Przesyłanie aplikacji do Konsoli Play

Po podpisaniu wersji do publikacji aplikacji prześlij ją do Google Play, aby ją sprawdzić, przetestować i opublikować. Zanim zaczniesz, musisz spełnić te wymagania:

Gdy spełnisz poprzednie wymagania, prześlij aplikację do Konsoli Play.

Na tej stronie znajdziesz też informacje o sposobach testowania i aktualizowania pakietu aplikacji po jego przesłaniu.

Sprawdzanie plików APK za pomocą Eksploratora pakietów

Jeśli prześlesz aplikację jako pakiet Android App Bundle, Konsola Play automatycznie wygeneruje dzielone pliki APK i wiele plików APK dla wszystkich konfiguracji urządzeń obsługiwanych przez Twoją aplikację. W Konsoli Play możesz użyć eksploratora pakietów aplikacji, aby zobaczyć wszystkie artefakty plików APK wygenerowane przez Google Play, sprawdzić dane dotyczące np. obsługiwanych urządzeń i oszczędności rozmiaru plików APK oraz pobrać wygenerowane pliki APK, aby wdrożyć i testować lokalnie.

Więcej informacji o Eksploratorze pakietów znajdziesz w temacie pomocy Konsoli Play.

Sprawdzanie wersji aplikacji za pomocą Eksploratora pakietów aplikacji

Wewnętrzne testowanie aplikacji

Istnieje kilka sposobów wewnętrznego udostępniania aplikacji na potrzeby testów:

Każda z nich ma nieco inne korzyści, więc wybierz tę, która najlepiej sprawdza się w przypadku Twojego zespołu.

  • Rozpowszechnianie aplikacji w Firebase umożliwia wdrażanie dowolnej kompilacji i rozpowszechnianie jej wśród użytkowników z listy. Może to być dobry sposób na dystrybucję kompilacji z systemu ciągłej integracji, tak aby testerzy mieli dostęp do konkretnych kompilacji na potrzeby testów.

  • Ścieżka wewnętrzna w Konsoli Play możesz wdrożyć szybciej niż ścieżki alfa czy beta i zapewnia dostęp do usług takich jak subskrypcje, zakupy w aplikacji i reklamy. Obejmuje to też podpisywanie w Konsoli Play i zmniejszanie pliku tak, aby był najbliższy temu, co jest rozpowszechniane wśród użytkowników przez Sklep Play. Sprawdzanie w Sklepie Play można odroczyć na później, aby uniknąć konieczności czekania na jego zakończenie. Musisz jednak przeprowadzić weryfikację, zanim będziesz mógł w pełni rozpowszechniać aplikację wśród użytkowników w Sklepie Play.

Aktualizowanie pakietu aplikacji

Aby zaktualizować aplikację po przesłaniu jej do Konsoli Play, musisz zwiększyć kod wersji w module podstawowym, a następnie utworzyć i przesłać nowy pakiet aplikacji. Następnie Google Play generuje zaktualizowane pliki APK z nowymi kodami wersji i w razie potrzeby wyświetla je użytkownikom.