Chức năng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chức năng (complication) là một hành động đơn lẻ, thường xuyên lặp lại hoặc một đơn vị thông tin có thể xem nhanh trên mặt đồng hồ.

Nguyên tắc

Phần sau đây mô tả các nguyên tắc cần ghi nhớ khi tạo chức năng.

Xem nhanh

Chức năng là các thành phần nhỏ thường có thể hiển thị một giá trị dữ liệu trong nháy mắt.

Chuyển tiếp nội dung

Các chức năng có giá trị nhất khi người dùng có thể nhìn thấy nội dung cần xem chỉ với thao tác nhấc cổ tay lên mà không cần phải tương tác thêm.

Ưu tiên quyền riêng tư.

Tránh đặt thông tin nhạy cảm trên các vùng chức năng để thông tin nhạy cảm không vô tình hiển thị khi người dùng đưa cổ tay lên.

Điểm truy cập chức năng

Khi được nhấn vào, các chức năng thường mở một ứng dụng tương ứng. Tuy nhiên, ứng dụng cũng có thể thực hiện một thao tác độc lập. Ví dụ: khi nhấn vào chức năng Lượng nước, số ly nước sẽ thay đổi.

water-complication

Hãy xem ví dụ về Các loại chức năng để biết thêm thông tin.