Materyal simgeleri

Icon composable, Materyal Tasarım yönergelerine uygun şekilde ekranda tek bir renk simgesi çizmenin kullanışlı bir yoludur. Icon özelliğini kullanmak için Compose Material kitaplığını (veya Compose Material 3 kitaplığını) ekleyin.

Örneğin, Materyal varsayılanlarıyla yüklemek istediğiniz bir çiziminiz varsa Icon composable'ı şu şekilde kullanabilirsiniz:

Icon(
    painter = painterResource(R.drawable.baseline_directions_bus_24),
    contentDescription = stringResource(id = R.string.bus_content_description)
)

Varsayılan olarak Icon composable, LocalContentColor.current ile tonlanır ve 24.dp boyutundadır. Ayrıca, bir tint renk parametresini de sunar (Resim tonu bölümünde açıklanan tonlama ile aynı mekanizmadan yararlanır). Icon composable, küçük simge öğeleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla özelleştirme seçeneği için Image composable'ı kullanmalısınız.

Materyal Simgesi kitaplığı ayrıca, SVG'yi manuel olarak içe aktarmanıza gerek kalmadan Compose'da kullanılabilecek önceden tanımlanmış bir Icons grubu içerir. Alışveriş sepeti simgesinin yuvarlak halini çizmek için:

Icon(
    Icons.Rounded.ShoppingCart,
    contentDescription = stringResource(id = R.string.shopping_cart_content_desc)
)

Simge içeren alışveriş sepeti vektörü
Şekil 1: Simge içeren alışveriş sepeti vektörü

Ekranda Icon öğesini çizmek için ekranda VectorDrawable oluşturmak için Icon kullanılması gerekmediğini belirtmekte fayda vardır. Icon Modifier.paint(painterResource(R.drawable.ic_bus_stop) kullanır. Kullanılabilen tüm simgeler hakkında daha fazla bilgi için Simgeler belgelerine göz atın.