ติดตั้ง Android Studio

ตั้งค่า Android Studio ได้ในไม่กี่คลิก ขั้นแรก ตรวจสอบระบบ จากนั้น ดาวน์โหลด Android Studio เวอร์ชันล่าสุด

Windows

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows มีดังนี้

ข้อกำหนด ต่ำสุด แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 แบบ 64 บิต Windows เวอร์ชันล่าสุด 64 บิต
RAM RAM 8 GB RAM 16 GB ขึ้นไป
CPU สถาปัตยกรรม CPU x86_64 Intel Core รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า หรือ CPU AMD โดยรองรับชุดซอฟต์แวร์ Windows Hypervisor Framework โปรเซสเซอร์ Intel Core เวอร์ชันล่าสุด
พื้นที่ในดิสก์ 8 GB (IDE และ Android SDK และโปรแกรมจำลอง) Solid State ไดรฟ์ขนาด 16 GB ขึ้นไป
ความละเอียดของหน้าจอ 1280 X 800 1920 x 1080

หากต้องการติดตั้ง Android Studio บน Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ .exe (แนะนำ) ให้ดับเบิลคลิก เพื่อเริ่มใช้งาน

 • หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไว้ ให้ทำดังนี้

  1. คลายการแพคข้อมูล .zip
  2. คัดลอกโฟลเดอร์ android-studio ลงในโฟลเดอร์ Program Files
  3. เปิด android-studio > bin
  4. เปิด studio64.exe (สำหรับเครื่อง 64 บิต) หรือ studio.exe (สำหรับ 32 บิต อื่นๆ)
  5. ทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าใน Android Studio แล้วติดตั้งโปรแกรมที่แนะนำ แพ็กเกจ SDK

วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนการตั้งค่าแต่ละขั้นตอนสำหรับคำแนะนำ ดาวน์โหลด .exe:

เมื่อมีเครื่องมือใหม่และ API อื่นๆ พร้อมให้บริการ Android Studio จะแจ้งเตือนคุณ ด้วยป๊อปอัป หากต้องการตรวจหาการอัปเดตด้วยตนเอง ให้คลิกความช่วยเหลือ > ตรวจหาอัปเดต

Mac

ความต้องการของระบบสำหรับ Mac มีดังนี้

ข้อกำหนด ต่ำสุด แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ MacOS 10.14 (Mojave) MacOS เวอร์ชันล่าสุด
RAM RAM 8 GB RAM 16 GB ขึ้นไป
CPU ชิป Apple M1 หรือ Intel Core รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่าที่รองรับ Hypervisor Framework ชิป Apple Silicon ล่าสุด
พื้นที่ในดิสก์ 8 GB (IDE และ Android SDK และโปรแกรมจำลอง) Solid State ไดรฟ์ขนาด 16 GB ขึ้นไป
ความละเอียดของหน้าจอ 1280 X 800 1920 x 1080

หากต้องการติดตั้ง Android Studio บน Mac ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดไฟล์ Android Studio DMG
 2. ลากและวาง Android Studio ลงในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน แล้วเปิด Android Studio
 3. เลือกว่าจะนำเข้าการตั้งค่า Android Studio ก่อนหน้าหรือไม่ แล้วคลิกตกลง
 4. ทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าของ Android Studio ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลด คอมโพเนนต์ Android SDK ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

วิดีโอต่อไปนี้แสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตั้งค่าที่แนะนำ

เมื่อมีเครื่องมือใหม่และ API อื่นๆ พร้อมให้บริการ Android Studio จะแจ้งเตือนคุณ ด้วยป๊อปอัป หากต้องการตรวจหาการอัปเดตด้วยตนเอง ให้คลิก Android Studio ตรวจหาอัปเดต

Linux

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดของระบบสำหรับ Linux

ข้อกำหนด ต่ำสุด แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ การกระจาย Linux 64 บิตที่รองรับ Gnome, KDE หรือ Unity DE GNU C Library (glibc) 2.31 ขึ้นไป Linux เวอร์ชันล่าสุด 64 บิต
RAM RAM 8 GB RAM 16 GB ขึ้นไป
CPU สถาปัตยกรรม CPU x86_64 Intel Core รุ่นที่ 2 ขึ้นไป หรือ AMD โปรเซสเซอร์ที่รองรับ AMD Virtualization (AMD-V) และ SSSE3 โปรเซสเซอร์ Intel Core เวอร์ชันล่าสุด
พื้นที่ในดิสก์ 8 GB (IDE และ Android SDK และโปรแกรมจำลอง) Solid State ไดรฟ์ขนาด 16 GB ขึ้นไป
ความละเอียดของหน้าจอ 1280 X 800 1920 x 1080

หากต้องการติดตั้ง Android Studio บน Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตกไฟล์ .tar.gz ที่คุณดาวน์โหลดไปยัง ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ เช่น ภายใน /usr/local/สำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณหรือ /opt/ สำหรับผู้ใช้ที่แชร์

  สำหรับ Linux เวอร์ชัน 64 บิต ก่อนอื่นให้ติดตั้ง ไลบรารีที่จำเป็นสำหรับเครื่อง 64 บิต

 2. หากต้องการเปิดใช้งาน Android Studio ให้เปิดเทอร์มินัล ไปที่ไดเรกทอรี android-studio/bin/ และเรียกใช้ studio.sh
 3. เลือกว่าต้องการนำเข้าการตั้งค่า Android Studio ก่อนหน้าหรือไม่ แล้วคลิกตกลง
 4. ทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าของ Android Studio ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลด คอมโพเนนต์ Android SDK ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

เคล็ดลับ: หากต้องการให้ Android Studio พร้อมใช้งานในรายการแอปพลิเคชันของคุณ ให้เลือก เครื่องมือ > สร้างรายการบนเดสก์ท็อปจากแถบเมนูของ Android Studio

ไลบรารีที่จำเป็นสำหรับเครื่อง 64 บิต

หากคุณใช้ Ubuntu เวอร์ชัน 64 บิต คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Ubuntu แบบ 32 บิต ที่มีคําสั่งต่อไปนี้

sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386

ถ้าคุณใช้ Fedora แบบ 64 บิต คำสั่งจะเป็นดังนี้

sudo yum install zlib.i686 ncurses-libs.i686 bzip2-libs.i686

วิดีโอต่อไปนี้แสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตั้งค่าที่แนะนำ

เมื่อมีเครื่องมือใหม่และ API อื่นๆ พร้อมให้บริการ Android Studio จะแจ้งเตือนคุณ ด้วยป๊อปอัป หากต้องการตรวจหาการอัปเดตด้วยตนเอง ให้คลิกความช่วยเหลือ > ตรวจหาอัปเดต

Chrome OS

สำหรับข้อกำหนดของระบบในการรองรับ Android Studio และโปรแกรมจำลอง Android ดูการพัฒนา Android ในเอกสารประกอบของ ChromeOS

หากต้องการติดตั้ง Android Studio บน ChromeOS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง Linux สำหรับ ChromeOS
 2. เปิดแอป Files และค้นหาแพ็กเกจ DEB ใน โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในส่วนไฟล์ของฉัน
 3. คลิกขวาที่แพ็กเกจ DEB แล้วเลือกติดตั้งด้วย Linux (เบต้า)

  ตำแหน่งไฟล์เป้าหมายสำหรับแพ็กเกจ DEB ใน ChromeOS

  • หากเคยติดตั้ง Android Studio มาก่อน ให้เลือกว่าต้องการ นำเข้าการตั้งค่า Android Studio ก่อนหน้า แล้วคลิกตกลง
 4. ทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าของ Android Studio ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลด คอมโพเนนต์ Android SDK ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด Android Studio จาก Launcher หรือ จากเทอร์มินัล Linux ของ ChromeOS ในไดเรกทอรีการติดตั้งเริ่มต้น /opt/android-studio/bin/studio.sh เรียกใช้ studio.sh

เมื่อมีเครื่องมือใหม่และ API อื่นๆ พร้อมให้บริการ Android Studio จะแจ้งเตือนคุณ ด้วยป๊อปอัป หากต้องการตรวจหาการอัปเดตด้วยตนเอง ให้คลิกความช่วยเหลือ > ตรวจหาอัปเดต