Đại cương về Ứng dụng

Ứng dụng Android được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Bộ công cụ SDK Android sẽ biên dịch mã của bạn—cùng với bất kỳ tệp dữ liệu và tài nguyên nào—vào một APK: một gói Android, đó là một tệp lưu trữ có hậu tố .apk. Một tệp APK chứa tất cả nội dung của một ứng dụng Android và là tệp mà các thiết bị dựa trên nền tảng Android sử dụng để cài đặt ứng dụng.

Sau khi được cài đặt lên một thiết bị, từng ứng dụng Android sẽ ở bên trong hộp cát bảo mật của chính nó:

 • Hệ điều hành Android là một hệ thống Linux đa người dùng trong đó mỗi ứng dụng là một người dùng khác nhau.
 • Theo mặc định, hệ thống gán cho từng ứng dụng một ID người dùng Linux duy nhất (ID chỉ được sử dụng bởi hệ thống và không xác định đối với ứng dụng). Hệ thống sẽ đặt quyền cho tất cả tệp trong một ứng dụng sao cho chỉ ID người dùng được gán cho ứng dụng đó mới có thể truy cập chúng.
 • Mỗi tiến trình có máy ảo (VM) riêng của mình, vì thế mã của một ứng dụng sẽ chạy độc lập với các ứng dụng khác.
 • Theo mặc định, mọi ứng dụng chạy trong tiến trình Linux của chính nó. Android khởi động tiến trình khi bất kỳ thành phần nào của ứng dụng cần được thực thi, sau đó tắt tiến trình khi không còn cần nữa hoặc khi hệ thống phải khôi phục bộ nhớ cho các ứng dụng khác.

Bằng cách này, hệ thống Android triển khai nguyên tắc đặc quyền ít nhất. Cụ thể, theo mặc định, mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào các thành phần mà nó cần để thực hiện công việc của mình và không hơn. Điều này tạo ra một môi trường rất bảo mật mà trong đó một ứng dụng không thể truy cập các bộ phận của hệ thống mà nó không được cấp quyền.

Tuy nhiên, có nhiều cách để một ứng dụng chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác và để một ứng dụng truy cập vào các dịch vụ của hệ thống:

 • Có thể sắp xếp để hai ứng dụng chia sẻ cùng ID người dùng Linux, trong trường hợp đó chúng có thể truy cập các tệp của nhau. Để tiết kiệm tài nguyên của hệ thống, các ứng dụng có cùng ID người dùng cũng có thể sắp xếp để chạy trong cùng tiến trình Linux và chia sẻ cùng VM (các ứng dụng cũng phải được ký bằng cùng chứng chỉ).
 • Một ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập dữ liệu của thiết bị chẳng hạn như danh bạ của người dùng, tin nhắn SMS, thiết bị lưu trữ gắn được (thẻ SD), máy ảnh, Bluetooth và nhiều nữa. Tất cả quyền ứng dụng đều phải được cấp bởi người dùng tại thời điểm cài đặt.

Đó là nội dung cơ bản về cách mà một ứng dụng Android tồn tại trong hệ thống. Phần còn lại của tài liệu này giới thiệu với bạn về:

 • Các thành phần khuôn khổ cốt lõi định nghĩa ứng dụng của bạn.
 • Tệp bản kê khai mà trong đó bạn khai báo các thành phần và tính năng yêu cầu của thiết bị cho ứng dụng của bạn.
 • Các tài nguyên tách riêng với mã ứng dụng và cho phép ứng dụng của bạn tối ưu hóa hành vi của nó cho nhiều loại cấu hình thiết bị đa dạng.

Thành phần của Ứng dụng

Thành phần của ứng dụng là những khối dựng thiết yếu của một ứng dụng Android. Mỗi thành phần là một điểm khác nhau mà qua đó hệ thống có thể vào ứng dụng của bạn. Không phải tất cả thành phần đều là các điểm nhập thực tế cho người dùng và một số phụ thuộc vào nhau, nhưng mỗi thành phần tồn tại như một thực thể riêng và đóng một vai trò riêng—mỗi thành phần là một khối dựng duy nhất giúp định nghĩa hành vi chung của ứng dụng của bạn.

Có bốn loại thành phần ứng dụng khác nhau. Mỗi loại có một mục đích riêng và có một vòng đời riêng, xác định cách thành phần được tạo lập và hủy.

Sau đây là bốn loại thành phần ứng dụng:

Hoạt động
Một hoạt động biểu diễn một màn hình đơn với một giao diện người dùng. Ví dụ, một ứng dụng e-mail có thể có một hoạt động với chức năng hiển thị một danh sách e-mail mới, một hoạt động khác để soạn e-mail, và một hoạt động khác để đọc e-mail. Mặc dù các hoạt động cùng nhau tạo thành một trải nghiệm người dùng gắn kết trong ứng dụng e-mail, mỗi hoạt động lại độc lập với nhau. Như vậy, một ứng dụng khác có thể khởi động bất kỳ hoạt động nào trong số này (nếu ứng dụng e-mail cho phép nó). Ví dụ, một ứng dụng máy ảnh có thể khởi động hoạt động trong ứng dụng e-mail có chức năng soạn thư mới, để người dùng chia sẻ một bức ảnh.

Hoạt động được triển khai như một lớp con của Activity và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển Hoạt động .

Dịch vụ
Một dịch vụ là một thành phần chạy ngầm để thực hiện các thao tác chạy lâu hoặc để thực hiện công việc cho các tiến trình từ xa. Dịch vụ không cung cấp giao diện người dùng. Ví dụ, một dịch vụ có thể phát nhạc dưới nền trong khi người dùng đang ở một ứng dụng khác, hoặc nó có thể tải dữ liệu qua mạng mà không chặn người dùng tương tác với hoạt động. Một thành phần khác, chẳng hạn như một hoạt động, có thể khởi động dịch vụ và để nó chạy hoặc gắn kết với nó để tương tác với nó.

Dịch vụ được triển khai như một lớp con của Service và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong hướng dẫn cho nhà phát triển Dịch vụ .

Trình cung cấp Nội dung
Một trình cung cấp nội dung sẽ quản lý một tập dữ liệu ứng dụng được chia sẻ. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tệp, một cơ sở dữ liệu SQLite, trên web, hay bất kỳ vị trí lưu trữ liên tục nào khác mà ứng dụng của bạn có thể truy cập. Thông qua trình cung cấp nội dung, các ứng dụng khác có thể truy vấn hay thậm chí sửa đổi dữ liệu (nếu trình cung cấp nội dung cho phép). Ví dụ, hệ thống Android cung cấp một trình cung cấp nội dung có chức năng quản lý thông tin danh bạ của người dùng. Như vậy, bất kỳ ứng dụng nào có các quyền phù hợp đều có thể truy vấn bất kỳ phần nào của trình cung cấp nội dung (chẳng hạn như ContactsContract.Data) để đọc và ghi thông tin về một người cụ thể.

Trình cung cấp nội dung cũng hữu ích với việc đọc và ghi dữ liệu riêng tư đối với ứng dụng của bạn và không được chia sẻ. Ví dụ, ứng dụng mẫu Note Pad sử dụng một trình cung cấp nội dung để lưu các ghi chú.

Trình cung cấp nội dung được triển khai như một lớp con của ContentProvider và phải triển khai một tập các API tiêu chuẩn cho phép các ứng dụng khác thực hiện giao tác. Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn cho nhà phát triển Trình cung cấp Nội dung .

Hàm nhận quảng bá
Một hàm nhận quảng bá (broadcast receiver) là một thành phần có chức năng hồi đáp lại các thông báo quảng bá trên toàn hệ thống. Nhiều quảng bá khởi nguồn từ hệ thống—ví dụ, một quảng bá thông báo rằng màn hình đã tắt, pin yếu, hoặc một bức ảnh được chụp. Các ứng dụng cũng có thể khởi tạo quảng bá—ví dụ như để các ứng dụng khác biết rằng một phần dữ liệu đã được tải xuống thiết bị và có sẵn để họ sử dụng. Mặc dù các hàm nhận quảng bá không hiển thị giao diện người dùng, chúng có thể tạo một thông báo thanh trạng thái để cảnh báo người tiếp nhận khi xảy ra một sự kiện quảng bá. Tuy nhiên trường hợp phổ biến hơn đó là hàm nhận quảng bá chỉ là một "cổng kết nối" tới các thành phần khác và nhằm mục đích thực hiện lượng công việc rất ít. Ví dụ, nó có thể khởi tạo một dịch vụ để thực hiện một số công việc dựa trên sự kiện.

Hàm nhận quảng bá được triển khai như một lớp con của BroadcastReceiver và mỗi quảng bá được chuyển giao như một đối tượng Intent. Để biết thêm thông tin, hãy xem lớp BroadcastReceiver.

Một khía cạnh độc đáo trong thiết kế hệ thống Android đó là bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể khởi động một thành phần của ứng dụng khác. Ví dụ, nếu bạn muốn người dùng chụp ảnh bằng máy ảnh của thiết bị, có thể có một ứng dụng khác có chức năng đó và ứng dụng của bạn có thể sử dụng nó thay vì phát triển một hoạt động để tự chụp ảnh. Bạn không cần tích hợp hay thậm chí là liên kết với mã từ ứng dụng của máy ảnh. Thay vào đó, bạn đơn giản có thể khởi động hoạt động đó trong ứng dụng máy ảnh có chức năng chụp ảnh. Khi hoàn thành, ảnh thậm chí được trả về ứng dụng của bạn để bạn có thể sử dụng nó. Đối với người dùng, có vẻ như máy ảnh là một bộ phận thực sự trong ứng dụng của bạn.

Khi hệ thống khởi động một thành phần, nó sẽ khởi động tiến trình cho ứng dụng đó (nếu tiến trình không đang chạy) và khởi tạo các lớp cần thiết cho thành phần. Ví dụ, nếu ứng dụng của bạn khởi động hoạt động trong ứng dụng máy ảnh có chức năng chụp ảnh, hoạt động đó sẽ chạy trong tiến trình thuộc về ứng dụng máy ảnh chứ không chạy trong tiến trình của ứng dụng của bạn. Vì thế, không như ứng dụng trên hầu hết các hệ thống khác, ứng dụng Android không có một điểm nhập duy nhất (ví dụ, không có chức năng main()).

Vì hệ thống chạy từng ứng dụng trong một tiến trình riêng với các quyền của tệp mà hạn chế truy cập vào các ứng dụng khác, ứng dụng của bạn không thể trực tiếp kích hoạt một thành phần từ một ứng dụng khác. Tuy nhiên, hệ thống Android có thể. Vì thế, để kích hoạt một thành phần trong một ứng dụng khác, bạn phải chuyển giao một thông báo tới hệ thống trong đó nêu rõ ý định của bạn để khởi động một thành phần cụ thể. Sau đó, hệ thống sẽ kích hoạt thành phần cho bạn.

Kích hoạt Thành phần

Ba trong bốn loại thành phần—hoạt động, dịch vụ và hàm nhận quảng bá—sẽ được kích hoạt bằng một thông báo không đồng bộ gọi là ý định. Ý định sẽ gắn kết từng thành phần với nhau vào thời gian chạy (bạn có thể nghĩ chúng như là các hàm nhắn tin có chức năng yêu cầu một hành động từ các thành phần khác), dù thành phần đó thuộc về ứng dụng của bạn hay ứng dụng khác.

Một ý định được tạo thành bằng một đối tượng Intent, nó định nghĩa một thông báo để kích hoạt một thành phần cụ thể hoặc một loại thành phần cụ thể—tương ứng, một ý định có thể biểu thị hoặc không biểu thị.

Đối với các hoạt động và dịch vụ, ý định có chức năng định nghĩa một hành động sẽ thực hiện (ví dụ, "xem" hoặc "gửi" gì đó) và có thể chỉ định URI của dữ liệu để hành động dựa trên đó (ngoài những điều khác mà thành phần được khởi động có thể cần biết). Ví dụ, một ý định có thể truyền tải một yêu cầu để một hoạt động hiển thị một hình ảnh hay mở một trang web. Trong một số trường hợp, bạn có thể khởi động một hoạt động để nhận kết quả, trong trường hợp đó, hoạt động cũng trả về kết quả trong một Intent (ví dụ, bạn có thể phát hành một ý định để cho phép người dùng chọn một liên lạc cá nhân và yêu cầu trả nó về cho bạn—ý định trả về bao gồm một URI chỉ đến liên lạc được chọn).

Đối với hàm nhận quảng bá, ý định chỉ định nghĩa thông báo đang được quảng bá (ví dụ, một quảng bá để báo rằng pin của thiết bị yếu sẽ chỉ bao gồm một xâu hành động chỉ báo rằng "pin yếu").

Loại thành phần còn lại, trình cung cấp nội dung, không được kích hoạt bởi ý định. Thay vào đó, nó được kích hoạt khi được nhằm tới bởi một yêu cầu từ một ContentResolver. Bộ giải quyết nội dung xử lý tất cả giao tác trực tiếp với trình cung cấp nội dung sao cho thành phần mà đang thực hiện giao tác với trình cung cấp sẽ không cần mà thay vào đó gọi các phương pháp trên đối tượng ContentResolver. Điều này để lại một lớp tóm tắt giữa trình cung cấp nội dung và thành phần yêu cầu thông tin (để bảo mật).

Có các phương pháp riêng để kích hoạt từng loại thành phần:

 • Bạn có thể khởi động một hoạt động (hoặc giao cho nó việc gì mới để làm) bằng cách chuyển một Intent đến startActivity() hoặc startActivityForResult() (khi bạn muốn hoạt động trả về một kết quả).
 • Bạn có thể khởi động một dịch vụ (hoặc gửi chỉ dẫn mới tới một dịch vụ đang diễn ra) bằng cách chuyển một Intent đến startService(). Hoặc bạn có thể gắn kết với dịch vụ bằng cách chuyển một Intent đến bindService().
 • Bạn có thể khởi tạo một quảng bá bằng cách chuyển Intent tới các phương pháp như sendBroadcast(), sendOrderedBroadcast(), hoặc sendStickyBroadcast().
 • Bạn có thể thực hiện một truy vấn tới một trình cung cấp nội dung bằng cách gọi query() trên một ContentResolver.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng ý định, hãy xem tài liệu Ý định và Bộ lọc Ý định. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về việc kích hoạt các thành phần cụ thể trong những tài liệu sau: Hoạt động, Dịch vụ, BroadcastReceiverTrình cung cấp Nội dung.

Tệp Bản kê khai

Trước khi hệ thống Android có thể khởi động một thành phần ứng dụng, hệ thống phải biết rằng thành phần đó tồn tại bằng cách đọc tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng (tệp "bản kê khai"). Ứng dụng của bạn phải khai báo tất cả thành phần của nó trong tệp này, nó phải nằm ở gốc của thư mục dự án của ứng dụng.

Bản kê khai làm nhiều việc bên cạnh việc khai báo các thành phần của ứng dụng, chẳng hạn như:

 • Xác định bất kỳ quyền của người dùng nào mà ứng dụng yêu cầu, chẳng hạn như truy cập Internet hay truy cập đọc vào danh bạ của người dùng.
 • Khai báo Mức API tối thiểu mà ứng dụng yêu cầu dựa trên những API mà ứng dụng sử dụng.
 • Khai báo các tính năng phần cứng và phần mềm được sử dụng hoặc yêu cầu bởi ứng dụng, chẳng hạn như máy ảnh, dịch vụ Bluetooth, hoặc màn hình cảm ứng đa điểm.
 • Các thư viện API mà ứng dụng cần được liên kết với (ngoài các API khuôn khổ Android), chẳng hạn như thư viện Google Maps .
 • Và hơn thế nữa

Khai báo các thành phần

Nhiệm vụ chính của bản kê khai là thông báo cho hệ thống về các thành phần của ứng dụng. Ví dụ, một tệp bản kê khai có thể khai báo một hoạt động như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest ... >
  <application android:icon="@drawable/app_icon.png" ... >
    <activity android:name="com.example.project.ExampleActivity"
         android:label="@string/example_label" ... >
    </activity>
    ...
  </application>
</manifest>

Trong phần tử <application> , thuộc tính android:icon sẽ trỏ đến các tài nguyên cho một biểu tượng có chức năng nhận biết ứng dụng.

Trong phần tử <activity>, thuộc tính android:name quy định tên lớp hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của lớp con Activity và các thuộc tính android:label quy định một xâu để sử dụng làm nhãn hiển thị với người dùng đối với hoạt động.

Bạn phải khai báo tất cả thành phần của ứng dụng như sau:

 • Các phần tử <activity> cho hoạt động
 • Các phần tử <service> cho dịch vụ
 • Các phần tử <receiver> cho hàm nhận quảng bá
 • Các phần tử <provider> cho trình cung cấp nội dung

Các hoạt động, dịch vụ và trình cung cấp nội dung mà bạn bao gồm trong nguồn của mình nhưng không khai báo trong bản kê khai sẽ không hiển thị với hệ thống và hệ quả là không bao giờ chạy được. Tuy nhiên, hàm nhận quảng bá có thể hoặc được khai báo trong bản kê khai hoặc được tạo linh hoạt trong mã (dạng đối tượng BroadcastReceiver) và được đăng ký với hệ thống bằng cách gọi registerReceiver().

Để tìm hiểu thêm về cách cấu trúc tệp bản kê khai cho ứng dụng của mình, hãy xem tài liệu Tệp AndroidManifest.xml .

Khai báo các khả năng của thành phần

Như đã nêu bên trên trong phần Kích hoạt các Thành phần, bạn có thể sử dụng một Intent để khởi động các hoạt động, dịch vụ và hàm nhận quảng bá. Bạn có thể làm vậy bằng cách công khai chỉ định thành phần đích (sử dụng tên lớp thành phần) trong ý định. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của ý định nằm trong khái niệm ý định không biểu thị. Ý định không biểu thị đơn thuần mô tả kiểu hành động cần thực hiện (và có thể có cả dữ liệu mà bạn muốn thực hiện hành động) và cho phép hệ thống tìm một thành phần trên thiết bị có khả năng thực hiện hành động và khởi động nó. Nếu có nhiều thành phần có thể thực hiện hành động được mô tả bởi ý định, khi đó người dùng chọn ý định sẽ sử dụng.

Cách hệ thống nhận biết các thành phần có khả năng hồi đáp lại một ý định là bằng cách so sánh ý định nhận được với các bộ lọc ý định được cung cấp trong tệp bản kê khai của các ứng dụng khác trên thiết bị.

Khi bạn khai báo một hoạt động trong bản kê khai ứng dụng của mình, bạn có thể tùy chọn bao gồm các bộ lọc ý định có chức năng khai báo các khả năng của hoạt động sao cho nó có thể hồi đáp lại ý định từ các ứng dụng khác. Bạn có thể khai báo một bộ lọc ý định cho thành phần của mình bằng cách thêm một phần tử <intent-filter> làm con của phần tử công khai của thành phần đó.

Ví dụ, nếu bạn đã xây dựng một ứng dụng e-mail có một hoạt động soạn e-mail mới, bạn có thể khai báo bộ lọc ý định đó để trả lời các ý định "gửi" (để gửi một e-mail mới) như sau:

<manifest ... >
  ...
  <application ... >
    <activity android:name="com.example.project.ComposeEmailActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.SEND" />
        <data android:type="*/*" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

Sau đó, nếu một ứng dụng khác tạo một ý định với hành động ACTION_SEND và chuyển nó cho startActivity(), hệ thống có thể khởi động hoạt động của bạn để người dùng có thể soạn thảo và gửi một e-mail.

Để tìm hiểu thêm về việc tạo các bộ lọc ý định, hãy xem tài liệu Ý định và Bộ lọc Ý định.

Khai báo các yêu cầu của ứng dụng

Có nhiều loại thiết bị dựa trên nền tảng Android và không phải tất cả chúng đều cung cấp các tính năng và khả năng như nhau. Để tránh việc ứng dụng của bạn bị cài đặt trên các thiết bị thiếu những tính năng mà ứng dụng của bạn cần, điều quan trọng là bạn phải định nghĩa rõ ràng một hồ sơ cho các kiểu thiết bị mà ứng dụng của bạn hỗ trợ bằng cách khai báo các yêu cầu về thiết bị và phần mềm trong tệp bản kê khai của mình. Hầu hết những khai báo này đều chỉ mang tính chất thông báo và hệ thống không đọc chúng, nhưng các dịch vụ bên ngoài như Google Play thì có đọc để cung cấp tính năng lọc cho người dùng khi họ tìm kiếm ứng dụng từ thiết bị của mình.

Ví dụ, nếu ứng dụng của bạn yêu cầu máy ảnh và sử dụng các API được giới thiệu trong Android 2.1 (API Mức 7), bạn cần khai báo những điều này như yêu cầu trong tệp bản kê khai của mình như sau:

<manifest ... >
  <uses-feature android:name="android.hardware.camera.any"
         android:required="true" />
  <uses-sdk android:minSdkVersion="7" android:targetSdkVersion="19" />
  ...
</manifest>

Lúc này, những thiết bị mà không có máy ảnh và có một phiên bản Android thấp hơn 2.1 sẽ không thể cài đặt ứng dụng của bạn từ Google Play.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể khai báo rằng ứng dụng của bạn sử dụng máy ảnh, nhưng không yêu cầu nó. Trong trường hợp đó, ứng dụng của bạn phải đặt thuộc tính required thành "false" và kiểm tra tại thời gian chạy xem thiết bị có máy ảnh không và vô hiệu hóa bất kỳ tính năng máy ảnh nào cho phù hợp.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách bạn có thể quản lý tính tương thích của ứng dụng của bạn với các thiết bị khác nhau trong tài liệu Tính tương thích với Thiết bị .

Tài nguyên Ứng dụng

Một ứng dụng Android được soạn không chỉ có mã—nó còn yêu cầu các tài nguyên tách riêng với mã nguồn, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh và bất kỳ thứ gì liên quan tới trình chiếu trực quan của ứng dụng. Ví dụ, bạn nên định nghĩa các hoạt cảnh, menu, kiểu, màu sắc, và bố trí của giao diện người dùng của hoạt động bằng các tệp XML. Việc sử dụng các tài nguyên ứng dụng giúp dễ dàng cập nhật các đặc điểm khác nhau trong ứng dụng của bạn mà không sửa đổi mã và—bằng cách cung cấp các tập hợp tài nguyên thay thế—cho phép bạn tối ưu hóa ứng dụng của mình cho nhiều loại cấu hình thiết bị (chẳng hạn như ngôn ngữ và kích cỡ màn hình khác nhau).

Đối với mọi tài nguyên mà bạn bao gồm trong dự án Android của mình, bộ công cụ xây dựng SDK định nghĩa một ID số nguyên duy nhất mà bạn có thể sử dụng để tham chiếu tài nguyên từ mã ứng dụng của mình hoặc từ các tài nguyên khác được định nghĩa trong XML. Ví dụ, nếu ứng dụng của bạn chứa một tệp hình ảnh có tên logo.png (được lưu trong thư mục res/drawable/), bộ công cụ SDK sẽ khởi tạo một ID tài nguyên đặt tên là R.drawable.logo mà bạn có thể sử dụng để tham chiếu hình ảnh và chèn nó vào trong giao diện người dùng của mình.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc cung cấp tài nguyên tách riêng với mã nguồn của bạn là khả năng cho phép bạn cung cấp các tài nguyên thay thế cho các cấu hình thiết bị khác nhau. Ví dụ, bằng cách định nghĩa các xâu UI trong XML, bạn có thể biên dịch xâu sang các ngôn ngữ khác và lưu các xâu đó vào tệp riêng. Sau đó, dựa vào một hạn định ngôn ngữ mà bạn nối với tên của thư mục tài nguyên (chẳng hạn như res/values-fr/ đối với các giá trị xâu tiếng Pháp) và thiết đặt ngôn ngữ của người dùng, hệ thống Android sẽ áp dụng các xâu ngôn ngữ phù hợp cho UI của bạn.

Android hỗ trợ nhiều hạn định khác nhau cho các tài nguyên thay thế của bạn. Hạn định là một xâu ngắn mà bạn bao gồm trong tên của các thư mục tài nguyên của mình nhằm định nghĩa cấu hình thiết bị cho những tài nguyên đó nên được sử dụng. Lấy một ví dụ khác, bạn nên thường xuyên tạo các bố trí khác nhau cho hoạt động của mình, tùy vào hướng và kích cỡ màn hình của thiết bị. Ví dụ, khi màn hình thiết bị ở hướng đứng (cao), bạn có thể muốn một bố trí có các nút thẳng đứng, nhưng khi màn hình ở hướng khổ ngang (rộng), các nút nên được căn ngang. Để thay đổi bố trí tùy vào hướng, bạn có thể định nghĩa hai bố trí khác nhau và áp dụng hạn định phù hợp cho tên thư mục của từng bố trí. Sau đó, hệ thống sẽ tự động áp dụng bố trí phù hợp tùy thuộc vào hướng hiện tại của thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại tài nguyên khác nhau mà bạn có thể bao gồm trong ứng dụng của mình và cách tạo các tài nguyên thay thế cho những cấu hình thiết bị khác nhau, hãy đọc Cung cấp Tài nguyên.

Tiếp tục đọc về:

Ý định và Bộ lọc Ý định
Thông tin về cách sử dụng các API Intent để kích hoạt các thành phần của ứng dụng, chẳng hạn như hoạt động và dịch vụ, và cách tạo các thành phần cho ứng dụng của bạn có sẵn để cho các ứng dụng khác sử dụng.
Hoạt động
Thông tin về cách tạo một thực thể của lớp Activity, có chức năng cung cấp một màn hình riêng trong ứng dụng của bạn với một giao diện người dùng.
Cung cấp Tài nguyên
Thông tin về cách các ứng dụng Android được cấu trúc để tách riêng các tài nguyên ứng dụng khỏi mã ứng dụng, bao gồm cách bạn có thể cung cấp các tài nguyên thay thế cho những cấu hình thiết bị cụ thể.

Bạn cũng có thể quan tâm tới:

Tính tương thích của Thiết bị
Thông tin về Android hoạt động trên các loại thiết bị khác nhau và giới thiệu về cách bạn có thể tối ưu hóa ứng dụng của mình cho từng thiết bị hoặc hạn chế tính sẵn có của ứng dụng của bạn đối với các thiết bị khác nhau.
Quyền của Hệ thống
Thông tin về cách Android hạn chế truy cập của ứng dụng vào một số API nhất định bằng một hệ thống quyền cần có sự đồng ý của người dùng cho phép ứng dụng của bạn có thể sử dụng các API đó.