NDK ve CMake'i yükleme ve yapılandırma

Uygulamanızın yerel kodunu derlemek ve hata ayıklamak için aşağıdaki bileşenlere ihtiyacınız vardır:

 • Android Yerel Geliştirme Kiti (NDK): C ve C++ kodunu Android ile kullanabilmenizi sağlayan bir araç seti.
 • CMake: Yerel kitaplığınızı oluşturmak için Gradle ile birlikte çalışan harici bir derleme aracıdır. Yalnızca ndk-build kullanmayı planlıyorsanız bu bileşene ihtiyacınız yoktur.
 • LLDB: Android Studio'nun yerel kodda hata ayıklamak için kullandığı hata ayıklayıcı. LLDB varsayılan olarak Android Studio'yla birlikte yüklenir.

Bu sayfada, bu bileşenleri otomatik olarak veya manuel olarak indirip yüklemek için Android Studio'yu ya da sdkmanager aracını kullanarak nasıl yükleyeceğiniz açıklanmaktadır.

NDK ve CMake'i otomatik olarak yükleme

Android Gradle Plugin 4.2.0+, lisansları önceden kabul edilmişse projenizi ilk oluşturduğunuzda gerekli NDK ve CMake'i otomatik olarak yükleyebilir. Lisans şartlarını okuyup kabul ettiyseniz aşağıdaki komutu kullanarak komut dosyalarındaki lisansları önceden kabul edebilirsiniz:

  yes | ${sdk}/cmdline-tools/latest/bin/sdkmanager --licenses

NDK ve CMake'i yükleme

NDK'yı yüklediğinizde Android Studio kullanılabilir en son NDK'yı seçer. Çoğu proje için NDK'nın bu varsayılan sürümünü yüklemek yeterlidir. Bununla birlikte, projenizde NDK'nın bir veya daha fazla spesifik sürümüne ihtiyaç duyuluyorsa belirli sürümleri indirip yapılandırabilirsiniz. Böylece her biri NDK'nın belirli bir sürümüne bağlı olan projeler genelinde tekrarlanabilir derlemeler oluşturabilirsiniz. Android Studio, NDK'nın tüm sürümlerini android-sdk/ndk/ dizinine yükler.

CMake ve varsayılan NDK'yı Android Studio'ya yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bir proje açıkken Araçlar > SDK Yöneticisi'ni tıklayın.

 2. SDK Araçları sekmesini tıklayın.

 3. NDK (Yan yana) ve CMake onay kutularını işaretleyin.

  SDK Manager resmi Şekil 1. NDK (Side by side) seçeneğini gösteren SDK Araçları penceresi

 4. Tamam'ı tıklayın.

  NDK paketinin diskte ne kadar alan kullandığını gösteren bir iletişim kutusu gösterilir.

 5. Tamam'ı tıklayın.

 6. Yükleme tamamlandığında Son'u tıklayın.

 7. Projeniz, derleme dosyasını otomatik olarak senkronize eder ve bir derleme gerçekleştirir. Oluşan hataları düzeltin.

CMake'in belirli bir sürümünü yapılandırma

SDK Manager, CMake'in 3.6.0 çatallı sürümünü ve 3.10.2 sürümünü içerir. Belirli bir CMake sürümü ayarlamayan projeler CMake 3.10.2 ile derlenir. CMake sürümünü ayarlamak için modülünüzün build.gradle dosyasına şunu ekleyin:

Eski

android {
  ...
  externalNativeBuild {
    cmake {
      ...
      version "cmake-version"
    }
  }
}

Kotlin

android {
  ...
  externalNativeBuild {
    cmake {
      ...
      version = "cmake-version"
    }
  }
}

SDK Manager'a dahil olmayan bir CMake sürümünü kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Resmi CMake web sitesinden CMake'i indirip yükleyin.
 2. Modülünüzün build.gradle dosyasında Gradle'ın kullanmasını istediğiniz CMake sürümünü belirtin.
 3. CMake yüklemesinin yolunu PATH ortam değişkeninize ekleyin veya gösterildiği gibi projenizin local.properties dosyasına ekleyin. Gradle, build.gradle dosyanızda belirttiğiniz CMake sürümünü bulamazsa bir derleme hatası alırsınız.

  # If you set this property, Gradle no longer uses PATH to find CMake.
  cmake.dir = "path-to-cmake"</pre>
  
 4. İş istasyonunuzda Ninja derleme sistemi henüz yüklü değilse resmi Ninja web sitesine gidin ve işletim sisteminize uygun Ninja'nın en son sürümünü indirip yükleyin. Ninja yükleme yolunu PATH ortam değişkeninize eklemeyi de unutmayın.

NDK'nın belirli bir sürümünü yükleme

NDK'nın belirli bir sürümünü yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bir proje açıkken Araçlar > SDK Yöneticisi'ni tıklayın.

 2. SDK Araçları sekmesini tıklayın.

 3. Paket Ayrıntılarını Göster onay kutusunu işaretleyin.

 4. NDK (Side by side) onay kutusunu ve altında yüklemek istediğiniz NDK sürümlerine karşılık gelen onay kutularını işaretleyin. Android Studio, android-sdk/ndk/ dizininde NDK'nın tüm sürümlerini yükler.

  SDK Araçları penceresinin resmi Şekil 2. NDK (Yan yana) seçeneklerini gösteren SDK Araçları penceresi

 5. Tamam'ı tıklayın.

  NDK paketlerinin ne kadar alan kullandığını gösteren bir iletişim kutusu gösterilir.

 6. Tamam'ı tıklayın.

 7. Yükleme tamamlandığında Son'u tıklayın.

 8. Projeniz, derleme dosyasını otomatik olarak senkronize eder ve bir derleme gerçekleştirir. Oluşan hataları düzeltin.

 9. Her modülü, kullanmak istediğiniz NDK sürümüyle yapılandırın. Android Studio 3.6 veya sonraki bir sürümü kullanırken sürümü belirtmezseniz Android Gradle eklentisi uyumlu olduğu bilinen bir sürümü seçer.

Projenizde NDK'nın belirli sürümlerini yapılandırın

Aşağıdakilerden biri doğruysa projenizde NDK sürümünü yapılandırmanız gerekebilir:

 • Projeniz devralınır ve NDK ile Android Gradle eklentisinin (AGP) belirli sürümlerini kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Android Gradle eklentisi için NDK'yı yapılandırma bölümüne bakın.
 • NDK'nın birden fazla sürümü yüklüyse ve belirli bir sürüm kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda, aşağıdaki kod örneğinde gösterildiği gibi, modülün build.gradle dosyasındaki android.ndkVersion özelliğini kullanarak sürümü belirtin.

  Eski

  android {
    ndkVersion "major.minor.build" // e.g., ndkVersion "21.3.6528147"
  }
  

  Kotlin

  android {
    ndkVersion = "major.minor.build" // e.g., ndkVersion "21.3.6528147"
  }
  

AGP sürümü başına varsayılan NDK sürümü

Her AGP sürümü, yayınlanmadan önce ilgili sıradaki en kararlı NDK sürümüyle kapsamlı bir şekilde test edilir. build.gradle dosyasında NDK sürümü belirtmezseniz projelerinizi derlemek için bu NDK sürümü kullanılır. AGP'nin farklı sürümleri için varsayılan NDK sürümü, AGP sürüm notlarında ve AGP eski sürüm notlarında açıklanmıştır.