Tổng quan về thông báo

Thông báo là nội dung mà Android hiển thị bên ngoài giao diện người dùng của ứng dụng để cung cấp cho người dùng lời nhắc, thông tin liên lạc từ người khác hoặc thông tin kịp thời khác từ ứng dụng. Người dùng có thể nhấn vào thông báo để mở ứng dụng hoặc thực hiện một thao tác ngay trên thông báo.

Trang này cung cấp thông tin tổng quan về vị trí xuất hiện thông báo và các tính năng có sẵn. Để bắt đầu tạo thông báo, hãy đọc phần Tạo thông báo.

Để biết thêm thông tin về các mẫu tương tác và thiết kế thông báo, vui lòng xem Hướng dẫn thiết kế thông báo.

Giao diện trên thiết bị

Thông báo tự động xuất hiện cho người dùng ở nhiều vị trí và định dạng khác nhau. Một thông báo sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng trong thanh trạng thái, mục nhập chi tiết hơn trong ngăn thông báo và huy hiệu trên biểu tượng của ứng dụng. Thông báo cũng xuất hiện trên các thiết bị đeo đã ghép nối.

Thanh trạng thái và ngăn thông báo

Khi bạn đưa ra một thông báo, trước tiên, thông báo đó sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng trên thanh trạng thái.

Hình 1. Biểu tượng thông báo xuất hiện ở bên trái thanh trạng thái.

Người dùng có thể vuốt xuống trên thanh trạng thái để mở ngăn thông báo. Tại đây, họ có thể xem thêm thông tin chi tiết và thực hiện thao tác với thông báo.

Hình 2. Thông báo trong ngăn thông báo.

Người dùng có thể kéo một thông báo trong ngăn xuống để hiển thị thành phần hiển thị mở rộng. Thao tác này sẽ hiển thị thêm nội dung và các nút hành động, nếu có. Kể từ Android 13, khung hiển thị mở rộng này sẽ bao gồm một nút cho phép người dùng dừng ứng dụng có các dịch vụ đang chạy trên nền trước.

Một thông báo vẫn hiển thị trong ngăn thông báo cho đến khi bị ứng dụng hoặc người dùng đóng.

Thông báo quan trọng

Kể từ Android 5.0, thông báo có thể xuất hiện nhanh trong một cửa sổ nổi gọi là thông báo quan trọng. Hành vi này thường dành cho các thông báo quan trọng mà người dùng cần biết ngay và chỉ xuất hiện khi thiết bị đã được mở khoá.

Hình 3. Một thông báo quan trọng sẽ xuất hiện phía trước ứng dụng trên nền trước.

Thông báo quan trọng sẽ xuất hiện khi ứng dụng của bạn gửi thông báo. Thông báo này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhưng vẫn hiển thị trong ngăn thông báo như bình thường.

Sau đây là các điều kiện có thể kích hoạt thông báo quan trọng:

 • Hoạt động của người dùng ở chế độ toàn màn hình, chẳng hạn như khi ứng dụng sử dụng fullScreenIntent.

 • Thông báo có mức độ ưu tiên cao và sử dụng nhạc chuông hoặc chế độ rung trên các thiết bị chạy Android 7.1 (API cấp 25) trở xuống.

 • Kênh thông báo có mức độ quan trọng cao trên các thiết bị chạy Android 8.0 (API cấp 26) trở lên.

Màn hình khoá

Kể từ Android 5.0, thông báo có thể xuất hiện trên màn hình khoá.

Bạn có thể lập trình để đặt xem thông báo do ứng dụng của bạn đăng có hiển thị trên màn hình khoá bảo mật hay không và nếu có thì mức độ hiển thị chi tiết sẽ hiển thị.

Người dùng có thể sử dụng các chế độ cài đặt hệ thống để chọn mức độ chi tiết hiển thị trong thông báo trên màn hình khoá hoặc để tắt mọi thông báo trên màn hình khoá. Kể từ Android 8.0, người dùng có thể bật hoặc tắt thông báo trên màn hình khoá cho từng kênh thông báo.

Hình 4. Thông báo trên màn hình khoá có nội dung nhạy cảm bị ẩn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Đặt chế độ hiển thị màn hình khoá.

Huy hiệu biểu tượng ứng dụng

Trong các trình chạy được hỗ trợ trên thiết bị chạy Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, biểu tượng ứng dụng biểu thị các thông báo mới bằng huy hiệu có màu được gọi là dấu chấm thông báo trên biểu tượng trình chạy ứng dụng tương ứng.

Người dùng có thể chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng để xem thông báo cho ứng dụng đó. Người dùng có thể đóng hoặc thao tác trên các thông báo từ trình đơn đó, tương tự như ngăn thông báo.

Hình 5. Huy hiệu thông báo và trình đơn chạm và giữ.

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của huy hiệu, hãy đọc bài viết Sửa đổi huy hiệu thông báo.

Thiết bị Wear OS

Nếu người dùng có thiết bị Wear OS được ghép nối, thì mọi thông báo của bạn sẽ tự động xuất hiện ở đó, bao gồm cả các nút hành động và thông tin chi tiết có thể mở rộng.

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng bằng cách tuỳ chỉnh giao diện của thông báo trên thiết bị đeo, đồng thời đưa ra nhiều thao tác, bao gồm cả câu trả lời đề xuất và câu trả lời nhập bằng giọng nói. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách thêm các tính năng dành riêng cho thiết bị đeo vào thông báo.

Hình 6. Thông báo sẽ tự động xuất hiện trên thiết bị Wear OS được ghép nối.

Phân tích thông báo

Thiết kế của thông báo do các mẫu hệ thống xác định và ứng dụng của bạn sẽ xác định nội dung cho từng phần của mẫu. Một số thông tin chi tiết của thông báo chỉ xuất hiện trong khung hiển thị mở rộng.

Hình 7. Một thông báo có các thông tin cơ bản.

Dưới đây là những phần thường gặp nhất của một thông báo:

 1. Biểu tượng nhỏ: bắt buộc; đặt bằng setSmallIcon().
 2. Tên ứng dụng: do hệ thống cung cấp.
 3. Dấu thời gian: do hệ thống cung cấp, nhưng bạn có thể ghi đè dấu thời gian này bằng setWhen() hoặc ẩn bằng setShowWhen(false).
 4. Biểu tượng lớn: không bắt buộc; thường chỉ dùng cho ảnh của người liên hệ. Đừng dùng tên này cho biểu tượng ứng dụng. Đặt bằng setLargeIcon().
 5. Tiêu đề: không bắt buộc; đặt bằng setContentTitle().
 6. Văn bản: không bắt buộc; đặt bằng setContentText().

Bạn nên sử dụng các mẫu hệ thống để đảm bảo khả năng tương thích thiết kế phù hợp trên mọi thiết bị. Nếu cần, bạn có thể tạo một bố cục thông báo tuỳ chỉnh.

Để biết thêm thông tin về cách tạo thông báo có các tính năng này và các tính năng khác, hãy đọc phần Tạo thông báo.

Hành động thông qua thông báo

Mặc dù không bắt buộc, nhưng cách tốt nhất để mở thông báo là mở một hoạt động ứng dụng thích hợp khi được nhấn. Ngoài thao tác mặc định trong thông báo này, bạn có thể thêm các nút hành động để hoàn thành một thao tác liên quan đến ứng dụng ngay trên thông báo (thường không cần mở một hoạt động) như minh hoạ trong hình 8.

Hình 8. Một thông báo có các nút hành động.

Kể từ Android 7.0 (API cấp 24), bạn có thể thêm một hành động để trả lời tin nhắn hoặc nhập văn bản khác ngay từ thông báo.

Kể từ Android 10 (API cấp 29), nền tảng có thể tự động tạo các nút hành động bằng các hành động dựa trên ý định đề xuất.

Bạn có thể xem thông tin giải thích kỹ hơn về cách thêm các nút hành động trong phần Tạo thông báo.

Yêu cầu thiết bị đã mở khoá

Người dùng có thể thấy các hành động thông báo trên màn hình khoá của thiết bị. Nếu một hành động thông báo khiến ứng dụng khởi chạy một hoạt động hoặc gửi một tin nhắn trả lời trực tiếp, thì người dùng phải mở khoá thiết bị thì ứng dụng mới có thể gọi hành động thông báo đó.

Trên Android 12 (API cấp 31) trở lên, bạn có thể định cấu hình một thao tác thông báo sao cho thiết bị phải được mở khoá để ứng dụng gọi ra thao tác đó, bất kể quy trình mà thao tác đó khởi chạy. Tuỳ chọn này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho các thông báo trên thiết bị bị khoá.

Để yêu cầu thiết bị phải được mở khoá trước khi ứng dụng của bạn gọi một hành động thông báo nhất định, hãy chuyển true vào setAuthenticationRequired() khi tạo hành động thông báo, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

val moreSecureNotification = Notification.Action.Builder(...)

  // This notification always requests authentication when invoked
  // from a lock screen.
  .setAuthenticationRequired(true)
  .build()

Java

Notification moreSecureNotification = new Notification.Action.Builder(...)

  // This notification always requests authentication when invoked
  // from a lock screen.
  .setAuthenticationRequired(true)
  .build();

Thông báo có thể mở rộng

Theo mặc định, nội dung văn bản của thông báo sẽ bị cắt sao cho vừa đủ trong một dòng. Nếu muốn nội dung thông báo dài hơn, bạn có thể cho phép một vùng văn bản lớn hơn có thể mở rộng bằng cách áp dụng một mẫu bổ sung, như minh hoạ trong hình 9.

Hình 9. Một thông báo có thể mở rộng để hiển thị nhiều văn bản hơn.

Bạn cũng có thể tạo một thông báo có thể mở rộng với hình ảnh, theo kiểu hộp thư đến, cùng một cuộc trò chuyện hoặc có bộ điều khiển chế độ phát nội dung nghe nhìn. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tạo thông báo có thể mở rộng.

Cập nhật thông báo và nhóm thông báo

Để tránh gửi quá nhiều thông báo hoặc thừa cho người dùng khi bạn có các bản cập nhật bổ sung, hãy cập nhật một thông báo hiện có thay vì phát hành thông báo mới hoặc sử dụng thông báo kiểu hộp thư đến để cho thấy thông tin cập nhật về cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, nếu cần đưa ra nhiều thông báo, hãy cân nhắc việc nhóm các thông báo riêng biệt thành một nhóm có trên Android 7.0 trở lên.

Một nhóm thông báo cho phép bạn thu gọn nhiều thông báo vào một bài đăng trong ngăn thông báo kèm theo bản tóm tắt. Người dùng có thể mở rộng dần nhóm thông báo và từng thông báo trong nhóm để xem thêm thông tin chi tiết, như trong hình 10.

Hình 10. Một nhóm thông báo đã thu gọn và mở rộng.

Để tìm hiểu cách thêm thông báo vào nhóm, hãy xem bài viết Tạo nhóm thông báo.

Kênh thông báo

Kể từ Android 8.0 (API cấp 26), bạn phải chỉ định mọi thông báo cho một kênh, nếu không thì các thông báo đó sẽ không xuất hiện. Điều này cho phép người dùng tắt các kênh thông báo cụ thể cho ứng dụng của bạn thay vì tắt tất cả thông báo. Người dùng có thể kiểm soát các tuỳ chọn hình ảnh và thính giác cho từng kênh trong phần cài đặt hệ thống Android, như minh hoạ trong hình 11. Người dùng cũng có thể chạm và giữ thông báo để thay đổi hành vi của kênh liên kết.

Trên các thiết bị chạy Android 7.1 (API cấp 25) trở xuống, người dùng chỉ có thể quản lý thông báo trên từng ứng dụng. Mỗi ứng dụng chỉ có một kênh trên Android 7.1 trở xuống.

Hình 11. Các chế độ cài đặt thông báo của ứng dụng Đồng hồ và một trong các kênh của ứng dụng này.

Một ứng dụng có thể có các kênh riêng cho từng loại thông báo mà ứng dụng gửi. Ứng dụng cũng có thể tạo các kênh thông báo theo lựa chọn của người dùng. Ví dụ: bạn có thể thiết lập các kênh thông báo riêng cho từng nhóm cuộc trò chuyện do người dùng tạo trong ứng dụng nhắn tin.

Kênh cũng là nơi bạn chỉ định mức độ quan trọng cho thông báo của mình trên Android 8.0 trở lên. Vì vậy, tất cả các thông báo được đăng lên cùng một kênh thông báo đều có cùng cách hoạt động. Điều này được mô tả trong phần sau đây.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo và quản lý kênh thông báo.

Mức độ quan trọng của thông báo

Android dựa vào mức độ quan trọng của thông báo để xác định mức độ thông báo gây gián đoạn hình ảnh và âm thanh cho người dùng. Thông báo càng quan trọng thì thông báo càng gây gián đoạn.

Trên Android 7.1 (API cấp 25) trở xuống, tầm quan trọng của thông báo được xác định bằng priority của thông báo.

Trên Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, mức độ quan trọng của thông báo được xác định theo importance của kênh nơi thông báo được đăng. Người dùng có thể thay đổi mức độ quan trọng của một kênh thông báo trong phần cài đặt hệ thống, như minh hoạ trong hình 12.

Hình 12. Người dùng có thể thay đổi mức độ quan trọng của từng kênh trên Android 8.0 trở lên.

Sau đây là các mức độ quan trọng có thể có và hành vi thông báo liên quan:

 • Khẩn cấp: phát ra âm thanh và xuất hiện dưới dạng thông báo quan trọng.

 • Cao: phát ra âm thanh.

 • Trung bình: không phát ra âm thanh.

 • Thấp: không phát ra âm thanh và không xuất hiện trong thanh trạng thái.

Tất cả thông báo, bất kể mức độ quan trọng, đều xuất hiện ở các vị trí trên giao diện người dùng không gây gián đoạn của hệ thống, chẳng hạn như trong ngăn thông báo và dưới dạng huy hiệu trên biểu tượng trình chạy. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi hình thức của huy hiệu thông báo.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết cách đặt mức độ quan trọng.

Chế độ Không làm phiền

Kể từ Android 5.0 (API cấp 21), người dùng có thể bật chế độ Không làm phiền để tắt tiếng và chế độ rung cho tất cả các thông báo. Thông báo vẫn xuất hiện trong giao diện người dùng hệ thống như bình thường, trừ phi người dùng chỉ định khác.

Có 3 cấp độ trong chế độ Không làm phiền:

 • Im lặng hoàn toàn: chặn tất cả âm thanh và tiếng rung, bao gồm cả báo thức, âm nhạc, video và trò chơi.
 • Chỉ báo thức: chặn tất cả âm thanh và tiếng rung, ngoại trừ báo thức.
 • Chỉ ưu tiên: người dùng có thể định cấu hình những danh mục trên toàn hệ thống có thể làm gián đoạn họ, chẳng hạn như chỉ chuông báo, lời nhắc, sự kiện, cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đối với tin nhắn và cuộc gọi, người dùng có thể lọc theo người gửi hoặc người gọi, như minh hoạ trong hình 13.

Hình 13. Người dùng có thể cho phép thông báo dựa trên các danh mục trên toàn hệ thống (bên trái) và người gửi hoặc người gọi (bên phải).

Trên Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, người dùng có thể cho phép thông báo thông qua các danh mục dành riêng cho ứng dụng (còn gọi là kênh) bằng cách ghi đè chế độ Không làm phiền trên từng kênh một. Ví dụ: một ứng dụng thanh toán có thể có các kênh cho thông báo liên quan đến các khoản rút ra và tiền gửi. Người dùng có thể cho phép thông báo rút lui, thông báo gửi tiền hoặc cả hai khi ở chế độ ưu tiên.

Trên các thiết bị chạy Android 7.1 (API cấp 25) trở xuống, người dùng có thể cho phép thông báo trên cơ sở từng ứng dụng, thay vì trên cơ sở từng kênh.

Để định cấu hình thông báo cho các chế độ cài đặt này của người dùng, bạn phải đặt một danh mục trên toàn hệ thống.

Thông báo cho các dịch vụ trên nền trước

Bạn cần có thông báo khi ứng dụng của mình đang chạy một dịch vụ trên nền trước – một Service chạy ở chế độ nền tồn tại lâu dài và dễ nhận thấy đối với người dùng, chẳng hạn như trình phát nội dung đa phương tiện. Bạn không thể loại bỏ thông báo này như các thông báo khác. Để xoá thông báo, dịch vụ phải được dừng hoặc xoá khỏi trạng thái nền trước.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết về Dịch vụ trên nền trước. Nếu bạn đang tạo một trình phát nội dung đa phương tiện, hãy đọc phần Phát nội dung nghe nhìn trong nền.

Giới hạn đối với bài đăng

Kể từ Android 8.1 (API cấp 27), các ứng dụng không được phát âm thanh thông báo nhiều hơn một lần mỗi giây. Nếu ứng dụng của bạn đăng nhiều thông báo trong một giây, các thông báo đều xuất hiện như mong đợi, nhưng chỉ thông báo đầu tiên trong mỗi giây phát ra âm thanh.

Tuy nhiên, Android cũng áp dụng giới hạn cho tốc độ cập nhật thông báo. Nếu bạn đăng nội dung cập nhật cho một thông báo quá thường xuyên, chẳng hạn như nhiều thông báo trong chưa đầy một giây, thì hệ thống có thể huỷ các bản cập nhật.

Tính tương thích của thông báo

Giao diện người dùng hệ thống của thông báo Android và các API liên quan đến thông báo không ngừng phát triển. Để sử dụng các tính năng mới nhất của API thông báo trong khi hỗ trợ các thiết bị cũ, hãy dùng API thông báo của Thư viện hỗ trợ, NotificationCompat và các lớp con của chúng, cũng như NotificationManagerCompat. Điều này cho phép bạn tránh viết mã có điều kiện để kiểm tra cấp độ API vì các API này xử lý điều đó.

NotificationCompat được cập nhật khi nền tảng phát triển để bao gồm các phương thức mới nhất. Tuy nhiên, khả năng sử dụng một phương thức trong NotificationCompat không đảm bảo rằng tính năng tương ứng được cung cấp trên các thiết bị cũ. Trong một số trường hợp, việc gọi API mới được giới thiệu sẽ dẫn đến tình trạng không hoạt động trên các thiết bị cũ.

Sau đây là phần tóm tắt những thay đổi đáng chú ý nhất về hành vi theo cấp độ API đối với các thông báo trên Android.

Android 5.0, API cấp 21

 • Ra mắt màn hình khoá và thông báo quan trọng.

 • Cho phép người dùng đặt điện thoại ở chế độ Không làm phiền và định cấu hình những thông báo được phép làm gián đoạn họ khi thiết bị ở chế độ chỉ ưu tiên.

 • Thêm các phương thức để thiết lập xem một thông báo có hiển thị trên màn hình khoá hay không, chẳng hạn như setVisibility()) và để chỉ định phiên bản "công khai" của văn bản thông báo.

 • Thêm phương thức setPriority() để cho hệ thống biết mức độ gián đoạn của thông báo. Ví dụ: khi đặt mức độ ưu tiên thành cao, thông báo sẽ xuất hiện dưới dạng thông báo quan trọng.

 • Thêm tính năng hỗ trợ ngăn xếp thông báo vào thiết bị Android Wear (hiện gọi là Wear OS). Đặt thông báo vào ngăn xếp bằng setGroup(). Ngăn xếp thông báo (sau này được gọi là nhóm hoặc gói) không được hỗ trợ trên máy tính bảng hoặc điện thoại cho đến Android 7.0 (API cấp 24).

Android 7.0, API cấp 24

 • Định kiểu lại các mẫu thông báo để làm nổi bật hình ảnh chính và hình đại diện.

 • Thêm 3 mẫu thông báo: một mẫu cho các ứng dụng nhắn tin và hai mẫu còn lại để trang trí cho khung hiển thị nội dung tuỳ chỉnh với khả năng mở rộng và các phần trang trí hệ thống khác.

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ các thiết bị cầm tay (chẳng hạn như điện thoại và máy tính bảng) cho nhóm thông báo. Sử dụng cùng một API với ngăn xếp thông báo của Android Wear (hiện gọi là Wear OS) được giới thiệu trong Android 5.0 (API cấp 21).

 • Cho phép người dùng trả lời bên trong thông báo bằng tính năng trả lời nội tuyến. Họ có thể nhập văn bản, sau đó văn bản này được chuyển đến ứng dụng gốc của thông báo.

Android 8.0, API cấp 26

 • Đặt từng thông báo vào một kênh cụ thể.

 • Cho phép người dùng tắt thông báo theo từng kênh, thay vì tắt tất cả thông báo của một ứng dụng.

 • Giúp các ứng dụng có thông báo đang hoạt động hiển thị một huy hiệu thông báo ở đầu biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính hoặc màn hình trình chạy.

 • Cho phép người dùng tạm ẩn thông báo trong ngăn. Bạn có thể đặt thời gian chờ tự động cho thông báo.

 • Cho phép bạn đặt màu nền của thông báo.

 • Di chuyển một số API liên quan đến hành vi thông báo từ Notification sang NotificationChannel. Ví dụ: sử dụng NotificationChannel.setImportance() thay vì NotificationCompat.Builder.setPriority() cho Android 8.0 trở lên.

Android 13.0, API cấp 33

Android 14.0, API cấp 34

 • Giới hạn thông báo về ý định truy cập chế độ toàn màn hình ở những ứng dụng cung cấp cuộc gọi và chuông báo. Dùng API NotificationManager.canUseFullScreenIntent để kiểm tra xem ứng dụng của bạn có quyền hay không. Nếu chưa, ứng dụng của bạn có thể sử dụng ACTION_MANAGE_APP_USE_FULL_SCREEN_INTENT để chạy trang cài đặt nơi người dùng có thể cấp quyền.

 • Thay đổi cách người dùng trải nghiệm thông báo không đóng được bằng cách cho phép người dùng đóng hành động thông báo ngay cả khi bạn đặt cờ Notification.FLAG_ONGOING_EVENT. Điều này không áp dụng cho các thông báo CallStyle nếu cờ Notification.FLAG_ONGOING_EVENT được thiết lập hoặc trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC) và các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Điều này cũng không áp dụng khi điện thoại bị khoá hoặc nếu người dùng chọn Xoá tất cả.