Trình phân tích tài nguyên Android

Trình phân tích tài nguyên Android trong Android Studio 3.0 trở lên thay thế các công cụ Giám sát Android. Công cụ Trình phân tích tài nguyên Android cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để giúp bạn hiểu được cách ứng dụng sử dụng tài nguyên CPU, bộ nhớ, mạng và pin.

Để biết thông tin chi tiết về từng trình phân tích tài nguyên, hãy xem những bài viết sau:

Trình phân tích tài nguyên Android tương thích với Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Hãy xem video giới thiệu về Trình phân tích tài nguyên Android.

Để mở cửa sổ Profiler (Trình phân tích tài nguyên), hãy chọn View > Tool Windows > Profiler (Xem > Cửa sổ công cụ > Trình phân tích tài nguyên) hoặc nhấp vào Profile (Hồ sơ) trong thanh công cụ. Khi được hộp thoại Select Deployment Target (Chọn mục tiêu triển khai) nhắc, hãy chọn thiết bị bạn muốn lập hồ sơ ứng dụng của mình trên đó. Nếu bạn đã kết nối thiết bị qua USB nhưng không thấy thiết bị đó trong danh sách, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng gỡ lỗi qua USB. Nếu bạn đang sử dụng Trình mô phỏng Android hoặc thiết bị đã bị can thiệp hệ thống, thì Trình phân tích tài nguyên Android sẽ liệt kê tất cả các quá trình đang chạy (mặc dù có thể không gỡ lỗi được). Khi bạn chạy một ứng dụng có thể gỡ lỗi, quá trình đó sẽ được chọn theo mặc định.

Trình phân tích tài nguyên Android tiếp tục thu thập dữ liệu lập hồ sơ cho đến khi bạn ngắt kết nối thiết bị hoặc nhấp vào End Session (Kết thúc phiên).

Hình 1. Chế độ xem dòng thời gian chia sẻ của Trình phân tích tài nguyên Android

1 Trình phân tích tài nguyên Android hiển thị quá trình và thiết bị hiện đang được lập hồ sơ.

2 Trong ngăn Sessions (Phiên), hãy chọn phiên để xem hoặc bắt đầu một phiên lập hồ sơ mới.

3 Sử dụng các nút thu phóng để kiểm soát thời lượng sẽ xem trong dòng thời gian, hoặc sử dụng nút Attach to live (Đính kèm trực tiếp) để chuyển đến các điểm cập nhật theo thời gian thực.

4 Dòng thời gian sự kiện hiển thị các sự kiện liên quan đến thao tác nhập của người dùng, bao gồm hoạt động bằng bàn phím, điều chỉnh âm lượng và xoay màn hình.

5 Khung hiển thị theo dòng thời gian chia sẻ, bao gồm biểu đồ về mức sử dụng CPU, bộ nhớ, mạng và năng lượng.

Chế độ xem theo dòng thời gian chia sẻ này chỉ hiển thị các biểu đồ dòng thời gian. Để truy cập các công cụ lập hồ sơ chi tiết, hãy nhấp vào biểu đồ tương ứng với dữ liệu hiệu năng mà bạn muốn kiểm tra. Ví dụ: để truy cập các công cụ kiểm tra vùng nhớ khối xếp và theo dõi mức phân bổ bộ nhớ, hãy nhấp vào biểu đồ Memory (Bộ nhớ).

Theo mặc định, không phải tất cả các dữ liệu lập hồ sơ đều được hiển thị. Nếu thấy thông báo "Advanced profiling is unavailable for the selected process" ("Không thể lập hồ sơ nâng cao cho quá trình đã chọn"), bạn có thể bật tính năng lập hồ sơ nâng cao trong cấu hình chạy để xem dữ liệu bổ sung.

Phiên

Bạn có thể lưu dữ liệu Trình phân tích tài nguyên dưới dạng phiên. Các phiên này sẽ được giữ lại cho đến khi bạn thoát khỏi Android Studio. Bằng cách ghi lại thông tin lập hồ sơ trong nhiều phiên và chuyển đổi giữa các phiên đó, bạn có thể so sánh mức sử dụng tài nguyên trong nhiều tình huống.

 • Để bắt đầu một phiên mới, hãy nhấp vào nút Start a new profiling session (Bắt đầu một phiên lập hồ sơ mới) rồi chọn một quá trình ứng dụng trong trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

  Khi bạn ghi lại một dấu vết hoặc ghi lại một vùng nhớ khối xếp, Android Studio sẽ thêm dữ liệu đó (cùng với hoạt động mạng của ứng dụng) dưới dạng một mục riêng biệt dành cho phiên hiện tại.

 • Để dừng thêm dữ liệu vào phiên hiện tại, hãy nhấp vào Stop the current profiling session (Dừng phiên lập hồ sơ hiện tại) .

 • Để nhập dấu vết được xuất từ lần chạy Android Studio trước, hãy nhấp vào Start new profiler session (Bắt đầu phiên trình phân tích tài nguyên mới) rồi chọn Load from file (Tải từ tệp).

Bật tính năng hỗ trợ bổ sung dành cho các thiết bị cũ (cấp API < 26)

Để hiển thị dữ liệu lập hồ sơ bổ sung khi chạy thiết bị Android 7.1 trở xuống, Android Studio phải chèn logic theo dõi vào ứng dụng được biên dịch. Những dữ liệu lập hồ sơ bổ sung này bao gồm:

 • Dòng thời gian sự kiện trên tất cả các cửa sổ trình phân tích tài nguyên
 • Số lượng đối tượng được phân bổ trong Memory Profiler (Trình phân tích bộ nhớ)
 • Các sự kiện thu gom rác trong Trình phân tích bộ nhớ
 • Thông tin chi tiết về tất cả các tệp được truyền trong Trình phân tích mạng

Để bật tính năng hỗ trợ bổ sung dành cho các thiết bị cũ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn Run > Edit Configurations (Chạy > Chỉnh sửa cấu hình).
 2. Chọn mô-đun ứng dụng của bạn trong ngăn bên trái.
 3. Nhấp vào thẻ Profiling (Lập hồ sơ), sau đó chọn Bật tính năng hỗ trợ bổ sung dành cho các thiết bị cũ (cấp API < 26).
 4. Tạo bản dựng và chạy lại ứng dụng của bạn.

Việc bật thêm tính năng hỗ trợ dành cho các thiết bị cũ sẽ làm cho quá trình tạo bản dựng trở nên chậm hơn. Vì vậy, chỉ nên bật tính năng này khi muốn bắt đầu lập hồ sơ ứng dụng.

Chạy các trình phân tích tài nguyên độc lập

Các Trình phân tích tài nguyên độc lập trên Android Studio cho phép bạn lập hồ sơ cho ứng dụng của mình mà không cần chạy IDE Android Studio đầy đủ.

Để chạy các trình phân tích tài nguyên độc lập, hãy làm như sau:

 1. Đảm bảo trình phân tích tài nguyên hiện không chạy trong Android Studio.
 2. Chuyển đến thư mục cài đặt và chuyển đến thư mục bin:

  Windows/Linux: <studio-installation-folder>/bin

  macOS: <studio-installation-folder>/Contents/bin

 3. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành của bạn, hãy chạy profiler.exe hoặc profiler.sh. Màn hình chờ của Android Studio sẽ xuất hiện.

  Sau khi màn hình chờ biến mất, một cửa sổ trình phân tích tài nguyên sẽ mở ra:

 4. Khởi động trình mô phỏng Android hoặc kết nối một thiết bị Android và chờ màn hình chính tải xong. Để chạy trình mô phỏng từ dòng lệnh, hãy xem phần Khởi động trình mô phỏng từ dòng lệnh. Nếu bạn khởi động trình mô phỏng từ Android Studio, hãy nhớ đóng Android Studio sau khi trình mô phỏng này khởi động.

  Trong trình đơn của trình phân tích tài nguyên độc lập, hãy nhấp vào nút . Lúc này, tất cả các thiết bị đã kết nối và trình mô phỏng sẽ hiển thị:

  Chẳng hạn như, mở Google Maps trong trình mô phỏng. Tạo một phiên lập hồ sơ mới bằng cách chọn một trình mô phỏng trong trình đơn thả xuống, sau đó chọn com.google.android.apps.maps (...). Thao tác này sẽ khởi chạy một phiên lập hồ sơ.

Khi bạn tương tác với bản đồ, các sự kiện nhấn và mức sử dụng CPU sẽ xuất hiện trong trình phân tích tài nguyên. Nhấp vào các đồ thị CPU, Memory (Bộ nhớ), Network (Mạng) hoặc Energy (Năng lượng) để xem thêm chi tiết.

Nhấp vào nút để kết thúc phiên lập hồ sơ.