Android Studio ile ilgili sorunları giderme

Bu sayfada, Android Studio'da sık karşılaşılan sorunların ve yapılandırma sorunlarının giderilmesine ilişkin yönergeler yer almaktadır.

Yüksek yoğunluklu ekranlar

1.5 sürümünden itibaren Android Studio tüm platformlarda yüksek yoğunluklu ekranlar (HiDPI ve Retina monitörler gibi) için destek sağlamaktadır.

Ölçekleme faktörü ayarları

Android Studio, ekranınızın ölçeklendirme faktörünü şu şekilde belirler:

Mac
Retina ekranlarda, kullanıcı arayüzü öğeleri% 200 oranında ölçeklenir ve resimler yüksek çözünürlükte oluşturulur. Birden fazla monitörlü yapılandırmalarda bile ölçeklendirme nedeniyle bulanıklık olmamalıdır. %100 (Retina olmayan ekranlar için) ve %200 (Retina ekranlar için) dışındaki ölçeklendirme faktörlerinin desteklenmediğini unutmayın.
Windows
Android Studio, kullanıcı arayüzü öğelerinin ölçeklendirme faktörünü belirlemek için birincil ekranın DPI ayarlarını kullanır. Resimlerde, ölçeklendirme faktörü %150'den azsa normal çözünürlüklü görüntüler ölçeklendirilir. Ölçeklendirme faktörü %150'den fazlaysa yüksek çözünürlüklü resimler uygun şekilde ölçeklendirilir.
Linux
Android Studio, ölçeklendirme faktörünü, "Metin Ölçeklendirme Faktörü"ne, ardından XWindow sistem DPI Ayarı'na bakarak belirler.
DPI ayarı 96'ya karşılık gelen ölçekleme faktörü %100'dür (ölçeklendirme yok), DPI ayarı ise %200'dür (kullanıcı arayüzü öğelerinin boyutu iki katına çıkar). Android Studio şu anda 96 (%100 ölçeklendirme) ile 288 (%300 ölçeklendirme) arasındaki DPI ayarlarını desteklemektedir. Android Studio, Linux veya Windows makinenizde doğru sistem DPI'sını algılayamazsa IDE özelliklerinizi özelleştirme bölümünde açıklandığı gibi idea.properties dosyasındaki hidpi özelliğini ayarlayarak manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu özelliğin Mac makineler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını unutmayın. Bu özellik şu şekilde çalışır:
hidpi=true
Sistem ayarlarını yok sayarak DPI'yı 192 (%200 ölçeklendirme) olarak ayarlar.
hidpi=false
Sistem ayarlarını yok sayarak DPI'yı 96 olarak ayarlar (%100 ölçeklendirme).

Yüksek yoğunluklu ekranlarda bulanık veya pikselleştirilmiş öğeler

Yüksek yoğunluklu ekranınızda Android Studio'nun kullanıcı arayüzünün bir veya daha fazla öğesi bulanık ya da pikselli görünüyorsa aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilirsiniz:

 • Android Studio kullanıcı arayüzünün büyük bir kısmı iyi görünüyor, ancak belirli bir simge bulanık veya pikselliyse ya da belirli bir kullanıcı arayüzü öğesi yanlış boyutta yazı tipi kullanıyorsa söz konusu öğe muhtemelen HiDPI desteği için tam olarak güncellenmemiş olabilir. Lütfen Yardım > Geri Bildirim Gönder'i tıklayarak hata bildiriminde bulunun. Lütfen ekran görüntüsü ve sistem yapılandırmanız hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi ekleyin.
 • Windows veya Linux makinesi kullanıyorsanız ve ekranınızda% 100 veya %200 dışında bir ölçeklendirme faktörü kullanılıyorsa ölçeklendirme nedeniyle resimler biraz bulanık görünebilir.
 • Windows makinesi kullanıyorsanız ve Denetim Masası'nda Windows yazı tipi boyutunu değiştirdiyseniz yazı tipi bulanık veya pikselleştirilmiş olabilir. Windows oturumunuzu kapatıp tekrar oturum açarak bu sorunu çözebilirsiniz.
 • Windows 8.1 veya sonraki sürümleri çalıştıran çoklu monitör kurulumunda, bir pencereyi farklı çözünürlüklü veya DPI'ya sahip bir ekrandan diğerine taşıdığınızda yazı tipi veya görüntü sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz (bkz. 186007). Şu anda bilinen bir geçici çözüm yoktur.
 • JRE 1.8'in eski sürümlerinde bulanık yazı tipleriyle ilgili bir sorun vardı (özellikle JRE 1.8.0_25-b18 amd64, hataya bakın 192316.) Sürüm 2.2'den itibaren Android Studio, desteklenen en son JDK'nın (JDE'yi de içeren) paket halinde sunulan bir sürümünü içermektedir. Bu sorunu çözmek için Android Studio'yu 2.2 veya sonraki bir sürüme güncelleyin. Ardından, Dosya > Proje Yapısı > SDK Konumu'nu tıklayıp Yerleşik JDK'yı kullan onay kutusunu işaretleyerek, paketlenmiş JDK'yı kullanmaya geçin.

Yüksek yoğunluklu ekranlarda yanlış boyutlandırılmış öğeler

Yüksek yoğunluklu ekranınızda Android Studio kullanıcı arayüzünün tamamı yanlış boyuttaysa Ölçekleme faktörü ayarlarına bakın. Android Studio kullanıcı arayüzünün bazı öğelerinin yüksek yoğunluklu ekranınızda yanlış boyuta sahipken bazılarının boyutları doğruysa aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilirsiniz:

 • Özel düzenleyici şeması kullanıyorsanız düzenleyici yazı tipi, yüksek yoğunluklu ekrandaki diğer kullanıcı arayüzü öğelerine kıyasla çok küçük veya çok büyük görünebilir. Bu sorunu düzeltmek için Dosya > Ayarlar'ı, ardından Düzenleyici > Renkler ve Yazı Tipleri > Yazı tipi'ni tıklayın ve düzenleyicinin yazı tipi boyutunu değiştirin. Varsayılan şema etkin olduğunda, düzenleyicinin yazı tipi boyutu otomatik olarak ölçeklendirilir (hata 186920'ye bakın).
 • Android Studio'nun bazı kullanıcı arayüzü öğeleri doğru boyuttayken bazıları çok küçük veya çok büyükse 186923 numaralı sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen Yardım > Geri Bildirim Gönder'i tıklayarak hata bildiriminde bulunun. Lütfen ekran görüntüsü ve sistem yapılandırmanız hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi ekleyin.

Proje senkronizasyon sorunları

Projenizi senkronize etmeye çalışırken şu hata mesajını alabilirsiniz: "İnternet bağlantısı reddedildi. ('İzin reddedildi: bağlan')". Bu hata mesajını, Android Studio'daki gradle.properties dosyanıza -Djava.net.preferIPv4Stack=true sistem özelliğini aşağıdaki şekilde ekleyerek çözebilirsiniz:

 1. gradle.properties dosyanızı Android Studio'da açın.
 2. Aşağıdaki satırı dosyaya ekleyin:
  org.gradle.jvmargs=-Djava.net.preferIPv4Stack=true
  
  gradle.properties dosyanıza önceden başka Gradle JVM bağımsız değişkenleri eklediyseniz, bu özelliği aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi aynı satıra ekleyebilirsiniz:
  org.gradle.jvmargs=-Xmx2048m -XX:MaxPermSize=512m -Djava.net.preferIPv4Stack=true
  
 3. Değişikliklerinizin geçerli olması için Android Studio'yu yeniden başlatın.
 4. Projenizi senkronize etmek için Projeyi Gradle Dosyalarıyla Senkronize Et'i tıklayın.

Windows'da IDE'yi güncellemeyle ilgili sorunlar

Windows'da, bir işlem tarafından kullanılmakta olan dosyalar silinemez. IDE'de yerleşik güncelleme mekanizmasını kullanmayı denediğinizde, bazen güncellemeyi yüklemeyi reddeder ve genellikle "C:\bir\yol siliniyor" gibi bir hata mesajı gösterilir.

Bu sorunu çözmek için görev yöneticisini açın ve dosyayı kullanıyor olabilecek tüm Gradle arka plan programları gibi işlemleri sonlandırmayı deneyin.

minSdkVersion sorunları

Android Destek Kitaplıklarının eski bir sürümünü kullanıyorsanız şuna benzer bir hata mesajı alabilirsiniz:

:app:processDebugManifest app/src/main/AndroidManifest.xml:0:0 Error:
uses-sdk:minSdkVersion 19 cannot be smaller than version L declared in library app/build/intermediates/exploded-aar/com.android.support/appcompat-v7/21.0.0-rc1/AndroidManifest.xml
Suggestion: use tools:overrideLibrary="android.support.v7.appcompat" to force usage

Bu sorunu çözmek için SDK yöneticisini kullanarak Android Destek Kitaplıklarının en son (önizleme olmayan) sürümlerine güncelleme yapın. Destek Kitaplıklarını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Destek Kitaplığı kurulumu sayfasını inceleyin.

Android Emülatör sorunları

Android Emülatör ile ilgili sorunları giderme başlıklı makaleye bakın.

Dizinler

Aşağıdaki dizinler Android Studio tarafından ayarları, önbellekleri, eklentileri ve günlükleri depolamak için kullanılır.

Windows

 • Yapılandırma (idea.config.path): %APPDATA%\Google\AndroidStudioVERSION
 • Eklentiler (idea.plugins.path): %APPDATA%\Google\AndroidStudioVERSION\plugins
 • Sistem (idea.system.path): %LOCALAPPDATA%\Google\AndroidStudioVERSION
 • Günlükler (idea.log.path): %LOCALAPPDATA%\Google\AndroidStudioVERSION\log
 • %APPDATA% örneği: C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming
 • %LOCALAPPDATA% örneği: C:\Users\YourUserName\AppData\Local

macOS

 • Yapılandırma (idea.config.path): ~/Library/Application Support/Google/AndroidStudioVERSION
 • Eklentiler (idea.plugins.path): ~/Library/Application Support/Google/AndroidStudioVERSION/plugins
 • Sistem (idea.system.path): ~/Library/Caches/Google/AndroidStudioVERSION
 • Günlükler (idea.log.path): ~/Library/Logs/Google/AndroidStudioVERSION

Linux

 • Yapılandırma (idea.config.path): ~/.config/Google/AndroidStudioVERSION
 • Eklentiler (idea.plugins.path): ~/.local/share/Google/AndroidStudioVERSION
 • Sistem (idea.system.path): ~/.cache/Google/AndroidStudioVERSION
 • Günlükler (idea.log.path): ~/.cache/Google/AndroidStudioVERSION/log

Her dizin aşağıdaki biçimde listelenir:

Değiştir:

 • Ürün adıyla AndroidStudio (Kararlı sürümler için AndroidStudio veya Beta ve Canary sürümleri için AndroidStudioPreview).
 • Sürümle VERSION. Örneğin, 2023.1 veya 2023.3.