android Studio'da lint denetiminin sonuçları.

Android Studio, lint kontrollerinin yanı sıra kodlama iş akışınızı kolaylaştırmak için IntelliJ kod incelemeleri yürütür ve ek açıklamaları doğrular.

Daha fazla bilgi için Kodunuzu lint kontrolleriyle iyileştirme bölümüne bakın.

Android Studio'da ek açıklamalar

Android Studio; boş işaretçi istisnaları ve kaynak türü çakışmaları gibi hataları yakalamanıza yardımcı olmak amacıyla değişkenler, parametreler ve dönüş değerleri için ek açıklamaları destekler.

Android SDK Manager, Jetpack Notlar kitaplığını Android Studio ile kullanılmak üzere Android Destek Deposu'nda paketler. Android Studio, kod incelemesi sırasında yapılandırılmış ek açıklamaları doğrular.

Android ek açıklamaları hakkında daha fazla bilgi için Ek açıklamalarla kod incelemesini iyileştirme bölümüne bakın.

Günlük mesajları

Uygulamanızı Android Studio ile derleyip çalıştırdığınızda adb çıkış ve cihaz günlük mesajlarını Logcat penceresinde görüntüleyebilirsiniz.

Geliştirici hesabınızda oturum açın

Kimlik doğrulama gerektiren ek araçlara (ör. Uygulama Kalitesi Analizleri'ndeki Firebase ve Android Vitals ve Android Studio'daki Gemini) erişmek için Android Studio'da geliştirici hesabınızda oturum açın. Oturum açarak bu araçlara, Google hizmetlerindeki verilerinizi görüntüleme ve yönetme izni vermiş olursunuz.

Android Studio'da geliştirici hesabınızda oturum açmak için araç çubuğunun sonundaki profil simgesini tıklayın. IDE'ye yalnızca etkinleştirmek istediğiniz her özellik için gereken izinleri sağlamak üzere talimatları uygulayın. Zaten oturum açtıysanız izinleri Dosya (macOS'te Android Studio) > Ayarlar > Araçlar > Google Hesapları bölümünden yönetebilirsiniz.