Katlanabilir öğeler hakkında bilgi edinin

Katlanabilir cihazlar yenilikçi uygulama geliştirme fırsatları sunar. Aynı cihazdaki büyük ve küçük ekranlar, tamamlayıcı ancak farklı etkileşim deneyimleri sunar. Masaüstü duruşu ve kitabın duruşu gibi katlanabilir özellikler, yaratıcı düzenlerin ve alışılmadık kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasına olanak tanıyor.

Şekil 1. Farklı duruşlarda katlanabilir cihaz: katlanmış, açık düz, açık düz, yatay olacak şekilde döndürülmüş ve yarı açık (masa üstü).

Duyarlı/uyarlanabilir tasarım

Katlanabilir cihazlar için destek, duyarlı tasarımla başlar. Duyarlı düzenler, uygulamanın katlanabilir cihazların katlanmış ve açılmış ekranları da dahil olmak üzere çeşitli ekran boyutlarında mükemmel görünmesini ve çalışmasını sağlar. Görünüme dayalı düzenler için ConstraintLayout ile duyarlı tasarımı uygulayın; Oluştur için BoxWithConstraints kullanın.

Ancak düzenin bazen uyum sağlaması gerekir. Katlanmış ve açılmış ekranların en boy oranları ve ekran boyutları arasındaki farklar çok büyük olabilir. Dolayısıyla, duyarlı bir düzen bile her iki ekranı da optimum şekilde barındıramaz. Uyarlanabilir tasarım, farklı ekran boyutları ve yapılandırmalar için optimize edilmiş alternatif düzenler oluşturur. Uyarlanabilir düzenler, katlanabilir bir cihaz katlanmış veya açık durumdayken, dikey ya da yatay yönde veya masa üstü ya da kitabın duruşu yapıldığında optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Örneğin, yatay yönde açılmış büyük ekranlı katlanabilir cihaz bir tablet gibidir; gezinme rayı bulunan iki bölmeli düzen ise geniş ekrandan mükemmel bir şekilde yararlanmanızı sağlar. Katlanmış cihaz, standart bir telefona benzer. Altta gezinme çubuğu olan tek sütunlu düzen basit ama etkilidir. Düzenler birbirinden ayrı olduğundan her birini kendi kullanım alanı için optimize edebilirsiniz.

Şekil 2. Hem katlanmış hem de açılmış ekranlar için optimize edilmiş uyarlanabilir düzenler.

Katlanabilir cihazlar içe doğru, cihazın iç içe doğru veya ekranı cihazın etrafında olacak şekilde dışa doğru katlanarak katlanabilir. Duyarlı/uyarlanabilir tasarım, uygulamanızı her türlü katlanabilir form faktörünü desteklemeye hazırlar.

Katlanabilir cihazlar için duyarlı/uyarlanabilir tasarım hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki konulara bakın:

Katlanabilir cihaz durumları ve duruşlar

Katlanabilir cihazın kıvrımı, ekranı iki bölüme ayırır. Katlama, ekranın esnek bir alanı olabileceği gibi, çift ekranlı cihazlarda ise iki ekranı ayıran bir menteşe olabilir.

Ekranın bir boyutu ve occlusionType özelliği vardır. Bunlar, ekranın bir kısmını kaplayıp kaplamadığını tanımlar. Çift ekranlı cihazlarda occlusionType FULL değerine sahip. Bir uygulama her iki ekranı da kapsasa bile katlama (menteşe) alanında hiçbir içerik görüntülenemiyor.

Katlanabilir cihazlar FLAT (tamamen açık) veya HALF_OPENED (tamamen açık ve tamamen kapalı) gibi çeşitli katlanmış durumlarda olabilir.

Şekil 3. Düz ve yarı açık durumda katlanabilir cihaz.

Bir cihaz HALF_OPENED durumundayken katlanma yönüne bağlı olarak iki farklı duruş yapılabilir: masa üstü duruşu (yatay katlama) ve kitabın duruşu (dikey katlama).

Masa üstü ve kitap duruşları yeni düzen olanakları sunar, ancak HALF_OPENED cihaz durumu da bazı sınırlamalar getirir. Örneğin, kullanıcılar ekranın yakınlarındaki kullanıcı arayüzü kontrollerine erişmekte zorlanabilir ve ekranın üst kısmında bulunan metinlerin okunması zor olabilir (occlusionType ise FULL ise okunamaz).

Düzenlerinizi, kullanıcı arayüzü öğelerine tüm cihaz durumlarında erişilebilecek şekilde tasarlayın. İletişim kutularını ve pop-up menüleri ekranın üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. Cihaz kısmen katlanmışken önemli içeriklerin görüntülenebildiğinden emin olun. Cihaz yarı açık durumdayken içeriği iki alana ayırın: masanın üstünde ve altında, kitapta sol ve sağ tarafta.

Kıvrımlar ve katlanabilir duruşlar hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı katlamaya dikkat etme bölümünü inceleyin.

Uygulama sürekliliği

Cihaz katlandığında veya açıldığında bir uygulama başka bir ekrandan diğerine geçerken durur ve yeniden başlatılır. Kullanıcının sürekliliği sağlamak amacıyla uygulamanın katlanmış veya açılmış bir ekranda uygulama düzeni yeniden oluşturulurken durumunu geri yüklemesi gerekir. Örneğin, uygulamalar aşağıdakileri yapmalıdır:

  • Giriş alanlarına yazılan metni koruyun
  • Klavye durumunu geri yükle
  • Kaydırılabilir alanların kaydırma konumunu eski haline getir
  • Uygulama durdurulduğunda medya oynatmayı kaldığı yerden devam ettir

Katlanabilir cihazların farklı ekran düzenleri de birbirini tamamlamalıdır. Örneğin, katlanmış ekranda online bir mağazadan bir ürünün resmi ve açıklaması gösteriliyorsa katlanmış ekranda aynı resim ve açıklama gösterilerek devamlılık sağlanmalı, ancak ürün özellikleri veya yorumları gibi tamamlayıcı içerikler de gösterilmelidir.

Uygulama durumunu ve sürekliliğini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı arayüzü durumlarını kaydetme ve Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümlerine göz atın.

Çoklu görev becerisi

Büyük ekranlı katlanabilir cihazlarda, çoklu pencere modunda çoklu görev yapmak için ideal olan tablet boyutunda bir ekran vardır. Katlanabilir telefonlar bölünmüş ekran modunu, bazıları da masaüstü pencere sistemine benzer şekilde taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir pencerelerde bulunan serbest biçimli modu destekler.

Şekil 4. Bölünmüş ekran modunda (sol) ve serbest biçim modunda (sağ) üç uygulama çalıştıran yatay yönde katlanabilir cihaz.

Android 12 (API düzeyi 31) ve sonraki sürümler varsayılan olarak çoklu pencere modunu kullanır. Büyük ekranlarda, uygulama yapılandırmasından bağımsız olarak tüm uygulamalar çoklu pencere modunda çalışır. Android 7.0'a (API düzeyi 24) kadar olan önceki sürümlerde, uygulamanızı çoklu pencere modunu destekleyecek şekilde yeniden boyutlandırılabilir olacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

Çoklu pencere modunda çoklu görev gerçekleştirme hakkında bilgi edinmek için Çoklu pencere desteği başlıklı makaleye göz atın.

Sürükleyin ve bırakın

Büyük ekranlı katlanabilir cihazlar, sürükle ve bırak etkileşimleri için geniş ekran alanı sağlar. Katlanabilir cihazlarda çoklu pencere modu, uygulamalar arasında sürükleyip bırakmanızı sağlar.

Sürükleyip bırakma işlemleri, verimli ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi oluşturur. Android sürükle ve bırak çerçevesini kullanarak uygulamanıza sürükle ve bırak özellikleri ekleyin. Daha fazla bilgi için Sürükleme ve bırakma başlıklı makaleye bakın.

Ek kaynaklar