Nút phần cứng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đồng hồ Wear OS có thể có nhiều cấu hình nút phần cứng. Hướng dẫn này trình bày các trường hợp sử dụng phù hợp nhất cho từng loại nút.

Các loại nút

Sau đây là những loại nút phổ biến nhất trên thiết bị Wear OS.

Các nút hệ điều hành

Các nút hệ điều hành dành riêng cho hoạt động của hệ thống: bật và tắt nguồn, mở ứng dụng. Tất cả các đồng hồ Wear OS đều có một nút nguồn và nút trình chạy.

Nút đa chức năng

Các nút trên mặt đồng hồ hoặc màn hình có thể định cấu hình hệ điều hành và người dùng có thể định cấu hình. Bạn có thể liên kết mọi nút khác với các thao tác. Các nút có thể được ánh xạ tới thao tác thuận tiện dựa vào vị trí của chúng trên đồng hồ.

Trạng thái nhấn

Bạn có thể tương tác với các nút trên Wear OS theo những cách sau.

Nhấn một lần

Hình 1. Người dùng nhấn nút và nhả nhanh.

Nhấn và giữ

Hình 2. Người dùng nhấn và giữ nút trong 500 mili giây trở lên.

Liên kết nút đa chức năng

Ứng dụng của bạn có thể gán các nút đa chức năng cho các thao tác nếu điều này phù hợp với trường hợp sử dụng của ứng dụng. Ứng dụng không bắt buộc phải gán các thao tác cho các nút đa chức năng.

Sử dụng các nút đa chức năng trong ứng dụng nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Ứng dụng của bạn có các hành động nhị phân rõ ràng (chẳng hạn như phát/tạm dừng).
  • Người dùng chủ yếu dùng ứng dụng mà không cần nhìn vào màn hình.
Hình 3. Ứng dụng thể dục này đã chỉ định một thao tác tạm dừng/tiếp tục cho một nút đa chức năng, cho phép người dùng thực hiện thao tác này mà không cần nhìn vào màn hình.
Hình 4. Ứng dụng nhắn tin này có thao tác trả lời cần nhiều bước và không thể hoàn tất được chỉ với một lần nhấn nút.

Hành động nhị phân

Hành động nhị phân giúp người dùng hiểu điều gì sẽ xảy ra mỗi khi họ nhấn nút. Ví dụ: thao tác "bắt đầu" và "dừng" trên đồng hồ bấm giờ tạo thành một hành động nhị phân, đây là trường hợp sử dụng phù hợp với các nút đa chức năng.

Hình 5. Đồng hồ sẽ khởi động khi bạn nhấn vào nút đa chức năng và sẽ dừng khi nhấn lại một lần nữa.

Các nút đa chức năng để thay thế

Cho phép truy cập các thao tác trên nút đa chức năng thông qua các thành phần giao diện người dùng trên màn hình, vì một số đồng hồ không có nút đa chức năng. Nhưng bạn có thể sử dụng nút đa chức năng để thay thế cho các nút trên màn hình.

Hình 6. Sử dụng nút đa chức năng thay cho thao tác bắt đầu/dừng và hiển thị nút dưới dạng một nút trên màn hình.

Đừng dùng nút đa chức năng cho một thao tác không thể thực hiện bằng các thành phần giao diện người dùng trên màn hình.

Hình 7. Ứng dụng đồng hồ bấm giờ này sử dụng nút đa chức năng để khởi động lại đồng hồ bấm giờ, nhưng điều này không rõ ràng và trực quan.

Tập trung vào sự đơn giản và tính tức thì

Thao tác nhấn nút đa chức năng sẽ ngay lập tức thực hiện thao tác được chỉ định. Để ngăn người dùng không cần nhìn vào màn hình, hãy sử dụng các nút đa chức năng để thực hiện các thao tác chỉ với một lần nhấn.

Sử dụng các nút đa chức năng để thực hiện các thao tác chỉ với một lần nhấn.
Sử dụng nút đa chức năng cho các thao tác phức tạp.

Trong ứng dụng âm nhạc này, người dùng có thể nhanh chóng tạm dừng một bài hát. Đây là ví dụ điển hình về việc sử dụng nút đa chức năng. Tuy nhiên, trong ứng dụng nhắn tin này, việc nhấn nút sẽ bắt đầu hành động trả lời, nhưng người dùng có thể cần xem lại tin nhắn trước khi hoàn tất hành động đó. Điều này có nghĩa đây không phải là một tương tác tốt đối với nút đa chức năng.

Có thể đảo ngược

Thực hiện hành động đảo ngược của nút. Không sử dụng nút đa chức năng để kích hoạt một hành động huỷ bỏ, chẳng hạn như xoá dữ liệu hoặc tạm dừng một hoạt động đang diễn ra. Ví dụ, việc nhấn nút đa chức năng trong ứng dụng bản đồ này sẽ thực hiện một thao tác "Stop navigation" (Dừng điều hướng), điều này có thể khiến người dùng mất thông tin chỉ đường vào các thời điểm quan trọng.

Sử dụng nút đa chức năng để kích hoạt một hành động huỷ bỏ, chẳng hạn như xoá dữ liệu hoặc tạm dừng một hoạt động đang diễn ra.