Play Feature Delivery'ye genel bakış

Google Play'in uygulama sunma modeli, her kullanıcının cihaz yapılandırmasına göre optimize edilmiş APK'lar oluşturmak ve yayınlamak için Android Uygulama Paketleri'ni kullanır. Böylece, kullanıcılar yalnızca uygulamanızı çalıştırmak için ihtiyaç duydukları kodu ve kaynakları indirir.

Play Özellik Dağıtımı, uygulama paketlerinin gelişmiş özelliklerini kullanarak uygulamanızın belirli özelliklerinin koşullu olarak sunulmasına veya isteğe bağlı olarak indirilmesine olanak tanır. Bunu yapmak için önce bu özellikleri temel uygulamanızdan özellik modüllerine ayırmanız gerekir.

Özellik modülü derleme yapılandırması

Android Studio'yu kullanarak yeni bir özellik modülü oluşturduğunuzda, IDE aşağıdaki Gradle eklentisini modülün build.gradle dosyasına uygular.

// The following applies the dynamic-feature plugin to your feature module.
// The plugin includes the Gradle tasks and properties required to configure and build
// an app bundle that includes your feature module.

plugins {
 id 'com.android.dynamic-feature'
}

Standart uygulama eklentisinde kullanılabilen özelliklerin çoğu, özellik modülünde de kullanılabilir. Aşağıdaki bölümlerde, özellik modülünüzün derleme yapılandırmasına eklemeniz ve eklememeniz gereken özellikler açıklanmaktadır.

Özellik modülü derleme yapılandırmasına dahil edilmemesi gerekenler

Her özellik modülü temel modüle bağlı olduğundan, belirli yapılandırmaları da devralır. Bu nedenle, özellik modülünün build.gradle dosyasında aşağıdakileri atlamanız gerekir:

 • İmzalama yapılandırmaları: Uygulama paketleri, temel modülde belirttiğiniz imzalama yapılandırmaları kullanılarak imzalanır.
 • minifyEnabled özelliği: Yalnızca temel modülün derleme yapılandırmasından tüm uygulama projeniz için kod daraltma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu nedenle, bu özelliği özellik modüllerinden çıkarmalısınız. Ancak, her özellik modülü için ek ProGuard kuralları belirtebilirsiniz.
 • versionCode ve versionName: Gradle, uygulama paketinizi oluştururken temel modülün sağladığı uygulama sürümü bilgilerini kullanır. Bu özellikleri, özellik modülünüzün build.gradle dosyasından çıkarmanız gerekir.

Temel modülle ilişki kurun

Android Studio özellik modülünüzü oluşturduğunda, aşağıda gösterildiği gibi android.dynamicFeatures özelliğini temel modülün build.gradle dosyasına ekleyerek temel modüle görünür hale getirir:

// In the base module’s build.gradle file.
android {
  ...
  // Specifies feature modules that have a dependency on
  // this base module.
  dynamicFeatures = [":dynamic_feature", ":dynamic_feature2"]
}

Ayrıca, Android Studio aşağıda gösterildiği gibi, temel modülü özellik modülünün bağımlılığı olarak içerir:

// In the feature module’s build.gradle file:
...
dependencies {
  ...
  // Declares a dependency on the base module, ':app'.
  implementation project(':app')
}

Ek ProGuard kuralları belirtin

Uygulama projeniz için kod daraltmayı yalnızca temel modülün derleme yapılandırması etkinleştirebilecek olsa da, aşağıda gösterildiği gibi proguardFiles özelliğini kullanarak her bir özellik modülünde özel ProGuard kuralları sağlayabilirsiniz.

android.buildTypes {
   release {
     // You must use the following property to specify additional ProGuard
     // rules for feature modules.
     proguardFiles 'proguard-rules-dynamic-features.pro'
   }
}

Bu ProGuard kurallarının, oluşturma sırasında diğer modüllerdeki (temel modül dahil) kurallarla birleştirildiğini unutmayın. Bu nedenle, her özellik modülü yeni bir kural grubu belirtebilir ancak bu kurallar uygulama projesindeki tüm modüller için geçerli olur.

Uygulamanızı dağıtma

Uygulamanızı özellik modüllerini destekleyen bir şekilde geliştirirken, menü çubuğundan Çalıştır > Çalıştır'ı seçerek (veya araç çubuğundaki Çalıştır tıklayarak) uygulamanızı normalde yaptığınız gibi bağlı bir cihaza dağıtabilirsiniz.

Uygulama projeniz bir veya daha fazla özellik modülü içeriyorsa mevcut çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmanızı aşağıdaki gibi değiştirerek uygulamanızı dağıtırken hangi özelliklerin dahil edileceğini seçebilirsiniz:

 1. Menü çubuğundan Çalıştır > Yapılandırmaları Düzenle'yi seçin.
 2. Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunun sol panelinden istediğiniz Android Uygulaması yapılandırmasını seçin.
 3. Genel sekmesindeki Dağıtılacak dinamik özellikler bölümünde, uygulamanızı dağıtırken eklemek istediğiniz her özellik modülünün yanındaki kutuyu işaretleyin.
 4. Tamam'ı tıklayın.

Varsayılan olarak Android Studio, uygulamanızı dağıtmak için uygulama paketlerini kullanarak uygulamanızı dağıtmaz. Bunun yerine IDE, cihazınıza APK boyutu yerine dağıtım hızı için optimize edilmiş APK'lar oluşturur ve yükler. Bunun yerine Android Studio'yu bir uygulama paketinden APK ve hazır uygulama deneyimi oluşturup dağıtacak şekilde yapılandırmak için çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmanızı değiştirin.

Özel yayınlama için özellik modüllerini kullanma

Özellik modüllerinin benzersiz bir avantajı, uygulamanızın farklı özelliklerinin Android 5.0 (API düzeyi 21) veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlara nasıl ve ne zaman indirileceğini özelleştirebilmenizi sağlamasıdır. Örneğin, uygulamanızın ilk indirme boyutunu küçültmek için belirli özellikleri gerektiğinde isteğe bağlı olarak veya yalnızca resim çekebilme ya da artırılmış gerçeklik özelliklerini destekleme gibi belirli özellikleri destekleyen cihazlar tarafından indirilecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Uygulamanızı bir uygulama paketi olarak yüklediğinizde varsayılan olarak yüksek düzeyde optimize edilmiş indirmeler elde edersiniz. Ancak daha gelişmiş ve özelleştirilebilir özellik sunma seçenekleri, özellik modüllerini kullanarak uygulama özelliklerinin ek yapılandırılmasını ve modülerleştirilmesini gerektirir. Yani özellik modülleri, her biri gerektiğinde indirilecek şekilde yapılandırabileceğiniz modüler özellikler oluşturmak için yapı taşları sağlar.

Kullanıcılarınızın internetteki bir pazar yerinde ürün alıp satmasına olanak tanıyan bir uygulama düşünün. Uygulamanın aşağıdaki işlevlerinin her birini, ayrı özellik modülleri halinde makul ölçüde modüler hale getirebilirsiniz:

 • Hesaba giriş ve hesap oluşturma
 • Marketplace'e göz atma
 • Ürünü satışa verme
 • Ödemeleri işleme koyma

Aşağıdaki tabloda, özellik modüllerinin desteklediği farklı yayınlama seçenekleri ve örnek Marketplace uygulamasının ilk indirme boyutunu optimize etmek için nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Teslimat seçeneği Davranış Örnek kullanım alanı Başlangıç
Yükleme zamanında teslim Yukarıda açıklanan yayınlama seçeneklerinden hiçbirini yapılandırmayan özellik modülleri, varsayılan olarak uygulama yükleme sırasında indirilir. Bu, gelişmiş yayınlama seçeneklerini kademeli olarak kullanabileceğiniz anlamına geldiği için önemli bir davranıştır. Örneğin, uygulamanızın özelliklerini modüler hale getirmekten yararlanabilir ve isteğe bağlı dağıtımı ancak Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanarak isteğe bağlı indirmeleri tam olarak uyguladıktan sonra etkinleştirebilirsiniz.

Buna ek olarak, uygulamanız daha sonra özelliklerin kaldırılmasını isteyebilir. Bu nedenle, uygulama yükleme sırasında belirli özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız ancak bunun ardından söz konusu özelliklerin cihazdan kaldırılmasını isteyerek yükleme boyutunu azaltabilirsiniz.

Uygulamanın belirli eğitim etkinlikleri (ör. ticaret sitesinden ürün satın alma ve satmayla ilgili etkileşimli bir kılavuz) varsa bu özelliği varsayılan olarak uygulama yükleme sırasında ekleyebilirsiniz.

Ancak, uygulamanın yüklü boyutunu azaltmak için uygulama, kullanıcı eğitimi tamamladıktan sonra özelliğin silinmesini isteyebilir.

Hiçbir gelişmiş dağıtım seçeneği yapılandırmayan özellik modüllerini kullanarak uygulamanızı modülerleştirin.

Kullanıcının artık ihtiyaç duymadığı belirli özellik modüllerini kaldırarak uygulamanızın yüklü boyutunu nasıl küçülteceğinizi öğrenmek için Yüklü modülleri yönetme konusunu okuyun.

İsteğe bağlı yayınlama Uygulamanızın, gerektiğinde özellik modüllerini istemesine ve indirmesine izin verir. Marketplace uygulamasını kullananların yalnızca% 20'si satışa sunulan öğeleri yayınlıyorsa, kullanıcıların çoğu için ilk indirme boyutunu küçültmek için iyi bir strateji, resim çekme işlevini (ör. öğe açıklaması) kullanmak ve ürünü isteğe bağlı indirme şeklinde satışa sunmaktır. Yani, özellik modülünü, uygulamanın satış işlevselliğinin yalnızca kullanıcı öğeleri satışa sunmaya ilgi gösterdiğinde indirilecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca kullanıcı belirli bir süre sonra artık ürün satmıyorsa uygulama, özelliğin kaldırılmasını isteyerek yüklü boyutunu küçültebilir.

Bir özellik modülü oluşturun ve isteğe bağlı yayını yapılandırın. Daha sonra uygulamanız, modülü isteğe bağlı olarak indirme isteğinde bulunmak için Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanabilir.
Koşullu yayınlama Uygulama yükleme sırasında modüler hale getirilmiş bir özelliğin indirilip indirilmeyeceğini belirlemek için donanım özellikleri, yerel ayar ve minimum API düzeyi gibi belirli kullanıcı cihazı gereksinimlerini belirtmenize olanak tanır. Marketplace uygulaması dünya genelinde erişime sahipse yalnızca belirli bölgelerde veya yerel bölgelerde popüler olan ödeme yöntemlerini desteklemeniz gerekebilir. İlk uygulama indirme boyutunu küçültmek amacıyla, belirli ödeme yöntemlerinin işlenmesi için ayrı özellik modülleri oluşturabilir ve bunların bir kullanıcının cihazına, kayıtlı yerel ayarlarına göre koşullu olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Bir özellik modülü oluşturun ve koşullu teslimatı yapılandırın.
Anında teslimat Google Play Instant, kullanıcıların uygulamayı cihazlarına yüklemek zorunda kalmadan uygulamanızla etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Bunun yerine, Google Play Store'daki "Şimdi Dene" düğmesi veya oluşturduğunuz bir URL aracılığıyla uygulamanızı kullanabilirler. Bu içerik yayınlama biçimi, uygulamanızla etkileşimi artırmanızı kolaylaştırır.

Hazır dağıtım sayesinde Google Play Instant'ı kullanarak kullanıcılarınızın, uygulamanızın belirli özelliklerini yüklemeden anında deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.

Hafif bir özellik modülünde oyunun ilk birkaç seviyesini içeren bir oyun düşünün. Bu modülü anında etkinleştirebilirsiniz. Böylece kullanıcılar uygulama yüklemeye gerek kalmadan URL bağlantısı veya "Şimdi Dene" düğmesiyle oyunu anında deneyimleyebilirler. Bir özellik modülü oluşturun ve anında dağıtımı yapılandırın. Daha sonra uygulamanız, modülü isteğe bağlı olarak indirme isteğinde bulunmak için Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanabilir.

Özellik modüllerini kullanarak uygulamanızın özelliklerini modüler hale getirmenin yalnızca ilk adım olduğunu unutmayın. Google Play Instant'ın desteklenmesi için uygulamanızın temel modülünün indirme boyutu ve hazır sürüm etkin olan belirli bir özellik, katı boyut kısıtlamalarını karşılamalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Uygulama veya oyun boyutunu küçülterek hazır uygulama deneyimlerini etkinleştirme başlıklı makaleyi okuyun.

Bir kaynak için URI oluşturma

URI kullanarak bir özellik modülünde depolanan kaynağa erişmek istiyorsanız Uri.Builder() ile özellik modülü kaynak URI'si oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Kotlin

val uri = Uri.Builder()
        .scheme(ContentResolver.SCHEME_ANDROID_RESOURCE)
        .authority(context.getPackageName()) // Look up the resources in the application with its splits loaded
        .appendPath(resources.getResourceTypeName(resId))
        .appendPath(String.format("%s:%s",
         resources.getResourcePackageName(resId), // Look up the dynamic resource in the split namespace.
         resources.getResourceEntryName(resId)
         ))
        .build()

Java

String uri = Uri.Builder()
        .scheme(ContentResolver.SCHEME_ANDROID_RESOURCE)
        .authority(context.getPackageName()) // Look up the resources in the application with its splits loaded
        .appendPath(resources.getResourceTypeName(resId))
        .appendPath(String.format("%s:%s",
         resources.getResourcePackageName(resId), // Look up the dynamic resource in the split namespace.
         resources.getResourceEntryName(resId)
         ))
        .build().toString();

Kaynağa giden yolun her bölümü çalışma zamanında oluşturulur. Böylece, bölünmüş APK'lar yüklendikten sonra doğru ad alanı oluşturulur.

URI'nın nasıl oluşturulduğuna ilişkin bir örnek olarak aşağıdaki adlara sahip bir uygulama ve özellik modülleriniz olduğunu varsayalım:

 • Uygulama paketi adı: com.example.my_app_package
 • Özelliğin kaynaklar paketi adı: com.example.my_app_package.my_dynamic_feature

Yukarıdaki kod snippet'indeki resId, özellik modülünüzde "my_video" adlı ham bir dosya kaynağına işaret ediyorsa yukarıdaki Uri.Builder() kodu aşağıdaki sonucu verir:

android.resource://com.example.my_app_package/raw/com.example.my_app_package.my_dynamic_feature:my_video

Bu URI daha sonra uygulamanız tarafından özellik modülünün kaynağına erişmek için kullanılabilir.

URI'nızdaki yolları doğrulamak için APK Analiz Aracı'nı kullanarak özellik modülü APK'nızı inceleyebilir ve paket adını belirleyebilirsiniz:

APK Analiz Aracı'nın derlenmiş bir kaynak dosyasının içeriğini incelediği ekran görüntüsü.

2. Şekil. Derlenmiş bir kaynak dosyasında paket adını incelemek için APK Analiz Aracı'nı kullanın.

Özellik modülleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Özellik modülleriyle, derleme hızını ve mühendislik hızını artırabilir, uygulamanızın boyutunu küçültmek için uygulama özelliklerinin sunumunu büyük ölçüde özelleştirebilirsiniz. Ancak özellik modüllerini kullanırken unutulmaması gereken bazı kısıtlamalar ve uç durumlar vardır:

 • Koşullu veya isteğe bağlı yayınlama yoluyla tek bir cihaza 50 veya daha fazla özellik modülü yüklemek performans sorunlarına neden olabilir. Çıkarılabilir olarak yapılandırılmamış yükleme süresi modülleri, temel modüle otomatik olarak dahil edilir ve her cihazda yalnızca bir özellik modülü olarak sayılır.
 • Yükleme anında teslim için kaldırılabilir olarak yapılandırdığınız modüllerin sayısını en fazla 10 tane olacak şekilde sınırlandırın. Aksi takdirde, uygulamanızın indirme ve yükleme süresi artabilir.
 • Yalnızca Android 5.0 (API düzeyi 21) ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar isteğe bağlı özelliklerin indirilmesini ve yüklenmesini destekler. Özelliğinizi Android'in önceki sürümlerinde kullanılabilir hale getirmek için bir özellik modülü oluştururken Kaynaştırma'yı etkinleştirin.
 • Uygulamanızın isteğe bağlı sunulan indirilen özellik modüllerine erişebilmesi için SplitCompat'ı etkinleştirin.
 • Özellik modülleri, android:exported ayarı true olarak belirlenmiş manifest dosyalarında etkinlikleri belirtmemelidir. Bunun nedeni, başka bir uygulama etkinliği başlatmaya çalıştığında cihazın özellik modülünü indirdiğinin garanti edilmemesidir. Ayrıca uygulamanız, koduna ve kaynaklarına erişmeye çalışmadan önce bir özelliğin indirildiğini onaylamalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Yüklü modülleri yönetme konulu makaleyi inceleyin.
 • Play Özellik Dağıtımı, uygulamanızı bir uygulama paketi kullanarak yayınlamanızı gerektirdiğinden uygulama paketi ile ilgili bilinen sorunları bildiğinizden emin olun.

Özellik modülü manifest referansı

Android Studio kullanarak yeni bir özellik modülü oluştururken IDE, modülün özellik modülü gibi davranması için gereken manifest özelliklerinin çoğunu içerir. Ayrıca, bazı özellikler derleme sırasında derleme sistemi tarafından eklendiğinden bunları sizin belirtmeniz veya değiştirmeniz gerekmez. Aşağıdaki tabloda, özellik modülleri için önemli olan manifest özellikleri açıklanmaktadır.

Özellik Açıklama
<manifest
...
Bu, tipik <manifest> blokunuzdur.
xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution" Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan yeni bir dist: XML ad alanını belirtir.
split="split_name" Android Studio, uygulama paketinizi oluşturduğunda sizin için bu özelliği içerir. Bu nedenle, bu özelliği kendiniz eklememeli veya değiştirmemelisiniz.

Uygulamanızın, Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanarak isteğe bağlı modül isteğinde bulunurken belirttiği modülün adını tanımlar.

Gradle, bu özelliğin değerini nasıl belirler?

Varsayılan olarak Android Studio'yu kullanarak bir özellik modülü oluşturduğunuzda IDE, modülü Gradle ayarları dosyanızda bir Gradle alt projesi olarak tanımlamak için Modül adı olarak belirttiğiniz modülü kullanır.

Uygulama paketinizi oluşturduğunuzda Gradle, bu manifest özelliğini modülün manifest dosyasına eklemek için alt proje yolunun son öğesini kullanır. Örneğin, MyAppProject/features/ dizininde yeni bir özellik modülü oluşturursanız ve Modül adı olarak "dynamic_feature1"i belirtirseniz IDE, settings.gradle dosyanıza alt proje olarak ':features:dynamic_feature1' ekler. Gradle, uygulama paketinizi oluştururken modülün manifest dosyasına <manifest split="dynamic_feature1"> ekler.

android:isFeatureSplit="true | false"> Android Studio, uygulama paketinizi oluşturduğunda sizin için bu özelliği içerir. Dolayısıyla, bu özelliği manuel olarak eklememeli veya değiştirmemelisiniz.

Bu modülün bir özellik modülü olduğunu belirtir. Temel modül ve yapılandırma APK'larındaki manifestler bu özelliği atlar veya false olarak ayarlar.

<dist:module Bu yeni XML öğesi, modülün nasıl paketlendiğini ve APK'lar olarak dağıtıldığını belirleyen özellikleri tanımlar.
dist:instant="true | false" Modülün hazır uygulama deneyimi olarak Google Play Instant üzerinden kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.

Uygulamanızda bir veya daha fazla hazır sürüm özellikli özellik modülü varsa temel modülü de anında etkinleştirmeniz gerekir. Android Studio 3.5 veya sonraki sürümleri kullanırken, hazır uygulama özellikli bir özellik modülü oluşturduğunuzda IDE bunu sizin için yapar.

<dist:on-demand/> ayarını yaparken bu XML öğesini true olarak da ayarlayamazsınız. Bununla birlikte, Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanarak hazır uygulama özellikli özellik modüllerinizin hazır deneyim olarak indirilmesini isteyebilirsiniz. Bir kullanıcı uygulamanızı indirip yüklediğinde, cihaz varsayılan olarak temel APK ile birlikte uygulamanızın hazır sürüm özellikli özellik modüllerini de indirip yükler.

dist:title="@string/feature_name" Modül için kullanıcılara gösterilecek başlığı belirtir. Örneğin, cihaz, indirme onayı istediğinde bu başlığı görüntüleyebilir.

Bu başlığa ilişkin dize kaynağını temel modülün module_root/src/source_set/res/values/strings.xml dosyasına eklemeniz gerekir.

<dist:fusing dist:include="true | false" />
</dist:module>
Modülün, Android 4.4 (API seviyesi 20) ve önceki sürümleri çalıştıran cihazları hedefleyen çoklu APK'lara dahil edilip edilmeyeceğini belirtir.

Ayrıca, bir uygulama paketinden APK oluşturmak için bundletool kullandığınızda yalnızca bu özelliği true olarak ayarlayan özellik modülleri evrensel APK'ya dahil edilir. Evrensel APK, uygulamanızın desteklediği tüm cihaz yapılandırmaları için kod ve kaynaklar içeren monolitik bir APK'dır.

<dist:delivery> Aşağıda gösterildiği gibi, modül yayınlamayı özelleştiren seçenekleri içerir. Her özellik modülünün bu özel yayınlama seçeneklerinden yalnızca bir türünü yapılandırması gerektiğini unutmayın.
<dist:install-time> Modülün yükleme sırasında kullanılabilir olması gerektiğini belirtir. Bu, başka bir özel yayınlama seçeneği belirtmeyen özellik modülleri için varsayılan davranıştır.

Yükleme anında indirme hakkında daha fazla bilgi için Yükleme anında teslimi yapılandırma bölümünü okuyun.

Bu düğüm; modülü cihaz özellikleri, kullanıcının ülkesi veya minimum API düzeyi gibi belirli gereksinimleri karşılayan cihazlarla sınırlayan koşulları da belirtebilir. Daha fazla bilgi için Koşullu yayınlamayı yapılandırma bölümüne bakın.

<dist:removable dist:value="true | false" />

Ayarlanmadığında veya false değerine ayarlandığında Bundletool, paketten bölünmüş APK'lar oluştururken yükleme zamanı modüllerini temel modülle birleştirir. Birleştirme nedeniyle daha az bölünmüş APK olacağından bu ayar, uygulamanızın performansını iyileştirebilir.

removable, true olarak ayarlandığında: Yükleme zamanı modülleri temel modülle birleştirilmez. Gelecekte modülleri kaldırmak istiyorsanız true olarak ayarlayın. Ancak çok fazla modülün kaldırılacağı şekilde yapılandırılması, uygulamanızın yükleme süresini uzatabilir.

Varsayılan olarak false değerine ayarlanır. Bu değeri, yalnızca bir özellik modülü için birleştirmeyi devre dışı bırakmak isterseniz manifest dosyasında ayarlamanız gerekir.

Not: Bu özellik yalnızca Android Gradle eklentisi 4.2 veya komut satırından Bundletool v1.0 kullanıldığında kullanılabilir.

</dist:install-time>  
<dist:on-demand/> Modülün isteğe bağlı olarak indirilebilir olduğunu belirtir. Yani modül yükleme sırasında kullanıma sunulmamıştır ancak uygulamanız daha sonra onu indirmek isteyebilir.

İsteğe bağlı indirme hakkında daha fazla bilgi için İsteğe bağlı yayınlamayı yapılandırma bölümünü okuyun.

</dist:delivery>
<application
android:hasCode="true | false">
...
</application>
Özellik modülü DEX dosyası oluşturmuyorsa yani daha sonra DEX dosya biçiminde derlenen bir kod içermiyorsa aşağıdakileri yapmanız gerekir (aksi takdirde çalışma zamanı hataları alabilirsiniz):
 1. Özellik modülünün manifest dosyasında android:hasCode öğesini "false" olarak ayarlayın.
 2. Temel modülünüzün manifest dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:
  <application
   android:hasCode="true"
   tools:replace="android:hasCode">
   ...
  </application>
  

Ek kaynaklar

Özellik modüllerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynakları deneyin.

Blog yayınları

Videolar

Hizmet Şartları ve veri güvenliği

Play Özellik Dağıtım Kitaplığı'na erişerek veya bu kitaplığı kullanarak Play Core Yazılım Geliştirme Kiti Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz. Kitaplığa erişmeden önce lütfen geçerli tüm şartları ve politikaları okuyup anlayın.

Veri Güvenliği

Play Core kitaplıkları, uygulamanızın Google Play Store'daki çalışma zamanı arayüzüdür. Bu nedenle, uygulamanızda Play Core'u kullandığınızda Play Store, Google Play Hizmet Şartları'na tabi olan verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere kendi süreçlerini yürütür. Aşağıdaki bilgilerde, Play Core kitaplıklarının uygulamanızdan belirli istekleri işlemek için verileri nasıl işlediği açıklanmaktadır.

Ek diller API'si

Kullanımda toplanan veriler Yüklenen dillerin listesi
Veri toplamanın amacı Toplanan veriler, uygulamanın farklı dil sürümlerini sunmak ve uygulama güncellemesinden sonra yüklü dilleri korumak için kullanılır.
Veri şifreleme Veriler şifrelenir.
Veri paylaşımı Veriler hiçbir üçüncü tarafa aktarılmaz.
Veri silme Sabit bir saklama süresinin ardından veriler silinir.

Play Özellik Dağıtımı

Kullanımda toplanan veriler Cihaz meta verileri
Uygulama sürümü
Veri toplamanın amacı Toplanan veriler, cihaza doğru modülü sunmak ve güncelleme, yedekleme ve geri yükleme sonrasında yüklü modülleri korumak için kullanılır.
Veri şifreleme Veriler şifrelenir.
Veri paylaşımı Veriler hiçbir üçüncü tarafa aktarılmaz.
Veri silme Sabit bir saklama süresinin ardından veriler silinir.

Mümkün olduğunca şeffaf olmayı hedeflesek de uygulamanızın kullanıcı verilerini toplama, paylaşma ve güvenlikle ilgili yaklaşımları konusunda Google Play'in Veri Güvenliği bölümü formuna nasıl yanıt vereceğinize karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.