Nguyên tắc về thương hiệu

Tên "Android", biểu trưng Android, thương hiệu "Google Play" và các nhãn hiệu khác của Google là tài sản của Google LLC và không phải là tài sản được cung cấp qua Dự án nguồn mở Android.

Những nguyên tắc này phù hợp với và bổ sung cho tài liệu tiếp thị trong Partner Marketing Hub (Trung tâm tiếp thị dành cho đối tác) và Quyền đối với thương hiệu của Google.

Nhóm phụ trách thương hiệu Android sẽ xem xét và phê duyệt đầy đủ tất cả nội dung có chứa hoặc tham chiếu đến các nhãn hiệu của Android hoặc Google. Dưới đây là những nguyên tắc pháp lý có liên quan đến cách hiển thị các nhãn hiệu của chúng tôi. Hãy dùng biểu mẫu yêu cầu về thương hiệu để gửi nội dung tiếp thị của bạn cho chúng tôi xem xét.

Android

Bạn chỉ được sử dụng nhãn hiệu "Android" trên phần cứng, bao bì hoặc tài liệu tiếp thị của những thiết bị tương thích với Android. Sau đây là những nguyên tắc đối với thương hiệu Android và nội dung liên quan có thể sử dụng cho các thiết bị tương thích. Vui lòng liên hệ với Partner Marketing Hub để được hướng dẫn chi tiết.

Bên dưới là các nguyên tắc đối với thương hiệu Android và thành phần liên quan.

Android ở dạng văn bản

 • Phải sử dụng biểu tượng nhãn hiệu khi Android™ xuất hiện lần đầu tiên trong một nội dung.
 • Phải thêm dòng ghi nhận tác giả sau đây vào tài liệu truyền thông mỗi lần sử dụng tên Android: > Android là một nhãn hiệu của Google LLC.
 • Phải luôn viết hoa chữ "Android" và không được sử dụng số nhiều hoặc sở hữu cách.
 • Không được dùng từ "Android" hoặc bất kỳ từ nào tương tự có thể gây nhầm lẫn là "Android" trong tên ứng dụng hoặc sản phẩm phụ kiện, bao gồm cả điện thoại, máy tính bảng, TV, loa, tai nghe, đồng hồ và các thiết bị khác. Thay vào đó, hãy dùng cụm từ "dành cho Android".
  • Không được sử dụng: "Android MediaPlayer" hoặc "Ndroid MediaPlayer"
  • Được phép sử dụng: "MediaPlayer dành cho Android"
 • Chỉ có thể sử dụng "Android TV", "Android Wear", "Android Auto", "Android Automotive OS", "Google Pay" và "Android Things" để định danh hoặc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi được phê duyệt. Hãy dùng "cho Android" hoặc "với Android" cho mọi sản phẩm khác dựa trên Android.
  • Không được sử dụng: "Thiết bị truyền trực tuyến Android TV", "Thiết bị truyền trực tuyến cho Android TV"
  • Được phép sử dụng: "Thiết bị truyền trực tuyến với Android"
 • Nếu dùng chung với biểu trưng của bạn thì cụm từ "cho Android" hoặc "với Android" không được lớn hơn 90% kích thước biểu trưng đó. Trường hợp xuất hiện đầu tiên của các cụm từ này trong nội dung phải kèm theo biểu tượng TM: "dành cho Android™".
 • Có thể sử dụng Android như một từ mô tả ở dạng văn bản nhưng phải kèm theo một thuật ngữ chung thích hợp (không phải tên của sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn). Hãy cân nhắc việc sử dụng "Android" như một từ thay thế cho "nền tảng Android".
  • Không được sử dụng: "Android MediaPlayer" hoặc "ứng dụng Android XYZ"
  • Được phép sử dụng: "các tính năng Android" hoặc "các ứng dụng Android"

Rô-bốt Android

PNG | SVG | AI

Bạn có thể tái tạo và/hoặc sửa đổi rô-bốt Android màu xanh lục nhưng phải đưa dòng ghi nhận tác giả theo giấy phép Creative Commons sau đây vào nội dung:

"Rô-bốt Android này được tái tạo hoặc chỉnh sửa từ tác phẩm do Google tạo và chia sẻ. Quy tắc sử dụng rô-bốt Android này được quy định tại các điều khoản trong Giấy phép ghi công tác giả Creative Commons 3.0."

Mã màu áp dụng cho bản in là PMS 2412C và mã màu hex cho bản trực tuyến là #3ddc84. Bạn không được phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc xác nhận quyền nhãn hiệu đối với biểu trưng rô-bốt Android hay bất kỳ tác phẩm phái sinh nào. Google giữ toàn quyền về nhãn hiệu đối với rô-bốt Android. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể sử dụng rô-bốt Android.

Nhãn hiệu dạng chữ Android

Không được sử dụng nhãn hiệu dạng chữ và kiểu chữ tuỳ chỉnh của Android trừ phi được Google cho phép rõ ràng thông qua thoả thuận bằng văn bản.

Google Play

Tên và biểu tượng Google Play

Chỉ được phép sử dụng tên "Google Play" và biểu tượng Cửa hàng Google Play khi liên quan đến các thiết bị được cấp phép truy cập vào Google Play. Để biết danh sách thiết bị được cấp phép sử dụng Google Play, hãy tham khảo trang Thiết bị được hỗ trợ.

Huy hiệu Google Play

Huy hiệu Google Play

Nhà phát triển ứng dụng phân phối ứng dụng Android có thể sử dụng trình tạo huy hiệu Google Play để tạo hình ảnh dùng được trong tài liệu tiếp thị.

Truy cập trình tạo huy hiệu

Khác

Đối với tất cả các trường hợp sử dụng thương hiệu Google Play khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên Trung tâm tiếp thị dành cho đối tác và gửi yêu cầu của bạn thông qua biểu mẫu yêu cầu dưới đây.

Xem xét nội dung tiếp thị và thắc mắc về thương hiệu

Hãy dùng biểu mẫu yêu cầu về thương hiệu để gửi mọi yêu cầu đánh giá nội dung tiếp thị hoặc thắc mắc về thương hiệu. Thời gian phản hồi thông thường là ít nhất một tuần.

Gửi thắc mắc về thương hiệu