Bố cục chuẩn cho màn hình lớn

Bố cục chuẩn cho màn hình lớn là bố cục ứng dụng linh hoạt, đã được chứng minh, mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu trên thiết bị màn hình lớn.

Nội dung mô tả các thiết bị màn hình lớn hiển thị bố cục chuẩn.

Bố cục này mang tính thích ứng và đáp ứng. Bố cục này hỗ trợ điện thoại có màn hình nhỏ cũng như máy tính bảng, thiết bị có thể gập lại và thiết bị ChromeOS. Bắt nguồn từ hướng dẫn của Material Design, bố cục này vừa có tính thẩm mỹ vừa thiết thực.

Khung Android bao gồm các thành phần chuyên biệt giúp việc triển khai bố cục trở nên đơn giản và đáng tin cậy bằng cách sử dụng các thành phần hiển thị hoặc Jetpack Compose.

Bố cục chuẩn tạo giao diện người dùng hấp dẫn, nâng cao năng suất và là nền tảng cho các ứng dụng tuyệt vời.

Nếu đã quen với bố cục chuẩn cho màn hình lớn nhưng không chắc nên sử dụng API Android nào cho ứng dụng, hãy chuyển đến phần Phạm vi áp dụng dưới đây để xác định bố cục nào phù hợp với các trường hợp sử dụng của ứng dụng của bạn.

Danh sách-chi tiết

Khung xương của bố cục danh sách-chi tiết.

Bố cục danh sách-chi tiết cho phép người dùng khám phá danh sách các mục có thông tin mô tả, nội dung giải thích hoặc thông tin bổ sung khác — thông tin chi tiết của mục.

Bố cục chia cửa sổ ứng dụng thành 2 ngăn cạnh nhau: một ngăn cho danh sách, một ngăn cho thông tin chi tiết. Người dùng chọn các mục trong danh sách để làm hiện thông tin chi tiết của mục đó. Đường liên kết sâu trong thông tin chi tiết sẽ cho thấy nội dung bổ sung trong ngăn chi tiết.

Màn hình có chiều rộng mở rộng (xem các lớp kích thước cửa sổ) chứa cả danh sách lẫn thông tin chi tiết cùng một lúc. Thao tác chọn một mục trong danh sách sẽ cập nhật ngăn chi tiết để hiện nội dung liên quan của mục đã chọn.

Màn hình có chiều rộng trung bình và nhỏ gọn cho thấy danh sách hoặc thông tin chi tiết, tuỳ thuộc vào tương tác của người dùng với ứng dụng. Khi chỉ danh sách xuất hiện, thao tác chọn một mục trong danh sách sẽ cho thấy thông tin chi tiết thay cho danh sách. Khi chỉ thông tin chi tiết xuất hiện việc nhấn nút quay lại sẽ làm hiện lại danh sách.

Các thay đổi về cấu hình như thay đổi hướng thiết bị hoặc thay đổi kích thước cửa sổ ứng dụng có thể làm thay đổi lớp kích thước cửa sổ của màn hình. Bố cục danh sách-chi tiết sẽ thích ứng theo, giúp duy trì trạng thái ứng dụng:

  • Nếu màn hình có chiều rộng mở rộng, đang hiển thị cả ngăn danh sách và thông tin chi tiết, được thu hẹp đến trung bình hoặc nhỏ gọn, thì ngăn thông tin chi tiết vẫn được hiển thị và ngăn danh sách sẽ được ẩn
  • Nếu màn hình có chiều rộng trung bình hoặc nhỏ gọn chỉ có ngăn thông tin chi tiết được hiển thị và lớp kích thước cửa sổ được mở ra thành mở rộng, thì danh sách và thông tin chi tiết sẽ cùng hiện ra, còn danh sách cho biết mục tương ứng với nội dung trong ngăn thông tin chi tiết thì được chọn
  • Nếu màn hình có chiều rộng trung bình hoặc nhỏ gọn, chỉ có ngăn danh sách xuất hiện và được mở ra thành mở rộng, thì danh sách và ngăn thông tin chi tiết phần giữ chỗ sẽ cùng hiện ra

Bố cục danh sách-chi tiết rất lý tưởng cho ứng dụng nhắn tin, trình quản lý danh bạ, trình duyệt tệp hoặc bất kỳ ứng dụng nào với nội dung có thể được sắp xếp dưới dạng danh sách các mục để cho thấy thông tin bổ sung.

Hình 1. Ứng dụng nhắn tin cho thấy danh sách cuộc trò chuyện và thông tin chi tiết của cuộc trò chuyện được chọn.

Triển khai

Có thể tạo bố cục danh sách-chi tiết bằng nhiều công nghệ, bao gồm cả Compose, khung hiển thị và tính năng nhúng hoạt động (dành cho các ứng dụng cũ). Xem phần Phạm vi áp dụng dưới đây để quyết định công nghệ nào phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Compose

Mô hình khai báo của Compose hỗ trợ logic lớp kích thước cửa sổ xác định xem có hiện ngăn danh sách và ngăn thông tin chi tiết cùng một lúc hay không (khi lớp kích thước cửa sổ theo chiều rộng được mở rộng) hoặc chỉ hiện ngăn danh sách hoặc thông tin chi tiết (khi lớp kích thước cửa sổ theo chiều rộng là trung bình hoặc nhỏ gọn).

Để bảo đảm luồng dữ liệu một chiều, hãy chuyển tất cả trạng thái lên trên, bao gồm cả lớp kích thước cửa sổ hiện tại và thông tin chi tiết của mục đang được chọn (nếu có), để tất cả thành phần kết hợp đều có quyền truy cập vào dữ liệu và có thể hiển thị chính xác.

Khi chỉ hiển thị ngăn thông tin chi tiết trên kích thước cửa sổ nhỏ, hãy thêm BackHandler để xoá ngăn thông tin chi tiết và chỉ hiện ngăn danh sách. BackHandler không thuộc phạm vi điều hướng tổng thể của ứng dụng vì trình xử lý phụ thuộc vào lớp kích thước cửa sổ và trạng thái thông tin chi tiết được chọn.

Hãy xem mẫu Chi tiết danh sách với Compose để tham khảo ví dụ về triển khai.

Thành phần hiển thị và mảnh

Thư viện SlidingPaneLayout được thiết kế để dễ dàng triển khai bố cục danh sách-chi tiết dựa trên khung hiển thị hoặc mảnh.

Trước hết, hãy khai báo SlidingPaneLayout làm thành phần gốc của bố cục XML. Tiếp theo, hãy thêm hai phần tử con (thành phần hiển thị hoặc mảnh) đại diện cho danh sách và nội dung thông tin chi tiết.

Triển khai một phương thức liên lạc để truyền dữ liệu giữa các mảnh hoặc khung hiển thị danh sách-chi tiết. Nên dùng ViewModel nhờ khả năng lưu trữ logic kinh doanh và khả năng tồn tại trước thay đổi về cấu hình.

SlidingPaneLayout tự động xác định liệu sẽ hiện danh sách và thông tin chi tiết cùng lúc hay riêng rẽ. Trong cửa sổ có đủ không gian chiều ngang để chứa được cả hai, danh sách và thông tin chi tiết sẽ xuất hiện cạnh nhau. Trong cửa sổ không đủ không gian, chỉ danh sách hoặc thông tin chi tiết được hiện tuỳ thuộc vào tương tác của người dùng với ứng dụng.

Hãy xem mẫu Chi tiết danh sách với thành phần hiển thị để tham khảo ví dụ về triển khai.

Nhúng hoạt động

Hãy sử dụng tính năng nhúng hoạt động để cho phép ứng dụng cũ với nhiều hoạt động cho thấy hai hoạt động cạnh nhau trên cùng một màn hình hoặc xếp chồng lên nhau. Nếu ứng dụng triển khai danh sách và thông tin chi tiết của một bố cục danh sách-chi tiết trong nhiều hoạt động riêng biệt, thì tính năng nhúng hoạt động cho phép dễ dàng tạo một bố cục danh sách-chi tiết mà không cần tái cấu trúc mã hoặc chỉ cần tái cấu trúc mã ở mức tối thiểu.

Hãy triển khai tính năng nhúng hoạt động bằng cách chỉ định chia cửa sổ tác vụ khi dùng tệp cấu hình XML. Thao tác chia tách xác định hoạt động chính, bắt đầu việc chia tách, và một hoạt động phụ. Hãy chỉ định chiều rộng hiển thị tối thiểu để chia tách bằng cách sử dụng các điểm ngắt lớp kích thước cửa sổ. Khi chiều rộng hiển thị giảm xuống dưới điểm ngắt tối thiểu, các hoạt động sẽ xuất hiện chồng lên nhau. Ví dụ: Nếu chiều rộng hiển thị tối thiểu là 600dp, thì các hoạt động sẽ xuất hiện chồng lên nhau trên màn hình nhỏ gọn, nhưng xuất hiện cạnh nhau trên màn hình trung bình và mở rộng.

Tính năng nhúng hoạt động được hỗ trợ trên Android 12L (API cấp 32) trở lên, nhưng cũng có thể xuất hiện ở cấp API thấp hơn nếu được nhà sản xuất thiết bị triển khai. Khi tính năng nhúng hoạt động không dùng được trên một thiết bị, hành vi dự phòng sẽ dẫn đến hoạt động trong danh sách hoặc hoạt động chi tiết chiếm toàn bộ cửa sổ ứng dụng dựa trên tương tác của người dùng với ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhúng hoạt động.

Hãy xem mẫu Chi tiết danh sách với tính năng nhúng hoạt động để tham khảo ví dụ về triển khai.

Nguồn cấp dữ liệu

Khung dạng đường viền của bố cục nguồn cấp dữ liệu.

Bố cục nguồn cấp dữ liệu sắp xếp các thành phần với nội dung tương đương trong lưới có thể định cấu hình để thuận tiện xem nhanh một lượng lớn nội dung.

Kích thước và vị trí thiết lập mối quan hệ giữa các thành phần nội dung.

Nhóm nội dung được tạo bằng cách tạo ra các thành phần có cùng kích thước và đặt chúng vào cùng chỗ với nhau. Hãy thu hút sự chú ý đến các thành phần bằng cách làm cho chúng lớn hơn các thành phần lân cận.

Thẻ và danh sách là các thành phần phổ biến của bố cục nguồn cấp dữ liệu.

Bố cục nguồn cấp dữ liệu hỗ trợ màn hình ở hầu hết mọi kích thước do lưới có thể điều chỉnh từ một cột cuộn duy nhất đến nguồn cấp dữ liệu nội dung gồm nhiều cột xuất hiện nhờ thao tác cuộn.

Nguồn cấp dữ liệu đặc biệt phù hợp với các ứng dụng tin tức và mạng xã hội.

Hình 2. Ứng dụng mạng xã hội hiện các bài đăng trên các thẻ đa dạng kích thước.

Triển khai

Compose

Nguồn cấp dữ liệu bao gồm một lượng lớn thành phần nội dung trong một vùng chứa cuộn theo chiều dọc được đặt trong lưới. Danh sách tải từng phần (lazy list) thể hiện hiệu quả một lượng lớn các mục trong cột hoặc hàng. Lưới tải từng phần (lazy grid) kết xuất các mục trong lưới, hỗ trợ cấu hình kích thước và khoảng (span) của mục.

Hãy định cấu hình các cột của bố cục lưới dựa trên phần hiển thị sẵn có để đặt chiều rộng tối thiểu cho phép cho các mục trong lưới. Khi xác định các mục trong lưới, hãy điều chỉnh khoảng cột để làm một số mục nổi bật hơn so với các mục khác.

Đối với phần tiêu đề, đường phân chia hoặc mục khác được thiết kế nhằm chiếm toàn bộ chiều rộng của nguồn cấp dữ liệu, hãy sử dụng maxLineSpan để chiếm toàn bộ chiều rộng của bố cục.

Trên màn hình có chiều rộng nhỏ gọn không đủ không gian để trình bày nhiều cột, LazyVerticalGrid sẽ hoạt động giống như LazyColumn.

Hãy xem mẫu Nguồn cấp dữ liệu với Compose để tham khảo ví dụ về cách triển khai.

Thành phần hiển thị và mảnh

RecyclerView kết xuất hiệu quả số lượng lớn các mục trong một cột. GridLayoutManager bố trí các mục trong lưới, cho phép định cấu hình kích thước và khoảng của mục.

Định cấu hình các cột lưới dựa trên kích thước của khu vực hiển thị sẵn có để đặt chiều rộng tối thiểu cho phép của các mục.

Có thể ghi đè chiến lược mở rộng mặc định của GridLayoutManager, là một khoảng cho mỗi mục bằng cách tạo SpanSizeLookup tuỳ chỉnh. Hãy điều chỉnh các khoảng để làm một số mục nổi bật hơn so với mục khác.

Trên màn hình với chiều rộng nhỏ gọn mà chỉ đủ không gian cho một cột, sử dụng LinearLayoutManager thay vì GridLayoutManager.

Hãy xem mẫu Nguồn cấp dữ liệu với khung hiển thị để tham khảo ví dụ về cách triển khai.

Ngăn bổ trợ

Khung xương của bố cục ngăn bổ trợ.

Bố cục ngăn bổ trợ bố trí nội dung ứng dụng vào các khu vực hiển thị chính và phụ.

Khu vực hiển thị chính chiếm phần lớn cửa sổ ứng dụng (thường vào khoảng hai phần ba) và chứa nội dung chính. Khu vực hiển thị phụ là một ngăn chiếm phần còn lại của cửa sổ ứng dụng và hiển thị nội dung hỗ trợ nội dung chính.

Bố cục ngăn bổ trợ hoạt động tốt trên màn hình có chiều rộng mở rộng (xem Lớp kích thước cửa sổ) theo hướng ngang. Màn hình có chiều rộng trung bình hoặc nhỏ gọn hỗ trợ hiển thị cả khu vực hiển thị chính và phụ nếu nội dung có thể thích ứng với không gian hiển thị hẹp hơn hoặc nếu nội dung bổ sung có thể được ẩn từ đầu trong một trang ở bên cạnh hoặc ở dưới cùng mà có thể tiếp cận bằng một chế độ điều khiển như trình đơn hoặc nút.

Bố cục ngăn bổ trợ khác với bố cục danh sách-chi tiết về mối quan hệ giữa nội dung chính và nội dung phụ. Nội dung của ngăn phụ chỉ có ý nghĩa khi có mối quan hệ với nội dung chính; ví dụ: bản thân cửa sổ công cụ của ngăn bổ trợ là không liên quan. Tuy nhiên, nội dung bổ sung trong ngăn thông tin chi tiết của bố cục danh sách-chi tiết có ý nghĩa ngay cả khi không có nội dung chính, ví dụ: nội dung mô tả về sản phẩm trên trang thông tin sản phẩm.

Các trường hợp sử dụng của ngăn bổ trợ gồm có:

  • Ứng dụng cải thiện hiệu suất: Tài liệu hoặc bảng tính đi kèm nhận xét của người đánh giá trong ngăn bổ trợ
  • Ứng dụng đa phương tiện: Video phát trực tuyến được bổ sung danh sách các video có liên quan trong ngăn bổ trợ hoặc nội dung mô tả đĩa nhạc bổ sung cho danh sách phát
  • Ứng dụng tìm kiếm và tham chiếu: Biểu mẫu nhập truy vấn với kết quả trong ngăn bổ trợ
Hình 3. Ứng dụng mua sắm hiển thị nội dung mô tả sản phẩm trong một ngăn bổ trợ.

Triển khai

Compose

Compose hỗ trợ logic lớp kích thước cửa sổ, cho phép xác định xem có hiệncả nội dung chính và nội dung chi tiết cùng một lúc hay không hoặc đặt nội dung chi tiết ở một vị trí thay thế.

Hãy chuyển trạng thái lên trên, bao gồm cả lớp kích thước cửa sổ hiện tại và thông tin liên quan đến dữ liệu trong nội dung chính và nội dung chi tiết.

Đối với màn hình có chiều rộng nhỏ gọn, hãy đặt nội dung chi tiết bên dưới nội dung chính hoặc vào một trang ở dưới cùng. Đối với màn hình có chiều rộng trung bình và mở rộng, hãy đặt nội dung chi tiết bên cạnh nội dung chính, với kích thước phù hợp dựa trên nội dung và không gian có sẵn. Đối với màn hình có chiều rộng trung bình, hãy chia đều không gian hiển thị giữa nội dung chính và nội dung chi tiết. Đối với màn hình có chiều rộng mở rộng, hãy cung cấp 70% không gian cho nội dung chính, 30% cho nội dung bổ trợ.

Hãy xem mẫu Ngăn bổ trợ với Compose để tham khảo ví dụ về cách triển khai.

Khung hiển thị và mảnh

Triển khai bố cục ngăn bổ trợ bằng cách sử dụng bố cục trình trợ giúp như LinearLayout hoặc ConstraintLayout. Thiết lập các lớp kích thước cửa sổ chia lượng không gian hiển thị theo chiều ngang có sẵn cho ứng dụng thành 3 danh mục: nhỏ gọn (< 600 dp), trung bình (>= 600 dp) và mở rộng (>= 840 dp).

Đối với mỗi lớp kích thước cửa sổ, hãy xác định bố cục như sau:

  • Nhỏ gọn: Trong thư mục layout của tài nguyên ứng dụng, hãy đặt nội dung hiển thị ngăn bổ trợ bên dưới nội dung chính hoặc bên trong một bảng dưới cùng
  • Trung bình: Trong thư mục layout-w600dp, hãy cung cấp nội dung của ngăn bổ trợ để nội dung chính và ngăn bổ trợ xuất hiện cạnh nhau, chia đều không gian hiển thị theo chiều ngang
  • Mở rộng: Trong thư mục layout-w840dp, hãy thêm nội dung của ngăn bổ trợ để nội dung chính và ngăn bổ trợ xuất hiện cạnh nhau; tuy nhiên, ngăn bổ trợ chỉ chiếm 30% không gian theo chiều ngang, dành 70% không gian còn lại cho nội dung chính

Hãy sử dụng ViewModel cho hoạt động giao tiếp giữa nội dung chính và ngăn bổ trợ để xem liệu nên sử dụng khung hiển thị, mảnh hay kết hợp cả hai.

Để tham khảo ví dụ về cách triển khai, hãy xem các mẫu sau:

Phạm vi áp dụng

Bố cục chuẩn tạo ra các bản trình bày nội dung đa chiều để dễ dàng truy cập và khám phá chuyên sâu. Hãy sử dụng sơ đồ quy trình sau đây để xác định chiến lược bố cục và chiến lược triển khai phù hợp nhất cho các trường hợp sử dụng của ứng dụng của bạn.

Để tham khảo ví dụ về các bố cục chuẩn được triển khai trong từng loại ứng dụng, hãy xem thư viện màn hình lớn.

Hình 4. Cây quyết định về bố cục chuẩn cho màn hình lớn.

Tài nguyên khác