<etkinlik-takma adı>

söz dizimi:
<activity-alias android:enabled=["true" | "false"]
        android:exported=["true" | "false"]
        android:icon="drawable resource"
        android:label="string resource"
        android:name="string"
        android:permission="string"
        android:targetActivity="string" >
  ...
</activity-alias>
şunları içerir:
<application>
aşağıdakileri içerebilir:
<intent-filter>
<meta-data>
description:
Bir etkinliğin targetActivity özelliğiyle adlandırılmış takma adı. Hedef, takma adla aynı uygulamada olmalı ve manifest dosyasındaki takma addan önce beyan edilmelidir.

Takma ad, hedef etkinliği bağımsız bir varlık olarak sunar ve kendi amaç filtreleri grubuna sahip olabilir. Hedef etkinliğin kendisindeki amaç filtreleri yerine, hangi amaçların takma ad aracılığıyla hedefi etkinleştirebileceğini ve sistemin takma adı nasıl ele alacağını belirler.

Örneğin, takma addaki intent filtreleri, "android.intent.action.MAIN" ve "android.intent.category.LAUNCHER"" işaretlerini belirterek hedef etkinliğin kendisindeki filtrelerin hiçbiri bu işaretleri ayarlamasa da uygulama başlatıcıda temsil edilmesine neden olabilir.

targetActivity haricinde, <activity-alias> özellikleri, <activity> özelliklerinin alt kümesidir. Alt kümedeki özelliklerde, hedef için ayarlanan değerlerin hiçbiri takma ada taşınmaz. Bununla birlikte, alt kümesinde olmayan özelliklerde hedef etkinlik için ayarlanan değerler, takma ad için de geçerli olur.

özellikler:
android:enabled
Hedef etkinliğin sistem tarafından bu takma ad aracılığıyla örneklenip gösterilemeyeceği. Mümkünse "true", mümkün değilse "false". Varsayılan değer "true" olarak ayarlanmıştır.

<application> öğesinin, etkinlik takma adları dahil tüm uygulama bileşenleri için geçerli olan kendi enabled özelliği vardır. Sistemin, takma ad aracılığıyla hedef etkinliği örnekleyebilmesi için <application> ve <activity-alias> özelliklerinin her ikisinin de "true" olması gerekir. Bunlardan biri "false" ise takma ad çalışmaz.

android:exported
Diğer uygulama bileşenlerinin bu takma ad aracılığıyla hedef etkinliği başlatıp başlatamayacağı. Mümkünse "true", mümkün değilse "false". "false" ise hedef etkinlik, yalnızca aynı uygulamanın bileşenleri tarafından takma ad aracılığıyla veya aynı kullanıcı kimliğine sahip uygulamalar tarafından başlatılabilir.

Varsayılan değer, takma adın intent filtreleri içerip içermediğine bağlıdır. Herhangi bir filtrenin olmaması, etkinliğin yalnızca takma adın tam adı belirtilerek takma ad aracılığıyla çağrılabileceği anlamına gelir. Bu, diğer kullanıcılar adını bilmedikleri için takma adın yalnızca uygulama dahili kullanımı için tasarlandığını gösterir. Dolayısıyla, varsayılan değer "false" olur. Diğer yandan, en az bir filtrenin olması takma adın harici kullanım için tasarlandığını gösterir. Bu nedenle varsayılan değer "true"'dir.

android:icon
Kullanıcılara takma adla sunulduğunda hedef etkinlik simgesi. Daha fazla bilgi için <activity> öğesinin icon özelliğine bakın.
android:label
Takma ad üzerinden kullanıcılara sunulduğunda kullanıcı tarafından okunabilen bir takma ad etiketi. Daha fazla bilgi için <activity> öğesinin label özelliğine bakın.

android:name
Takma ad için benzersiz bir ad. Ad, tam bir sınıf adına benziyor. Ancak hedef etkinlik adının aksine takma ad adı rastgeledir. Gerçek bir sınıfa atıfta bulunmaz.

android:permission
Müşterilerin hedef etkinliği başlatmak veya takma adı kullanarak bir işlem yapmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu iznin adı. startActivity() veya startActivityForResult() çağrılarına belirtilen izin verilmezse hedef etkinlik etkinleştirilmez.

Bu özellik, hedef etkinliğin kendisi için belirlenen tüm izinleri geçersiz kılar. Ayarlanmazsa hedefi takma ad aracılığıyla etkinleştirmek için izin gerekmez.

İzinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulama manifesti genel bakışındaki İzinler bölümüne bakın.

android:targetActivity
Takma ad aracılığıyla etkinleştirilebilecek etkinliğin adı. Bu ad, manifest'te takma addan önce gelen <activity> öğesinin name özelliğiyle eşleşmelidir.

kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 1
şuna da bakabilirsiniz:
<activity>