ExoPlayer - Media3 Eşlemeleri

Aşağıdaki tablolarda çeşitli sınıf, paket, modül ve Gradle bağımlılık adlarının exoplayer2 ve yeni media3 uygulaması arasında nasıl farklılık gösterdiği özetlenmiştir.

Media3'e geçiş yaparken AndroidX Media3 taşıma rehberimizi okumanızı öneririz.

Paket eşlemeleri

exoplayer2 paket adımedia3 paket adı
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.exoplayer
com.google.android.exoplayer2.analyticsandroidx.media3.exoplayer.analytics
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.exoplayer.audio
com.google.android.exoplayer2.castdemoandroidx.media3.demo.cast
com.google.android.exoplayer2.veritabanıandroidx.media3.database
com.google.android.exoplayer2.decoderandroidx.media3.decoder
com.google.android.exoplayer2.demoandroidx.media3.demo.ana
com.google.android.exoplayer2.drmandroidx.media3.exoplayer.drm
com.google.android.exoplayer2.ext.av1androidx.media3.decoder.av1
com.google.android.exoplayer2.ext.castandroidx.media3.cast
com.google.android.exoplayer2.ext.cronetandroidx.media3.datasource.cronet
com.google.android.exoplayer2.ext.ffmpegandroidx.media3.decoder.ffmpeg
com.google.android.exoplayer2.ext.flacandroidx.media3.decoder.flac
com.google.android.exoplayer2.ext.imaandroidx.media3.exoplayer.ima
com.google.android.exoplayer2.ext.leanbackandroidx.media3.ui.leanback
com.google.android.exoplayer2.ext.okhttpandroidx.media3.datasource.okhttp
com.google.android.exoplayer2.ext.opusandroidx.media3.decoder.opus
com.google.android.exoplayer2.ext.rtmpandroidx.media3.datasource.rtmp
com.google.android.exoplayer2.ext.vp9androidx.media3.decoder.vp9
com.google.android.exoplayer2.ext.workmanagerandroidx.media3.exoplayer.workmanager
com.google.android.exoplayer2.extractorandroidx.media3.extractor
com.google.android.exoplayer2.gldemoandroidx.media3.demo.gl
com.google.android.exoplayer2.mediacodecandroidx.media3.exoplayer.mediacodec
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.extractor.metadata
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.exoplayer.offline
com.google.android.exoplayer2.playbacktestsandroidx.media3.test.exoplayer.playback
com.google.android.exoplayer2.robolectricandroidx.media3.test.utils.robolectric
com.google.android.exoplayer2.schedulerandroidx.media3.exoplayer.scheduler
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.exoplayer.source
com.google.android.exoplayer2.source.rtspandroidx.media3.exoplayer.rtsp
com.google.android.exoplayer2.source.dashandroidx.media3.exoplayer.dash
com.google.android.exoplayer2.source.smoothstreamingandroidx.media3.exoplayer.smoothstreaming
com.google.android.exoplayer2.source.hlsandroidx.media3.exoplayer.hls
com.google.android.exoplayer2.surfacedemoandroidx.media3.demo.surface
com.google.android.exoplayer2.testdataandroidx.media3.test.data
com.google.android.exoplayer2.testutilandroidx.media3.test.utils
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.extractor.text
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.exoplayer.trackselection
com.google.android.exoplayer2.transformerandroidx.media3.converter
com.google.android.exoplayer2.transformerdemoandroidx.media3.demo.dönüştürme
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.ui
com.google.android.exoplayer2.upstream.cryptoandroidx.media3.exoplayer.upstream.crypto
com.google.android.exoplayer2.upstream.cacheandroidx.media3.datasource.cache
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.datasource
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.exoplayer.util
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.common.util
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.exoplayer.video

Sınıf yeniden adlandırmaları

exoplayer2 sınıf adımedia3 paket adımedia3 sınıf adları
com.google.android.exoplayer2.ExoPlayerLibraryInfoandroidx.media3.commonMedya Kitaplık Bilgisi
com.google.android.exoplayer2.SimpleExoPlayerandroidx.media3.exoplayerExoPlayer
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerViewandroidx.media3.uiOynatıcı Görünümü
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerControlViewandroidx.media3.uiOynatıcıKontrol Görünümü

Sınıf diğer paketlere taşındı

exoplayer2 paket adı media3 paket adı media3 sınıf adları
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.exoplayerBiçim Tutucu, PlayerMessage
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.commonBasePlayer, BundleListRetriever, Bundleable, ControlDispatcher, C, DefaultControlDispatcher, DeviceInfo, ErrorMessageProvider, ExoPlayerLibraryInfo, Format, ForwardingPlayer, HeartRating, IllegalSeekPositionException, MediaItem, MediaItem, Media, ParserException, PercentageRating, PlaybackException, PlaybackParameters, PlayerRating, PositionInfo, Rating, StarRating, ThumbClick
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.extractorAacUtil, Ac3Util, Ac4Util, DtsUtil, MpegAudioUtil, OpusUtil, WavUtil
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.commonSes Özniteliği, Yardımcı Bilgi
com.google.android.exoplayer2.decoderandroidx.media3.exoplayerDecoderCounters, DecoderReuseEvaluation
com.google.android.exoplayer2.drmandroidx.media3.commonDrmInitVerileri
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.exoplayer.metadataMetadataDecoderFactor, MetadataExit, MetadataRenderer
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.commonMeta veri
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.commonYayın Anahtarı
com.google.android.exoplayer2.source.adsandroidx.media3.commonReklam Oynatma Durumu
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.commonMediaPeriodId, TrackGroup
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.commonTrackSelectionParametresi, TrackSelectionOverride
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.common.textİşaret
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.exoplayer.textExoplayerCuesDecode, SubtitleDecoderFactor, TextExit, TextRenderer
com.google.android.exoplayer2.text.spanandroidx.media3.common.textHorizontalTextInVerticalContextSpan, LanguageFeatureSpa, RubySpa, SpanUti, TextAnnotation, TextEmphasisSpan
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.commonAdOverlayInf, AdViewProvider
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.exoplayer.offlineİndirmeBildirimYardımcısı
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.commonVeri Okuyucu
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.exoplayer.upstreamAllocation, Allocator, BandwidthMeter, CachedRegionTracker, DefaultAllocator, DefaultBandwidthMeter, DefaultLoadErrorUploadPolicy, Loader, LoaderErrorThrower, ParsingLoadable, SlidingPercentile, TimeToFirstByteEstimator
com.google.android.exoplayer2.upstream.cryptoandroidx.media3.datasourceAesCipherDataSource, AesCipherVeriHavuzu, AesFlushingCipher
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.commonErrorMessageProvider, FlagSet, FileType, MimeType, PriorityTaskManager
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.common.utilAtomicFile, Assertion, BundleableUtil, BundleUtilSetUtil, Clock, ClosedSource, CodecSpecificDataUtil, ColorParser, ConditionVariable, Consumer, CopyOnWriteMultise, EGLSurfaceTexture, GlProgram, GlUtil, HandlerWrapper, LibraryValueLoader, DinnerSet, Log, LongRoweArrayUtilablePolicyFormatUtil, NetworkTypeObserver, NonNutilCParable Time
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.extractorNalUnitUtil, ParsableNalUnitBitArray
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.exoplayerMediaClock, BağımsızMedyaClock
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.commonRenk Bilgisi, Video Boyutu
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.extractorAvcConfig, DolbyVisionConfig, HevcConfig

Bağımlılık eşlemeleri

exoplayer2 modül adımedia3 modülü adı
egzotik oyuncularmedya3 exo oynatıcı
exoplayer-veritabanımedia3-veritabanı
exoplayer-verikaynağımedia3-veri kaynağı
exoplayer-kod çözücümedia3 kod çözücü
exoplayer-ortakmedya3-ortak
exoplayer-çekirdekmedya3 exo oynatıcı
exoplayer-dashmedia3-exo oynatıcı-kontrol paneli
exo oynatıcı-ayıklayıcımedya3 ayıklayıcısı
exoplayer-hlsmedia3-exoplayer-hls
egzo oynatıcı-robolektrik util'lermedia3-test-utils-robolektrik
exoplayer-rtspmedia3-exo oynatıcı-rtsp
exoplayer-akışımedia3-exo oynatıcı-smoothstream
exoplayer-testutil'lermedia3-test-util'ler
exo oynatıcı dönüştürücümedia3 dönüştürücü
exoplayer-uimedya3 kullanıcı arayüzü
uzantı-castmedya3 yayınlama
uzantı-cronetmedia3-verikaynağı-cronet
uzantı-imamedia3-exoplayer-ima
uzatma-leanbackmedya3-ui-leanback
uzantı-okhttpmedia3-verikaynağı-okhttp
uzantı-rtmpmedia3-verikaynağı-rtmp
uzantı-çalışma yöneticisimedia3-exo oynatıcı-iş yöneticisi