Nagraj film

Wideo na urządzeniu

Rysunek 1. Nagraj film z aplikacji.

Logcat umożliwia nagrywanie filmów w formacie MP4 z urządzenia, np. do materiałów marketingowych lub debugowania. Długość filmów może trwać maksymalnie 3 minuty, a w pliku wideo nie jest nagrywany dźwięk.

Uwaga: nagrywanie wideo jest niedostępne na urządzeniach z Wear OS.

Aby nagrać film z aplikacji:

 1. Otwórz projekt aplikacji.
 2. Uruchom aplikację na urządzeniu.
 3. Kliknij Widok > Okna narzędzi > Logcat.
 4. Wejdź w interakcję z wyświetlaczem na urządzeniu, aby zainscenizować początek filmu.
 5. Kliknij Screen Record (Rejestrowanie ekranu) po lewej stronie okna Logcat.
 6. W oknie Opcje nagrywania ekranu ustaw opcje nagrywania:
  • Szybkość transmisji bitów: wpisz szybkość transmisji bitów. Domyślna szybkość to 4 Mb/s.
  • Rozdzielczość: wpisz szerokość i wysokość w pikselach. Wartość musi być wielokrotnością liczby 16. Domyślną wartością jest rozdzielczość urządzenia.
  • Pokazuj dotknięcia:włącz potwierdzenia wizualne po dotknięciu.
 7. Kliknij Rozpocznij nagrywanie, aby rozpocząć nagrywanie.
 8. Kliknij Zatrzymaj nagrywanie, aby zatrzymać nagrywanie.
 9. W oknie Zapisz jako zapisz plik MP4.
 10. W oknie Rejestrator ekranu kliknij jeden z przycisków, aby wyświetlić lokalizację pliku, otworzyć nagranie w odtwarzaczu lub zamknąć okno.

Nagraj film za pomocą emulatora

Jeśli używasz emulatora, możesz nagrać film bezpośrednio z karty Nagrywanie i odtwarzanie w rozszerzonych ustawieniach. Nagrany film możesz zapisać w formacie WEBM lub GIF:

Rysunek 2. Nagraj film za pomocą emulatora.