Công cụ cho Compose

Android Studio mang đến rất nhiều tính năng mới dành riêng cho Jetpack Compose. Phiên bản này áp dụng phương pháp ưu tiên lập trình trong khi cải thiện năng suất của nhà phát triển mà không phải lựa chọn giữa việc sử dụng giao diện thiết kế hay trình soạn thảo mã.

Một điểm khác biệt cơ bản giữa giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị và Jetpack Compose là Compose không dựa vào View để hiển thị các thành phần kết hợp. Nhờ phương pháp hỗ trợ cấu trúc này, Android Studio cung cấp các tính năng mở rộng cho Jetpack Compose mà không cần phải mở trình mô phỏng hoặc kết nối với thiết bị. So với Android Views, lớp này giúp nhà phát triển triển khai thiết kế giao diện người dùng nhanh hơn và nhiều hơn.

Để bật các tính năng dành riêng cho Android Studio cho Jetpack Compose, bạn cần thêm các phần phụ thuộc này vào tệp build.gradle(.kts) của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng Bảng kê khai thành phần (BOM) hoặc xác định từng phần phụ thuộc.

Bảng kê khai thành phần

  val composeBom = platform("androidx.compose:compose-bom:2024.06.00")
  implementation(composeBom)

  debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-tooling")
  implementation("androidx.compose.ui:ui-tooling-preview")

Riêng lẻ

  debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-tooling:1.6.8")
  implementation("androidx.compose.ui:ui-tooling-preview:1.6.8")

Thiết kế

Tạo các thành phần, hệ thống thiết kế và màn hình phù hợp với thông số thiết kế.
Tham số xem trước Nhiều bản xem trước
Chú giải @Preview cho phép bạn xem trước các thành phần kết hợp. Tìm hiểu cách xem trước, sắp xếp và tương tác với các thành phần này.
Xem trước ảnh động
Android Studio cho phép bạn thiết kế và kiểm tra ảnh động bằng cách sử dụng ngăn Animation Preview (Xem trước ảnh động). Nhờ vậy, bạn có thể xem trước một ảnh động theo từng khung và đảm bảo ảnh đó phù hợp với hành vi bắt buộc.

Phát triển

Đẩy nhanh quá trình xây dựng giao diện người dùng và kiểm thử ứng dụng đang chạy mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.
Chỉnh sửa trực tiếp
Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Chỉnh sửa trực tiếp và áp dụng các thay đổi để tránh tạo bản dựng đầy đủ và đẩy nhanh quá trình phát triển.
Mẫu trực tiếp Biểu tượng trong rãnh
Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng bên trong cửa sổ trình chỉnh sửa Android Studio để cải thiện năng suất.

Gỡ lỗi

Gỡ lỗi giao diện người dùng Compose để hiểu ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách phân tích bố cục, các thành phần kết hợp lại và hoạt động theo dõi thành phần để cải thiện hiệu suất của giao diện người dùng của ứng dụng.
Số lần kết hợp lại Ngữ nghĩa
Tìm hiểu cách kiểm tra bố cục Compose trong trình mô phỏng hoặc thiết bị thực.
Theo dõi hệ thống
Sử dụng tính năng theo dõi thành phần để theo dõi các hàm có khả năng kết hợp trong dấu vết hệ thống.

Công cụ bổ sung

Relay cung cấp tính năng chuyển giao tức thì các thành phần giao diện người dùng Android giữa nhà thiết kế và nhà phát triển. Nhà thiết kế có thể dùng trình bổ trợ Relay for Figma (Relay cho Figma) nhằm chú thích và đóng gói các thành phần giao diện người dùng để nhà phát triển sử dụng, bao gồm cả thông tin về bố cục, kiểu, nội dung động và hành vi tương tác.

Tin tức và video mới nhất