Katlanabilir öğeler hakkında bilgi edinin

Katlanabilir cihazlar yenilikçi uygulama geliştirme fırsatı sunar. Aynı cihazdaki büyük ve küçük ekranlar birbirini tamamlar ancak farklı etkileşimli deneyimler sunar. Masa üstü duruşu ve kitap duruşu gibi katlanan özellikler yaratıcı düzenler ve alışılmadık kullanıcı arayüzleri sunar.

Şekil 1. Birden fazla şekilde katlanabilir cihaz: Katlanmış, açık düz, açık düz, yatay olacak şekilde döndürülmüş ve yarısı açık (masa üstünde).

Duyarlı/uyarlanabilir tasarım

Katlanabilir cihazları desteklemek için öncelikle duyarlı tasarım gerekir. Duyarlı düzenler, uygulamaların katlanabilir cihazların katlanmış ve açılmış ekranları da dahil olmak üzere çeşitli ekran boyutlarında mükemmel görünmesini ve çalışmasını sağlar. Görünüme dayalı düzenler için ConstraintLayout, Oluştur için BoxWithConstraints ile duyarlı tasarım uygulayın.

Ancak bazen düzenin uyum sağlaması gerekir. Katlanmış ve katlanmış ekranların ekran boyutu ve en boy oranı açısından çok büyük farklar olabilir. Öyle ki duyarlı bir düzen bile her iki ekranı da en iyi şekilde barındıramaz. Uyarlanabilir tasarım, farklı ekran boyutları ve yapılandırmaları için optimize edilmiş alternatif düzenler oluşturur. Uyarlanabilir düzenler, katlanabilir cihazlar katlandığında veya açıldığında, dikey veya yatay yönde ya da masa üstünde veya kitap duruşu halinde optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunar.

Örneğin, yatay yönde katlanmış büyük ekranlı bir katlanabilir cihaz tablet gibidir; gezinme raylı iki bölmeli sayfa düzeni ise geniş ekranın mükemmel bir şekilde kullanılmasını sağlar. Katlanmış cihaz, standart bir telefona benzer. Altta gezinme çubuğu olan tek sütunlu düzen basit ancak etkilidir. Düzenler ayrı olduğundan, her birini kendi kullanım alanına göre optimize edebilirsiniz.

Şekil 2. Hem katlanmış hem de açık ekranlar için optimize edilmiş uyarlanabilir düzenler.

Katlanabilir cihazlar çeşitli şekillerde katlanabilir. Örneğin içeriye, ekranın iç içine veya dışa doğru katlanmasıyla cihazın etrafına sarılabilir. Duyarlı/uyarlanabilir tasarım, uygulamanızı her tür katlanabilir form faktörünü destekleyecek şekilde hazırlar.

Katlanabilir cihazlara yönelik duyarlı/uyarlanabilir tasarım hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakilere bakın:

Katlanabilir durumlar ve duruşlar

Katlanabilir cihaz, ekranı iki bölüme ayırıyor. Katlama, ekranın esnek bir alanı veya çift ekranlı cihazlarda iki ekranı ayıran bir menteşe olabilir.

Katlamanın boyutu ve ekranın bir bölümünü örtup kaplamadığını tanımlayan bir occlusionType özelliği vardır. Çift ekranlı cihazlarda occlusionType FULL değerine sahiptir ve bir uygulama her iki ekranı kapsasa bile katlama (menteşe) alanında hiçbir içerik görünmez.

Katlanabilir cihazlar FLAT (tamamen açık) veya HALF_OPENED (tamamen açık ve tamamen kapalı) gibi çeşitli katlanmış durumlarda olabilir.

Şekil 3. Düz ve yarı açık durumdaki katlanabilir cihaz.

Bir cihaz HALF_OPENED durumundayken katlamanın yönüne bağlı olarak iki duruş mümkündür: masa üstü duruşu (yatay katlama) ve kitap duruşu (dikey katlama).

Masa üstü ve kitap duruşları yeni düzen olanakları sunar ancak HALF_OPENED cihaz durumu da bazı sınırlamalar getirir. Örneğin, kullanıcıların ekranın üst kısmındaki kullanıcı arayüzü kontrollerine erişmesi zor olabilir ve ekranın üst kısmında yer alan metinlerin okunması zor olabilir (occlusionType değeri FULL ise okunamaz).

Düzenlerinizi, kullanıcı arayüzü öğelerinin tüm cihaz durumlarında erişilebilir olacak şekilde tasarlayın. İletişim kutularını ve pop-up menüleri ekranın üstünü kaplamayacak şekilde yerleştirin. Cihaz kısmen katlanmışken önemli içeriklerin göründüğünden emin olun. Cihaz yarım açıldığında içeriği iki alana bölün: masa üstü duruşunda üst ve alt, kitap duruşunda sol ve sağ.

Katlamalar ve katlanabilir duruşlar hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı katlama özelliğini duyarlı hale getirme konusuna bakın.

Uygulama sürekliliği

Cihaz katlandığında veya açıldığında bir ekrandan diğerine geçerken uygulama durur ve yeniden başlar. Kullanıcı için sürekliliği sağlamak amacıyla, katlanmış veya açılmış bir ekranda uygulama düzenini yeniden oluştururken uygulama durumunu geri yüklemelidir. Örneğin, uygulamalar aşağıdakileri yapmalıdır:

  • Giriş alanlarına girilen metni saklama
  • Klavyenin durumunu geri yükleme
  • Kaydırılabilir alanların kaydırma konumunu geri yükle
  • Medya oynatmayı uygulama durdurulduğunda kaldığı yerden devam ettir

Katlanabilir cihazların farklı ekran düzenleri de birbirini tamamlamalıdır. Örneğin, katlanmış ekranda online bir mağazanın resmi ve açıklaması gösteriliyorsa katlanmış ekranda aynı resim ve açıklama gösterilerek süreklilik sağlanmalıdır. Ayrıca ürün özellikleri veya yorumlar gibi tamamlayıcı içerikler de bu katalogda yer almalıdır.

Uygulama durumunu ve sürekliliği yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı arayüzü durumlarını kaydetme ve Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümlerine bakın.

Çoklu görev becerisi

Katlanabilir büyük ekranlı cihazlar, çoklu pencere modunda çoklu görevler için ideal olan, tablet boyutunda bir ekrana sahiptir. Katlanabilir cihazlar bölünmüş ekran modunu desteklerken bazıları, uygulamaların masaüstü pencere sistemine benzer şekilde taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilir pencerelerde tutulduğu serbest biçimli modu da destekler.

Şekil 4. Bölünmüş ekran modu (sol) ve serbest biçim modunda (sağ) üç uygulamayı çalıştıran, yatay yönde katlanabilir cihaz.

Android 12 (API düzeyi 31) ve sonraki sürümlerde varsayılan olarak çoklu pencere modu kullanılır. Büyük ekranlarda tüm uygulamalar, uygulama yapılandırmasından bağımsız olarak birden fazla pencere modunda çalışır. Android 7.0'a (API düzeyi 24) kadar önceki sürümlerde uygulamanızı, çoklu pencere modunu destekleyecek şekilde yeniden boyutlandırılabilecek şekilde yapılandırmanız gerekir.

Çoklu pencere modunda çoklu görev hakkında bilgi edinmek için Çoklu pencere desteği başlıklı makaleye bakın.

Sürükleyin ve bırakın

Büyük ekranlı katlanabilir cihazlar, sürükle ve bırak etkileşimleri için bolca ekran alanı sağlar. Katlanabilir cihazlardaki çoklu pencere modu, uygulamalar arasında sürükle ve bırak özelliğini etkinleştirir.

Sürükleyip bırakma etkileşimleri, verimli ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi oluşturur. Android sürükle ve bırak çerçevesini kullanarak uygulamanıza sürükle ve bırak özellikleri ekleyin. Daha fazla bilgi için Sürükleme ve bırakma bölümünü inceleyin.

Ek kaynaklar