Chụp ảnh màn hình

Trên nhiều thiết bị Android, bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng tổ hợp phím: Nhấn và giữ đồng thời nút Nguồn và phím Giảm âm lượng. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng Android Studio như sau:

 1. Chạy ứng dụng của bạn trên một thiết bị hoặc trình mô phỏng đã kết nối. Nếu bạn sử dụng một thiết bị đã kết nối, hãy nhớ bật tính năng gỡ lỗi USB.
 2. Trong Android Studio, hãy chọn View > Tool Windows > Logcat (Xem > Cửa sổ công cụ > Logcat) để mở Logcat.
 3. Chọn thiết bị và một quy trình từ trình đơn thả xuống ở đầu cửa sổ.
 4. Nhấp vào Screen Capture (Chụp ảnh màn hình) ở bên trái của cửa sổ.

  Ảnh chụp màn hình sẽ xuất hiện trong cửa sổ Screenshot Editor (Trình chỉnh sửa ảnh chụp màn hình).

  Mẹo: Trên Android 7.0 trở lên, hãy mở Cài đặt, chọn Developer options (Tùy chọn cho nhà phát triển) > Demo mode (Chế độ minh họa) rồi bật Show demo mode (Hiển thị chế độ minh họa). Thao tác này sẽ đặt lại thanh trạng thái để tạm thời xóa thông báo, đồng thời đặt mức tín hiệu và mức pin thành đầy. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định cấu hình tùy chọn cho nhà phát triển trên thiết bị.

  Hình 1. Trình chỉnh sửa ảnh chụp màn hình

 5. Bạn có thể thay đổi hình ảnh nếu muốn:
  • Recapture (Chụp lại): Chụp ảnh màn hình mới.
  • Rotate Left (Xoay trái): Xoay ảnh 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.
  • Rotate Right (Xoay phải): Xoay ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
  • Frame Screenshot (Chụp ảnh màn hình trong khung): Chọn một thiết bị để bọc ảnh chụp màn hình trong một khung ảnh nghệ thuật thực tế trên thiết bị.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn một thiết bị cho khung ảnh chụp màn hình khác với thiết bị thực tế mà bạn đã chụp thì trình chỉnh sửa sẽ kéo dài hình ảnh của bạn để vừa với kích thước của khung thiết bị. Bạn nên sử dụng Trình tạo hình ảnh thiết bị trực tuyến. Công cụ này cung cấp khung hình thiết bị cho các thiết bị phổ biến khác.

 6. Nhấp vào Save (Lưu), chỉ định vị trí và tên tệp, sau đó nhấp vào OK.