Uyarlanabilir simgeler

Android 8.0 (API seviyesi 26), farklı cihaz modellerinde çeşitli şekiller görüntüleyebilen, uyarlanabilir nitelikte başlatıcı simgelerini kullanıma sunuyor. Örneğin, uyarlanabilir bir başlatıcı simgesi OEM cihazında yuvarlak şekil görüntülerken başka bir cihazda köşeli yuvarlak görüntüleyebilir. Her cihaz OEM'si bir maske sağlar. Sistem daha sonra bu maskeyi, tüm uyarlanabilir simgeleri aynı şekilde oluşturmak için kullanır. Uyarlanabilir başlatıcı simgeleri kısayollarda, Ayarlar uygulamasında, paylaşım iletişim kutularında ve genel bakış ekranında da kullanılır.

Uyarlanabilir simge şablonuna uygulanan çeşitli maskeler Uyarlanabilir simgeye uygulanan çeşitli maskeler

Şekil 1. Uyarlanabilir simgeler, cihazdan cihaza değişiklik gösteren çeşitli maskeleri destekler.

Uyarlanabilir başlatıcı simgenizin görünümünü, arka plan ve ön plandan oluşan 2 katmanı tanımlayarak kontrol edebilirsiniz. Simge katmanlarını, simgenin dış çizgisinin etrafında arka plan gölgeleri veya maskeler olmadan çekilebilir kaynaklar şeklinde sağlamanız gerekir.

Uyarlanabilir simge oluşturmayla ilgili izometrik çizim

Şekil 2. Uyarlanabilir simgeler, 2 katman ve bir maske kullanılarak tanımlanır.

Android 7.1 (API seviyesi 25) ve önceki sürümlerde başlatıcı simgelerinin boyutu 48 x 48 dp kadardı. Bundan böyle simge katmanlarınızı boyutlandırırken aşağıdaki yönergelere uymanız gerekir:

 • Her iki katman da 108 x 108 dp boyutunda olmalıdır.
 • Simgenin iç tarafındaki 72 x 72 dp'lik kısmı, maskeli görüntü alanında görünmelidir.
 • Sistem, paralaks veya yanıp sönme gibi ilginç görsel efektler oluşturabilmek için 4 kenarın her birinin en dışındaki 18 dp'lik kısmı kendine saklar.

Not: Animasyonlu görsel efektler, desteklenen başlatıcılar tarafından oluşturulur. Görsel efektler, başlatıcıdan başlatıcıya farklılık gösterebilir.

Dikkat: Bir cihaz OEM'si, şeklin belirli noktalarında yarıçapı 33 dp kadar kısa olabilen bir maske belirtebilir.

Uyarlanabilir simgeye uygulanan paralaks efektinin demosu Uyarlanabilir simgeye uygulanan kaldırma animasyonunun demosu

Şekil 3. Uyarlanabilir simgeler çeşitli görsel efektleri destekler.

Dikkat: Başlatıcı simgenizi gerekli katmanlarla güncellemezseniz, simge, sistem kullanıcı arayüzünün görüntülediği diğer simgelerle tutarlı görünmez ve görsel efektleri desteklemez.

Android Studio'yu kullanarak uyarlanabilir simge oluşturmayı öğrenmek için Image Asset Studio ile Uygulama Simgeleri oluşturma bölümüne bakın.

XML'de uyarlanabilir simge oluşturma

XML kullanarak bir uygulamaya uyarlanabilir simge eklemek için öncelikle uygulamanızın manifest dosyasındaki android:icon özelliğini, çekilebilir bir kaynak belirtecek şekilde güncelleyin. Ayrıca android:roundIcon özelliğini kullanarak bir simgenin çekilebilir kaynağını tanımlayabilirsiniz. android:roundIcon özelliği yalnızca yuvarlak maskeler için farklı bir simge öğesi gerekiyorsa (örneğin, logonuzun markalaması yuvarlak şekle dayanıyorsa) kullanılmalıdır. Aşağıdaki kod snippet'i her iki özelliği de göstermektedir:

  <application
    …
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    …>
  </application>
  

Sonra, res/mipmap-v26/ic_launcher.xml içinde Android 8.0 (API seviyesi 26) ile kullanılmak üzere uygulamanızda alternatif çekilebilir kaynaklar oluşturmanız gerekir. Böylece <adaptive-icon> öğesini kullanarak simgeleriniz için ön plan ve arka plan katmanının çekilebilir kaynaklarını tanımlayabilirsiniz. <foreground> ve <background> iç öğelerinin her ikisi de android:drawable özelliğini destekler.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <adaptive-icon xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <background android:drawable="@drawable/ic_launcher_background" />
    <foreground android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground" />
  </adaptive-icon>
  

Öğe olarak tanımlamak isterseniz, arka plan ve ön plan çekilebilir kaynaklarını <foreground> ve <background> öğeleri arasına yerleştirebilirsiniz.

Kısayollarınıza, normal uyarlanabilir başlatıcı simgeleriyle aynı maske ve görsel efekti uygulamak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Statik kısayollar için <adaptive-icon> öğesini kullanın.
 • Dinamik kısayolları oluştururken ise createWithAdaptiveBitmap() yöntemini uygulayın.

Kısayollar hakkında daha fazla bilgi için Uygulama Kısayolları bölümüne bakın.

Ek kaynaklar

Uyarlanabilir simgeleri tasarlama ve uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Google'da tasarımcı ve geliştirici olarak çalışan Nick Butcher'ın aşağıdaki makale dizisini okuyun: