Biểu tượng thích ứng

Biểu tượng thích ứng hay AdaptiveIconDrawable, có thể hiển thị theo cách khác nhau tuỳ thuộc vào tính năng của từng thiết bị và chủ đề của người dùng. Biểu tượng thích ứng chủ yếu được trình chạy trên màn hình chính sử dụng, nhưng cũng có thể được dùng trong lối tắt, ứng dụng Cài đặt, hộp thoại chia sẻ và màn hình tổng quan. Biểu tượng thích ứng được dùng trên mọi kiểu dáng Android.

Trái ngược với hình ảnh bitmap, biểu tượng thích ứng có thể phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau:

 • Nhiều hình dạng: biểu tượng thích ứng có thể hiển thị nhiều hình dạng trên các mẫu thiết bị khác nhau. Ví dụ: ứng dụng này có thể hiển thị hình tròn trên một thiết bị OEM và hiển thị hình vuông (hình vuông giữa hình vuông và hình tròn) trên một thiết bị khác. Mỗi nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phải cung cấp một mặt nạ mà hệ thống sử dụng để kết xuất tất cả biểu tượng thích ứng có cùng hình dạng.

  Ảnh gif cho thấy một ảnh động lặp lại của cùng một biểu tượng Android mẫu, cho thấy nhiều hình dạng tuỳ thuộc vào mặt nạ được sử dụng — một hình tròn và hai kiểu hình vuông cạnh nhau
  Hình 1. Biểu tượng thích ứng hỗ trợ nhiều loại mặt nạ (khác nhau tuỳ theo thiết bị).
 • Hiệu ứng hình ảnh: biểu tượng thích ứng hỗ trợ nhiều hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn, xuất hiện khi người dùng đặt hoặc di chuyển biểu tượng xung quanh màn hình chính.

  Ảnh gif minh hoạ ví dụ về 2 biểu tượng mẫu Android hình tròn, được tạo ảnh động để thể hiện phản hồi của người dùng. Biểu tượng đầu tiên cho thấy biểu trưng Android lắc sang trái rồi sang phải, sau đó là lên và xuống bên trong vòng tròn. Biểu tượng thứ hai mở rộng rồi thu gọn lần nữa.
  Hình 2. Ví dụ về hiệu ứng hình ảnh được hiển thị bởi một biểu tượng thích ứng.
 • Tuỳ chỉnh giao diện cho người dùng: kể từ Android 13 (API cấp 33), người dùng có thể tuỳ chỉnh giao diện cho các biểu tượng thích ứng. Nếu người dùng bật các biểu tượng ứng dụng theo chủ đề, bằng cách bật nút bật/tắt Biểu tượng theo chủ đề trong phần cài đặt hệ thống và trình chạy hỗ trợ tính năng này, thì hệ thống sẽ sử dụng màu của hình nền và giao diện mà người dùng đã chọn để xác định màu phủ.

  Một hình ảnh cho thấy ví dụ về 3 thiết bị Android, mỗi thiết bị hiển thị một giao diện người dùng khác nhau với sắc thái màu khác nhau: hình đầu tiên cho thấy hình nền có màu tối; hình ảnh thứ hai cho thấy hình nền màu vàng; hình nền thứ ba cho thấy hình nền màu xám nhạt với hình nền tông màu xanh lam. Trong mỗi ví dụ, các biểu tượng đã kế thừa tông màu của hình nền và kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.
  Hình 3. Các biểu tượng thích ứng kế thừa từ hình nền và giao diện của người dùng.

  Trong các trường hợp sau, màn hình chính sẽ không hiện biểu tượng ứng dụng theo chủ đề mà sẽ hiện biểu tượng ứng dụng tiêu chuẩn hoặc thích ứng:

  • Nếu người dùng không bật biểu tượng ứng dụng theo chủ đề.
  • Nếu ứng dụng của bạn không cung cấp biểu tượng ứng dụng đơn sắc.
  • Nếu trình chạy không hỗ trợ biểu tượng ứng dụng theo chủ đề.

Thiết kế biểu tượng thích ứng

Để đảm bảo biểu tượng thích ứng hỗ trợ nhiều hình dạng, hiệu ứng hình ảnh và giao diện người dùng, thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải cung cấp 2 lớp cho phiên bản màu của biểu tượng: một lớp cho nền trước và một lớp cho nền. Các lớp có thể là vectơ hoặc bitmap, mặc dù vectơ được ưu tiên.

  Hình ảnh cho thấy ví dụ về lớp nền trước (hình ảnh bên trái) và lớp nền (hình ảnh bên phải). Nền trước cho thấy biểu tượng 16 mặt của một biểu trưng Android mẫu nằm ở giữa vùng an toàn có kích thước 66x66. Vùng an toàn nằm ở giữa bên trong một vùng chứa có kích thước 108x108. Nền hiển thị các kích thước được đo lường giống nhau cho vùng an toàn và vùng chứa, nhưng chỉ là nền màu xanh dương và không có biểu trưng.
  Hình 4. Biểu tượng thích ứng được xác định bằng cách sử dụng lớp nền trước và lớp nền sau. Vùng an toàn 66x66 được mô tả là khu vực không bao giờ bị cắt bớt bằng một mặt nạ có hình dạng do OEM xác định.
  Một hình ảnh cho thấy biểu tượng của hình ảnh trước đó được phủ lên một mặt nạ hình tròn.
  Hình 5. Ví dụ về hình thức hiển thị của các lớp nền trước và nền sau khi áp dụng mặt nạ tròn.
 • Nếu bạn muốn hỗ trợ người dùng tuỳ chỉnh giao diện cho biểu tượng ứng dụng, hãy cung cấp một lớp duy nhất cho phiên bản biểu tượng đơn sắc.

  Hình ảnh minh hoạ ví dụ về lớp biểu tượng đơn sắc (hình ảnh bên trái) và bản xem trước màu (hình ảnh bên phải). Lớp đơn sắc hiển thị biểu tượng 16 mặt của một biểu trưng Android mẫu nằm ở giữa vùng an toàn có kích thước 66x66. Vùng an toàn nằm ở giữa bên trong một vùng chứa có kích thước 108x108. Bản xem trước màu cho thấy lớp này khi được áp dụng cho các giao diện người dùng có màu khác nhau (cam, hồng, vàng và xanh lục).
  Hình 6. Lớp biểu tượng đơn sắc (bên trái) với các ví dụ về bản xem trước màu (bên phải).
 • Định kích thước tất cả các lớp là 108x108 dp.

 • Sử dụng biểu tượng có cạnh rõ ràng. Các lớp không được có mặt nạ hoặc bóng nền xung quanh đường viền của biểu tượng.

 • Sử dụng biểu trưng có kích thước tối thiểu là 48x48 dp. Kích thước không được vượt quá 66x66 dp, vì 66x66 dp bên trong của biểu tượng xuất hiện trong khung nhìn bị che khuất.

18 dp bên ngoài ở mỗi bên trong số 4 mặt của các lớp được dành riêng cho việc che giấu và tạo hiệu ứng hình ảnh như thị sai hoặc nhấp nháy.

Để tìm hiểu cách tạo biểu tượng thích ứng bằng Android Studio, hãy xem mẫu Figma biểu tượng ứng dụng Android hoặc tài liệu về Android Studio để tạo biểu tượng trình chạy. Ngoài ra, hãy xem bài đăng trên blog Thiết kế biểu tượng thích ứng.

Thêm biểu tượng thích ứng vào ứng dụng

Các biểu tượng thích ứng (cũng như biểu tượng không thích ứng) được chỉ định bằng thuộc tính android:icon trong tệp kê khai ứng dụng.

Thuộc tính không bắt buộc, android:roundIcon, được các trình chạy biểu thị ứng dụng có biểu tượng hình tròn sử dụng. Thuộc tính này có thể hữu ích nếu biểu tượng của ứng dụng là phần cốt lõi trong thiết kế của biểu tượng ứng dụng. Các trình chạy như vậy phải tạo biểu tượng ứng dụng bằng cách áp dụng một mặt nạ hình tròn cho android:roundIcon. Việc đảm bảo này có thể cho phép bạn tối ưu hoá giao diện của biểu tượng ứng dụng bằng cách phóng to biểu trưng một chút và đảm bảo khi cắt, nền hình tròn sẽ tràn lề.

Đoạn mã sau minh hoạ cả hai thuộc tính này, nhưng hầu hết ứng dụng chỉ chỉ định android:icon:

<application
  ...
  android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  ...>
</application>

Tiếp theo, hãy lưu biểu tượng thích ứng vào res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml. Sử dụng phần tử <adaptive-icon> để xác định tài nguyên lớp nền trước, nền sau và lớp đơn sắc cho các biểu tượng. Các phần tử <foreground>, <background><monochrome> bên trong hỗ trợ cả hình ảnh vectơ và bitmap.

Ví dụ sau đây cho thấy cách xác định các phần tử <foreground>, <background><monochrome> bên trong <adaptive-icon>:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
...
<adaptive-icon xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <background android:drawable="@drawable/ic_launcher_background" />
  <foreground android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground" />

  // Starting with Android 13 (API level 33), you can opt-in to providing a
  // <monochrome> drawable.
  <monochrome android:drawable="@drawable/ic_launcher_monochrome" />
</adaptive-icon>
...

Bạn cũng có thể xác định các đối tượng có thể vẽ là phần tử bằng cách chèn các đối tượng đó vào các phần tử <foreground>, <background><monochrome>. Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ về cách thực hiện việc này bằng đối tượng có thể vẽ trên nền trước.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
...
<foreground>
  <inset
    android:insetBottom="18dp"
    android:insetLeft="18dp"
    android:insetRight="18dp"
    android:insetTop="18dp">
    <shape android:shape="oval">
      <solid android:color="#0000FF" />
    </shape>
  </inset>
</foreground>
...

Nếu bạn muốn áp dụng cùng một mặt nạ và hiệu ứng hình ảnh cho lối tắt dưới dạng biểu tượng thích ứng thông thường, hãy dùng một trong các kỹ thuật sau:

 • Đối với các lối tắt tĩnh, hãy dùng phần tử <adaptive-icon>.
 • Đối với lối tắt động, hãy gọi phương thức createWithAdaptiveBitmap() khi bạn tạo lối tắt.

Để biết thêm thông tin về cách triển khai biểu tượng thích ứng, hãy xem phần Triển khai biểu tượng thích ứng. Để biết thêm thông tin về lối tắt, hãy xem bài viết Tổng quan về lối tắt ứng dụng.

Tài nguyên khác

Hãy xem các tài nguyên sau đây để biết thêm thông tin về cách thiết kế và triển khai biểu tượng thích ứng.