Bố cục trong Compose

Jetpack Compose giúp bạn dễ dàng thiết kế bố cục hiệu quả cho ứng dụng.

Các trang sau đây cung cấp thông tin chi tiết về cách thiết kế và triển khai bố cục:

  • Kiến thức cơ bản về bố cục: Tìm hiểu về các khối dựng để có một giao diện người dùng ứng dụng đơn giản.
  • Thành phần và bố cục Material: Tìm hiểu về các thành phần và bố cục Material trong Compose.
  • Bố cục tuỳ chỉnh: Tìm hiểu cách kiểm soát bố cục của ứng dụng và cách thiết kế bố cục tuỳ chỉnh của riêng bạn.
  • Hỗ trợ nhiều kích thước màn hình: Tìm hiểu cách sử dụng Compose để tạo bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình, hướng và hệ số hình dạng.
  • Đường căn chỉnh: Tìm hiểu cách tạo đường căn chỉnh tuỳ chỉnh để căn chỉnh và định vị chính xác các thành phần trên giao diện người dùng.
  • Đo lường nội tại: Tìm hiểu cách đặt chiều cao hoặc chiều rộng nội tại cho các thành phần giao diện người dùng, giúp bạn kiểm soát chính xác cách sắp xếp các thành phần trong bố cục.
  • ConstraintLayout: Tìm hiểu cách sử dụng ConstraintLayout trong giao diện người dùng Compose của bạn.

Tìm hiểu thêm