Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xây dựng ứng dụng dễ tiếp cận hơn

Khả năng hỗ trợ tiếp cận là một phần quan trọng trong mọi ứng dụng. Dù bạn đang phát triển một ứng dụng mới hay đang cải thiện một ứng dụng hiện có, hãy xem xét khả năng hỗ trợ tiếp cận của các thành phần trong ứng dụng.

Bằng cách tích hợp các tính năng và dịch vụ hỗ trợ tiếp cận, bạn có thể cải thiện khả năng hữu dụng của ứng dụng, đặc biệt là đối với người dùng bị khuyết tật.

Lưu ý: Mặc dù việc thêm các tính năng hỗ trợ tiếp cận vào ứng dụng sẽ có lợi cho bạn, nhưng bạn chỉ nên sử dụng các tính năng đó cho mục đích giúp người dùng bị khuyết tật tương tác với ứng dụng.

Tài nguyên phát triển

Bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất về Material Design, bạn có thể giúp tất cả người dùng (kể cả người dùng bị khuyết tật) thao tác và tương tác với ứng dụng dễ dàng hơn.
Khi bạn tạo ứng dụng, hãy tuân theo những nguyên tắc cơ bản về việc hỗ trợ tiếp cận có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng, bao gồm cả độ tương phản màu sắc, kích thước đích chạm và nhãn nội dung.
Sử dụng ứng dụng Trình quét hỗ trợ tiếp cận để xác định nhiều cách để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng, bao gồm cả kích thước đích chạm, độ tương phản màu sắc và nhãn nội dung.
Sử dụng một dòng mã duy nhất để chạy các bước kiểm tra Khung kiểm tra khả năng truy cập trong các thử nghiệm Espresso của ứng dụng.

Nếu muốn tạo một mô hình tương tác mới để trợ giúp một nhóm người khuyết tật cụ thể hoặc nếu nội dung trong ứng dụng của bạn có yêu cầu cụ thể về khả năng hỗ trợ tiếp cận, bạn có thể tạo dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của riêng mình.

Tác động của tính năng hỗ trợ tiếp cận

Bằng cách tích hợp các tính năng hỗ trợ tiếp cận vào ứng dụng, bạn sẽ làm cho ứng dụng của mình dễ dàng tiếp cận hơn:
  • Theo Ngân hàng Thế giới, 15% dân số thế giới mắc một dạng khuyết tật nào đó. Người khuyết tật phụ thuộc vào các ứng dụng và dịch vụ có khả năng hỗ trợ tiếp cận để giao tiếp, học tập và làm việc. Bằng việc làm cho ứng dụng dễ tiếp cập hơn, bạn có thể tiếp cận nhiều người dùng hơn.

  • Tính năng hỗ trợ tiếp cận có thể giúp tất cả người dùng (chứ không chỉ người khuyết tật) dễ dàng hơn trong việc tương tác với ứng dụng của bạn. Ví dụ: nếu ai đó đang dùng ứng dụng của bạn trong khi nấu ăn, thì họ có thể dùng lệnh thoại thay vì dùng cử chỉ chạm để điều hướng.

Tin tức mới nhất