Birlikte Çalışabilirlik API'leri

Uygulamanızı Compose'a kademeli olarak taşırsanız Oluşturma ve Görünümler uygulamanızda birlikte kullanılabilir.

Aşağıdaki sayfalarda, mevcut View tabanlı uygulamanıza aşağıdaki API'leri entegre etmek için kullanmanız gereken API'ler açıklanmaktadır: