Tổng quan về lối tắt ứng dụng

Là nhà phát triển, bạn có thể xác định lối tắt (shortcut) để thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng. Những lối tắt này có thể hiển thị trong một trình chạy hoặc trợ lý được hỗ trợ (chẳng hạn như Trợ lý Google) và giúp người dùng nhanh chóng bắt đầu các thao tác phổ biến hoặc thao tác đề xuất trong ứng dụng.

Bộ hướng dẫn này chỉ bạn cách tạoquản lý lối tắt ứng dụng. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu một số phương pháp hay nhất để cải thiện hiệu quả của lối tắt.

Các kiểu lối tắt

Lối tắt ứng dụng trên Nexus 6P
Hình 1. Bằng cách sử dụng lối tắt ứng dụng, bạn có thể cho người dùng thấy các hành động chính và đưa người dùng đi sâu vào ứng dụng ngay lập tức

Mỗi lối tắt liên kết với một hoặc nhiều ý định (intent). Khi người dùng chọn lối tắt, mỗi ý định khởi chạy một hành động cụ thể trong ứng dụng. Bạn tạo ra các kiểu lối tắt tuỳ thuộc vào các trường hợp sử dụng chính của ứng dụng. Sau đây là ví dụ về các thao tác mà bạn có thể đặt dưới dạng lối tắt:

 • Soạn thảo email mới trong ứng dụng email.
 • Điều hướng người dùng đến một vị trí cụ thể trong ứng dụng bản đồ.
 • Gửi tin nhắn cho bạn bè trong ứng dụng liên lạc.
 • Phát tập tiếp theo của chương trình truyền hình trong ứng dụng đa phương tiện.
 • Tải điểm lưu cuối cùng trong ứng dụng trò chơi.
 • Đặt đồ uống trong một ứng dụng giao hàng bằng giọng nói, sử dụng khẩu lệnh.

Lưu ý: Chỉ các hoạt động chính – các hoạt động xử lý hành động Intent.ACTION_MAIN và danh mục Intent.CATEGORY_LAUNCHER mới có thể được làm thành lối tắt. Nếu một ứng dụng có nhiều hoạt động chính, bạn cần xác định tập hợp lối tắt cho mỗi hoạt động.

Bạn có thể phát hành các kiểu lối tắt sau cho ứng dụng:

 • Lối tắt tĩnh được định nghĩa trong tệp tài nguyên mà sau đó được đóng gói thành tệp APK hoặc gói ứng dụng.
 • Ứng dụng của bạn chỉ có thể đẩy, cập nhật, xoá các lối tắt động trong thời gian chạy.
 • Nếu được cấp quyền, bạn có thể thêm lối tắt được ghim vào trình chạy được hỗ trợ trong thời gian chạy.

  Lưu ý: Người dùng cũng có thể tự tạo lối tắt được ghim bằng cách sao chép lối tắt tĩnh và lối tắt động của ứng dụng vào trình chạy.

Hiện lối tắt trong trợ lý bằng các tính năng

Các tính năng trong shortcuts.xml cho phép bạn khai báo các kiểu thao tác để người dùng khởi chạy ứng dụng và chuyển thẳng đến việc thực hiện một thao tác cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cho phép người dùng điều khiển ứng dụng của bạn bằng giọng nói thông qua Trợ lý Google bằng cách khai báo các thành phần capability giúp mở rộng chức năng trong ứng dụng sang Hành động trong ứng dụng của Trợ lý. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm tính năng.

Giới hạn của lối tắt

Hầu hết trình chạy được hỗ trợ đều chỉ hiển thị tối đa 4 lối tắt cùng một lúc, trong đó có cả lối tắt tĩnh và động. Khi đẩy để hiển thị các lối tắt động lên nền tảng của Google, chẳng hạn như Trợ lý Google, hãy sử dụng Thư viện tích hợp lối tắt của Google để không bị giới hạn về lối tắt.

Nếu bạn chọn không sử dụng thư viện Tích hợp lối tắt của Google, ứng dụng sẽ chỉ bị giới hạn số lượng lối tắt tối đa mà thiết bị hỗ trợ cùng một lúc. Các lối tắt được phát hành theo cách này chỉ xuất hiện trong trình chạy Android và không thể tìm thấy trên nền tảng của Google, chẳng hạn như Trợ lý.

Lưu ý: Số lượng lối tắt tối đa mà thiết bị hỗ trợ có thể khác nhau. Sử dụng phương thức getMaxShortcutCountPerActivity() để xác định số lượng lối tắt mà một thiết bị cụ thể hỗ trợ.

Không có giới hạn về số lượng lối tắt được ghim trong ứng dụng mà người dùng có thể tạo. Mặc dù ứng dụng không thể xoá các lối tắt được ghim, nhưng bạn vẫn có thể tắt các lối tắt đó.

Lưu ý: Mặc dù các ứng dụng khác không thể truy cập vào siêu dữ liệu trong lối tắt của bạn, nhưng trình chạy có thể truy cập vào dữ liệu này. Vì vậy, những siêu dữ liệu này phải che giấu thông tin nhạy cảm của người dùng.

Để bắt đầu tạo lối tắt cho ứng dụng, hãy tham khảo các trang sau:

Để biết thêm thông tin về những thao tác có thể thực hiện với lối tắt, hãy xem Tài liệu tham khảo API ShortcutManager.