Katlanabilir öğeler hakkında bilgi edinin

Katlanabilir cihazlar yenilikçi uygulama geliştirme imkanı sunar. Aynı cihazdaki büyük ve küçük ekranlar, birbirini tamamlayan ancak birbirinden farklı etkileşimli deneyimler sunar. Masa üstü duruşu ve kitap düzeni gibi özellikleri kullanarak yaratıcı düzenler ve alışılmadık kullanıcı arayüzleri kullanabilirsiniz.

Şekil 1. Farklı şekillerde katlanabilir cihaz: katlanmış, düz açık, açık düz, yatay olarak döndürülmüş ve yarısı açık (masa üstünde).

Duyarlı/uyarlanabilir tasarım

Katlanabilir cihaz desteği, duyarlı tasarımla başlar. Duyarlı düzenler bir uygulamanın, katlanabilir cihazların katlanmış ve açılmamış ekranları da dahil olmak üzere çeşitli ekran boyutlarında mükemmel görünmesini ve çalışmasını sağlar. Görünüme dayalı düzenler için ConstraintLayout; Oluştur için BoxWithConstraints ile duyarlı tasarım uygulayın.

Ancak bazen düzenin buna uyum sağlaması gerekir. Katlanmış ve açılmış ekranların ekran boyutu ve en boy oranı arasındaki farklar oldukça büyük olabilir. Öyle ki duyarlı bir düzen bile her iki ekranı da en iyi şekilde barındıramaz. Uyarlanabilir tasarım, farklı ekran boyutları ve yapılandırmalar için optimize edilmiş alternatif düzenler oluşturur. Uyarlanabilir düzenler, katlanabilir cihazlar dikey veya yatay yönde ya da masa üstünde veya kitap pozisyonunda katlandığında ya da açıldığında optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunar.

Örneğin, yatay yönde açılarak katlanabilir büyük ekranlı bir cihaz bir tablet gibidir; gezinme çubuğu olan iki bölmeli düzen ise geniş ekranı mükemmel bir şekilde kullanır. Katlanmış cihaz, standart bir telefona benzer. Altta gezinme çubuğu bulunan tek sütunlu düzen basit ancak etkilidir. Düzenler ayrı olduğundan, her birini kendi kullanım alanına göre optimize edebilirsiniz.

Şekil 2. Hem katlanmış hem de açık ekranlar için optimize edilmiş uyarlanabilir düzenler.

Katlanabilir cihazlar çeşitli şekillerde katlanabilir. Örneğin içeriye doğru, cihazın içine veya dışına doğru katlanabilir ve ekran cihazın etrafına sarılabilir. Duyarlı/uyarlanabilir tasarım, uygulamanızı her tür katlanabilir form faktörünü destekleyecek şekilde hazırlar.

Katlanabilir cihazlara yönelik duyarlı/uyarlanabilir tasarım hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:

Katlanabilir durumlar ve pozisyonlar

Katlanabilir cihaz ekranı ikiye bölüyor. Katlama, ekranın esnek bir alanı veya çift ekranlı cihazlarda iki ekranı ayıran bir menteşe olabilir.

Ekranın bir boyutu ve ekranın bir kısmını kaplayıp kaplamayacağını tanımlayan bir occlusionType özelliği vardır. Çift ekranlı cihazlarda occlusionType FULL değerine sahiptir ve bir uygulama her iki ekrana uzanıyor olsa bile kat (mente) alanında hiçbir içerik görünmez.

Katlanabilir cihazlar FLAT (tamamen açık) veya HALF_OPENED (tamamen açık ile tamamen kapalı arasında bir yerde) gibi çeşitli katlanmış durumlarda olabilir.

Şekil 3. Düz ve yarı açık durumdaki katlanabilir cihaz.

Bir cihaz HALF_OPENED durumundayken katlama yönüne bağlı olarak iki duruş mümkündür: masanın duruşu (yatay katlama) ve kitap duruşu (dikey katlama).

Masa ve kitap duruşları yeni düzen olanakları sunar ancak HALF_OPENED cihaz durumu da bazı sınırlamalar getirir. Örneğin, kullanıcıların ekranın üst kısmındaki kullanıcı arayüzü kontrollerine erişmesi zor olabilir ve ekranın üst kısmında yer alan metinlerin okunması zor olabilir (veya occlusionType değeri FULL ise okunamaz).

Düzenlerinizi, kullanıcı arayüzü öğelerine tüm cihaz durumlarında erişilebilir olacak şekilde tasarlayın. İletişim kutularını ve pop-up menüleri ekranın üstünü kaplamayacak şekilde yerleştirin. Cihaz kısmen katlanmış haldeyken önemli içeriklerin görülebildiğinden emin olun. Cihaz yarım açıkken içeriği iki alana bölebilirsiniz: masaüstü duruşuyla üst ve alt, kitap duruşunda sol ve sağ.

Katlamalar ve katlanabilir durma şekilleri hakkında daha fazla bilgi için Uygulama katlama özelliğini tanıma başlıklı makaleye bakın.

Uygulama sürekliliği

Cihaz katlandığında veya açıldığında bir ekrandan diğerine geçerken uygulama durur ve yeniden başlatılır. Kullanıcının sürekliliği sağlaması için uygulama, katlanmış veya açık bir ekranda uygulama düzenini yeniden oluştururken durumuna geri yüklemelidir. Örneğin, uygulamalar aşağıdakileri yapmalıdır:

  • Giriş alanlarına yazılan metinleri koru
  • Klavyenin durumunu geri yükleme
  • Kaydırılabilir alanların kaydırma konumunu geri yükle
  • Uygulama durdurulduğunda medya oynatmaya kaldığı yerden devam et

Katlanabilir cihazların farklı ekran düzenleri de birbirini tamamlamalıdır. Örneğin, katlanmış ekranda online bir mağazanın resmi ve açıklaması gösteriliyorsa katlanmış ekranda aynı resim ve açıklama gösterilerek devamlılık sağlanmalıdır. Bununla birlikte, ürün özellikleri veya yorumlar gibi tamamlayıcı içerikler de bulunmalıdır.

Uygulama durumunu ve sürekliliği yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı arayüzü durumlarını kaydetme ve Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümlerine bakın.

Çoklu görev becerisi

Büyük ekranlı katlanabilir cihazlar, tablet boyutunda bir ekrana sahiptir. Bu ekran, çoklu pencere modunda çoklu görevler için idealdir. Katlanabilir cihazlar bölünmüş ekran modunu destekler. Hatta bazıları, uygulamaların masaüstü pencere sistemlerine benzer şekilde taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir pencerelerde tutulduğu serbest biçim modunu da destekler.

Şekil 4. Üç uygulamayı bölünmüş ekran modunda (sol) ve serbest biçim modunda (sağ) çalıştıran, yatay yönde katlanabilir cihaz.

Android 12 (API düzeyi 31) ve sonraki sürümlerde varsayılan olarak çoklu pencere modu kullanılır. Büyük ekranlarda tüm uygulamalar, uygulama yapılandırmasından bağımsız olarak çoklu pencere modunda çalışır. Android 7.0'a (API düzeyi 24) kadar eski sürümlerde uygulamanızı çoklu pencere modunu destekleyecek şekilde yeniden boyutlandırılabilecek şekilde yapılandırmanız gerekir.

Çoklu pencere modunda çoklu görev gerçekleştirme hakkında bilgi edinmek için Çoklu pencere desteği başlıklı makaleye bakın.

Sürükleyin ve bırakın

Büyük ekrana katlanabilir cihazlar, sürükle ve bırak etkileşimleri için geniş ekran alanı sağlar. Katlanabilir cihazlarda çoklu pencere modu, uygulamalar arasında sürükle ve bırak özelliğini sağlar.

Sürükle ve bırak etkileşimleri, verimli ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi oluşturur. Android sürükle ve bırak çerçevesini kullanarak uygulamanıza sürükle ve bırak özellikleri ekleyin. Daha fazla bilgi için Sürükleme ve bırakma bölümüne bakın.

Ek kaynaklar