Hỗ trợ tiếp cận trong Jetpack Compose

Khả năng hỗ trợ tiếp cận đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những ứng dụng dành cho tất cả mọi người mà ai cũng có thể sử dụng. Compose cung cấp nền tảng để xây dựng giao diện người dùng dễ tiếp cận, giúp ứng dụng của bạn trở nên hữu ích cho mọi người ở mọi nơi.

Khái niệm chính

 • Ngữ nghĩa: Hệ thống thể hiện ý nghĩa của các phần tử trên giao diện người dùng đối với các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận. Điều này bao gồm các thuộc tính như mô tả, trạng thái và hành động mà người dùng có thể thực hiện.

 • Truyền tải: Thứ tự mà các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận như TalkBack di chuyển qua các thành phần trên màn hình. Bạn có thể tuỳ chỉnh thứ tự này để cải thiện trải nghiệm người dùng.

 • Thao tác hỗ trợ tiếp cận: Những thao tác cụ thể mà người dùng có thể thực hiện trên một phần tử trên giao diện người dùng, chẳng hạn như nhấp, cuộn và đóng. Ứng dụng của bạn sẽ truyền những thông tin này đến các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận.

Bắt đầu

Nền tảng của mô hình hỗ trợ tiếp cận và các công cụ trong Compose là ngữ nghĩa. Hãy xem hướng dẫn Ngữ nghĩa trong Compose để biết thêm thông tin.

Khi phát triển ứng dụng, hãy ghi nhớ các bước chính sau đây ngay từ đầu để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng Compose:

 • Cân nhắc kích thước đích chạm tối thiểu: Đảm bảo các phần tử có thể nhấp và tương tác có kích thước tối thiểu là 48 dp. Điều này tuân thủ các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận của Material Design.
 • Thêm nhãn lượt nhấp: Mô tả hành vi nhấp bằng đối tượng sửa đổi clickable hoặc đối tượng sửa đổi semantics nếu bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào clickable.
 • Mô tả các thành phần hình ảnh: Sử dụng tham số contentDescription để mô tả các biểu tượng và hình ảnh dưới dạng văn bản. Đặt contentDescription thành null cho các phần tử trang trí.
 • Xác định tiêu đề: Sử dụng thuộc tính đối tượng sửa đổi semantics để đánh dấu các phần tử là tiêu đề nhằm dễ dàng di chuyển hơn.
 • Kiểm soát thứ tự duyệt qua: Sử dụng isTraversalGroup để đánh dấu các nhóm phần tử cần được đọc cùng nhau. Sử dụng traversalIndex để tuỳ chỉnh thêm thứ tự phần tử trong các nhóm đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dành riêng cho Các bước chính để cải thiện tính năng hỗ trợ tiếp cận của Compose.

Công cụ

 • TalkBack: Trình đọc màn hình của Google dành cho Android. Hãy kích hoạt API này để kiểm thử cách hoạt động của ngữ nghĩa ứng dụng đối với người dùng dựa vào công nghệ hỗ trợ.
 • Layout Inspector: Trực quan hoá và gỡ lỗi cây ngữ nghĩa của ứng dụng.
 • API kiểm thử Compose: Viết các chương trình kiểm thử tương tác với các phần tử ngữ nghĩa để xác nhận khả năng hỗ trợ tiếp cận của giao diện người dùng Compose.

Lớp học lập trình

Để tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ khả năng hỗ trợ tiếp cận trong mã Compose, hãy tham gia lớp học lập trình Hỗ trợ tiếp cận trong Jetpack Compose.

Tài nguyên khác