Android'de paket görünürlüğü filtreleme

Bir uygulama, Android 11 (API düzeyi 30) veya sonraki bir sürümü hedeflediğinde ve cihazda yüklü diğer uygulamalarla ilgili bilgi sorgulandığında sistem bu bilgileri varsayılan olarak filtreler. Bu filtreleme davranışı, uygulamanızın bir cihazda yüklü tüm uygulamaları algılayamadığı anlamına gelir. Bu da uygulamanızın erişebileceği hassas olabilecek bilgilerin en aza indirilmesine yardımcı olur ancak kullanım alanlarını karşılaması gerekmez.

Filtrelenmiş paket görünürlüğü, Google Play gibi uygulama mağazalarının, uygulamanızın kullanıcılar için sağladığı gizlilik ve güvenliği değerlendirmesine de yardımcı olur. Örneğin, Google Play, yüklü uygulamalar listesini kişisel ve hassas kullanıcı verileri olarak kabul eder.

Sınırlı uygulama görünürlüğü queryIntentActivities(), getPackageInfo() ve getInstalledApplications() gibi diğer uygulamalar hakkında bilgi sağlayan yöntemlerin döndürdüğü sonuçları etkiler. Sınırlı görünürlük, başka uygulamalarla yapılan uygunsuz etkileşimleri de (ör. başka bir uygulamanın hizmetini başlatma) etkiler.

Bazı paketler otomatik olarak görünür. Uygulamanız, yüklü diğer uygulamalara ilişkin sorgularında bu paketleri her zaman algılayabilir. Diğer paketleri görüntülemek için <queries> öğesini kullanarak uygulamanızın paket görünürlüğünü artırma ihtiyacını beyan edin. Kullanım alanları sayfasında, paket görünürlüğünü seçerek nasıl genişletebileceğinize dair örnekler sunulur. Burada açıklanan iş akışları, kullanıcı gizliliğini korurken yaygın uygulama etkileşimi senaryolarını yerine getirmenize imkan tanır.

<queries> öğesinin yeterli paket görünürlüğü sağlamadığı nadir durumlarda QUERY_ALL_PACKAGES iznini kullanabilirsiniz. Uygulamanızı Google Play'de yayınlarsanız uygulamanızın bu izni kullanımı onaya tabidir.

Paket görünürlük davranışını test etme sayfasında, uygulamanız diğer uygulamalarla etkileşimlere bağlı olduğunda paket görünürlüğüne dayalı davranış değişikliklerini nasıl test edeceğinize dair öneriler sunulur.

Ek kaynaklar

Android'de paket görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki materyalleri inceleyin:

Blog yayınları