Düzen performansını iyileştirin

Oluşturma yöntemini deneyin
Jetpack Compose, Android için önerilen kullanıcı arayüzü araç setidir. Compose'da düzenlerle çalışma hakkında bilgi edinin.

Düzenler, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen Android uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Kötü uygulanırsa, düzeniniz yavaş kullanıcı arayüzleri nedeniyle uygulamanızın belleğini yoğun bir şekilde kullanmalarına neden olabilir. Android SDK, düzen performansınızdaki sorunları tanımlamaya yardımcı olacak araçlar içerir. Bu belgeler sayesinde, minimum bellek alanıyla sorunsuz kaydırma arayüzleri uygulayabilirsiniz.

Dersler

Düzen hiyerarşilerini optimize etme
Karmaşık bir web sayfasının yükleme süresini yavaşlatması gibi karmaşık bir düzen hiyerarşisi de performans sorunlarına neden olabilir. Bu belgede, düzeninizi incelemek ve performans sorunlarını keşfetmek için SDK araçlarını nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir.
Düzenleri <include> ile yeniden kullanma
Uygulama kullanıcı arayüzünüz belirli düzen yapılarını birden fazla yerde tekrarlıyorsa bu dokümanda, verimli ve yeniden kullanılabilir düzen yapılarının nasıl oluşturulacağı ve bunların uygun kullanıcı arayüzü düzenlerine nasıl ekleneceği gösterilmektedir.
Görüntülemeleri isteğe bağlı olarak yükleme
Bir düzen bileşenini başka bir düzene eklemenin ötesinde, dahil edilen düzeni yalnızca etkinlik başladıktan sonra gerekli olduğunda görünür hale getirmek isteyebilirsiniz. Bu dokümanda, düzeninizin bölümlerini isteğe bağlı olarak yükleyerek düzeninizin başlatma performansını nasıl iyileştirebileceğiniz açıklanmaktadır.