Bắt đầu với Jetpack Compose

Jetpack Compose là một bộ công cụ hiện đại giúp xây dựng giao diện người dùng gốc của Android. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất về cách sử dụng Compose.

 • Tổng quan: Xem tất cả tài nguyên có sẵn dành cho nhà phát triển Compose.
 • Hướng dẫn: Bắt đầu sử dụng Compose bằng cách sử dụng Compose để tạo một giao diện người dùng đơn giản.
 • Hướng dẫn nhanh: Mới! Hãy thử các hướng dẫn nhanh và tập trung của chúng tôi, được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể.

Nền tảng

 • Tư duy trong Compose: Tìm hiểu sự khác biệt giữa phương pháp khai báo của Compose với phương pháp dựa trên khung hiển thị mà bạn có thể đã sử dụng trước đây và cách xây dựng mô hình tư duy làm việc với Compose.
 • Quản lý trạng thái: Tìm hiểu về cách thiết lập và sử dụng trạng thái trong ứng dụng Compose.
 • Vòng đời của thành phần kết hợp: Tìm hiểu về vòng đời của một thành phần kết hợp và cách Compose quyết định xem có cần vẽ lại thành phần kết hợp đó hay không.
 • Đối tượng sửa đổi: Tìm hiểu cách sử dụng đối tượng sửa đổi để làm nổi bật hoặc trang trí cho thành phần kết hợp.
 • Hiệu ứng phụ trong ứng dụng Compose: Tìm hiểu những cách tốt nhất để quản lý các hiệu ứng phụ.
 • Các giai đoạn trong Jetpack Compose: Tìm hiểu về các bước mà Compose thực hiện để hiển thị giao diện người dùng và cách sử dụng thông tin đó để viết mã hiệu quả
 • Phân lớp kiến trúc: Tìm hiểu về các lớp kiến trúc tạo nên Jetpack Compose và các nguyên tắc cốt lõi ảnh hưởng đến thiết kế của Jetpack Compose.
 • Hiệu suất: Tìm hiểu cách tránh các lỗi lập trình phổ biến có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng.
 • Ngữ nghĩa trong Compose: Tìm hiểu về cây Ngữ nghĩa. Cây này sắp xếp giao diện người dùng của bạn theo cách mà các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận và khung kiểm thử có thể sử dụng.
 • Dữ liệu trong phạm vi cục bộ với CompositionLocal: Tìm hiểu cách sử dụng CompositionLocal để truyền dữ liệu thông qua Composition.

Môi trường phát triển

Thiết kế

 • Bố cục: Tìm hiểu về các thành phần bố cục gốc trong Compose và cách thiết kế thành phần của riêng bạn.
  • Kiến thức cơ bản về bố cục: Tìm hiểu về các thành phần để có một giao diện người dùng ứng dụng đơn giản.
  • Thành phần và bố cục Material: Tìm hiểu về các thành phần và bố cục Material trong Compose.
  • Bố cục tuỳ chỉnh: Tìm hiểu cách kiểm soát bố cục của ứng dụng và cách thiết kế bố cục tuỳ chỉnh của riêng bạn.
  • Hỗ trợ nhiều kích thước màn hình: Tìm hiểu cách sử dụng Compose để tạo bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình, hướng và hệ số hình dạng.
  • Đường căn chỉnh: Tìm hiểu cách tạo đường căn chỉnh tuỳ chỉnh để căn chỉnh và định vị chính xác các phần tử trên giao diện người dùng.
  • Đo lường nội tại: Vì Compose chỉ cho phép bạn đo lường các thành phần trên giao diện người dùng một lần cho mỗi lượt truyền, nên trang này giải thích cách truy vấn thông tin về các thành phần con trước khi đo lường các thành phần đó.
  • ConstraintLayout: Tìm hiểu cách sử dụng ConstraintLayout trong giao diện người dùng Compose.
 • Hệ thống thiết kế: Tìm hiểu cách triển khai hệ thống thiết kế và mang lại giao diện nhất quán cho ứng dụng.
 • Danh sách và lưới: Tìm hiểu về một số tuỳ chọn quản lý cũng như hiển thị danh sách và lưới dữ liệu của Compose.
 • Văn bản: Tìm hiểu về các tuỳ chọn chính của Compose để hiển thị và chỉnh sửa văn bản.
 • Đồ hoạ: Tìm hiểu về các tính năng của Compose để xây dựng và làm việc với đồ hoạ tuỳ chỉnh.
 • Ảnh động: Tìm hiểu về các tuỳ chọn khác nhau của Compose để tạo ảnh động cho các thành phần trên giao diện người dùng.
 • Cử chỉ: Tìm hiểu cách tạo giao diện người dùng Compose giúp phát hiện và tương tác với các cử chỉ của người dùng.
 • Xử lý hoạt động tương tác của người dùng: Tìm hiểu cách Compose tóm tắt dữ liệu đầu vào cấp thấp thành các hoạt động tương tác cấp cao hơn, nhờ đó, bạn có thể tuỳ chỉnh cách các thành phần phản hồi hành động của người dùng.

Sử dụng Compose

Tài nguyên khác