Google Play simge tasarım spesifikasyonları

Geliştiriciler, Google Play'deki Uygulama ve Oyunlara ait görseller için farklı çizim teknikleri kullanırlar. Bu görsellerin Google Play'in çeşitli kullanıcı arayüzü düzenleri, form faktörleri ve cihazlarla daha uyumlu olmasını sağlamak, Google Play'e daha tutarlı ve temiz bir görünüm kazandırmak amacıyla Google Play'de yeni bir simge sistemine geçiyor.

Tutarlı şekiller hem göze daha çok hitap eder hem de daha kolay anlaşılır. Kullanıcıların şekilden ziyade çizime odaklanmalarına yardımcı olur. Rastgele boşlukların neden olduğu hizalama sorunlarını düzelterek simgenin etrafındaki bilgilerin (ör. başlık, puan, fiyat) daha iyi sunulmasını sağlar.

Serbest biçim – orijinal biçim
Tek tip – yeni biçim

Bu sayfada, Google Play'de uygulamanızın girişi için öğeler oluştururken uygulamanız gereken yönergeler anlatılmaktadır. Örneğin, Google Play, uygulama simgeleriniz için dinamik olarak yuvarlatılmış köşeler ve alt gölgeler oluşturduğundan, orijinal öğelerinizde bunları kullanmamanız gerekir.

Önemli: Bunun yerine, bu sayfada anlatılan Google Play simgelerinden farklı olan APK başlatıcı simgeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki kaynaklara bakın:

 • Android Uyarlanabilir Simgeler
  Android 8.0 (API seviyesi 26) sürümünde kullanıma sunulan uyarlamalı başlatıcı simgelerinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için bu APK simge yönergelerini uygulayın.
 • Ürün simgeleri
  Simge tasarımı, şekilleri, özellikleri ve işlemleri hakkındaki yönergeler dahil olmak üzere ürün simgeleriyle ilgili Materyal Tasarım ilkelerini keşfedin.

Öğe oluşturma

Bu bölümde, Google Play'de uygulamanız için görsel öğeler oluştururken uygulamanız gereken bazı yönergeler anlatılmaktadır.

Özellikler

Simge çizimi tüm öğe alanını kaplayabilir ya da logolar gibi çizim öğelerini ana hat ızgarası üzerinde tasarlayabilir ve konumlandırabilirsiniz. Çiziminizi yerleştirirken ana hat ızgaralarını katı bir kural değil, kılavuz olarak kullanın.

Çiziminizi oluştururken aşağıdaki ölçütlere uyduğundan emin olun:

 • Nihai boyut: 512 piksel x 512 piksel
 • Biçim: 32 bit PNG
 • Renk alanı: sRGB
 • Maks. dosya boyutu: 1024 KB
 • Şekil: Tam kare (Google Play, maskelemeyi dinamik olarak uygular). Yarıçap, simge boyutunun %20'si kadar olmalıdır.
 • Gölge: Yok (Google Play gölgeleri dinamik olarak uygular). Resminize gölge eklemeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki "Gölgeler" bölümünde bulabilirsiniz.
Toplam öğe boyutu
Ürün simgesi ana hatları

Öğe yüklendikten sonra Google Play tüm uygulama/oyun simgelerinin tutarlı olmasını sağlamak için yuvarlatılmış maske ve gölgeyi dinamik olarak uygular.

Sol tarafta yeni simge öğeniz gösterilmektedir. Sağ taraftaki üç resimde ise Google Play'in simgeyi dinamik olarak işlemesi gösterilmektedir.

Boyutlandırma

Minimalist çizimler söz konusu olduğunda tüm öğe alanını arka plan olarak kullanın.

Çizim öğelerini (ör. logoları) konumlandırırken ana hatları kılavuz olarak kullanın.

Tüm alanı kaplayan çiziminiz (nihai öğe)
Google Play tarafından dinamik olarak uygulanan gölgeler ve yuvarlatılmış köşelerle nihai sonuç

Logonuzu veya çiziminizi tüm öğe alanına sığdırmaya uğraşmayın. Bunun yerine ana hat ızgarasını kullanın.

Şunu yapmayın:
Marka ve çizimi tüm alanı kaplamaya zorlamayın
Şunu yapın:
Bunun yerine, serbest biçimli simge çizimini ana hatlara yerleştirin

Resimli çizimler genellikle tüm alanı kaplayan simgeler olarak kullanılabilir.

Şunu yapmayın:
Resimli çizimi ana hatlar üzerinde küçültmeyin
Şunu yapın:
Çiziminizin tüm simgeyi kaplaması için tüm öğe alanını kullanın

Koyu alanlar

Google Play, yüklendikten sonra simgenin son halinin etrafına dinamik olarak alt gölge ekler.

Simge çiziminizin içine gölge eklerken, Google Materyal yönergelerini uygulayarak Android platformu ile tutarlı olmasını sağlayın.

Şunu yapmayın:
Nihai öğenize gölge eklemeyin
Şunu yapın:
Resmin içinde gölgeler ve ışıklandırmalar kullanabilirsiniz

Köşe yarıçapı

Google Play dinamik olarak köşe yarıçapını uygular. Bu işlem, simge farklı kullanıcı arayüzü düzenlerinde yeniden boyutlandırıldığında tutarlılık sağlar. Yarıçap, simge boyutunun %20'si kadar olmalıdır.

Şunu yapmayın:
Nihai öğenizin kenarlarını yuvarlamayın
Şunu yapın:
Mümkünse tüm öğenizi çizimle doldurun

Rozetler

Yerleşik rozetler çizimin kendisinden rol çalar ve simgenin boyutuyla pek iyi uyuşmaz.

Dikkat.
Çiziminizde promosyona yer vermekten kaçının
Dikkat.
Marka rozetleri kullanmaktan kaçının

Marka uyarlama

Şekil bir logonun önemli bir parçasıysa çizimi tüm alanı kaplamaya zorlamayın. Bunun yerine logoyu yeni ana hat ızgarasına yerleştirin.

Soldan sağa: Orijinal simge öğesi, yeni simge öğesi (önerilen uyarlama), Google Play'de oluşturulan yeni simge.

Mümkünse öğeniz için markanıza uygun olan ve şeffaflık içermeyen bir arka plan rengi seçin. Şeffaf öğeler, Google Play kullanıcı arayüzünün arka plan rengini görüntüler.

Soldan sağa: Orijinal simge öğesi, yeni simge öğesi (önerilen uyarlama), Google Play'de oluşturulan yeni simge.

Bir logonun etrafında belirgin bir şekil yoksa onu tüm alanı kaplayan arka plan üzerine yerleştirin.

Soldan sağa: Orijinal simge öğesi, yeni simge öğesi (önerilen uyarlama), Google Play'de oluşturulan yeni simge.

Çiziminiz yeterince esnekse, öğe boyutunu tam olarak kullanmak için çizim üzerinde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Bu mümkün değilse, logoyu ana hat ızgarasına yerleştirin.

Soldan sağa: Orijinal simge öğesi, yeni simge öğesi (önerilen uyarlama), Google Play'de oluşturulan yeni simge.

Eski mod

Yeni spesifikasyonlara göre güncellenmeyen orijinal simge öğeleri sonunda eski moda taşınacak ve %75 küçültülerek ana hat ızgara boyutuna (512 * 0,75 = 384 piksel) getirilecektir.

Mayıs 2019'dan itibaren orijinal spesifikasyona uygun simgelerin yüklenmesine izin verilmeyecektir. Zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Orijinal simge öğeleri otomatik olarak eski mod öğelerine dönüştürülecek ve %75 küçültülerek yeni ana hat ızgara boyutuna getirilecektir.

Tasarım şablonlarını ve kaynaklarını indirme

Başlamak için aşağıdaki öğe şablonlarından birini indirin: