Google Play Uygulama İçi Yorumlar API'si

Google Play In-App Review API, uygulamanızdan veya oyununuzdan ayrılmadan Play Store puanlarını ve yorumlarını göndermelerini istemenize olanak tanır.

Genel olarak, uygulama içi inceleme akışı (şekil 1'e bakın), uygulamanızın kullanıcı yolculuğu boyunca herhangi bir zamanda tetiklenebilir. Akış sırasında kullanıcı, 1 ila 5 yıldızlı sistemi kullanarak uygulamanızı derecelendirebilir ve isteğe bağlı bir yorum ekleyebilir. Yorum gönderildikten sonra Play Store'a gönderilir ve sonunda görüntülenir.

Kullanıcı gizliliğini korumak ve API'lerin hatalı kullanımını önlemek için uygulamanızın ne zaman uygulama içi yorum isteğinde bulunacağı ve yorum isteminin tasarımı konusunda uyması gereken katı kurallar vardır.

Bir kullanıcı için uygulama içi inceleme iş akışı

Şekil 1. Bir kullanıcı için uygulama içi inceleme akışı

Cihaz gereksinimleri

Uygulama içi yorumlar yalnızca aşağıdaki cihazlarda çalışır:

  • Android 5.0 (API düzeyi 21) veya sonraki bir sürümü çalıştıran ve Google Play Store'un yüklü olduğu Android cihazlar (telefonlar ve tabletler).
  • Google Play Store'un yüklü olduğu ChromeOS cihazlar.

Play Core kitaplığı gereksinimleri

Uygulama içi yorumları uygulamanıza entegre etmek için uygulamanızın Play Core kitaplığının 1.8.0 veya daha yeni bir sürümünü kullanması gerekir.

Ne zaman uygulama içi inceleme isteğinde bulunabilirsiniz?

Kullanıcılardan ne zaman uygulama içi yorum isteneceğine karar vermenize yardımcı olması için şu yönergeleri izleyin:

  • Bir kullanıcı, uygulamanız veya oyununuz hakkında faydalı geri bildirim sağlayacak kadar deneyim kazandıktan sonra uygulama içi inceleme akışını tetikleyin.
  • Kullanıcıdan inceleme için çok fazla istekte bulunmayın. Bu yaklaşım, kullanıcıların hayal kırıklığını en aza indirmeye ve API kullanımını sınırlamaya yardımcı olur (kotalar bölümünü inceleyin).
  • Uygulamanız, puan düğmesini veya kartını sunmadan önce veya sunmadan önce kullanıcıya soru sormamalıdır. Bu, kullanıcıların düşünceleriyle ilgili sorular (ör. "Uygulamayı beğendiniz mi?" gibi) veya tahmine dayalı sorular (ör. "Bu uygulamaya 5 yıldız verir miydiniz?" gibi sorular).

Tasarım yönergeleri

Uygulama içi yorumları uygulamanıza nasıl entegre edeceğinizi belirlerken bu yönergeleri izleyin:

  • Mevcut tasarımda boyut, opaklık, şekil veya diğer özellikler dahil olmak üzere hiçbir şekilde değişiklik yapmadan veya kartı olduğu gibi gösterin.
  • Kartın üst kısmına veya etrafına herhangi bir yer paylaşımı eklemeyin.
  • Kart ve kartın arka planı en üst katmanda olmalıdır. Kart göründüğünde, bunu programlı bir şekilde yapmayın. Kart, kullanıcının uygunsuz eylemine veya dahili bir Play Store mekanizmasına göre otomatik olarak kaldırılır.

Kotalar

Google Play, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yorum iletişim kutusunun kullanıcıya ne sıklıkta gösterilebileceğiyle ilgili zaman sınırlamalı bir kota uygular. Bu kota nedeniyle, launchReviewFlow yöntemi kısa bir süre içinde birden fazla kez çağrıldığında (ör. bir aydan kısa bir süre içinde) her zaman iletişim kutusu görüntülenmeyebilir.

Kota değişebileceğinden, kendi mantığınızı uygulamanız ve inceleme isteğinde bulunmak için mümkün olan en iyi anı hedeflemeniz önemlidir. Örneğin, API'yi tetiklemek için harekete geçirici mesaj seçeneğiniz (düğme gibi) olmamalıdır. Çünkü kullanıcı kotasına ulaşmış olabilir ve akış gösterilmez ve kullanıcıya bozuk bir deneyim sunulur. Bu kullanım alanında kullanıcıyı Play Store'a yönlendirin.

Uygulama içi yorumları uygulamanıza entegre edin

Geliştirme ortamınıza bağlı olarak uygulama içi yorumları uygulamanıza nasıl entegre edeceğinizi öğrenin:

Hizmet Şartları ve veri güvenliği

Play Uygulama İçi İnceleme Kitaplığı'na erişerek veya bu kitaplığı kullanarak Play Core Yazılım Geliştirme Kiti Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz. Kitaplığa erişmeden önce lütfen geçerli tüm şartları ve politikaları okuyup anlayın.

Veri Güvenliği

Play Core kitaplıkları, uygulamanızın Google Play Store'daki çalışma zamanı arayüzüdür. Bu nedenle, uygulamanızda Play Core'u kullandığınızda Play Store, Google Play Hizmet Şartları'na tabi olan verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere kendi süreçlerini yürütür. Aşağıdaki bilgilerde, Play Core kitaplıklarının uygulamanızdan belirli istekleri işlemek için verileri nasıl işlediği açıklanmaktadır.

Uygulama İçi Yorumlar

Kullanımda toplanan veriler Kullanıcı tarafından girilen veriler (derecelendirme ve serbest metin yorumu)
Veri toplamanın amacı Toplanan veriler, Play Store'da yorum bırakmak için kullanılır.
Veri şifreleme Veriler şifrelenir.
Veri paylaşımı Toplanan veriler, Play Store'da herkese açık bir incelemede kullanılır. Uygulama kapalı test kanalındaysa toplanan veriler uygulama geliştiriciyle gizli olarak paylaşılır.
Veri silme Kullanıcılar kendi Google Play Store hesaplarından veya Google hesaplarından yorumlarını silebilir.

Mümkün olduğunca şeffaf olmayı hedeflesek de uygulamanızın kullanıcı verilerini toplama, paylaşma ve güvenlikle ilgili yaklaşımları konusunda Google Play'in Veri Güvenliği bölümü formuna nasıl yanıt vereceğinize karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.