Nhập con trỏ trong Compose

Compose cung cấp một loạt API giúp bạn phát hiện các cử chỉ tạo ra khi người dùng tương tác. Có nhiều trường hợp sử dụng cho những API này:

  • Một vài trong số đó là API cấp cao và được thiết kế để xử lý những cử chỉ được sử dụng phổ biến nhất. Ví dụ: đối tượng sửa đổi (modifier) clickable giúp dễ dàng phát hiện một lượt nhấp, đồng thời cung cấp các tính năng hỗ trợ tiếp cận và hiển thị chỉ báo bằng hình ảnh khi người dùng nhấn vào (chẳng hạn như hiệu ứng gợn sóng).

  • Ngoài ra, còn có các trình phát hiện cử chỉ ít được sử dụng và không có tính năng bổ sung nhưng mang lại sự linh hoạt cao hơn ở cấp độ thấp hơn như PointerInputScope.detectTapGestures hoặc PointerInputScope.detectDragGestures.

Tìm hiểu thêm về phương thức nhập con trỏ trên các trang sau:

  • Bài viết Tìm hiểu về cử chỉ giải thích các khái niệm chính có vai trò quan trọng khi xử lý phương thức nhập bằng con trỏ.
  • Tuỳ chọn Chạm và nhấn mở rộng đối với các sự kiện con trỏ đơn, sự kiện một vị trí.
  • Scroll (Cuộn) giải thích cách triển khai vùng chứa cuộn và xử lý các vấn đề về khả năng tương tác.
  • Kéo, vuốt và hất cho thấy các thao tác kéo khác nhau của một con trỏ duy nhất.
  • Chế độ cảm ứng đa điểm chuyên phân tích các trường hợp sử dụng nhiều con trỏ.