Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giao diện người dùng Compose

Các thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.2.1 - 1.3.0-beta03 -

Cấu trúc

Compose là sự kết hợp của 7 mã nhận dạng Nhóm Maven (Maven Group Id) trong androidx. Mỗi Nhóm chứa một tập con chức năng mục tiêu, và mỗi tập con có một bộ ghi chú phát hành riêng.

Bảng này giải thích các nhóm và đường liên kết đến từng bộ ghi chú phát hành.

NhómMô tả
compose.animationTạo ảnh động trong các ứng dụng Jetpack Compose để làm phong phú trải nghiệm người dùng.
compose.compilerBiến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
compose.foundationViết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
compose.materialXây dựng các giao diện người dùng Compose Jetpack bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
compose.material3Xây dựng giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design 3, phiên bản cải tiến tiếp theo của Material Design. Material 3 có giao diện cập nhật, cũng như các thành phần và tính năng cá nhân hoá Material You, chẳng hạn như màu động. Công cụ này được thiết kế để phù hợp với phong cách đồ hoạ và giao diện người dùng hệ thống mới trên Android 12.
compose.runtimeCác khối dựng cơ bản cho mô hình lập trình và tính năng quản lý trạng thái của Compose, đồng thời là thời gian chạy cốt lõi để trình biên dịch bổ trợ Compose nhắm đến.
compose.uiCác thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.compose.ui:ui:1.3.0-beta03"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.3.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.compose.ui:ui:1.3.0-beta03")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.3.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-beta03

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-beta03. Phiên bản 1.3.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn để tuỳ chỉnh dấu ngắt dòng trong Văn bản. (I86907)
 • Thay đổi đối số size:IntSize bằng constraints: Constraints trong phương thức TextMeasurer.measure để hỗ trợ các điều kiện bắt buộc tối thiểu về chiều rộng. (I37530, b/242707525)

Sửa lỗi

 • API BackHandler của Hoạt động AndroidX nay hoạt động trong một thành phần kết hợp Dialog. (I35342)

Phiên bản 1.3.0-beta02

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-beta02. Phiên bản 1.3.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn nạp chồng thử nghiệm cho Bố cục để chấp nhận danh sách bao gồm nhiều lambda nội dung có thể kết hợp, từ đó đưa các số liệu đo lường có nguy cơ vào nhiều lambda nội dung theo nhiều cách (Ic1b4e)

Các thay đổi đối với API thử nghiệm liên quan đến Tiêu điểm:

 • FocusDirection.InFocusDirection.Out sẽ ngừng hoạt động, đồng thời được thay thế bằng FocusDirection.EnterFocusDirection.Exit. (Ia4262, b/183746982)
 • Bổ sung 2 thuộc tính tiêu điểm mới là enter (vào) và exit (thoát) để chỉ định hành vi tuỳ chỉnh cho FocusManager.moveFocus(Enter)FocusManager.moveFocus(Exit). (I5f3f9, b/183746982)
 • Giờ đây, bạn có thể dùng FocusRequester.Cancel để huỷ một thao tác di chuyển tiêu điểm. Bạn có thể dùng FocusRequester.Cancel trong bất kỳ thuộc tính tiêu điểm nào sau đây: up, down, left, right, next, previous, start, end, enter và exit (lên, xuống, sang trái, sang phải, đi tiếp, quay lại, bắt đầu, kết thúc, vào và thoát). (Ib300f)

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tái cấu trúc Modifier.Node

Phần lớn lớp xử lý các thực thể Modifier/Modifier.Element và điều phối hành vi của những thực thể này trên LayoutNodes sẽ được tái cấu trúc. Hiện tại, cách tái cấu trúc như trên không ảnh hưởng đến API công khai của bất kỳ công cụ sửa đổi nào trong Compose, đồng thời có thể được xem là thay đổi chỉ triển khai. Mặc dù vậy, đây là một thay đổi quan trọng vì nhiều lý do. (Ie4313)

Tóm tắt nội dung thay đổi

Các API Modifier.Node thử nghiệm đã thêm sẽ cung cấp tính năng trừu tượng hỗ trợ duy trì trạng thái trên một thực thể được giữ lại với vòng đời của nút bố cục, cũng như được phân bổ theo từng nút bố cục và mỗi lần sử dụng Modifier.Element tương ứng tạo ra nút đó.

Nói chung, tính năng trừu tượng này cung cấp một cơ chế thay thế để tạo ra các công cụ sửa đổi trạng thái mà không cần dựa vào cơ chế của API Modifier.composed.

Rủi ro

Thay đổi này hoàn toàn tương thích nhị phân với bản phát hành trước, đồng thời hướng đến tương thích ngược về mặt hành vi ghi nhận được cả trên thực tế và lý thuyết. Tuy nhiên, có vài hệ thống phụ của Compose mà cách tái cấu trúc này chưa tác động đến. Ngoài ra, có thể hành vi đã thay đổi theo những cách chưa trải qua quy trình kiểm thử của chúng tôi, cũng như chưa được tìm thấy và khắc phục.

Vui lòng thận trọng khi nâng cấp lên bản phát hành này. Nếu bạn gặp vấn đề với thao tác này, vui lòng cho chúng tôi biết.

API thử nghiệm

Chúng tôi đã thêm nhiều API thử nghiệm và tất cả đều liên quan đến khái niệm mới về "Modifier.Node". Modifier.Node được tạo từ

 • fun modifierElementOf(…): Modifier
 • abstract class ModifierNodeElement
 • abstract class Modifier.Node
 • abstract class DelegatingNode
 • interface LayoutModifierNode
 • interface DrawModifierNode
 • interface SemanticsNode
 • interface PointerInputNode
 • interface ModifierLocalNode
 • interface ParentDataModifierNode
 • interface LayoutAwareModifierNode
 • interface GlobalPositionAwareModifierNode
 • interface IntermediateLayoutModifierNode

Sự thay đổi có thể gây lỗi về hành vi

Độ cao tối đa được hỗ trợ cho hộp thoại và cửa sổ bật lên đã giảm xuống còn 8 dp.

Độ cao tối đa được hỗ trợ cho hộp thoại và cửa sổ bật lên trong Compose đã giảm từ 30 dp xuống còn 8 dp. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cả hộp thoại và cửa sổ bật lên tuỳ chỉnh trên giao diện người dùng cũng như Material. Sự thay đổi này được thực hiện để giảm thiểu lỗi hỗ trợ tiếp cận trên các phiên bản Android thấp hơn S, cũng như để đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận trong những cửa sổ đó có thể tương tác với nội dung bên trong hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên.

Bạn sẽ chỉ chịu ảnh hưởng của sự thay đổi này nếu đang tạo hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên tuỳ chỉnh với độ cao được đặt ở mức lớn hơn 8 dp. Hãy cân nhắc giảm độ cao của hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên. Nếu bạn cần chọn không sử dụng hành vi mới này, thì hãy cân nhắc tạo hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên của riêng bạn với độ cao mong muốn. Bạn không nên làm vậy vì khả năng hỗ trợ tiếp cận có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhà phát triển cần đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận có thể tương tác và đọc được phần dưới cùng của hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên.

Các thay đổi về API

 • Khắc phục sự cố painterResource không cập nhật các thay đổi về cấu hình (I58e73, b/228862715)
 • rememberTextMeasurer không còn nhận các thông số FontFamily.Resolver, Density hoặc LayoutDirection. Vui lòng dùng hàm khởi tạo TextMeasurer để cung cấp giá trị tuỳ chỉnh cho những thông số này. (Ia1da3)
 • Thêm thuộc tính DialogProperties.decorFitsSystemWindows để các Hộp thoại có thể hỗ trợ WindowInsets. (I57742, b/229378542)
 • Di chuyển các hàm khởi tạo phông chữ về tệp Kotlin ban đầu để giữ lại khả năng tương thích nhị phân. Không thay đổi so với bản phát hành ổn định gần đây nhất. (Ieb2f3)
 • Xoá toán tử không cần thiết khỏi nhiều định nghĩa tương đương nhau – thao tác này không gây ảnh hưởng gì. (I6c309)
 • FontVariation.Setting là một giao diện kín, hỗ trợ các API kẹp trong tương lai. (I11021, b/143703328)
 • Thêm CompositionGroup.findParameters vào SlotTree.kt. Việc này giúp các công cụ truy xuất thông số cho CompositionGroup mà không cần phải phân tích cú pháp toàn bộ bảng vị trí. (I124fe)

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-alpha03. Phiên bản 1.3.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • LayoutCoordinates.findRootCoordinates() hiện đã được công khai (I7fa37, b/204723384)
 • Thêm API thử nghiệm để nhận LayoutCoordinates trong PlacementScope. Điều này cho phép các nhà phát triển biết vị trí hiện tại của bố cục để đặt vị trí con so với vị trí của bố cục. (I5482b, b/238632578)
 • Đã thêmLayoutCoordinates.transformFrom để chuyển đổi Ma trận từ LayoutCoordinates sang LayoutCoordinates khác. (Ic5ab1, b/238632578)
 • Ngừng sử dụng SemanticsModifier.id và thay vào đó, chuyển mã ngữ nghĩa sang LayoutInfo.semanticsId. (Iac808, b/203559524)
 • Phông chữ trong tài nguyên hiện hỗ trợ thiết lập chế độ cài đặt biến thể phông chữ (API cấp 26 trở lên). (I900dd, b/143703328)
 • Hỗ trợ phông chữ có thể thay đổi trong DeviceFontFamilyNameFont (Ic1279, b/143703328)
 • Hàm tạo phông chữ hiện chấp nhận danh sách FontVariation.Setting để định cấu hình các phông chữ thay đổi trên thiết bị O+. (I11a9d, b/143703328)
 • Thêm API FontVariation để xác định và sử dụng phông chữ có thể thay đổi. (I3c40c, b/143703328)
 • Hàm khởi tạo LineHeightStyle.Alignment hiện đang ở chế độ công khai (thử nghiệm) (I4bbbe, b/235876330)
 • Đoạn hiện được mong đợi|thực tế và được xác định cho Android và Máy tính để bàn. (Id387e, b/239962983)
 • Đoạn Giao diện hiện là một Đoạn giao diện kín. Không có trường hợp sử dụng nào cho phân lớp con. Bạn nên liên hệ nếu sự thay đổi này ảnh hưởng đến bạn. (If5247, b/239962983)
 • Xoá chú thích thử nghiệm khỏi PlatformTextStyleLineHeightStyle. (I64bef)
 • Ngừng sử dụng TextInputService.show|hideSoftwareKeyboard. Vui lòng sử dụng SoftwareKeyboardController thay thế trong mã ứng dụng và TextInputSession trong mã quản lý IME. (I14e4c, b/183448615)
 • Thêm API mới cho các loại ảnh động hiện có (I26179)

Sửa lỗi

 • Thêm @RequiresPermission vào các API yêu cầu cấp quyền POST_NOTIFICATIONS trên SDK 33 trở lên. (Ie542e, b/238790278)

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm một thuộc tính mới PointerInputChange#pressure để truy xuất áp lực. (I45a5e, b/205164819)
 • Thêm rememberTextMeasurer để dễ dàng tạo và ghi nhớ các phiên bản TextMeasurer trong thành phần. (I8d66e)
 • Rect, RoundRectMutableRect hiện hỗ trợ cú pháp in của Kotlin để gọi hàm contains. (Ie42b0, b/238642990)
 • Xoá các hàm không cần thiết khỏi KeyInjectionScope, vì chúng có thể dễ dàng triển khai bằng các phần đơn giản hơn của API. Các hàm đã xoá bao gồm pressKeys, keysDownkeysUp. (I81d77)
 • Tên hằng số và tham số được tái cấu trúc trong KeyInjectionScope để bao gồm hậu tố "Millis", trong đó các đơn vị của hằng số và tham số kể trên là mili giây. (Iabef5)
 • Thêm phương thức toStringForLog() vào EditCommand để giúp khắc phục sự cố chỉnh sửa văn bản. (I53354, b/228862731)
 • Thêm hàm mở rộng drawText trên DrawScope để cung cấp cách vẽ văn bản nhiều kiểu trên các thành phần kết hợp và công cụ sửa đổi hoạt động trên DrawScope như CanvasdrawBehind. (I16a62, b/190787898)
 • Ra mắt một API thử nghiệm mới có tên là TextMeasurer, cho phép tính toán bố cục văn bản tuỳ ý để tạo kết quả giống hệt với BasicText, không phụ thuộc vào thời gian chạy trong Compose. (I17101)
 • Thêm mapTree vào SlotTree.kt. Điều này cho phép các công cụ kiểm tra SlotTree mà không cần tạo bản sao trong bộ nhớ trước tiên như asTree. Đối với Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục), tính năng này giúp cải thiện hiệu suất của một factor 10. (I5e113)
 • Đã thay đổi tính năng Xem trước trong Compose ở các tệp đầu ra nhị phân, để cho phép nhà phát triển viết và sử dụng lại chú thích MultiPreview trong các thư viện. (I85699, b/233511976)

Sửa lỗi

 • Khi thêm sự kiện InputEventChange vào Velocity Tracker, chúng tôi sẽ xem xét delta thay vì vị trí, điều này sẽ đảm bảo tốc độ được tính toán chính xác cho tất cả các trường hợp ngay cả khi phần tử đích di chuyển (Icea9d, b/216582726, b/223440806, b/227709803)
 • Khắc phục NPE do AnnotatedString.toUpperCase gây ra khi có chú thích. (I0aca2, b/210899140)

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • LookaheadLayout mới hỗ trợ thẻ xem trước khi đo/bố cục thực tế. Điều này cho phép tính toán trước bố cục khi bố cục thay đổi, trong khi cho phép đo/bố cục sau khi xem lại sử dụng kích thước/vị trí đã tính toán trước để tạo kích thước và các vị trí hướng tới mục tiêu. SubcomposeLayouts hiện chưa được hỗ trợ nhưng sẽ có trong bản phát hành sắp tới. (I477f5)
 • Thêm thông số alpha (không bắt buộc) vào hương vị của TextStyleSpanStyle để sửa đổi độ mờ của toàn bộ Text. (Ic2fac, b/234117635)
 • Giới thiệu loại chú thích UrlAnnotation và các phương thức liên kết để hỗ trợ việc liên kết TalkBack trong AnnotatedString. (I1c754, b/231495122)
 • Di chuyển chức năng tiện ích sang thời gian chạy (I4f729)

Sửa lỗi

Đóng góp bên ngoài

 • Đã thêm API mới WindowInfo.keyboardModifiers để quan sát trạng thái của API này trong các hàm tổng hợp hoặc thông qua SnapchatFlow (Icdb8a)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.1

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi nullpointer trong công cụ kiểm tra (b/237987764)
 • Khắc phục trường hợp ngoại lệ truyền lớp trong quá trình ghi nhớ trong công cụ kiểm tra (b/235526153)

Phiên bản 1.2.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Những cải tiến trong việc truyền tải tiêu điểm:

  • Giờ đây, thao tác cuộn tập trung vào danh sách Lazy sẽ hoạt động bằng cách sử dụng API cốt lõi BeyondBoundsLayout mới
  • API tuỳ chỉnh hành vi mới trong FocusOrderFocusProperties
  • Cải thiện hành vi bằng bàn phím thực hoặc điều khiển từ xa của TV
 • API mới cho:

  • Lồng ghép cửa sổ
  • Các dữ liệu gốc cho ảnh động bố cục dựa trên cử chỉ, vô hạn và có bố cục
  • Các chức năng của GraphicsLayer, bao gồm RenderEffect
 • Nhiều bản sửa lỗi và các cải tiến hiệu suất

Phiên bản 1.2.0-rc03

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-rc03. Phiên bản 1.2.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-rc02.

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-rc02. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các giao diện trong thư viện soạn thư hiện được xây dựng bằng phương thức giao diện mặc định jdk8 (I5bcf1)
 • Đã thêm các hàm bậc cao hơn vào KeyInjectionScope để chèn các phím nhấn trong khi các phím khác được giữ hoặc bật. Các hàm này bao gồm withKeysDown, withKeysToggled, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các thuộc tính khác để kiểm tra xem một phím meta cụ thể có hoạt động hay không, chẳng hạn như isCtrlDown để kiểm tra xem một trong hai phím điều khiển có được nhấn hay không. Hãy tham khảo KeyInjectionScope để xem tài liệu về từng hàm. (I9f6cd, b/229831515)
 • Chúng tôi đã cho ra mắt OverscrollEffect thử nghiệm để cho phép các hiệu ứng cuộn quá mức tuỳ chỉnh cùng với các quá tải Modifier.scrollable chấp nhận hiệu ứng này.
 • Đã chuyển LocalOverScrollConfiguration thử nghiệm từ foundation.gesture sang gói nền tảng và đổi tên thành LocalOverscrollConfiguration (If19fb, b/204650733)
 • Đổi tên runComposeUiTestWithoutActivity {} thành runEmptyComposeUiTest {} để căn chỉnh với createEmptyComposeRule() (I6fed7)

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-beta03. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm pressKeyTimes cũng như isCapsLockOn và bạn bè vào KeyInjectionScope. Ngoài ra, API này hiện hỗ trợ các kiểu chèn kết hợp chuột và bàn phím, chẳng hạn như nhấp vào nút chuột khi giữ một phím meta. (I4c8da, b/229831515)
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ thử nghiệm để chèn các sự kiện chính. Sử dụng performKeyInput để gửi các sự kiện quan trọng hoặc gửi các sự kiện đó thông qua thuộc tính key của MultiModalInjectionScope trong cử chỉ nhập nhiều phương thức với performMultiModalInput. Hãy xem KeyInjectionScope để biết tài liệu về API sẵn có (Ic5000, b/229831515)
 • Thêm GoogleFont.Provider.AllFontsListUri mới để truy xuất nguồn Internet chính tắc của Google Fonts do Android hỗ trợ.
 • Cải thiện thông báo lỗi báo cáo khi GoogleFonts không tải được khi soạn thư. (I0416c)

Sửa lỗi

 • Khi thêm sự kiện InputEventChange vào Velocity Tracker, chúng tôi sẽ xem xét delta thay vì vị trí, điều này sẽ đảm bảo tốc độ được tính toán chính xác cho tất cả các trường hợp ngay cả khi phần tử đích di chuyển (I51ec3, b/216582726, b/223440806, b/227709803)
 • Chế độ cài đặt Show Layout Bounds giờ đây sẽ được áp dụng cho các thành phần kết hợp ngay sau khi bật/tắt chế độ này trong ô cài đặt nhanh mà không cần phải rời khỏi và nhập lại hoạt động này. (I843d5, b/225937688)
 • Hoạt động tra cứu chuỗi hỗ trợ tiếp cận không kích hoạt tính năng tải phông chữ. Trước đây, trình duyệt này sẽ cố gắng tải phông chữ cho StyleSpans, việc này dẫn đến sự cố nếu FontFamily.Resolver đã bị ghi đè. (I4609d)
 • Nhấn phím xoá phía trước khi con trỏ ở cuối trường văn bản sẽ không gặp sự cố nữa.
 • DeleteSurroundingTextCommandDeleteSurroundingTextInCodePointsCommand hiện yêu cầu các đối số hàm dựng không được âm. (Ica8e6, b/199919707)

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Chức năng sử dụng lại trong các loại xem trước khác (I19f39)

Sửa lỗi

 • ViewCompositionStrategy.DisposeOnDetachedFromWindowIfNotInPoolingContainer đã được đổi tên thành DisposeOnDetachedFromWindowOrReleasedFromPool để phản ánh rõ hơn thời điểm xảy ra việc loại bỏ, thay vì chỉ đơn giản là khi chúng không xảy ra. (If15ca)

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là bản phát hành beta 1.2 đầu tiên!

Các thay đổi về API

 • Thêm thử nghiệm BeyondBoundsInterval có thể sử dụng được bằng cách triển khai tuỳ chỉnh của LazyList khi bố cục các mục nằm ngoài giới hạn hiển thị (Ifabfb, b/184670295)
 • Các phiên bản chính của Modifier.composed hiện có API ổn định (Ie65e4, b/229988420)
 • Đơn giản hoá API rememberNestedScrollConnection để sử dụng cấu trúc cục bộ nhằm thu nạp thông tin chế độ xem hiện tại (I67ca7)
 • Hiện tại, bạn có thể dùng chú thích @ComposableTarget và chú thích được đánh dấu bằng @ComposableTargetMarker trong phạm vi tệp bằng cách sử dụng tiền tố @file. Việc sử dụng chú thích mục tiêu ở phạm vi tệp sẽ khiến trình biên dịch giả định tất cả các hàm có khả năng kết hợp trong tệp đều hướng mục tiêu đến ứng dụng liên kết. Ví dụ: việc sử dụng @file:UiComposable sẽ khai báo rằng tất cả các hàm @Composable đều nhắm mục tiêu đến ứng dụng Giao diện người dùng trong Compose. Một hàm khi nhắm mục tiêu đến ứng dụng khác phải cung cấp rõ ràng chú thích điểm đánh dấu mục tiêu mà ứng dụng mong muốn. (I40804)
 • Giới thiệu API thử nghiệm mới, độc lập với nền tảng: interface ComposeUiTestfun runComposeUiTest(block: ComposeUiTest.() -> Unit). Bạn có thể sử dụng API này để chạy thử nghiệm giao diện người dùng trong Compose mà không cần TestRule. Để chạy thử nghiệm mà không cần ComposeTestRule, hãy truyền thử nghiệm dưới dạng hàm lambda cho runComposeUiTest, đồng thời sử dụng các phương thức và thành viên trong phạm vi trình thu nhận ComposeUiTest, giống như trong ComposeContentTestRule.

  interface AndroidComposeUiTestfun runAndroidComposeUiTest(block: AndroidComposeUiTest.() -> Unit) dành riêng cho Android được thêm để cung cấp quyền truy cập vào Hoạt động cơ bản, tương tự như AndroidComposeTestRule. Để kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể tự tạo class AndroidComposeUiTestEnvironment.

  Cách triển khai cho máy tính là class DesktopComposeUiTest, nhưng hiện tại không có chức năng nào chạy riêng cho máy tính được cung cấp.

  Bạn có thể di chuyển thử nghiệm từ ComposeTestRule sang ComposeUiTest như thế này (ví dụ trong Android). Từ:

  @RunWith(AndroidJUnit4::class)
  class MyTest {
    @get:Rule val rule = createComposeRule()
    @Test
    fun test() {
      rule.setContent {
        Text("Hello Compose!")
      }
      rule.onNodeWithText("Hello Compose!").assertExists()
    }
  }
  

  Đến:

  @RunWith(AndroidJUnit4::class)
  class MyTest {
    @Test
    @OptIn(ExperimentalTestApi::class)
    fun test() = runComposeUiTest {
      setContent {
        Text("Hello Compose!")
      }
      onNodeWithText("Hello Compose!").assertExists()
    }
  }
  
 • Hiện tại, ComposeContentTestRuleComposeTestRule không mở rộng từ ComposeUiTest, nghĩa là chưa thể gọi các hàm mở rộng trên ComposeUiTest trong giao diện TestRule. Khi ComposeUiTest chuyển sang API ổn định, ComposeContentTestRuleComposeTestRule sẽ được thay đổi để mở rộng từ ComposeUiTest. (Ib4e90)

 • LineHeightBehavior được đổi tên thành LineHeightStyle

 • LineVerticalAlignment được đổi tên thành LineHeightStyle.Alignment

 • Đổi tên LineHeightTrim thành LineHeightStyle.Trim

 • Các giá trị hàm khởi tạo mặc định từ LineHeightStyle được gỡ bỏ (I582bf, b/181155707)

 • Đã thêm Brush vào TextStyleSpanStyle để cung cấp cách vẽ văn bản chuyển màu. (I53869, b/187839528)

 • Các thuộc tính trimFirstLineTop, trimLastLineBottom của LineHeightBehavior đã chuyển thành một giá trị enum duy nhất: LineHeightTrim. LineHeightTrim có các giá trị của 4 trạng thái được xác định bằng hai giá trị boolean: FirstLineTop, LastLineBottom, Cả hai và Không có (Ifc6a5, b/181155707 )

 • Đã thêm LineHeightBehavior vào TextStyleParagraphStyle. LineHeightBehavior kiểm soát việc áp dụng chiều cao dòng cho đầu dòng đầu tiên và cuối dòng cuối cùng. Phần này cũng xác định sự căn chỉnh của dòng trong không gian do TextStyle(lineHeight) cung cấp.

  Ví dụ: có thể lấy hành vi tương tự như CSS đã xác định thông qua LineHeightBehavior(alignment = LineVerticalAlignment.Center, trimFirstLineTop=false, trimLastLineBottom = false).

 • Các cấu hình trimFirstLineTop, trimLastLineBottom chỉ hoạt động chính xác khi includeFontPadding sai. (I97332, b/181155707)

 • Hàm PlatformParagraphStyle.lerpPlatformSpanStyle.lerp được thay đổi thành hàm cấp cao nhất (I9a268)

Sửa lỗi

 • Tài liệu PointerInputChange::copy hiện có thể nói một cách chính xác rằng đó là một bản sao shallow. (I182f5)
 • Hỗ trợ dấu ba chấm khi chiều cao bị giới hạn và không vừa với tất cả các dòng văn bản (Ie528c, b/168720622)
 • Đã bật includeFontPadding mặc định. Bạn có thể tắt includeFontPadding bằng thuộc tính TextStyle.platformTextStyle. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thay đổi hành vi mặc định, tuy nhiên hiện tại, điều này cho phép chúng tôi tích hợp tốt hơn các cải tiến về chiều cao dòng (aosp/2058653) và giải quyết các sự cố về cắt TextField. (I01423, b/171394808)

Đóng góp bên ngoài

 • MouseInjectionScope.scroll(delta = someDelta) hiện đang đảo ngược trên Android nếu chúng ta cuộn theo chiều dọc (nếu someDelta dương, thì nó sẽ di chuyển xuống dưới) (ifb697, b/224992993)

Phiên bản 1.2.0-alpha08

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha08. Phiên bản 1.2.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các hàm pluralStringResource được đánh dấu là thử nghiệm để cho phép cải tiến nhằm hỗ trợ quá trình quốc tế hoá tốt hơn trong tương lai. (If24e4)
 • Đoạn và Nhiều đoạn hiện chấp nhận thông số Constraints. Hiện tại, việc chuyển Constraints.maxHeight là không hoạt động nhưng sẽ cho phép thực hiện một số tính toán trong tương lai, chẳng hạn như dấu ba chấm dựa trên chiều cao. (I6afee, b/168720622)
 • SubcomposeSlotReusePolicy.getSlotsToRetain() hiện chấp nhận một lớp tuỳ chỉnh giống MutableSet, lớp này không cho phép thêm các mục mới vào lớp đó. (Icd314)
 • PointerIcon hiện là giao diện @Stable (I9dafe)
 • Mức sử dụng một phần (giảm/không có vị trí) trong PointerInputChange sẽ không được dùng nữa. Bạn có thể dùng consume() để thay đổi hoàn toàn. Bạn có thể sử dụng isConsumed để xác định xem ai đó đã từng thực hiện thay đổi trước đây hay chưa.
 • Giờ đây, PointerInputChange::copy() luôn tạo một bản sao nông. Điều này có nghĩa là các bản sao của PointerInputChange sẽ được sử dụng sau khi một trong các bản sao được sử dụng. Nếu bạn muốn tạo một PointerInputChange không liên kết, hãy chuyển sang dùng hàm khởi tạo. (Ie6be4, b/225669674)
 • Bật tính năng tương tác Cuộn giữa lồng giữa và Chế độ xem theo hướng Compose > Chế độ xem. Điều này có nghĩa là cha mẹ soạn có thể nhận các delta cuộn từ chế độ xem cuộn lồng nhau. (If7949, b/174348612)
 • SemanticsProperty testTagsAsResourceId mới, có thể được dùng để tạo nên tính năng Soạn thư phù hợp với các thử nghiệm UIAutomator được thiết kế cho hệ thống Chế độ xem. (I39c20)
 • Hiển thị mọi trọng số hiện có cho phông chữ hệ thống trên Android khi sử dụng FontFamily.SansSerif. Tính năng này sẽ sử dụng các tên phông chữ dự phòng như alt-serif-medium trong API 21-28. Đây là thay đổi về hành vi vì trước đây chỉ có trọng số 400 và 700 được hỗ trợ trên API 21-28. (I380fe, b/156048036, b/226441992)
 • Người hướng dẫn Đoạn và Nhiều đoạn cần sắp xếp lại các đối số vị trí trước đối số không bắt buộc. (Idafaa)
 • AndroidFont hiện lấy typefaceLoader làm thông số hàm dựng. (I2c971)

Phiên bản 1.2.0-alpha07

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha07. Phiên bản 1.2.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm mới Snapshot.withoutReadObservation { ... }. Tính năng này cho phép người dùng chạy hàm lambda đã truyền mà không cần phải đăng ký các thay đổi về giá trị trạng thái đã đọc trong khối này. Điều này hữu ích trong các trường hợp sử dụng khi bạn muốn hưởng lợi từ việc đọc/ghi an toàn theo chuỗi tổng quan nhanh, nhưng cũng muốn đọc được giá trị này mà không cần quá trình kết hợp lại hoặc đo lường lại không cần thiết. (I9f365, b/214054486)
 • Thuộc tính của tiện ích consumeWindowInsets của ComposeView cho phép nhà phát triển tắt tuỳ chọn sử dụng Android WindowInsets. Việc này cho phép sử dụng ComposeViews riêng biệt trong hệ thống phân cấp, áp dụng cho WindowInsets mà không gây cản trở cho nhau. (I0ef08, b/220943142)
 • Đã thêm KeyboardType.Decimal làm giải pháp thay thế cho Keyboard.Number để cụ thể bao gồm dấu phân tách số thập phân trong IME. (Iec4c8, b/209835363)
 • PointerEventType.ScrollPointerEvent.scrollDelta hiện là các API ổn định (I574c5, b/225669674)
 • Bật tính năng tương tác cuộn giữa Nest giữa Chế độ xem và Soạn thư để hợp tác cùng các lớp Chế độ xem. Điều này nghĩa là giờ đây, bạn có thể gửi delta cuộn qua chế độ xem mẹ (đang hợp tác) trong Chế độ xem. (I5d1ac, b/174348612)
 • Cập nhật FontFamily.Resolver để tích hợp chế độ cài đặt hỗ trợ tiếp cận văn bản in đậm trên toàn hệ thống (I6c1e7)
 • Font(AssetManager, String, ...) không còn được dùng nữa và thay thế bằng Font(String, AssetManager, ...). Đây là một API thử nghiệm. (I1c7a4)
 • Thêm bộ mô tả phông chữ mới Font(DeviceFontFamilyName) để tuỳ ý tra cứu phông chữ do hệ thống cài đặt trong chuỗi dự phòng phông chữ. (I30468, b/219754572)
 • Đã thêm cấu hình tương thích tạm thời cho includeFontPadding trong TextStyle/StyleStyle. Bạn có thể thay đổi includeFontPadding qua TextStyle(platformStyle = PlatformTextStyle(includeFontPadding = true/false)). Đây là tuỳ chọn cấu hình tạm thời để bật tính năng di chuyển và sẽ bị xoá. (If47be, b/171394808)
 • Thêm tiện ích GoogleFont.Provider.isAvailableOnDevice để được trợ giúp gỡ lỗi. (I64e31)
 • Thêm hàm dựng GoogleFont.Provider để sử dụng với @ArrayRes (Ic5ee1, b/225984280)
 • Compose GoogleFont hiện được gọi là Font(GoogleFont), nếu không thì API sẽ ổn định. (I125f2)

Sửa lỗi

 • Đã thêm tính năng kiểm tra xơ vải vào material/Scaffold để đảm bảo rằng khoảng đệm bên trong đang được sử dụng (Ifb111)

Phiên bản 1.2.0-alpha06

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha06. Phiên bản 1.2.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm hành động ngữ nghĩa RequestFocus để yêu cầu tập trung vào mục tiêu có thể đặt tiêu điểm. (I17b71)
 • Cập nhật số liệu phân tích cú pháp các tài nguyên có thể vẽ vectơ để hỗ trợ tính năng tự động phản chiếu nhằm lật nội dung của VectorPainter nếu hướng bố cục hiện tại là RTL. (I79cd9, b/185760237)
 • Cập nhật màu bóng/môi trường xung quanh là các tham số Modifier.graphicsLayer của khả năng tương thích API (I3f864, b/160665122)

 • Đã thêm các phương pháp triển khai mặc định vào màu shadow/ambient trên GraphicsLayerScope để đảm bảo các thay đổi về API không gây lỗi

 • Thêm thời gian diễn ra sự kiện vào sự kiện RSB (Ief8ae)

 • FocusOrder hiện đã được hợp nhất vào FocusPropertiesfocusProperties() hiện có tất cả các tính năng của focusOrder(). FocusOrderfocusOrder() đã ngừng hoạt động. Những focusOrder() chấp nhận một focusRequester sẽ được thay thế bằng một hệ số sửa đổi focusRequester() kết hợp với focusProperties(). Điều này cho phép công cụ sửa đổi có sự phân tách mối quan ngại mạnh mẽ hơn. (I601b7)

 • Giờ đây, việc nâng cấp cả RecyclerViewCompose sẽ mang lại hiệu suất cuộn tốt hơn nhiều cho RecyclerView với chế độ xem Compose là con.

 • Thêm ViewCompositionStrategy.Default làm phương tiện truy xuất chiến lược mặc định được tích hợp sẵn

 • Thêm ViewCompositionStrategy.DisposeOnDetachedFromWindowIfNotInPoolingContainer, đây là chiến lược mặc định mới và xử lý đúng cách các vùng chứa gộp chung như RecyclerView. (If7282)

 • Thêm hỗ trợ cho chú thích lớp chú thích với @Preview làm bước đầu tiên để thêm tính năng Xem trước. Các chú thích như vậy có thể được dùng để chú thích các phương thức Có thể so sánh hoặc các lớp chú thích khác, sau đó có thể được coi là được chú thích gián tiếp bằng @Preview. (I12eff)

 • Những thiết bị tham chiếu được thêm vào danh sách Thiết bị cho @Preview (I071c9)

Sửa lỗi

 • Cập nhật các API đồ hoạ vectơ để sử dụng chú thích kết hợp thích hợp @PNGComposable thay vì @UiComposable (I942bc)
 • Xoá chéo dòng khỏi AnnotatedString.Builder.withStyle (If84d5)

Đóng góp bên ngoài

 • compose-ui: Thêm thuộc tính ambientShadowColorspotShadowColor vào GraphicsLayerScope (I1ba1a, b/160665122)
 • Tài nguyên cố định hiện được hỗ trợ thông qua hàm pluralStringResource. (Ib2f23, b/191375123)

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha05. Phiên bản 1.2.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • TextToolbar hiện áp dụng các đối số lambda thay vì ActionCallback. (Ib2eb9, b/197950089)
 • Cập nhật tính chất rỗng trong lõi và appcompat để phù hợp với Tiramisu DP2 (I0cbb7)
 • Giao diện được đo lường giờ biểu thị thuộc tính parentData (I3313f)
 • Modifier.onPlaced và giao diện OnPlacedModifier hiện đã ổn định. (Ib5482)
 • Thật tuyệt! Tính năng soạn ảnh động hiện đã hỗ trợ cài đặt "Tỷ lệ thời lượng của trình tạo ảnh động" từ Tuỳ chọn cho nhà phát triển. (I5a4fc, b/161675988)
 • Đã thêm giá trị phím bổ trợ cục bộ BeyondBoundsLayout (If8b51, b/184670295)
 • Văn bản: includefontPadding hiện bị tắt theo mặc định. Chúng tôi đã xử lý các sự cố cắt từ do includeFontPadding=false và hiện tượng cắt từ sẽ không nảy sinh trong các tập lệnh có phông chữ cao. (I31c84, b/171394808)

Sửa lỗi

 • ComposeContentTestRule.setContent sẽ gửi IllegalStateException nếu bạn cố cài đặt nội dung khi đã có nội dung. (I888a5, b/199631334)
 • Khắc phục sự cố do nội dung trong bảng nhớ tạm gây ra khi đọc từ bảng nhớ tạm trên Android. (I06020, b/197769306)
 • Cải thiện các mẫu cuộn RSB. (I6a596)

Đóng góp bên ngoài

 • Cập nhật để sử dụng Kotlinx coroutines 1.6.0 (I3366d)

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm ComposableTarget, ComposableTargetMarkerComposableOpenTarget cho phép báo cáo thời gian biên dịch khi một hàm có khả năng kết hợp được coi là đang nhắm vào một ứng dụng khác mà tính năng này không được thiết kế để sử dụng.

  Trong hầu hết các trường hợp, trình biên dịch bổ trợ của Compose có thể dự đoán các chú thích. Do đó, hiếm khi sử dụng trực tiếp các chú thích này. Có một số trường hợp không thể dự đoán được như việc tạo và sử dụng ứng dụng tuỳ chỉnh, các hàm có khả năng kết hợp trừu tượng (chẳng hạn như phương thức giao diện), các trường hoặc các biến chung là biểu thức lambda có thể kết hợp (biến và thông số cục bộ được dự đoán), hoặc khi sử dụng ComposeNode hay hàm có khả năng kết hợp liên quan.

  Đối với các ứng dụng tuỳ chỉnh, các hàm có khả năng kết hợp (có thể gọi ComposeNode hoặc ReusableComposeNode) cần thêm chú thích ComposableTarget cho hàm đó và mọi loại thông số lambda của thành phần kết hợp. Tuy nhiên, bạn nên tạo chú thích được chú thích bằng ComposableTargetMarker, sau đó sử dụng trực tiếp chú thích được đánh dấu thay cho ComposableTarget. Một chú thích của thành phần kết hợp được đánh dấu bằng ComposableTargetMarker tương đương với ComposbleTarget có tên đủ điều kiện của lớp thuộc tính là thông số ứng dụng. Để xem ví dụ về cách sử dụng ComposableTargetMarker, vui lòng xem anroidx.compose.ui.UiComposable. (I38f11)

 • Font(resId, ...) hiện đã sử dụng adStrategy trên API ổn định. (Ief3d2)

 • FontLoadingStrategy hiện là API ổn định. (I1ee35, b/174162090)

 • Hỗ trợ tải phông chữ không đồng bộ trong Văn bản (I77057, b/214587005)

 • Thêm API cầu nối để chuyển đổi Font.ResourceLoader tuỳ chỉnh thành FontFamily.Resolver. (Ia0060)

Sửa lỗi

 • Miễn là FontFamily.Resolver được truyền đến các phần phụ như Cửa sổ bật lên.
 • Miễn là Font.ResourceLoader được truyền đến các phần phụ như Cửa sổ bật lên. (I48fa5)

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Phương thức notifyFocusedRect trong TextInputSessionTextInputService hiện không được dùng nữa và sẽ không được gọi nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng BringIntoViewRequester? (Ia4302, b/192043120, b/216842427, b/178211874)
 • Đã áp dụng phương thức destroyDisplayListData trên lớp mã giả lập RenderNode (I1e659, b/216660268)
 • Đã thêm API mới cho phép đo lường trước phần tử con của SubcomposeLayout do bạn biên soạn trước. (I857ea)
 • Đã thêm movableContentOf chuyển đổi Lambda có thể kết hợp thành một Lambda di chuyển trạng thái và các nút tương ứng, sang bất kỳ vị trí mới nào mà nó được gọi. Khi lệnh gọi trước rời khỏi thành phần, trạng thái sẽ được lưu giữ tạm thời và nếu một lệnh gọi mới đến lambda nhập vào thành phần thì trạng thái và các nút liên quan sẽ được chuyển đến vị trí của lệnh gọi mới. Nếu không có cuộc gọi mới nào được thêm, trạng thái sẽ bị xoá vĩnh viễn và hãy nhớ rằng những người quan sát sẽ được thông báo.

  Nếu hệ thống gọi movableContentOf lambda nhiều lần trong cùng một thành phần, thì trạng thái mới và các nút sẽ được tạo cho mỗi lệnh gọi. Khi các lệnh gọi rời khỏi thành phần và các lệnh gọi mới nhập vào, trạng thái đó sẽ được chuyển từ lệnh gọi rời đi đầu tiên đến lệnh gọi nhập vào theo thứ tự chúng được gọi. Tất cả trạng thái không được xác nhận quyền sở hữu bởi các cuộc gọi mới sẽ bị xoá vĩnh viễn. (Ib4850)

 • FontFamilyResolver hiện được cung cấp qua LocalFontFamilyResolver.current

 • Thêm createFontFamilyResolver(context)createFontFamilyResolver(context, coroutineScope) để tạo các trình phân giải FontFamily mới cho việc sử dụng bên ngoài Compose.

 • Đoạn và nhiều Đoạn hiện sử dụng mã FontFamily.Resolver

 • TextLayoutResult.layoutInput.fontFamilyResolver (hiện bao gồm trình phân giải dùng cho bố cục này) không được dùng nữa TextLayoutResult.layoutInput.resourceLoader do không còn cần thiết. (Id5a45, b/174162090)

 • Hỗ trợ tải phông chữ không đồng bộ và tuỳ chọn với hành vi dự phòng. Đường dẫn này được Văn bản và Trường văn bản sử dụng và được hiển thị thông qua FontFamilyResolver

 • Hỗ trợ tải trước phông chữ qua FontFamilyResolver.preload

 • FontFamilyResolver.setAsyncLoadContext cho phép cài đặt ngữ cảnh coroutine toàn cầu cần thiết để tải phông chữ không đồng bộ. (I87fe8, b/174162090)

 • Thêm AndroidFont, một API cấp độ thấp mới để cung cấp các loại trình mô tả tài nguyên phông chữ mới trên Android. Ví dụ: tải phông chữ từ một lệnh phụ trợ cụ thể cho ứng dụng, tuỳ chọn định vị phông chữ cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc tải phông chữ từ một tài nguyên không do lập trình hướng đối tượng Font hiện tại cung cấp.

 • API Font.ResourceLoaded mở rộng để hỗ trợ việc tải phông chữ không bắt buộc và không đồng bộ. Các nhà phát triển ứng dụng không nên trực tiếp sử dụng API này. Để thêm các loại phông chữ mới, hãy xem AndroidFont.

 • Hàm mở rộng Font.AndroidResourceLoader cho phép tạo một Font.ResourceLoader khi không hợp thành.

 • Thêm thông số loadingStrategy vào các phông chữ dựa trên tài nguyên để cho phép tải không đồng bộ khi phông chữ tài nguyên tham chiếu đến XML của phông chữ có thể tải xuống. (Ie5aea, b/174162090)

 • Hàm khởi tạo Typeface(FontFamily) đã ngừng hoạt động. Trước đây, hàm này dùng để tải trước phông chữ và có thể mất đến 10 giây để tải xuống các phông chữ. Với phông chữ có thể tải xuống, thao tác gọi lệnh này có thể chặn trong 10 giây. Thay vào đó, hãy sử dụng FontFamilyResolver.preload.

 • Ngừng sử dụng fontResource(FontFamily): Typeface. Trước đây, hàm này dùng để tải trước phông chữ và có thể mất đến 10 giây để tải xuống các phông chữ. Thay vào đó, hãy sử dụng FontFamilyResolver.preload (If8e7c, b/174162090)

 • Hàm dựng SubcomposeLayoutState chấp nhận maxSlotsToRetainForReuse hiện đã ngừng hoạt động. Thay vào đó, có một hàm khởi tạo mới chấp nhận SubcomposeSlotReusePolicy - một giao diện mới cho phép bạn kiểm soát chi tiết hơn về việc cần giữ lại những khe nào để sử dụng lại trong tương lai. (I52c4d)

 • Hiển thị hàm HSV và HSL trong Color dưới hình thức API không thử nghiệm. Hệ màu Oklab hiện là API công khai. (I08fb6, b/180731008)

 • Đã ngừng sử dụng AndroidComposeTestRule.AndroidComposeStatement, vốn không nằm trong API công khai và không thực hiện thao tác nào cho bạn. (Ibc46b)

 • Đổi tên lớp kt được tạo nội bộ (Ia0b9e, b/174162090)

 • Đã gỡ bỏ FontLoadingStrategy.values (I42a9d, b/174162090)

 • Trình tải phông chữ toàn cầu hiện được gọi là FontFamilyResolver. (I4f773, b/174162090)

 • Sử dụng hệ thống tải phông chữ mới cho máy tính. (I9ce5c, b/174162090)

 • FontFamily.Resolver.resolve trả lại State<Any> (I4406c, b/174162090)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, các trường văn bản TextField sẽ được giữ ở phía trên bàn phím khi các trường này là tiêu điểm và bàn phím được hiển thị khi chế độ nhập mềm là ADJUST_PAN. (I8eaeb, b/190539358, b/192043120)
 • Máy tính sử dụng CompositionLocal cho FontFamily.Resolver
 • Ngừng sử dụng FontLoader dành cho Máy tính
 • Lập trình hướng đối tượng mã createFontFamilyResolver mới trên Máy tính (I6bbbb, b/174162090)
 • Kiểu nhập bằng bàn phím mềm không còn nhấp nháy khi thay đổi tiêu điểm giữa các trường văn bản. (I1bf50, b/187746439)

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha02 đã được phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm Modifier.onRotaryScrollEvent()Modifier.onPreRotaryScrollEvent() cho các thiết bị Wear có nút bên xoay (I18bf5, b/210748686)
 • Thêm phần mở rộng View.createLifecycleAwareRecomposer thử nghiệm (I0cde6)

Đóng góp bên ngoài

 • PointerEvent.scrollDelta.y hiện đang được đảo ngược trên Android (hiện giờ giá trị này trả về 1 thay vì -1 nếu chúng ta nghiêng con lăn chuột sang phải) (Ia9811)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.ui:ui-*:1.2.0-alpha01 đã được phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Không dùng FontFamily.canLoadSynchronously nữa. Thuộc tính này không có ý nghĩa ngữ nghĩa. (Ica5ef)
 • Thêm trường nhận dạng vào CompositionData để tạo mã nhận dạng bất biến (invariant ids) trong Layout Inspector. (Ic116e)
 • Đã thêm mã thiết bị Wear OS vào danh sách Thiết bị xem trước (I93232)

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Giờ phụ thuộc vào Kotlin 1.6.10.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.1 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa NullPointerException tại androidx.compose.ui.platform.RenderNodeLayer.updateDisplayList (aosp/1947059, b/206677462)
 • Khắc phục sự cố do nội dung trong bảng nhớ tạm gây ra khi đọc từ bảng nhớ tạm trên Android. (I06020, b/197769306)
 • Sửa RTL ở LazyVerticalGrid (aosp/1931080, b/207510535)

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ ổn định cho Hiệu ứng cuộn quá mức (Overscroll effect) của Android 12
 • Những cải tiến đối với kích thước đích nhấn
  • Lưu ý rằng, đối với phiên bản Compose 1.0, các thành phần Material sẽ mở rộng không gian bố cục để đáp ứng các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận Material cho kích thước đích nhấn. Ví dụ: đích nhấn Nút sẽ mở rộng tới kích thước tối thiểu 48x48dp, ngay cả khi bạn đặt kích thước nhỏ hơn cho Nút. Điều này giúp căn chỉnh Compose Material phù hợp với hành vi của Thành phần Material Design, tạo ra hành vi nhất quán khi kết hợp Chế độ xem và Compose. Thay đổi này cũng đảm bảo rằng khi bạn tạo giao diện người dùng bằng các thành phần Compose Material, các yêu cầu tối thiểu về hỗ trợ tiếp cận đích nhấn sẽ được đáp ứng.
 • Hỗ trợ ổn định cho Dải điều hướng
 • Đưa một số API thử nghiệm trước đây vào phiên bản chính thức
 • Hỗ trợ các phiên bản Kotlin mới hơn

Phiên bản 1.1.0-rc03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-rc03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cập nhật để hỗ trợ Compose Material 1.1.0-rc03

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-rc01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi gây ra sự cố thiếu thao tác cuộn hỗ trợ tiếp cận (I7cbfb)
 • SemanticsNodeInteraction.captureToImage() giờ cũng sẽ hoạt động nếu HardwareRenderer.isDrawingEnabled()false, bằng cách bật giá trị này trong suốt cuộc gọi (Idf3d0 )

Phiên bản 1.1.0-beta04

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-beta04 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật để tương thích với Kotlin 1.6.0

Các thay đổi về API

 • Đã xoá sạch giá trị rỗng trong androidx.core.view (I7078a, b/204917439)
 • Các API thử nghiệm đã được thêm vào cho phép người dùng sử dụng toàn bộ PointerInputchange hoặc kiểm tra xem API đã thay đổi hay chưa. (I2e59d)
 • Thêm hỗ trợ cho các sự kiện con lăn chuột trong lớp giao diện người dùng. (Ia14eb, b/198214718)
 • Thêm Modifier.composed thử nghiệm nạp chồng phương thức mà chấp nhận các khoá để so sánh tính cân bằng và đủ điều kiện để bỏ qua quá trình tối ưu hoá. (Ice799, b/205851704)
 • ComposeNotIdleException hiện mở rộng từ Exception thay vì trực tiếp từ Throwable. Lưu ý rằng điều này có nghĩa là các mệnh đề bắt mà đang bắt Exception hiện có thể bắt được ComposeNotIdleException, đây là điều mà trước đây chúng ta không làm được. (I9c217)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi ô điều khiển văn bản không di chuyển khi chế độ hiển thị IME thay đổi. (I25f2e)

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-beta03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm phương thức sửa đổi mới Modifier.onPlaced cho phép theo dõi việc thay đổi vị trí. Do đó, bạn có thể thực hiện thêm một số thay đổi đối với mức chênh lệch của phương thức sửa đổi con dựa trên thay đổi về vị trí có thể quan sát được. (I558fd)
 • Đã xoá InjectionScope.flush()InjectionScope.dispose(). Tất cả sự kiện và phạm vi hiện đang bị xoá và loại bỏ ở cuối phương thức .có tên là perform*Input() như trước đây. (I2bed8)
 • Đã xoá MultiModalInjectionScope.TouchMultiModalInjectionScope.Mouse. Để chèn sự kiện nhấn và chuột cho các cử chỉ đa phương thức, giờ đây bạn có thể sử dụng MultiModalInjectionScope.touch()MultiModalInjectionScope.mouse(), cả hai đều chấp nhận lambda có bộ thu phạm vi của phương thức đó. (Idde18)

Sửa lỗi

 • Giá trị mặc định cho durationMillis trong TouchInjectionScope.swipeWithVelocity hiện được tính toán để không cho phép vuốt. (I19deb)

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-beta02 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm API BringIntoView thử nghiệm cho phép bạn gửi yêu cầu đến thành phần mẹ để chúng cuộn cho một mục xuất hiện trong chế độ xem (Ib918d, b/195353459)
 • Các API ảnh động mới để hỗ trợ công cụ. Cụ thể, các API này cho phép công cụ kiểm tra ảnh động và cấu hình của chúng trong một Transitions. (I4116e)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm Modifier.pointerHoverIcon (I95f01)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-beta01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm API BringIntoView thử nghiệm cho phép bạn gửi yêu cầu đến thành phần mẹ để chúng cuộn đưa một mục vào chế độ xem (Ib918d, b/195353459)
 • Các API ảnh động mới để hỗ trợ công cụ. Cụ thể, các API này cho phép công cụ kiểm tra ảnh động và cấu hình của chúng trong một Transitions. (I4116e)

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha06 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá ExperimentalComposeUiApi khỏi ViewRootForInspectorLayoutInfo.ownerViewId (I5c2e3)
 • Bổ sung tính năng quá tải không có thành phần con cho Bố cục có cải thiện hiệu quả (Ib0d9a)
 • Đã xoá bỏ InternalCompilerApi khỏi các Phương thức soạn bắt buộc phải được gọi mô-đun chéo (I1aa0b)
 • SemanticsNodeInteraction.performSemanticsAction hiện trả về SemanticsNodeInteraction mà hàm được gọi. (I9e5db)
 • Đã thêm LocalInputModeManager CompositionLocal để phát hiện TouchMode/nonTouchMode. (I6a83c, b/175899786)
 • Thêm viewConfiguration: ViewConfiguration vào LayoutInfo để người tiêu dùng có thể nhận được giá trị chính xác cho những thông tin như thời gian chờ nhấn và giữ. (I76ca6)
  • Thêm viewConfiguration: ViewConfiguration vào InjectionScope để cho phép kiểm thử điều chỉnh nội dung chèn đầu vào theo thời gian chờ nhấn và giữ hoặc giới hạn khoảng cách cảm ứng.
  • Thay đổi thời lượng mặc định của thao tác nhấn và giữ và nhấn đúp cho cả phương thức nhập bằng cách nhấn và chuột theo các giá trị trong InjectionScope.viewConfiguration.
 • Việc triển khai ExposedDropdownMenu dựa trên ExposedDropdownMenuBox với TextField và DropdownMenu bên trong (If60b2)
 • Đã thêm dismissOnOutsideClick vào PopProperty, thay thế dismissOnClickOutside không dùng nữa. Thuộc tính mới nhận được vị trí nhấp chuột và giới hạn liên kết, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc có nên gọi ondismissRequest hay không. Ví dụ: chức năng này có thể hữu ích nhằm tránh loại bỏ quảng cáo cố định cho các lần nhấn vào quảng cáo cố định.
  • updateAndroidWindowManagerFlags đã được thêm vào PopupProperties, cung cấp khả năng kiểm soát ở mức thấp đối với các cờ do cửa sổ bật lên chuyển đến trình Android windowManager. Thông số của lambda sẽ là những lá cờ được tính toán từ giá trị PopupProperties dẫn đến cờ của trình WindowManager: ví dụ: có thể làm tâm điểm. Kết quả của biểu thức lambda sẽ là những lá cờ cuối cùng được chuyển đến trình Android WindowManager. Theo mặc định, updateAndroidWindowManagerFlags sẽ không thay đổi những lá cờ đã được tính toán từ các thông số. Bạn nên sử dụng API này thận trọng, chỉ trong trường hợp cửa sổ bật lên có các yêu cầu về hành vi rất cụ thể. (I6e9f9)
 • Recomposer.state không được dùng nữa và được thay thế bằng Recomposer.currentState để thay đổi loại mã thành StateFlow (Ic2ab3, b/197773820)
 • Đã thêm flush()dispose() vào InjectionScope. Hãy sử dụng các thứ nguyên đó khi bạn muốn xoá tất cả sự kiện trong danh sách chờ ngay lập tức và khi muốn loại bỏ phạm vi. (Ifb73a)
 • Thêm performScrollToNode(matcher: SemanticsMatcher) có thể cuộn một vùng chứa cuộn được vào nội dung phù hợp với trình so khớp nhất định. (Ic1cb8)
 • InjectionScope hiện triển khai Density, cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa px và dp trong performTouchInput và bạn bè. (I8fe1f)

Sửa lỗi

 • AndroidView hiện đã phát hành chế độ xem LocalLifecycleOwner và LocalSavedStateRegistryOwner qua ViewTreeLifecycleOwner và ViewTreeSavedStateRegistryOwner. (I38f96, b/179708470)
 • Sửa lỗi WearOS SwipeToDismissBox đôi khi không xử lý các thao tác vuốt. (I9387e)
 • Thời gian mặc định giữa các sự kiện đầu vào được chèn đã thay đổi từ 10 mili giây thành 16 mili giây. Việc này có thể làm thay đổi kết quả kiểm thử thực hiện các thao tác nhập, chẳng hạn như một thao tác vuốt cụ thể. (I829fd)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha05 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm hỗ trợ cho giao tiếp giữa các chỉ định (Id5467, b/198826874)
 • Thêm con trỏ nhật ký thử nghiệm vào PointerEventChange. (Ic1fd8, b/197553056, b/199921305)
 • Thêm density: DensitylayoutDirection: LayoutDirection vào LayoutInfo. Việc này cho phép người tiêu dùng ở LayoutInfo diễn giải đúng cách kích thước và vị trí xuất hiện trong LayoutInfo. (I002f1)
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ thử nghiệm để chèn các sự kiện chuột. Hãy sử dụng performMouseInput để bắt đầu gửi các sự kiện chuột hoặc gửi sự kiện chuột thông qua thuộc tính Mouse của MultiModalInjectionScope trong thao tác nhập nhiều phương thức với performMultiModalInput. Hãy xem MouseInjectionScope để biết tài liệu về API sẵn có (Iaa4a8, b/190493367)

Sửa lỗi

 • Khắc phục khả năng hỗ trợ tiếp cận cho nội dung cuộn được (cả tải từng phần và tải toàn bộ) với tính năng cuộn (I6cdb0)
 • Có cải thiện TouchInjectionScope.swipeWithVelocity Cửa sổ này hiện chấp nhận nhiều biến đầu vào và sẽ đề xuất các thay đổi đối với đầu vào nếu không thể tạo lần vuốt (I40fbe, b/182477143)

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha04 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • PointerEvent hiện đã có PointerEventType để hỗ trợ các sự kiện di chuột. (I091fa)
 • Cho phép con chấp nhận phương thức nhập của con trỏ bên ngoài giới hạn nhập ban đầu. Cha mẹ có thể chặn các lệnh gọi đó bằng một thuộc tính PointerInputScope.alwaysInterceptChildEvent (I9eae3, b/192479655)
 • Ngừng sử dụng performGestureGestureScope, thay thế bằng performTouchInputTouchInjectionScope. (Ia5f3f, b/190493367)
 • Đã thêm touchBoundsInRoot vào SemanticsNode có kích thước đích nhấn tối thiểu để nhà phát triển có thể đảm bảo rằng đích nhấn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về khả năng tiếp cận. (I2e14b, b/197751214)
 • Làm lại thao tác triển khai có thể kiểm tra (I927bc, b/191017532)
 • Đã thay đổi tên thông số của thành phần có thể kiểm tra để khớp với thành phần (I3a482, b/191017532)
 • Đã áp dụng performTouchInputTouchInjectionScope làm vị trí thay thế cho performTouchInputTouchInjectionScope, tạo điều kiện bắt đầu các phương thức khác (như chuột).

  TouchInjectionScope có các phương thức tương tự như GestureScope, ngoại trừ movePointerTomovePointerBy (đã được đổi tên thành updatePointerToupdatePointerBy). Tất cả các phương thức khác đều giống nhau.

  Hành vi của TouchInjectionScope giống hệ với GestureScope với hai chi tiết nhỏ:

  1. Khi gửi một sự kiện xuống khi con trỏ đã được di chuyển mà không gửi sự kiện di chuyển (nói cách khác là đã sử dụng updatePointerTo() thay vì move() và sau đó down() được gọi) , việc triển khai trước sẽ chuyển đổi thời gian diễn ra sự kiện và gửi sự kiện di chuyển trước khi gửi sự kiện xuống. Thao tác triển khai mới vẫn gửi sự kiện di chuyển, nhưng không đẩy thời gian chuyển đổi vào kịch bản cụ thể này.
  2. Khi gửi một sự kiện lên trong khi con trỏ đã được di chuyển mà không gửi sự kiện di chuyển (tương tự như trên), việc triển khai trước đó sẽ chuyển tiếp thời gian diễn ra sự kiện và gửi sự kiện di chuyển trước khi gửi sự kiện lên. Cách triển khai mới không thực hiện cả hai: các vị trí mới của các con trỏ sẽ chỉ được phản ánh thông qua sự kiện lên.

  Cuối cùng, TouchInjectionScope giới thiệu một currentPosition(pointerId: Int) phương thức mới để lấy vị trí hiện tại của con trỏ đã cho. (If1191, b/190493367)

Sửa lỗi

 • Cho phép cắt đoạn video nhằm mở rộng giới hạn của đích nhấn bên ngoài khu vực của đoạn video để có mục đích nhấn tối thiểu. (I43e10, b/171509422)
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ nhiều thao tác khi cuộn quá mức trên các thiết bị Android 12. (Iccf3c, b/171682480)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật 1.1.0-alpha03 của Compose để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30. (I74545)

Các thay đổi về API

 • Đã thêm Modifier.inspectable để bao gồm các chỉ định khác. (I1909b, b/191017532)
 • Đã thêm API BlurredEdgeTreatment nhằm tinh giản các trường hợp sử dụng làm mờ thành các tổ hợp gắn cờ cắt bớt và TileModes thường dùng. Hầu hết các trường hợp sử dụng đều liên quan đến việc cho phép nội dung được làm mờ hiển thị bên ngoài giới hạn nội dung gốc và làm mờ các vùng nằm ngoài giới hạn này bằng màu đen trong suốt hoặc cắt nội dung theo giới hạn nội dung, lấy mẫu cạnh gần nhất để làm mờ hạt nhân vượt quá giới hạn nội dung. (I6b4b7, b/166927547)
 • Đã thêm hỗ trợ cho RenderEffect trong ứng dụng Compose dành cho máy tính. Đã giới thiệu hiệu ứng OffsetEffect cũng như công cụ sửa đổi làm mờ như một cách đơn giản để giới thiệu các hiệu ứng làm mờ trực quan cho một phần của hệ thống phân cấp bố cục. (I0f6aa, b/166927547)
 • Đã giới thiệu API RenderEffect có thể được định cấu hình tuỳ chọn trên Modifier.graphicsLayer để thay đổi nội dung của chính lớp đó. Bạn có thể sử dụng tính năng này để làm mờ nội dung của thành phần kết hợp và thành phần kết hợp con trong hệ thống phân cấp bố cục. (I47c4d, b/166927547)
 • AwaitPointerEventScope hiện có với withTimeout() và withTimeoutOrNull() (I507f0, b/179239764, b/182397793)
 • Thêm kích thước đích nhấn tối thiểu vào ViewConfiguration để sử dụng trong ngữ nghĩa và phương thức nhập con trỏ, giúp đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận. (Ie861c)
 • Thêm hỗ trợ TileMode.Decal hữu ích cho việc xác định hành vi của cạnh viền cho hiệu ứng làm mờ dựa trên RenderEffects. (I7e8ed, b/166927547)
 • performScrollToIndex, performScrollToKey, hasScrollToIndexActionhasScrollToKeyAction hiện là API ổn định (I142ae, b/178483889)
 • Thêm phương thức kiểm thử để nhận giới hạn được cắt đoạn. (I6b28e)

Sửa lỗi

 • Đã xoá phương thức isBounded khỏi phần BlurredEdgeTreatment theo hướng kiểm tra rõ ràng liệu thông số hình dạng có bị rỗng hay không. (I85d68)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha02 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • PointerEvent hiện có hỗ trợ đọc trạng thái nút chuột và trạng thái công cụ sửa đổi bàn phím. (I6310c, b/180075467)
 • Các cử chỉ được chèn hiện sử dụng thời gian của MainTestClock làm nguồn thông tin đáng tin cậy cho thời gian. Thời gian hiện tại cho các sự kiện được chèn trong performGesture sẽ được khởi chạy tới thời điểm hiện tại của MainTestClock. (Ifb364, b/192064452)
 • Đã thêm hàm khởi tạo DpRect(DpOffset, DpSize) (I2cf16, b/194219828)
 • Đã thêm lớp DpSize (I7abb1, b/194219828)

Sửa lỗi

 • Đã cập nhật trình phân tích cú pháp xml của đồ hoạ vectơ nhằm hỗ trợ ColorStateLists dưới dạng các thuộc tính sắc thái màu gốc trên VectorDrawables. (I86915, b/195668138)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.1.0-alpha01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • RelocationRequester.bringIntoView hiện chấp nhận hình chữ nhật dưới dạng thông số, điều này cho phép chúng ta đưa một phần của thành phần kết hợp sang chế độ xem (Ice2c5, b/194330245)
 • AnimatedImageVector và các API liên quan hiện nằm trong mô-đun androidx.compose.animation:animation-graphics mới. (I60873)
 • Đã thêm công cụ sửa đổi thử nghiệm để xử lý yêu cầu chuyển vị trí. (I65a97, b/178211874)
 • Đã giới thiệu API BrushPainter để hỗ trợ tính năng vẽ của một Bút vẽ tuỳ ý trong Painter, tương tự như ColorPainter

  Đã cập nhật API Bút vẽ để có thông số kích thước nội tại được truy vấn trong BrushPainter (Ia2752, b/189466433)

 • Đã cập nhật phương thức DrawScope#drawImage để sử dụng các nguồn và nguồn đích đến để sử dụng thông số FilterQuality không bắt buộc. Cách này hữu ích cho các hình ảnh pixel dùng để tạo pixel khi phóng to cho các hình ảnh dựa trên pixel. Đã cập nhật thành phần kết hợp BitmapPainter + Hình ảnh để sử dụng thông số FilterQuality tuỳ chọn (Ie4fb0, b/180311607)

 • Đã thêm phương thức GestureScope.advanceEventTime để có thêm quyền kiểm soát thời gian của các sự kiện trong một cử chỉ (Ibf3e2)

Sửa lỗi

 • Để hỗ trợ tốt hơn cho việc sắp xếp chuỗi các công cụ sửa đổi bản vẽ, hãy đảm bảo rằng phương thức triển khai Modifier.paint gọi drawsContent. Trước đó, Modifier.paint đã được dự kiến sử dụng cho một nút lá trong chuỗi của Đối tượng sửa đổi, tuy nhiên, nếu làm như vậy, nút này sẽ không được định cấu hình trên một vùng chứa có thể kết hợp (ví dụ: hộp) hoặc thêm các yếu tố trang trí bổ sung ở trên cùng chẳng hạn như Modifier.paint().border(). Bằng cách yêu cầu Modifier.paint gọi drawContent sau khi vẽ nội dung của ứng dụng vẽ được cung cấp, chúng ta có tính nhất quán hành vi tốt hơn trong hành vi với mẫu của công cụ sửa đổi. (Ibb2a7, b/178201337, b/186213275)
 • Các hộp thoại hiện tuân theo hành vi định kích thước nền tảng. Đặt usePlatformDefaultWidth thành false để ghi đè hành vi này. (Iffaed, b/192682388)
 • Di chuyển InfiniteAnimationPolicy sang :compose:ui (I5eb09, b/160602714)
 • Việc cuộn qua các hành động ngữ nghĩa cho danh sách lười và các thành phần cuộn thông thường hiện là ảnh động (Id9066, b/190742024)

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.5

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.5 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố theo dõi các phiên bản derivedStateOf. (aosp/1792247)

Phiên bản 1.0.4

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.4 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.4 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.31

Phiên bản 1.0.3

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.3 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.3 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30

Phiên bản 1.0.2

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.ui:ui-*:1.0.2. Phiên bản 1.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật để hỗ trợ bản phát hành Compose 1.0.2. Compose 1.0.2 vẫn tương thích với Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.1

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.1 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành chính thức đầu tiên của ứng dụng Compose. Vui lòng xem blog về Bản phát hành Compose chính thức để biết thêm thông tin chi tiết!

Lỗi đã biết

 • Nếu đang sử dụng Android Studio Bumblebee Canary 4 hoặc AGP 7.1.0-alpha04/7.1.0-alpha05, bạn có thể gặp sự cố sau đây:

   java.lang.AbstractMethodError: abstract method "void androidx.lifecycle.DefaultLifecycleObserver.onCreate(androidx.lifecycle.LifecycleOwner)"
  

  Để khắc phục, hãy tạm thời tăng minSdkVersion lên 24+ trong tệp build.gradle. Sự cố này sẽ được khắc phục trong phiên bản tiếp theo của Android Studio Bumblebee và AGP 7.1. (b/194289155)

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-rc02 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Các hộp thoại hiện tuân theo hành vi định kích thước nền tảng. Đặt usePlatformDefaultWidth thành false để ghi đè hành vi này. (Iffaed, b/192682388)

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-rc01 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tách mô-đun công cụ giao diện người dùng thành ui-toolingui-tooling-preview (Iefa28, b/190649014)

Các thay đổi về API

 • Đã xoá FocusManager#moveFocusInFocusManager#moveFocusOut thử nghiệm đã không dùng nữa (I227d7, b/170154986, b/186567354, b/168510304)
 • Canvas hiện hỗ trợ thông số contentDescription dành cho tính năng hỗ trợ tiếp cận. (Ib547c)
 • useDefaultMaxWidth tại PopupProperties đã được đổi tên thành usePlatformDefaultWidth. (I05710)
 • Hộp thoại hiện có thể áp dụng với toàn bộ chiều rộng của màn hình. (I83929, b/190810877)
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ thử nghiệm cho nội dung trình bày màu HSV và HSL. (Id7cf8, b/180731008)

Thay đổi về hành vi

 • Compose @Preview hiện cung cấp LocalActivityResultRegistryOwner cho phép bạn xem trước Các thành phần kết hợp sử dụng API như rememberLauncherForActivityResult() mà phụ thuộc vào chủ sở hữu hiện tại đó. (Ib13d1, b/185693006)
 • Compose @Preview hiện cung cấp LocalOnBackPressedDispatcherOwner cho phép bạn xem trước Các thành phần kết hợp sử dụng API như BackHandler mà phụ thuộc vào chủ sở hữu hiện tại đó. (Ia1c05, b/185693006)

Sửa lỗi

 • Di chuyển InfiniteAnimationPolicy sang androidx.compose.ui:ui (I5eb09, b/160602714)
 • AnimatedImageVector đã bị xoá tạm thời để thay đổi cấu trúc mô-đun. (I41906, b/160602714)

Phiên bản 1.0.0-beta09

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta09 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thay đổi vai trò enum và LiveRegionMode thành các lớp cùng dòng bằng hàm khởi tạo riêng tư (Id1890)
 • KeyboardCapitalization được chuyển đổi thành lớp cùng dòng. (Id5a1c)
 • Thay đổi HapticFeedbackType thành lớp cùng tuyến. (I255ec)
 • Modifier.pointerInteropFilter là @ExperimentalComposeUiApi. (Iede6c)
 • TextAlign, FontSynthesis và TextDirection hiện là các lớp cùng dòng. (I212fe)
 • TextOverflow được thay đổi thành lớp cùng dòng. (I433af)
 • FontStyle hiện là lớp cùng dòng. (I9e48b)

Sửa lỗi

 • Các hằng số chính hiện tại là @ExperimentalComposeUiApi. Việc sử dụng mã có thể khai báo các hằng số riêng tư trước khi ổn định. (Ia5d48)
 • Bạn hiện có thể chạy các chương trình kiểm thử Compose trên Robolectric. Cho đến nay, đã xác định được các giới hạn sau:
  • Không có bitmap gốc, vì vậy ImageBitmap() dẫn đến một NullPointerException.
  • Không có bản vẽ nào, vì vậy captureToImage() sẽ đợi vô thời hạn đối với truyền bản vẽ tiếp theo (chẳng hạn như bản vẽ bị tắc nghẽn).
  • Không có phông chữ nào được tải, vì vậy mọi văn bản sẽ được đo lường không chính xác. Tất cả các ký tự đều có chiều cao cố định khoảng 20px và chiều rộng là 1px.
  • ComposeTestRule.waitUntil {} không chạy luồng chính trong khi chờ, khiến mã này có hiệu quả giống với ComposeTestRule.mainClock.advanceTimeUntil {} Có thêm một số giới hạn sẽ được xác định trong tương lai. (I284fa)

Bổ sung quy tắc hồ sơ

Bản phát hành này bổ sung các quy tắc hồ sơ cho những mô-đun Compose sau (I14ed6):

 • androidx.compose.animation
 • androidx.compose.animation-core
 • androidx.compose.foundation
 • androidx.compose.foundation-layout
 • androidx.compose.material
 • androidx.compose.material-ripple
 • androidx.compose.runtime
 • androidx.compose.ui
 • androidx.compose.ui.geometry
 • androidx.compose.ui.graphics
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.unit
 • androidx.compose.ui.util

Quy tắc hồ sơ là gì?

 • Quy tắc hồ sơ cho thư viện được chỉ định trong tệp văn bản baseline-prof.txt nằm trong src/main hoặc thư mục tương đương. Tệp này chỉ định quy tắc trên mỗi dòng, trong đó quy tắc trong trường hợp này là mẫu để khớp với phương thức hoặc lớp trong thư viện. Cú pháp cho các quy tắc này là tập mẹ của định dạng hồ sơ ART mà con người có thể đọc được, được dùng khi sử dụng adb shell profman --dump-classes-and-methods .... Các quy tắc này dùng một trong hai biểu mẫu để nhắm mục tiêu vào phương thức hoặc lớp.

 • Quy tắc phương thức sẽ có mẫu sau:

  <FLAGS><CLASS_DESCRIPTOR>-><METHOD_SIGNATURE>
  
 • Và quy tắc lớp sẽ có mẫu sau:

  <CLASS_DESCRIPTOR>
  
 • Ở đây <FLAGS> có một hoặc nhiều ký tự H, SP để cho biết phương thức này có nên được gắn cờ là "Hot", "Startup" hoặc "Post Startup" hay không.

 • <CLASS_DESCRIPTOR> là phần mô tả cho lớp chứa phương thức được nhắm mục tiêu. Ví dụ: lớp androidx.compose.runtime.SlotTable sẽ có phần mô tả là Landroidx/compose/runtime/SlotTable;.

 • <METHOD_SIGNATURE> là chữ ký của phương thức và bao gồm tên, loại thông số và loại dữ liệu trả về của phương thức. Ví dụ: phương thức fun isPlaced(): Boolean trên LayoutNode có chữ ký isPlaced()Z.

 • Những mẫu này có thể có ký tự đại diện (**, *?) để có một quy tắc đơn lẻ bao gồm nhiều phương thức hoặc lớp.

Những quy tắc này có chức năng gì?

 • Phương thức có cờ H cho biết rằng phương thức này là một phương thức "khởi động nóng" và phải được biên dịch trước.

 • Phương thức có cờ S cho biết rằng đây là phương thức được gọi khi khởi động và phải được biên dịch trước để tránh chi phí biên dịch và diễn giải phương thức này tại thời điểm khởi động.

 • Phương thức có cờ P cho biết rằng đây là phương thức được gọi sau khi khởi động.

 • Một lớp có trong tệp này cho biết rằng lớp này được dùng trong khi khởi động và cần được phân bổ trước trong vùng nhớ khối xếp để tránh chi phí tải lớp.

Cơ chế này hoạt động như thế nào?

 • Thư viện có thể xác định những quy tắc sẽ được đóng gói trong cấu phần phần mềm AAR. Khi một ứng dụng được tạo bao gồm các cấu phần phần mềm này, các quy tắc này được hợp nhất với nhau và các quy tắc hợp nhất được dùng để tạo ra một hồ sơ ART nhị phân nhỏ gọn dành riêng cho ứng dụng. ART sau đó có thể tận dụng hồ sơ này khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị để biên dịch trước một tập hợp con cụ thể của ứng dụng nhằm cải thiện hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là lần chạy đầu tiên. Lưu ý rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng có thể gỡ lỗi.

Phiên bản 1.0.0-beta08

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta08 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Enum NestedScrollSource được thay thế bằng một lớp cùng dòng. (Ie321b, b/187055290)
 • FocusManager.clearFocus(forcedClear = true) đã được đổi tên thành FocusManager.clearFocus(force = true) (Ia0c41)
 • Cách sử dụng enum tái cấu trúc cho các lớp cùng dòng để tránh các vấn đề mang tính toàn diện khi tuyên bố khi thêm vào các giá trị enum mới. (I2b5eb)
 • Xoá @ExperimentalComposeUiApi khỏi PopupProperties. (I01fa6)
 • Đã thay đổi PointerType từ một enum thành một lớp cùng dòng (If5058)
 • Thuộc tính ngữ nghĩa của ContentDescription và Văn bản không còn là giá trị đơn lẻ nữa mà là danh sách. Điều này cho phép hợp nhất chúng nguyên vẹn thay vì thực hiện phép nối. Đồng thời cung cấp các API thử nghiệm tốt hơn để tận dụng những thay đổi này (Ica6bf, b/184825850)
 • Modifier.focusModifier() không được dùng nữa và được thay thế bằng Modifier.focusTarget() (I6c860)
 • Modifier.onSizeChanged()Modifier.onGloballyPositioned() không còn là các hàm cùng dòng nữa (I727f6, b/186109675)
 • Enum KeyboardType được thay thế bằng một lớp cùng dòng. (I73045, b/187055290)
 • Đã thay thế enum FocusState bằng giao diện FocusState (Iccc1a, b/187055290)
 • Enum ImeActionđược thay thế bằng một lớp cùng dòng. (I18be5, b/187055290)
 • PlaceholderVerticalAlign được chuyển đổi thành một lớp cùng dòng. (If6290)
 • TextUnitType hiện là một lớp cùng dòng. (I4cba9)
 • Các hàm AnnotatedString.withAnnotation hiện là ExperimentalTextApi thay vì ExperimentalComposeApi. (I0cd0a)
  • Hàm khởi tạo TextUnit với TextUnitType hiện là ExperimentalTextApi thay vì ExperimentalComposeApi.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi được giới thiệu trong phiên bản beta07 trong đó các mục LazyColumn/Row được hiển thị một phần sau khi cuộn (I8c9ac, b/188566058)
 • Hiện tại, detectDragGesures, detectVerticalGesturesdetectHorizontalGestures sẽ tự động thay đổi vị trí, không cần gọi change.consumePositionChange trong lệnh gọi lại onDrag (I42fc4, b/185096350), b/187320697)
 • Đã sửa LayoutModifiers, công cụ cung cấp các dòng căn chỉnh. Đã sửa xong lỗi khiến lớp mẹ không thể tái đo lường khi các dòng căn chỉnh của lớp con đang thay đổi (I4401f, b/174315652)
 • Modifier.onGloballyPositioned() đã được thay đổi để báo cáo các toạ độ của đối tượng sửa đổi này trong chuỗi phương thức sửa đổi, chứ không phải là toạ độ bố cục sau khi áp dụng tất cả các công cụ sửa đổi. Tức là thứ tự của các công cụ sửa đổi hiện đang ảnh hưởng đến những toạ độ sẽ được báo cáo. (Ieb67d, b/177926591)

Phiên bản 1.0.0-beta07

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta07 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm giao diện ViewRootForInspector để sử dụng trong công cụ kiểm tra (Ib70df)
 • SubcomposeLayoutState hiện hỗ trợ đếm tập hợp các vị trí có thể sử dụng lại. Bố cục này sẽ duy trì hoạt động của các vị trí đếm này thay vì loại bỏ các vị trí đó để sử dụng lại vị trí trong lần tiếp theo, khi cần một vị trí mới (Ieb981)
 • Enum KeyEventType được thay thế bằng một lớp cùng dòng. (Id670a, b/187055290)
 • Enum FocusDirection được thay thế bằng một lớp cùng dòng. (Ib6d03, b/187055290, b/184086802)
 • Giới thiệu khả năng lưu trữ trạng thái SubcomposeLayout cho phép bạn kết hợp sẵn nội dung vào một slotId bắt buộc, điều này sẽ làm cho phép đo tiếp theo truyền nhanh hơn vì khi cố kết hợp phụ với slotId đã cho vào lần tiếp theo thì sẽ không cần bố cục nữa. (I42580, b/184940225)
 • Thêm Ô điều khiển lựa chọn đoạn (Clip Selection Handle) (Iff80d, b/183408447)
 • Xoá API không sử dụng liên quan đến hỗ trợ LayoutInspector. (I2ac78)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, LazyColumn/Row sẽ giữ tới 2 mục hiển thị trước đây đang hoạt động (chưa được xử lý), ngay cả khi đã bỏ tính năng cuộn của chúng. Điều này cho phép thành phần đó sử dụng lại các bố cục phụ đang hoạt động khi chúng ta cần kết hợp một mục mới để cải thiện hiệu suất của tính năng cuộn. (Ie5555)
 • TextGeomerticTransformTextDecoration tại AnnotatedString sẽ được áp dụng như đã nêu. (I61900, b/184760917)

Phiên bản 1.0.0-beta06

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta06 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giải quyết Xung đột bằng Cử chỉ di chuyển (I1145e)
 • @ComposeCompilerApi không còn @RequiresOptIn (Iab690)
 • Thêm các API hỗ trợ tiếp cận CollectionInfo và CollectionItemInfo cho phép đánh dấu bộ sưu tập và các mục của bộ sưu tập đó cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (Id54ef, b/180479017)
 • Đã thêm SemanticsActions.ScrollToIndex để cuộn danh sách các mục đã lập chỉ mục cho mục có một chỉ mục nhất định và SemanticsProperties.IndexForKey để lấy chỉ mục của một mục trong danh sách có các mục được khoá. Cả hai hành động đều được lệnh LazyList triển khai.
  • Thêm SemanticsNodeInteraction.performScrollToIndex cuộn danh sách vào chỉ mục đã cho và SemanticsNodeInteraction.performScrollToKey cuộn danh sách đến mục có khoá đã cho. (I4fe63, b/178483889, b/161584524)
 • Đã thêm ownerViewId vào GraphicLayerInfo (I19f62)
 • Đã thêm nạp chồng phương thức Font() để tải phông chữ từ các thành phần, Tệp và FileDescriptor (I5d382)
 • Thêm error API hỗ trợ tiếp cận cho phép đánh dấu một nút chứa dữ liệu đầu vào không hợp lệ (I12997, b/180584804, b/182142737)
 • Đã thêm nạp chồng phương thức Font() để tải phông chữ từ các thành phần, Tệp và FileDescriptor (I43007)
 • AnnotatedString lưu hỗ trợ vào TextFieldValue.Saver. Đã thêm addTtsAnnotation và các hàm số hiệu dụng withAnnotation vào AnnotatedString.Builder (I8cbdc, b/178446304)
 • Đã thêm hàm khởi tạo TextUnit TextUnit(value: Float, type: TextUnitType) (I7esuccess, b/178446304)

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta05 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm FocusManager.moveFocus(In)FocusManager.moveFocus(Out) thử nghiệm (Ic5534, b/183746743)
 • Đã thêm API performTextInputSelection thử nghiệm (I2dcbb, b/178510628)
 • Giao diện InputEventCallback đã ngừng hoạt động. Không thể sử dụng giao diện trong bất kỳ API công khai nào; và không sử dụng giao diện này trong mã này. (I34a02, b/184003208)
 • Hàm TextLayoutResult/createTextLayoutResult đã ngừng sử dụng. Đây là một hàm công khai không được sử dụng mà đã được thêm vào để thử nghiệm. Hàm không thực hiện bất cứ tính năng nào hữu ích đối với API văn bản của Compose. Hàm này hiện không được dùng nữa và sau này sẽ được gỡ bở. (I80413)

Sửa lỗi

 • Khắc phục các thao tác cuộn hỗ trợ tiếp cận ACTION_SCROLL_FORWARD, ACTION_SCROLL_BACKWARD, accessibilityActionScrollLeft, accessibilityActionScrollUp, accessibilityActionScrollRightaccessibilityActionScrollDown. Thay vì cuộn xuống cuối của thanh cuộn, giờ đây, trang này sẽ hiển thị theo một màn hình ở hướng nhất định. (Ieccb0)
 • Các tệp AndroidManifest trong ui-test-manifest và ui-tooling-data giờ tương thích với Android 12 (I6f9de, b/184718994)

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta04 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Lần lượt đổi tên hideSoftwareKeyboardshowSoftwareKeyboard tại SoftwareKeyboardController thành hide()show().
  • Cung cấp giao diện CompositionLocal đầy đủ cho LocalSoftwareKeyboardController, cho phép cài đặt giao diện (đặc biệt hữu ích trong các thử nghiệm) (I579a6)
 • Đã thêm API hỗ trợ tiếp cận LiveRegion. Nếu nút được đánh dấu là khu vực trực tiếp, các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận sẽ tự động thông báo cho người dùng về các thay đổi của nút (Idcf6f, b/172590946)
 • Đã giới thiệu TextOverflow.Visible. (Ic8f89)

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề khi các mục của LazyColumn/LazyRow nằm ở các cạnh được đặt không chính xác sau khi thực hiện thao tác hất nhanh (Ie4d13, b/183877420)
 • AndroidViewBinding hiện đã gỡ bỏ đúng cách các mảnh được tăng cường qua FragmentContainerView khi AndroidViewBinding bị gỡ bỏ khỏi hệ thống phân cấp Compose. (Ib0248, b/179915946)
 • AndroidViewBinding hiện lồng ghép chính xác các mảnh được tăng cường qua FragmentContainerView khi ComposeView nằm trong Fragment, khắc phục các vấn đề khi lưu và khôi phục trạng thái của các mảnh đó. (I70eb0, b/179915946)
 • ViewBinding của Compose hiện phụ thuộc vào Fragment 1.3.2 và hiện hiển thị một cách nhất quán các mảnh được tăng cường thông qua FragmentContainerView sau khi cấu hình thay đổi. (I0743d, b/179915946)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta03 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã tạm hoãn kiểm tra các phần phụ thuộc ViewTree của ComposeView (I8dbbf, b/182466548)
 • Đã thêm thông số startX/endXstartY/endY tuỳ chọn vào các hàm swipeUp/swipeDown/swipeLeft/swipeRight tại GestureScope. (I49e2d, b/182063305)

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta02 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I5951e, b/168778053)
 • Đã thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I84472, b/168778053)
 • Đã gỡ bỏ SemanticsMatcher sau:
  • hasWidth(width, tolerance)
  • hasHeight(height, tolerance)
  • hasLeftPosition(left, tolerance)
  • hasTopPosition(top, tolerance)
  • hasRightPosition(right, tolerance)
  • hasBottomPosition(bottom, tolerance) (If16bd)
 • Đã đánh dấu SemanticsMatchers sau là @ExperimentalTestApi:
  • hasWidth(width, tolerance)
  • hasHeight(height, tolerance)
  • hasLeftPosition(left, tolerance)
  • hasTopPosition(top, tolerance)
  • hasRightPosition(right, tolerance)
  • hasBottomPosition(bottom, tolerance) (Ia600c)
 • Đã thêm SemanticsMatcher sau:
  • hasWidth(width, tolerance)
  • hasHeight(height, tolerance)
  • hasLeftPosition(left, tolerance)
  • hasTopPosition(top, tolerance)
  • hasRightPosition(right, tolerance)
  • hasBottomPosition(bottom, tolerance) (I2f502)

Sửa lỗi

 • Thực thi các hạn chế về việc sử dụng công khai API thử nghiệm (I6aa29, b/174531520)
 • androidx.compose.ui:ui không còn phụ thuộc vào AppCompat hay Fragment. Nếu bạn đang sử dụng ComposeView trong ứng dụng và sử dụng Fragment và/hoặc AppCompat, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng AppCompat 1.3+ / Fragment 1.3+ – những phiên bản này cần thiết để thiết lập chính xác vòng đời và chủ thể trạng thái đã lưu cần thiết cho ComposeView. (I1d6fa, b/161814404)
 • Khắc phục lỗi rememberSaveable { mutableStateOf(0) } bị hỏng khi được sử dụng bên trong một đích đến của thành phần di chuyển trong quá trình di chuyển-soạn thảo. (I1312b, b/180042685, b/180701630)
 • Đã thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I658b6, b/168778053)
 • Đã khắc phục tình trạng hiếm gặp NoSuchElementException tại tearDownRegistry() của ComposeRootRegistry (Iddce1)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-beta01 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành đầu tiên của Compose 1.0.0 Beta.

Các thay đổi về API

 • Thêm lệnh gọi lại onStart vào detectDragGestures (I67269, b/179995594)
 • Các công cụ sửa đổi kích thước cho hàm nội tại không còn được thử nghiệm. (I15744)
 • MeasureBlocks đã được đổi tên thành MeasurePolicy, qua đó trở thành một giao diện thú vị. Cập nhật/đơn giản hoá API bố cục để sử dụng MeasurePolicy. (Icab48, b/167662468, b/156751158)
 • InteractionState đã được thay thế bằng [Mutable]InteractionSource
  • Giao diện chịu trách nhiệm phát / thu thập các sự kiện tương tác.
  • Thay vì chuyển interactionState = remember { InteractionState() } vào các thành phần như ButtonModifier.clickable(), hãy sử dụng interactionSource = remember { MutableInteractionSource() }.
  • Bạn nên sử dụng các hàm mở rộng trên InteractionSource thay vì Interaction.Pressed in interactionState, chẳng hạn như InteractionSource.collectIsPressedAsState().
  • Đối với các trường hợp sử dụng phức tạp, bạn có thể sử dụng InteractionSource.interactions để quan sát luồng tương tác. Hãy xem tài liệu và ví dụ về InteractionSource để biết thêm thông tin.
  • (I85965, b/152525426, b/171913923, b/171710801, b/174852378)
 • Thêm giao diện AccessibilityMananger và LocalAccessibilityMananger trong CompositionLocals (I53520)
 • Gỡ bỏ các phương thức LayoutCoordinates bị ngừng sử dụng, hãy sử dụng hàm thay vì thuộc tính cho positionInParent và boundsInParent (I580ed, b/169874631, b/175142755)
 • Typealiases được thay thế bằng các loại cơ bản:
  • ColorStop hiện là Pair<Float, Color>
  • SpanStyleRange hiện là `AnnotatedString.Range
  • ParagraphStyleRange hiện là AnnotatedString.Range<ParagraphStyle>
  • StringAnnotation hiện là AnnotatedString.Range<String>
  • (I8dd1a)
 • Tạo TextInputSession mới cho các phiên nhập từ các thành phần văn bản cấp thấp, chẳng hạn như CoreTextField. (I8817f, b/177662148)
 • Giờ đây, Placeable hiển thị measuredSize, đại diện cho kích thước mà bố cục con thực sự đo lường. Kích thước này có thể không tuân theo giới hạn đo lường. (Ib2729, b/172560206, b/172338608)
 • Thêm công cụ sửa đổi selectionGroup cho phép đánh dấu bộ sưu tập Tab hoặc RadioButton cho các mục đích hỗ trợ tiếp cận (Ie5c29)
 • Bạn hiện bắt buộc phải cung cấp defaultFactory cho compositionLocalOfstaticCompositionLocalOf thay vì không bắt buộc.

  Thay đổi này sẽ xoá lỗi loại có thể xảy ra đối với các loại không thể rỗng nếu bạn chưa cung cấp trạng thái ban đầu mặc định. Trước đây điều này sẽ cung cấp một tham chiếu rỗng cho loại không thể rỗng.

  Đối với các loại giá trị rỗng, hãy cân nhắc cung cấp { null } làm giá trị mặc định.

  Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các bộ lọc có loại không thể rỗng trừ phi có thể cung cấp giá trị mặc định hợp lý. Nếu không có giá trị mặc định hợp lý, hệ thống defaultFactory sẽ tạo ngoại lệ. Tuy nhiên việc loại bỏ một trường hợp ngoại lệ có nghĩa là người tiêu dùng tại địa phương sẽ có phần phụ thuộc ngầm định cung cấp mà hệ thống loại này không thực thi. (Ifbd2a)

 • Đã xoá các phương thức không còn hoạt động khỏi mô-đun giao diện người dùng (I646f6)

 • Đã đổi tên công cụ sửa đổi kích thước. Modifier.width/height/size được đổi tên thành requiredWidth/requiredHeight/requiredSize Modifier.preferredWidth/preferredHeight/preferredSize được đổi tên thành width/height/size. (I5b414)

 • Xoá Modifier.tapGestureFilter. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.pointerInput { detectTapGestures(...) }. (I266ed, b/175294473)

 • mức tiêu thụ một phần đã bị xoá khỏi hệ thống nhập con trỏ. Đề xuất cách kết hợp mức tiêu thụ một phần là Modifier.nestedScroll. (Ie9c9b)

 • Orientation (Hướng) đã được chuyển đến gói nền tảng. VelocirtTracker được chuyển từ ui.gesture sang to ui.input.pointer. (Iff4a8, b/175294473)

 • imageResource và vectơResource hiện là các hàm mở rộng lần lượt trên cùng ImageBitmap và ImageVector. Các hàm load{Image,Vector,Font}Resource đã bị xoá. (I89130)

 • AnimationWatchObable và lớp con đã bị xoá. Xoá AnimatedFloat. (Icde52, b/177457083)

 • Nhà cung cấp đã được đổi tên thành CompositionLocalProvider

  • Hàm khởi tạo Composition không còn chấp nhận một thông số chính và không được dùng nữa.
  • currentCompositeKeyHash đã được chuyển thành thuộc tính cấp cao nhất của thành phần kết hợp thay vì hàm cấp cao nhất của thành phần kết hợp.
  • CompositionData và CompositionGroup đã được chuyển sang không gian tên androidx.compose.runtime.tooling
  • ComposableLambda đã được đặt thành một giao diện thay vì loại cụ thể, và không còn có các thông số loại nữa.
  • ComposableLambdaN đã được đặt thành giao diện thay vì loại cụ thể, và không còn có thông số loại nữa.
  • Hàm snapshotFlow đã được di chuyển sang không gian tên androidx.compose.runtime
  • phương pháp hợp nhất của SnapshotMutationPolicy không còn là thử nghiệm nữa
  • Hàm @TestOnly clearRoots cấp cao nhất đã bị xoá. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Các hàm keySourceInfoOf và resetSourceInfo đã bị xoá. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Composer.collectKeySourceInformation đã bị xoá. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Các phương thức isJoinedKey, joinedKeyLeft và joinedKeyRight đã bị xoá. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Nhiều API cấp cao nhất đã được di chuyển và sắp xếp lại thành các tệp khác nhau. Do ngữ nghĩa lớp tệp Kotlin, khả năng tương thích nhị phân sẽ bị phá vỡ chứ không phải khả năng tương thích nguồn, do đó đây không phải là vấn đề đối với hầu hết người dùng.
  • (I99b7d, b/177245490)
 • Đã xoá ComponentActivity.setContent() khỏi Compose:ui. Thay vào đó hãy sử dụng từ androidx.activity:activity-compose:1.3.0-alpha01. Đã xoá viewModel()LocalViewModelStoreOwner khỏi Compose:ui. Hãy sử dụng trình duyệt có trong androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose:1.0.0-alpha01 (I6f36b)

 • Modifier.scrollable đã được làm lại. Bây giờ, tính năng sẽ sử dụng giao diện Scrollable thay vì lớp ScrollableController (I4f5a5, b/174485541, b/175294473)

 • Đã xoá tuỳ chọn hỗ trợ Customevens của PointerInputModifier (I02707, b/175294473)

 • SnapshotStateObserver không còn là Thử nghiệm nữa (Id2e6a)

 • Đã xoá một số API không dùng nữa (Ice5da, b/178633932)

 • Đã xoá longPressGestureFilter và doubleClickGestureFilter. hãy sử dụng Modifier.pointerInput với các chức năng trợ giúp, như detectTapGestures (I2feedf, b/175294473)

 • Đã xoá việc sử dụng API String.format hệ số tái cấu trúc cho nhiều phương thức toString để tránh tận dụng String.format nội bộ. (Id1290)

 • Xoá câu nhận định dp (I798d2)

 • Đã xoá androidx.Comose.runtime:runtime-dispatch (I55feb)

 • Bây giờ, hành động văn bản sẽ tự động kiểm tra tiêu điểm (I13777, b/179648629)

 • Xoá runBlockingWithManualClock (I15cdc, b/179664814)

 • Vị trí cuộn trong Modifier.verticalScroll()/horizontalScroll() hiện tại được biểu thị bằng Ints (I81298)

 • Hiện tại, FlingConfig đã được đổi tên thành FlingBehavior, cho phép bạn tuỳ chỉnh các ảnh động tạm ngưng thay vì các Giá trị giảm dần được xác định trước. (I02b86, b/175294473)

 • Thêm chức năng trợ giúp hữu ích để đặt cùng một hành động cho tất cả các lệnh gọi lại ImeAction (I63447, b/179226323)

 • Xoá lệnh gọi lại SoftwareSoftwareController khỏi tất cả các trường văn bản để sớm được thay thế bằng một API mới. (Iae869, b/168778053)

 • Fontspan và FontWeigthStyleSpan không còn được sử dụng và đã bị xoá. (Ie5b56, b/177423444)

 • Thực hiện các thay đổi sau với API Material:

  • Đã thêm thông số contentPadding vào Top/BottomAppBar để cho phép tuỳ chỉnh khoảng đệm mặc định.
  • Các thông số được sắp xếp lại trong BackdropScaffold để tuân thủ các nguyên tắc của API đối với những thông số bắt buộc đứng trước thông số không bắt buộc.
  • Đã di chuyển thông số icon trong BottomNavigationItem sang phía sau selectedonClick.
  • Đã đổi tên thông số alwaysShowLabels trong NavigationNavigationItem thành alwaysShowLabel.
  • Đã đổi tên thông số bodyContent trong một vài thành phần thành chỉ content.
  • Sắp xếp lại các thông số trong ButtonDefaults.buttonColors(). Xin lưu ý rằng vì loại thông số này không thay đổi, nên mã này sẽ không gây ra lỗi. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng các thông số có tên hoặc cập nhật thứ tự theo cách thủ công, nếu không thì mã của bạn sẽ không hoạt động như trước.
  • Thêm thông số secondaryVariant vào darkColors(). Màu này thường giống với màu secondary trong giao diện tối, nhưng việc thông số để màu thêm tính nhất quán và tuỳ chỉnh thêm.
  • Đã xoá HeightDefaults và animateElevation() trên giao diện API công khai vì chúng không được sử dụng phổ biến/hữu ích.
  • Đã đổi tên onValueChangeEnd trong Slider thành onValueChangeFinished và đặt thành rỗng.
  • Đã đổi tên thông số text trong Snackbar thành content để đảm bảo tính nhất quán.
  • Đã thêm thông số contentPadding vào DropdownMenuItem để cho phép tuỳ chỉnh khoảng đệm mặc định và đặt content làm phần mở rộng trên RowScope.
  • Đổi tên ModalDrawerLayout thành ModalDrawer.
  • Đổi tên BottomDrawerLayout thành BottomDrawer.
  • (I1cc66)

Sửa lỗi

 • Đã thêm API để sử dụng các tài nguyên AnimationCampaignvables trong Compose. Sử dụng animatedVectorResource để tải một <animated-vector> XML dưới dạng AnimatedImageVector và hoạt ảnh với painterFor (I8ea91)
 • Thêm API thành phần cục bộ mới LocalSoftwareKeyboardController để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trong TextField. (I658b6, b/168778053)

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha12 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Tính năng hỗ trợ cho ViewGroups đã bị xoá khỏi UiAppier. Xoá các thành phần kết hợp emitView không được dùng nữa. (Ifb214)
 • Hiện tại, Modifier.pointerInput yêu cầu các phím nhớ để cho biết thời điểm phát hiện coroutine đầu vào con trỏ cho các phần phụ thuộc mới. (I849cd)
 • CompositionReference được đổi tên thành CompositionContext (I53fcb)
 • Đã đổi tên Bounds thành DpRect (I4b32a)
 • Kiểm tra bản cập nhật: hasText() sẽ kiểm tra cả văn bản nhập và nhãn/chỉnh nét ngoài/phần giữ chỗ trong trường văn bản (Iab803)
 • viewModel() tổng hợp và LocalViewModelStoreChủ đã được chuyển sang androidx.lifecycle.viewmodel.camose. Bây giờ, bạn cần thêm một phần phụ thuộc riêng biệt androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose:1.0.0-alpha01 để sử dụng phần phụ thuộc này. (I7a374)
 • Cho phép hành động có thể rỗng trong AccessibilityAction, thay đổi nhãn hành động trong AccessibilityAction và CustomAccessibilityAction từ CharSequence thành String (I0dc82)
 • Để đối sánh tốt hơn các quy ước đặt tên với ImageBitmap và ImageVector, ImagePainter đã được đổi tên thành BitmapPainter sang VectorPainter. (Iba381, b/174565889)
 • Chuỗi kiểm tra chuỗi con có chuỗi con bây giờ là một đối số (Icbe78)
 • Đã thêm một Modifier.focusOrder() chấp nhận FocusRequester mà không cần chỉ định đơn đặt hàng tiêu điểm tuỳ chỉnh lambda. Điều này hữu ích khi chúng tôi chỉ cần chỉ định tệp đối chiếu mà không cần phải là đơn đặt hàng tiêu điểm tuỳ chỉnh cho tệp sáng tạo (I4f52a, b/179180978)
 • componentActivity.setContent đã chuyển sang androidx.activity.Comose.setContent trong mô-đun androidx.activity:activity- compose. (Icf416)
 • Xoá phương thức giải cấu trúc và copy() khỏi một số lớp nơi chúng ít khi được sử dụng. (I26702, b/178659281)
 • Đã di chuyển cửa sổ bật lên trên nền tảng cụ thể. AndroidPopupProperties đã được đổi tên thành PopupProperties, và isFocusable đã được chuyển sang thông số focusable trong PopupProperties (Ieeea5)
 • Đã chuyển hộp thoại sang chế độ dành riêng cho nền tảng. Đã đổi tên AndroidDialogProperty thành DialogProperty. (I4ef69, b/179138130)
 • Làm LayoutNode nội bộ (I8a7b1, b/175103944)
 • Constraints.enforce đã được thay thế bằng Constraints.constrain. (I8b8ea)
 • loadfontResource đã ngừng hoạt động. Thay vào đó hãy sử dụng fontResource. imageResource, loadImageResource, vectorResource và loadVectorResource không còn được dùng nữa. Thay vào đó hãy sử dụng painterResource. (I6b809)
 • Vì lý do hiệu suất, giờ đây, ngữ nghĩa ScrollAxisRange lấy các hàm lambda trả về các Độ chính xác đơn thay vì giá trị Độ chính xác đơn trực tiếp. (If4a35, b/178657186)
 • Thêm ngữ nghĩa EditableText để đánh dấu văn bản nhập vào có thể chỉnh sửa của trường văn bản, hỗ trợ cho khả năng tiếp cận và các phương pháp kiểm thử tương ứng để kiểm tra ngữ nghĩa (I8e07a)
 • Làm OwnerLayer/OwnerScope/OwnerSnapshotObserver nội bộ (I4ffaf, b/175103944)
 • toIntPx() đã đổi tên thành roundToPx(). (I9b7e4, b/173502290)
 • IntBounds đổi tên thành IntRect và API đã được cải thiện. (I1f6ff)
 • Ảnh chụp nhanh API được cập nhật để phù hợp hơn với nguyên tắc API cũng như ẩn các lớp triển khai nội bộ từ API công khai. (Id9e32)
 • Đã bổ sung các hành động về ngữ nghĩa mở rộng và thu gọn. Đã bổ sung expand và halfExpand trong ModalDownSheetState (Ib5064)
 • Ngừng sử dụng Modifier.dragGestureFilter. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.pointerInput { detectDragGestures (...)}. Ngoài ra, hãy sử dụng Modifier.draggable cho các thao tác kéo một trục (I0ba93, b/175294473)
 • Đã đổi tên Ambients để khớp với Ambient -> đổi tên thành phần CompositionLocal. Ambients trước đây được đặt tên là AmbientFoo, CompositionLocals nay tên là LocalFoo. (I2d55d)
 • BaseTextField không còn được dùng nữa hiện đã bị xoá. Sử dụng BasicTextField thay thế. (I71368)
 • Lựa chọn đã được di chuyển sang nền tảng. (I7892b)
 • Tương tự như cách trước đây chúng tôi đã xoá thành phần kết hợp state { 0 } và hiện khuyến khích sử dụng remember { mutableStateOf(0) }, chúng tôi sẽ xoá thành phần kết hợp savedInstanceState { 0 }. Thay vào đó, bạn nên sử dụng rememberSaveable { mutableStateOf(0) }. Thao tác này sẽ tự động lưu và khôi phục nếu bạn có thể lưu trữ loại được dùng trong MutableState trong Gói. Nếu trước đó bạn đã truyền đi một đối tượng trình lưu tuỳ chỉnh, thì bây giờ bạn cần sử dụng một nạp chồng mới của rememberSaveable có tham số stateSaver. Cách sử dụng sẽ có dạng như sau: val holder = rememberSaveable(stateSaver = HolderSaver) { mutableStateOf(Holder(0)) } (Ib4c26, b/177338004)
 • Thêm ngữ nghĩa của mật khẩu cho tính năng hỗ trợ tiếp cận (I231ce)
 • Đã thêm ProgressBarRangeInfo.Indeterminate để đánh dấu các thanh tiến trình không xác định cho tính năng hỗ trợ tiếp cận (I6fe05)
 • Các tiện ích emptyContent()(@Composable () -> Unit).orEmpty() không còn được dùng nữa do không còn có bất kỳ giá trị hoặc tác động tích cực nào về hiệu suất (I0484d)
 • snapshotFlowwithMutableSnapshot không còn thử nghiệm (I6a45f)
 • Bạn hiện có thể đóng các bộ cấu phần lại. Các thành phần kết hợp lại đã đóng sẽ tiếp tục kết hợp lại cho đến khi hoàn tất quá trình kết hợp lại các coroutine con Recomposer.shutDown được đổi tên để huỷ chế độ tương phản với chế độ đóng. (Ib6d76)
 • UiSavedStateRegistry được đổi tên thành SaveableStateRegistry, AmbientUiSavedStateRegistry được đổi tên thành AmbientSaveableStateRegistry và cả hai đều chuyển sang gói androidx.comose.runtime.saveable. (I30224)
 • ArteFact androidx:Comose:runtime:runtime-saved-instance-state đã được đổi tên thành androidx:comose:runtime:runtime-saveable (I6dcac)
 • Xoá nhiều API đã bị ngừng sử dụng từ lâu trong gói giao diện người dùng. (I2f2dc)
 • Nay ngừng sử dụng cấu phần phần mềm compose:runtime-dispatch. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy compose:runtime và AndroidUiDispatcher trong compose:ui. (Ib5c36)
 • Các loại Outline.* không còn là lớp dữ liệu nữa (I4879e, b/178001427)
 • Đã xoá view.captureToImage() mà không thay thế. (I7fcd2)
 • Giới thiệu ColorMatrix API dùng để sửa đổi các giá trị rgb của nguồn nội dung API ColorFilter đã tái cấu trúc làm một giao diện và khớp với cách triển khai PathEffect. (Ica1e8)
 • Thêm thông số layoutDirection vào createOutline của Hình dạng. Hành vi này cho phép tạo các hình dạng nhận biết hướng bố cục. (I57c20, b/152756983)
 • onImeActionPerformed đã không còn được dùng. thay vào đó, hãy sử dụng KeyboardActions (If0bbd, b/179071523)
 • Giới thiệu thành phần ngữ cảnh coroutine InfiniteAnimationPolicy sẽ được áp dụng trong ảnh động vô hạn. Theo mặc định, không có chính sách nào được cài đặt, trừ phi chạy thử nghiệm với ComposeTestRule. (I50ec4, b/151940543)
 • canDrag đã bị xoá khỏi Modifier.scrollable. (Id66e7, b/175294473)
 • Đã đổi tên LayoutCoordinates.parentCoordinates thành LayoutCoordinates.parentLayoutCoordinate để cho phép cho một thuộc tính parentCoordinates mới. Thuộc tính parentCoordinates hiện cung cấp phím bổ trợ của LayoutsCoordintes. Điều này sẽ tạo ra các trường hợp sử dụng hoàn chỉnh hơn cho onSizeChanged() và ongloballyPositioned() (Idfbfd, b/177926591)
 • Ngừng sử dụng tapGestureFilter, doubleTapGestureFilter, longPressGestureFilter và pressIndicaitonGestureFilter. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.clickable hoặc Modifier.pointerInput với hàm detectTapGestures. (I6baf9, b/175294473)
 • Đã xoá unregisterProvider của SaveableStateRegistry. Thay vào đó, registerProvider() hiện trả về đối tượng SaveableStateRegistry.Entry mà bạn có thể sử dụng để huỷ đăng ký (Ic4274, b/178583739)
 • rememberSavedInstanceState() đổi tên thành rememberSaveable() và chuyển sang gói androidx.compose.runtime.saveable. (I1366e, b/177338004)
 • Đã xoá CoreText và CoreTextField khỏi API công khai
  • Đã xoá phần bổ sung SelectionContainer đã ngừng hoạt động
  • (I99c19)
 • Các thử nghiệm mà ứng dụng Compose dùng để sử dụng trong các hệ phân cấp được thêm/xoá trực tiếp vào nhóm WindowManager hiện đã ổn định hơn. (Ie81ed, b/175765614)
 • Đã xoá Recomposer.current(). [Abstract]ComposeView hiện được đặt mặc định là các Trình tạo lại theo từng cửa sổ ở phạm vi cửa sổ do ViewTreeLifecycleOwner cho cửa sổ tạo ra). Thao tác kết hợp lại và đánh dấu ảnh động dựa trên withFrameNanos sẽ bị tạm dừng trong khi máy chủ Lifecycle ngừng hoạt động. (I38e11)
 • Recomposer.runningRecomposers hiện cung cấp StateFlow toàn cầu của RecomposerInfo chỉ đọc để quan sát trạng thái thành phần đang diễn ra trong quá trình này. Ưu tiên API này hơn Recomposer.current(), hiện không được dùng nữa. (If8ebe)
 • Saver, listSaver(), mapSaver(), autoSaver đã được chuyển từ androidx.compose.runtime.savedinstancestate thành androidx.compose.runtime.saveable (I77fe6)
 • EditCommands chấp nhận AnnotatedString. Tuy nhiên, đây là API chỉ thay đổi và tính năng chỉnh sửa văn bản nhiều kiểu chưa được triển khai. (I4c3ea)
 • Đã xoá Thời gian hoạt động và Thời lượng. (Ib9bf4, b/177420019)
 • CompositionData.asTree() và các API liên quan đã chuyển sang mô-đun dữ liệu ui-tooling-data riêng biệt và được đánh dấu là thử nghiệm (Ic95b8)
 • Các thông số trên RounderCornerShape, CutCornerShape và CornerBasedShape đã được đổi tên từ trái/phải để bắt đầu/kết thúc để hỗ trợ tính năng tự động phản chiếu hình dạng theo hướng rtl. AbsoluteRounderCornerShape và AbsoluteRounderCornerShape được giới thiệu cho các trường hợp không mong muốn tạo phản chiếu. (I61040, b/152756983)
 • API mà trình biên dịch Compose nhắm mục tiêu đã được tái cấu trúc để sử dụng một giao diện thay vì một loại cụ thể. Giao diện này cũng không còn sử dụng thông số loại.

  Đây là một thay đổi nội bộ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tương thích cho mã nguồn mà là một thay đổi có thể gây lỗi nhị phân. (I3b922, b/169406779)

 • Xoá hàm StringBuilder.deleteAt không công khai (Id6ed9)

Sửa lỗi

 • ComposeViews được đặt trong hệ phân cấp chế độ xem là con của một bản soạn khác hiện lưu trữ các bản soạn con của đối tượng cấp trên (I92883)
 • Cập nhật API imageFromResource của soạn thư để sử dụng lại bộ nhớ đệm có thể kéo tài nguyên khi tải các đối tượng ImageBitmap. (If3627, b/178751994)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha11 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • WithConstraints đã được thiết kế lại dưới dạng BoxWithIdentifiers và được chuyển sang Foundation.layout. (I9420b, b/173387208)
 • Key.DPadUp đã ngừng hoạt động. Hãy sử dụng Key.DirectionUp thay thế. (Iab335, b/177954892)
 • Từ giờ giao diện chủ sở hữu sẽ hiển thị trong nội bộ. (If8e35)
 • Đã thêm API FocusManager.MoveMove() để di chuyển tiêu điểm theo phương thức lập trình. (I045cb, b/177681839)
 • Thay đổi PopupPositionProvider để sử dụng các toạ độ tương đối với cửa sổ, chứ không phải các toạ độ chung. Đổi tên gparentGlobalBounds thành anchorBounds và thay đổi windowGlobalBounds thành windowSize: IntSize (I2994a)
 • Thời lượng và Thời gian hoạt động sẽ được thay thế bằng thời gian dài mili giây và bước này sẽ xoá phần phụ thuộc của phương thức nhập con trỏ vào các loại đó. (Ia33b2, b/175142755, b/177420019)
 • Đã thêm AmbientSavedStateRegistryOwner, tương tự như AmbientLifecycleOwner và AmbientViewModelStoreOwner hiện có (I9a3e8, b/176756365)
 • Cập nhật API đồ hoạ vectơ để hỗ trợ việc phân tích cú pháp của việc phủ màu được áp dụng cho thư mục gốc của đồ hoạ vectơ. (Id9d53, b/177210509)
 • Đã thêm toolType vào PointerInputChange để phân biệt các thiết bị (Iac787, b/175142755)
 • AmbientwindowManager được đổi tên thành AmbientWindowInfo (I2686a, b/177084714, b/177084983)
 • Ngừng sử dụng phương thức toạ độ chung và tạo phương thức toạ độ dựa trên cửa sổ mới. (Iee284)
 • Bổ sung Modifier.toolingGraphicsLayer để thêm công cụ sửa đổi lớp đồ hoạ khi bật chế độ kiểm tra. (I315df)
 • FocusRequester.createRefs hiện được đánh dấu là thử nghiệm vì lệnh có thể thay đổi. (I2d898, b/177000821)
 • SemanticsPropertyReceiver.hidden được đổi tên thành invisibleToUser và được đánh dấu là @ExperimentalComposeUiApi. Đổi tên AccessibilityRangeInfo thành ProgressBarRangeInfo. Đổi tên stateDescriptionRange thành progressBarRangeInfo. Đổi tên AccessibilityScrollState thành ScrollAxisRange. Đổi tên horizontalAccessibilityScrollState thành horizontalScrollAxisRange. Đổi tên verticalAccessibilityScrollState thành verticalScrollAxisRange. (Id3148)
 • Xoá PointerInputData và sửa đổi PointerInputChange để cung cấp cho tất cả các trường của PointerInputData. Nội bộ hoá PointerInputEvent và PointerInputEventData vì chúng không được sử dụng trong bất kỳ API công khai nào. (Ifff97, b/175142755)
 • GraphicsLayerScope cập nhật triển khai mật độ để hỗ trợ các lượt chuyển đổi dp thành pixel thô. (Ied528, b/176819695)
 • Cập nhật API ma trận để tuân theo thứ tự hàng chính và cung cấp các hằng số chỉ mục để hỗ trợ chuyển đổi giữa các lần biểu diễn ma trận khác nhau cho phù hợp với logic chuyển đổi khung giữa SkMa Matrix và Matrix4 trong nội bộ. (I432e6)
 • Đã xoá các phương thức thử nghiệm monotonicFrameAnimationClockOf (Ib753f, b/170708374)
 • Di chuyển String.fintPrecedingBreak và String.fingFollowBreak tới InternalTextApi. (I657c4)
 • androidx.comose.ui.util.isSurrogatePair đã được xoá khỏi API công khai. (Ia9494)
 • Đã đổi tên TransformedText.transformedText thành TransformedText.text
  • TransformText không còn là một loại dữ liệu (Ie672a)
 • Đã xoá data class khỏi các loại sau:
  • InlineTextContent
  • LocaleList (I605c7)
 • Các loại sau đây không còn là loại dữ liệu:
  • AnnotatedString
  • ParagraphStyle
  • SpanStyle
  • TextStyle
  • FontWeight
  • TextDecoration
  • TextGeometricTransform
  • TextIndex
  • TextLayoutResult
  • TextLayoutInput (Iaff99)
 • Đã thay đổi VisualTransformation thành giao diện chức năng (I3bba4)
 • Đã thêm loại tham số tham chiếu hàm (I5e1bd)
 • Thêm các giới hạn đã chuyển đổi vào InspectorNode (Ice42f)

Sửa lỗi

 • onCommit, onDispose và onActive không được dùng nữa, thay vào đó là các API SideEffect và DisposableEffect (If760e)
 • Thay đổi đối với các hàm trả về một đối tượng cho Font/FontFamily/Typeface

  • Thêm các hàm trạng thái ban đầu bắt đầu bằng chữ cái viết hoa
  • Các chức năng ban đầu không còn được dùng với chữ cái đầu tiên viết thường
  • Các hàm trả về một đối tượng mới sẽ trả về FontFamily thay vì các lớp con
  • Ẩn các hàm khởi tạo của lớp con để chúng chỉ có thể được tạo dựng qua các hàm nhà máy.
  • Đã đổi tên Font.asFontFamily thành Font.toFontFamily (I42aa7)
 • Đã giới thiệu ComposeContentTestRule, phần mở rộng ComposeTestRule và định nghĩa setContent, đã bị xoá khỏi ComposeTestRule. Thêm phương thức trạng thái ban đầu createEmptyComposeRule(). Phương thức này trả về ComposeTestRule và không chạy Hoạt động cho bạn. Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn muốn chạy Hoạt động trong quá trình kiểm thử, ví dụ: sử dụng ActivityScenario.launch (I9d782, b/174472899)

 • animateAsState nay là animateFooAsState, nơi mà Foo trở thành loại biến được hoạt hình hoá, ví dụ như Float, Dp, Offset, v.v. (Ie7e25)

 • Đã thêm thông số mô tả nội dung vào Hình ảnh và Biểu tượng. Nó được dùng để cung cấp thông tin mô tả cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (I2ac4c)

 • Hãy xoá displaySize như bạn nên tránh điều này. Thông thường, bạn nên sử dụng kích thước onRoot() hoặc ít nhất là kích thước cửa sổ. (I62db4)

 • OnSizeChanged đã báo cáo kích thước nội dung của bố cục. Giờ báo cáo sẽ hiển thị kích thước ở vị trí tương ứng trong chuỗi công cụ sửa đổi. (I36b78, b/177562900)

 • API emit() và tất cả các trường hợp tải quá tải đều đã ngừng hoạt động và được đổi tên thành ComposeNode. Các API giống hệt nhau, chỉ khác một tên để tuân theo quy ước đặt tên của Compose (I4137b)

 • TextFieldValue chấp nhận AnnotatedString. Tuy nhiên, đây là API chỉ thay đổi và tính năng chỉnh sửa văn bản nhiều kiểu chưa được triển khai.

  • Xoá initial khỏi thông số hàm khởi tạo EditorBuffer. (I326d5)
 • Nay ngừng sử dụng invalidate và compositionReference() và thay vào đó lần lượt là currentRecomposeScope và rememberCompositionReference. (I583a8)

 • AnnotatedString được thay đổi để mở rộng từ kotlin.CharSequence. Do đó, độ dài và subSequence hiện là các hàm bản sao, và các hàm tiện ích đã bị xoá. (Iaf429)

 • RememberObserver thay thế CompositionLifecycleObserver và CompositionLifecycleObserver hiện đã ngừng hoạt động.

  RememberObserver là hàm thay thế cho CompositionLifecycleObserver bằng ngữ nghĩa được sửa đổi và phương thức được đổi tên. Việc thay đổi sang API mới có thể được thực hiện bằng máy móc đối với các đối tượng chỉ được nhớ một lần và tiếp tục là phương pháp được đề xuất. Tuy nhiên, nếu một tệp đối chiếu được nhớ nhiều lần trong một nội dung soạn thảo, thì onRemembered sẽ được gọi cho mỗi tệp đối chiếu mà onEnter chỉ được gọi một lần. onEnter được gọi nhiều lần nếu đối tượng được sử dụng trong các phần phụ, chẳng hạn như WithConstraintsScaffold, giúp đảm bảo rằng một lệnh gọi onEnter không đáng tin cậy và đã bị xoá cho RememberObserver.

  RememberObserver thêm onAbandoned được gọi nếu bản sao RememberObserver được trả về từ lệnh gọi lại chuyển đến remember nhưng không được nhớ ở trạng thái hợp thành và do đó, sẽ không bao giờ onRemembered được gọi. Điều này có thể xảy ra nếu một trường hợp ngoại lệ chấm dứt quan hệ hợp thành trước khi hoàn tất hoặc quá trình hợp thành bị huỷ vì trạng thái đang tạo quan hệ hợp thành không còn hiệu lực hoặc không còn cần đến nữa. Nếu bản sao của RememberObserver (tuân theo một mục đề xuất tham chiếu ở trê) đang theo dõi một tài nguyên bên ngoài (cả onForgottenonAbandoned), thì mỗi loại sẽ cho thấy tài nguyên không còn cần thiết nữa. Nếu đối tượng đang theo dõi công việc đã bắt đầu hoặc tài nguyên được phân bổ trong onRemembered, onAbandoned có thể bị bỏ qua vì đối tượng này sẽ không được gọi nếu onRemembered được gọi. (I02c36)

 • Không dùng các phép tính số học từ 2 TextUnits trở lên. TextUnit.Sp và TextUnit.Em không dùng nữa, có chức năng ưu tiên cho các chức năng của tiện ích như Int.sp và Int.em. (I48369)

 • Theo mặc định, các tài nguyên trong thư viện chưa được khai báo rõ ràng (ví dụ: qua public.xml) sẽ ở chế độ riêng tư. (Ia1dcc, b/170882230)

 • Ngừng sử dụng ScrollableColumn/Row. Việc sử dụng ScrollableColumn ít hiệu quả hơn so với LazyColumn khi bạn có nội dung cuộn lớn vì với LazyColumn, chúng ta chỉ có thể soạn/đo lường/vẽ các phần tử hiển thị. Để tránh việc người dùng sử dụng không hiệu quả, chúng tôi quyết định sẽ ngừng sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow, đồng thời khuyến khích sử dụng LazyColumn và LazyRow thay thế. Người dùng vẫn có thể quyết định rằng họ không cần hoạt động tải rảnh tay và sử dụng các công cụ sửa đổi trực tiếp như sau: Column(Modifier.verticalScroll(rememberScrollState())) (Ib976b, b/170468083)

 • Phương thức trả về một đối tượng mới của items(count: Int) dành cho phạm vi của LazyColumn/LazyRow/LazyVerticalGrid. items(items: List)itemsIndexed(items: List) hiện là các hàm mở rộng nên bạn phải nhập thủ công các hàm đó khi sử dụng. Các nội dung nạp chồng phần mở rộng mới cho Mảng: items(items: Array)itemsIndexed(Array) (I803fc, b/175562574)

 • Vui lòng sử dụng ImeAction.None thay vì ImeAction.NoAction

  • Vui lòng sử dụng ImeAction.Default thay vì ImeAction.Unspecified (Ie1bcc)
 • Tận dụng TestCoroutineDispatcher trong thử nghiệm (I532b6)

 • Đã đổi tên TextInputService.onStateUpdated là updateState (Id4853)

 • Tính năng chuyển đổi TransitionDefinition-based hiện không được dùng nữa (I0ac57)

 • TextUnitType.Inherit đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng TextUnitType.Unspecified. (I9ff64)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha10 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi có thể gây lỗi

 • Việc sắp xếp lại cấu trúc của API trình biên dịch nội bộ cho phép thay đổi hàng loạt các nút được tạo thành giai đoạn của "áp dụng các thay đổi" của cấu trúc, sau khi tất cả các hàm @Composable đã hoàn tất.

  Đây là thay đổi có thể gây lỗi hành vi có thể ảnh hưởng đến mã ứng dụng vì các nút không còn hoạt động từ API nội bộ và thử nghiệm cho đến khi các thay đổi đã được áp dụng. Bạn thường có thể xử lý vấn đề này bằng cách đặt mã xung quanh các phần phụ thuộc như vậy trong SideEffect có thể so sánh để trì hoãn việc thực thi mã cho đến khi các nút đã được tạo và khởi chạy. (I018da)

Các thay đổi về API

 • Đã thêm Modifier.focusOrder() có thể dùng để chỉ định thứ tự truyền tải tiêu điểm tuỳ chỉnh (I90cf5, b/175899543, b/170155556, b/170155429)
 • Đã xoá focusObserver không còn được dùng nữa hãy dùng onFocusChanged thay thế.I3ecb9, b/175156387 )
 • Các thay đổi về API EditOperations
  • Đổi tên EditOperation là EditCommand
  • Thêm hậu tố Command cho các hoạt động triển khai chi tiết EditOperation
  • EditCommand không còn là lớp dữ liệu
  • Đổi tên hàm EditOperation.process thành applyTo
  • Đổi tên InputEventListener thành InputEventCallback
  • (I0a366)
 • Đã xoá PxSquared, PxCubed, PxInverse không sử dụng. Đã thay đổi Size.center() thành thuộc tính. (I973f7)
 • Giờ đây, mô-đun ui-test sẽ có thể định cấu hình việc tạo Trình soạn lại cho Giao diện người dùng đang trong quá trình thử nghiệm (Ibebd8)
 • Tốc độ đã sửa đổi để có các phần và thành phần toán học. (Ib0447)
 • Đã đổi tên @ExperimentalTesting thành @ExperimentalTestApi để phù hợp với các chú thích api thử nghiệm tương tự (Ia4502, b/171464963)
 • Đã đổi tên Color.useOrElse() thành Color.takeOrElse() (Ifdcf5)
 • Đã xoá các loại DpInverse, DpSquared và DpCubed không dùng đến. (I4d62b)
 • Constraints#satisfiedBy đã được đổi tên thành isSatisfiedBy. (I9cf5c)
 • Thêm lệnh gọi lại để thông báo cho Chủ sở hữu khi giới hạn layoutnode thay đổi. (I72fd1)
 • Thêm isSpecified, isUnspecified, và useOrElse cho các lớp nội tuyến có một hằng số Không xác định. (I93f7b, b/174310811)
 • Mở rộng [Abstract]ComposeView API để cho phép tái chế Chế độ xem dựa trên Compose, loại bỏ thành phần của chúng để tạo lại sau này. Thêm API để cài đặt và khám phá các thành phần kết hợp lại trong phạm vi cửa sổ và CompositionReferences để tạo thành phần con.

  Thêm ViewCompositionStrategy để định cấu hình chiến lược loại bỏ thành phần của [Abstract]ComposeView; hành vi mặc định được loại bỏ trên tách cửa sổ. (I860ab)

 • Xoá api công khai Any.identityHashCode() (I025d7)

 • Đã xoá API toStringAsFixed và sử dụng String.format thay thế trực tiếp. (Iaba6b)

 • Thêm nút Bật/tắt đối với nền tảng Strings.kt (I4a5b7, b/172366489)

 • Chuyển nativeClass thành mô-đun giao diện và nội bộ hoá nội dung đó. Thay vào đó, cập nhật việc sử dụng nativeClass trong các nội dung triển khai ngang bằng để sử dụng 'is MyClass'. (I4f734)

 • Ngừng sử dụng Modifier.focus() và Modifier.focusRequester(). Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.focusModifier() và Modifier.focusReference(). (I75a48, b/175160751, b/175160532, b/175077829)

 • Giới thiệu SelectionRegistrar.notifySelectableChange để thông báo các bản cập nhật Có thể chọn (Selectable) cho SelectionManager. (I6ff30, b/173215242)

 • Đã giới thiệu thuộc tính Outline.rans để lấy phần giới hạn cho các cách triển khai đường viền khác nhau. (I16e74, b/175093504)

 • Ngừng sử dụng TestUiDispatcher. Sử dụng Dispatchers.Main thay thế (Ic171f, b/175385255)

 • ImeOptions và KeyboardOptions không còn là loại dữ liệu (I3c898, b/168684531)

 • Các thay đổi về API ImageTransformation

  • Đã đổi tên Offsetmap thành OffsetMapping
  • Đổi tên OffsetMapping.identityOffsetMap thành OffsetMapping.Identity
  • ChangeTransformation không còn là loại dữ liệu nữa
  • Di chuyển OffsetMapping đến tệp riêng của lệnh
  • (I0bdf3)
 • Đổi tên Position thành DpOffset và xoá getDistance() (Ib2dfd)

 • Đã thay đổi fun Dp.isFinite() thành val Dp.isFinite (I50e00)

Sửa lỗi

 • Trình kết hợp lại sẽ hiển thị Luồng trạng thái hiện tại của chiến dịch, cho phép theo dõi hoạt động và hoạt động của các hiệu ứng liên quan. (Ifb2b9)
 • Giờ đây, bạn có thể truy cập vào keyEvent gốc thông qua keyEvent.nativeKeyEvent (I87c57, b/173086397)
 • animate() hiện được thay thế bằng animateAsState(), trả về State<T> thay vì T. Việc này tạo ra hiệu suất cao hơn, vì phạm vi vô hiệu hoá có thể được thu hẹp đến vị trí mà giá trị trạng thái được đọc. (Ib179e)
 • Thêm API có vai trò Ngữ nghĩa và thêm Vai trò dưới dạng thông số cho trình SemanticsModifier có thể nhấp, chọn và chuyển đổi. Thay đổi Modifier.progressSemantics sao cho Thanh trượt cũng có thể sử dụng được. (I216cd)
 • API Animatable dựa trên coroutine mới đảm bảo tính chọn lọc giữa các ảnh động.
  • Decay AnimationSpec mới để hỗ trợ ảnh động giảm nhiều chiều
  • (I820f2, b/168014930)

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha09 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • KeyEvent.Alt không còn được dùng nữa hiện đã bị xoá. Sử dụng KeyEvent.isAlt Pressed thay thế. (Idd695)
 • Ngừng sử dụng Modifier.keyInputFilter và Modifier.previewKeyInputFilter. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.onKeyEvent và Modifier.onPreviewKeyEvent (Idbf1b, b/175156384)
 • Ngừng sử dụng Modifier.focusObserver. Hãy chuyển sang sử dụng Modifier.onFocusChanged hoặc Modifier.onFocusEvent (I30f17, b/168511863, b/168511484)
 • Để tạm ngưng các API nhập con trỏ, đổi tên HandlePointerInputScope thành AWaitPointerEventScope và handlePointerInput() thành aWaitPointerEventScope(). (Idf0a1, b/175142755)
 • API tự động điền hiện là API thử nghiệm và yêu cầu chọn tham gia (I0a1ec)
 • Thêm các khai báo về việc giải mã để tạo các bản sao FocuSRequester (I35d84, b/174817008)
 • accessibilityLabel đã đổi tên thành contentDescription. accessibilityValue đã đổi tên thành stateDescription. (I250f2)
 • Đã xoá các sự kiện tuỳ chỉnh khỏi việc tạm ngưng API nhập con trỏ (Ia54d5, b/175142755)
 • Đã ra mắt một số hàm mới trong SelectionRegistrar và cũng đổi tênthành onPositionChange thành notifyPositionChange. (Ifbaf7)
 • Nhiều thành viên khác của LayoutsNode mà chúng tôi đã đánh dấu là nội bộ (I443c6)
 • Bố cục thông tin được giới thiệu để sử dụng trong công cụ và thử nghiệm (I9b190)
 • AndroidOwner thực hiện nội bộ (Ibcad0, b/170296980)
 • Xoá chú thích ExperimentPointerInput (Ia7a24)
 • Đã thêm hệ thống cuộn lồng. Tham khảo Modifier.nestedScroll để biết thêm chi tiết (I36e15, b/162408885)
 • subcomposeInto(LayoutNode) được đặt nội bộ (Id724a)
 • Giao diện Applier đã thay đổi để đơn giản hoá việc xây dựng cây từ dưới lên thay vì từ trên xuống.

  Phương thức insert() được đổi tên thành insertTopDown().

  Thêm một phương thức mới là insertBottomUp().

  Một ứng dụng sẽ chèn các nút vào cây mà trình này đang chỉnh sửa bằng cách sử dụng insertTopDown() hoặc insertBottomUp(), tuỳ thuộc vào việc chế độ nào hoạt động hiệu quả hơn.

  Một số cây, như LayoutNodeView, có hiệu quả hơn khi tạo từ dưới lên so với từ trên xuống. Trước đó, hệ thống phải có một tập hợp các nút chèn để triển khai từ dưới lên nên cần sao chép sang tất cả các ứng dụng cần xây dựng từ dưới lên để đạt được hiệu suất. Với thay đổi này, Applier sẽ ghi đè lên insertBottomUp() để tạo cây từ dưới lên và insertTopDown() để tạo cây từ trên xuống. (Icbdc2)

 • Đã thêm các thuộc tính dismissOnBackpress và dismissOnClickOutside vào AndroidDialogProperty. Các tuỳ chọn này cho phép định cấu hình khi lambda onDismissRequest của hộp thoại sẽ được gọi. (If5e17)

 • Thêm painterResource API để xử lý các đối tượng Trình vẽ được vẽ mờ ảo từ các định dạng thành phần tạo từ đường quét (như PNG) hoặc VectorDrawables. Người tiêu dùng không còn phải xác định trước loại thành phần và có thể gọi phương thức này để nhận đối tượng Painter để sử dụng trong các thành phần kết hợp Hình ảnh hoặc công cụ sửa đổi trình vẽ. (I2c703, b/173818471)

 • Thêm Modifier.clearAndSetSemantics để xoá ngữ nghĩa của các thành phần con và đặt các ngữ nghĩa mới. (I277ca)

 • Đã di chuyển ContentDrawScope sang mô-đun ui-graphics để sử dụng với DrawScope. (Iee043, b/173832789)

 • Giới thiệu API đồ hoạ PathEffect để cung cấp các mẫu khác nhau cho hình dạng vừa vẽ. Ngừng sử dụng NativePathEffect và thay bằng việc hỗ trợ quá trình triển khai dự kiến/thực tế của PathEffect. (I5e976, b/171072166)

 • Thêm giao diện IdlingResource vào Compose, dưới dạng một biến thể hỗ trợ Compose của Espresso. Bạn có thể đăng ký và huỷ đăng ký thông qua ComposeTestRule (I433f3)

 • Đã xoá gói (huỷ) đăng ký chung của GlobalIdlingResource và (huỷ) đăng ký đồng hồ chúng vào ComposeIdlingResource (I32660)

Sửa lỗi

 • Biểu thức lambda trong công cụ sửa đổi độ chênh lệch hiện trả về kết quả IntOffset thay vì Float. (Ic9ee5, b/174137212, b/174146755)
 • Xoá SlotTable, SlotReader và SlotWriter khỏi API công khai. Trước đây, các hàm này được đánh dấu là InternalComposeAPI. Bây giờ, chúng là nội bộ của mô-đun của Compose.

  CompositionData và CompositionGroup được thêm vào làm hàm thay thế cho API ui-tooling dùng để trích xuất thông tin về sự hợp thành. Các hàm này là công khai nhưng không nhằm sử dụng bên ngoài API công cụ giao diện người dùng vì chúng cung cấp thông tin chưa xử lý mà API công cụ giao diện người dùng diễn giải (I31a9c)

 • Tái cấu trúc ShaderBrush để tạo một phiên bản chương trình đổ bóng theo yêu cầu khi có sẵn thông tin về kích thước môi trường vẽ. Thao tác này rất hữu ích để xác định các hàm độ dốc chiếm toàn bộ giới hạn vẽ của một thành phần kết hợp tại thời điểm hợp thành mà không cần thực hiện các tuỳ chọn triển khai DrawModifier tuỳ chỉnh.

  Ngừng sử dụng các API hàm khởi tạo độ dốc theo các phương thức ban đầu trên đối tượng hàm Độ dốc. (I511fc, b/173066799)

 • Không dùng LazyColumnFor, LazyRowFor, LazyColumnForIndexed và LazyRowForIndexed nữa. Thay vào đó, sử dụng LazyColumn và LazyRow (I5b48c)

 • BuildCompat.isAtLeastR không dùng nữa (Idb37e)

 • Thêm hàm nhà máy buildAnnotatedString để tạo một AnnotatedString. Ngừng sử dụng hàm trình tạo annotatedString. (Idfe0b)

 • Đã xoá các phương thức mở rộng trên Float và Double để chuyển đổi giá trị sang radian. Đã di chuyển sang một hàm riêng trong quá trình triển khai PathParser là nơi duy nhất mà tệp được sử dụng (I25f52)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha08 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hành động ngữ nghĩa Loại bỏ (Dismiss) (I2b706)
 • Di chuyển các API DrawModifier từ gói androidx.compose.ui sang gói androidx.compose.ui.draw. Tạo tệp DrawModifierDeprecated.kt để đưa các phương thức typealiases/helper vào nhằm hỗ trợ quá trình di chuyển từ các API bị ngừng sử dụng sang các API hiện tại. (Id6044, b/173834241)
 • Đổi tên Modifier.drawLayer thành Modifier.graphicsLayer Đồng thời cập nhật các lớp liên quan lên GraphicsLayer theo phản hồi của API. (I0bd29, b/173834241)
 • Các phương pháp mới placeable.placeWithLayers() và placeable.placePlaceWithLayers() đã được thêm, cho phép bố cục tuỳ chỉnh và công cụ sửa đổi bố cục đặt con để giới thiệu một lớp đồ hoạ cho bản vẽ. Để có thể tối ưu hoá bản vẽ lại, vì vậy, trước tiên khi cần di chuyển một con, chúng tôi không phải vẽ lại nội dung của nó, thứ hai, chúng tôi có thể áp dụng các phép biến đổi vẽ cho một con (Ibd8f6 ,b/170296989 ,b/171493718 ,b/173030831)
 • Xóa <T> khỏi nội dung khai báo SubcamoseLayout. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này mà không cần chỉ định loại ngay. (Ib60c8)
 • Thêm API Modifier.scale/rotate để thuận tiện hơn cho drawLayer.
  • Đổi tên Modifier.drawOpacity thành Modifier.alpha.
  • Đã đổi tên Modifier.drawShadow thành Modifier.shadow (I264ca, b/173208140)
 • Làm rỗng các trường thời gian hoạt động và vị trí của PointerInputData. (Id468a)
 • MaterialTheme hiện đặt màu chính xác cho các ô điều khiển lựa chọn và nền lựa chọn. Các ứng dụng không sử dụng Material có thể sử dụng AmbientTextSelectionColors theo cách thủ công để tuỳ chỉnh màu sắc dùng để lựa chọn. (I1e6f4, b/139320372, b/139320907)
 • Thêm WindowManager.isWindowFocused để kiểm tra xem cửa sổ máy chủ có phải là tiêu điểm hay không và WindowFocusObserve cung cấp một lệnh gọi lại onWindowFocusChanged. (I53b2a, b/170932874)
 • Cập nhật API TransformOrigin để có cú pháp giải cấu trúc trả về pivotFractionXpivotFractionY dưới dạng component1component2 (If43c4, b/173586560)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn cho việc đặt tên và đặt thông số lambda của cấu trúc có thể kết hợp, để kiểm tra tính nhất quán với nguyên tắc của Compose. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã di chuyển một số API sử dụng children dưới dạng tên cho lambda tạo vệt sang content, theo hướng dẫn và kiểm tra tìm lỗi mã nguồn. (Iec48e)
 • Đã thêm API để kiểm tra xem phím Alt, Ctrl, Meta hay phím bổ trợ Shift đã được nhấn khi một sự kiện chính được gửi đi. (I50ed9)
 • Đã thêm quá tải Modifier.drawLayer() mới. Phương thức này sẽ chặn một khối lambda trên một GraphicsLayerScope mới mà bạn sẽ xác định các thông số lớp theo cách cho phép bỏ qua việc sắp xếp lại và bố cục lại khi trạng thái thay đổi. DrawLayerModifier hiện đang nội bộ để chuẩn bị di chuyển logic sang phương thức placeable.placeWithLayers() của LayoutsModifier (I15e9f, b/173030831)
 • Ngừng sử dụng các Ambients được đặt tên với hậu tố là Ambient, và thay thế chúng bằng các thuộc tính mới có tiền tố là Ambient, tuân theo các nguyên tắc Ambients và Compose API khác. (I33440)
 • Đã di chuyển androidx.compose.ui.text.Typeface sang androidx.compose.ui.text.font.Typeface (Ic2b81)
 • Đã đổi tên đối số Ngữ nghĩa mergeAllDescendants thành mergeDescendants. (Ib6250)
 • Trình phát hiện thao tác kéo mới tạm ngưng API nhập con trỏ, bao gồm cả việc khoá hướng. (Icef25)
 • Đã đổi tên VectorAsset thành ImageVector Đã chuyển và đổi tên VectorAsset thành Builder để trở thành một lớp nội tại của ImageVector theo mỗi hướng dẫn của hội đồng API. Thêm tên thay thế mới của VectorAssetBuilder để liên kết với ImageVector.Builder nhằm tăng khả năng tương thức. (Icfdc8)
 • Đổi tên ImageAsset và các phương thức liên quan thành ImageBitmap. (Ia2d99)
 • Thêm thông số zIndex cho place() của PlacementScope để Modifier.zIndex() hiện hoạt động như một LayoutsModifier và mọi bố cục tuỳ chỉnh có thể đặt zIndex cho con ngay trong khối vị trí (I711f7, b/171493718)
 • Đã di chuyển các thuộc tính ngữ nghĩa nền tảng sang giao diện người dùng (I6f05c)
 • Ngừng sử dụng place(Offset) và placeRelative(Offset). Thay vào đó, sử dụng các giá trị nạp chồng với độ dời số nguyên (I4c5e7)
 • Các API không còn được dùng trước đây đã bị xoá: Modifier.onPositioned đã bị xoá, hãy sử dụng Modifier.ongloballyPositioned. Modifier.onDraw đã bị xoá, hãy sử dụng Modifier.onDrawBehind. Modifier.plus đã bị xoá, hãy sử dụng Modifier.then. Color.Unset đã bị xoá, hãy sử dụng Color.Unspecified. Đã xoá loại PxBounds, hãy dùng Rect thay thế. (Ie9d02, b/172562222)
 • Giao diện Căn chỉnh đã được cập nhật và hoạt động bình thường. (I46a07, b/172311734)
 • Trình phát hiện cử chỉ cho thao tác nhấn, nhấn đúp, nhấn và giữ và chỉ báo nhấn được thêm bằng cách dùng nội dung nhập con trỏ tạm ngưng mới. Chúng tôi cũng bổ sung một số tiện ích giúp nhà phát triển dễ viết trình phát hiện cử chỉ của riêng họ hơn. (I00807)
 • id đã được đổi tên thành layoutId cho LayoutIdParentData. Measurable.id được đổi tên thành Measurable.layoutId. (Iadbcb, b/172449643)
 • Trình phát hiện cử chỉ nhấn đa điểm mới, bao gồm các trình trợ giúp phát hiện thao tác xoay, thu phóng và kéo. (Ic459d)
 • Giới thiệu SweepGradientShader và SweepGradientBrush API. (Ia22c1)
 • Quản lý thời gian trong thử nghiệm (TestAnimationClock và cách sử dụng) hiện đang được thử nghiệm (I6ef86, b/171378521)
 • Thêm các API cuộn dựa trên coroutine:

  Thêm LazyListState.snapToItem và LazyListState.smoothScrollBy, cũng như các API cấp thấp hơn để kiểm soát thao tác cuộn. Các API này cung cấp giao diện tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn. Tính năng này sẽ đợi cho đến khi hoàn thiện thanh cuộn trước khi trả về. (Ie5642)

 • Modifier.focusable cần có thêm nền bổ trợ. Hãy dùng câu lệnh này để thêm nội dung có thể đặt tiêu điểm vào một thành phần, kèm theo ngữ nghĩa chính xác và hỗ trợ tiếp cận. (I41eb9, b/152525426, b/162865824)

 • Cung cấp các phương thức triển khai mặc định của các phương thức và thuộc tính trong AnimationWatchTestRules có thể được uỷ quyền cho clock (I7ea3d, b/173399709) của phương thức đó

 • AndroidComposeTestRule hiện có thể chấp nhận trình chạy hoạt động tuỳ chỉnh (Ib8288, b/153623653, b/154135019)

 • TextLayoutResult.getLineVisibleEnd hiện không dùng nữa. Thay thế TextLayoutResult.getLineEnd hiện đã có một thông số mới visibleEnd. (I73282)

 • Đã cập nhật API TextFieldValue

  • đặt TextFieldValue.composition ở chế độ chỉ đọc
  • Xoá ngoại lệ được gửi do phạm vi lựa chọn không hợp lệ (I4a675, b/172239032)
 • Hỗ trợ TtsAnnotation cho công cụ chuyển văn bản sang lời nói. (I54cc6)

 • Các API mới để chạy ảnh động trong coroutine (Ied662)

Sửa lỗi

 • Thông số căn chỉnh của Hộp đã được đổi tên thành contentAlignment. (I2c957)
 • Các công cụ sửa đổi offsetPx đã được đổi tên thành offset. Công cụ này hiện đang sử dụng các thông số lambda thay vì Trạng thái. (Ic3021, b/173594846)
 • Thêm thông số resetInput vào TextInputService#onStateUpdated (I3e8f5, b/172239032, b/171860947)
 • Thêm tuỳ chọn kiểm tra lỗi mã nguồn cho các thông số của Phím bổ trợ trong các Hàm có thể kết hợp. Bước kiểm tra mã nguồn này kiểm tra tên, loại dữ liệu trả về, giá trị mặc định và thứ tự của thông số để đảm bảo tính nhất quán với các nguyên tắc của Compose. (If493b)
 • Tạm thời thêm tuỳ chọn để cho phép AppMotionwatch được điều khiển bằng MonotonicFrameClock (I1403b, b/173402197)
 • Thêm trình bao bọc Bộ phông chữ (Typeface) của Android. Bạn có thể tải Bộ phông chữ Android thông qua hàm typeface, ví dụ typeface(Typeface.DEFAULT). Cũng đã đổi tên typefaceFromFontFamily() thành typeface() (I52ab7)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để đảm bảo rằng các hàm nhà máy của Đối tượng sửa đổi được xác định là phần mở rộng của Trình sửa đổi, nhờ vậy, các hàm này có thể liên kết trơn tru với nhau. (I07981)
 • Xoá mô-đun cũ, giao diện người dùng kiểm tra giao diện người dùng và các nội dung mô-đun (I3a7cb)
 • Trình kết hợp lại không còn chấp nhận Ngữ cảnh nhúng; các phần phụ thuộc lên lịch bắt buộc được lấy từ performanceCoroutineContext. FrameManager không còn được dùng nữa; việc tích hợp nền tảng này sẽ khởi chạy quá trình xử lý ảnh chụp nhanh toàn cầu của riêng chúng. (I02369)
 • Chuyển thông tin kiểu đến nút hỗ trợ tiếp cận. (If5e8d)
 • TextUnit.Inherit được đổi tên thành TextUnit.Unspecified nhất quán với các đơn vị khác. (Ifce19)

Giao diện người dùng Compose phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha07 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha07 chứa những cam kết này.

Các thay đổi về API

 • Giới thiệu lớp nội tuyến ScaleFactor để thể hiện hệ số tỷ lệ cho các trục ngang và trục dọc độc lập với nhau nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng tỷ lệ không đồng nhất.
  • Thêm phương thức computeScaleFactor vào ContentScale
  • Thêm ContentScale.FillBounds để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ không đồng nhất nhằm kéo dài phạm vi src để chiếm hoàn toàn đích đến.
  • Thêm các phương thức toán tử để tính toán các thông số ScaleFactor với thông số Kích thước.
  • (Ic96a6, b/172291582)
 • Đã thêm các nhà máy BiasAlignment và BiasAbsoluteAlignment để tạo Căn chỉnh. (Iac836, b/169406772)
 • Giúp nhà phát triển tập trung rõ ràng vào tiêu điểm. (I90372)
 • Đã khắc phục lỗi không vẽ được độ cao cho Chế độ xem trong Compose. (If7782)
 • Đã tạo onDrawBehind API trong ContentDrawScope để phù hợp quy ước đặt tên với Modifier.drawBehind. (I4fc3a, b/171955269)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho khoảng cách của máy ảnh để bổ sung cho các lượt chuyển đổi 3d rotationX/rotationY trên API lớp. (I40213, b/171492100)
 • Thêm SelectionContainer mà không có lệnh gọi lại (Ibfadb)
 • Đã xoá chú thích ExperimentalSubcomposeLayoutApi. Hiện tại, bạn có thể sử dụng SubcomposeLayout mà không cần thêm @OptIn (I708ad)
 • FirstBaseline và LastBaseline đã được chuyển sang gói androidx.compose.ui.layout (Ied2e7)
 • Đã xoá độ mờ khỏi vùng sửa đổi drawShadow() vì nó gây nhầm lẫn. (I82c62, b/171624638)
 • MeasureResult được xoá khỏi MeasureScope. (Ibf96d, b/171184002)
 • Một số biểu tượng liên quan đến bố cục được chuyển từ androidx.compose.ui sang androidx.compose.layout.ui. (I0fa98, b/170475424)
 • Đã xoá FocusState2 không dùng nữa (I686cb, b/168686446)
 • ZIndexModifier hiện là nội bộ (I1808b, b/171493718)
 • Đã cập nhật loại phương thức trả về của phương thức lerp trên các thông số Kích thước để trả về Kích thước có giá trị bằng không nhằm tránh hộp thoại không cần thiết. (Ib0044)
 • Đã thêm TestMonotonicFrameFrame để thử nghiệm mã dựa trên MonotonicFrameFrame của Compose để chờ sự kiện khung sáng tác sử dụng kotlinx-coroutines-test's runBlockTest (I4402f)
 • Đã xoá GestureScope.localToGloba (I15299, b/171462785)
 • Đã thêm trình tìm kiếm onAllNodesWithSubstring (I81dd7, b/171462889)
 • Mô-đun androidx.ui.test không dùng nữa. Vui lòng di chuyển đến androidx.comose.ui.test và androidx.comose.ui.test.junit4 (I452e8)

Sửa lỗi

 • captureToBitmap đã chuyển sang captureToImage. (I86385)
 • Ngừng sử dụng foundation.Text và thay thế bằng material.Text. Đối với một API văn bản cơ bản, không lựa chọn và không sử dụng giá trị nào từ một giao diện, hãy xem androidx.compose.foundation.BasicText. (If64cb)
 • Cập nhật TextFields để chấp nhận keyboardOptions (Ida7f3)
 • Đổi tên KeyboardOptions thành ImeOptions (I82f36)
 • Đã di chuyển KeyboardType và ImeAction vào KeyboardOptions (I910ce)
 • Thêm provideDefault với vai trò thay thế trong việc cung cấp môi trường xung quanh và dùng để chỉ định các giá trị môi trường xung quanh chỉ được đặt khi không có giá trị môi trường nào được cung cấp. (Id6635, b/171024925)
 • Ngừng sử dụng BaseTextField. Sử dụng BasicTextField thay thế. (I896eb)
 • Giới thiệu mô-đun ui-test-junit4 (Ib91f8)
 • relativePaddingFrom đã được đổi tên thành paddingFrom. Hệ thống sửa đổi paddingFromBaseline đã được thêm vào để thuận tiện cho việc chỉ định khoảng cách từ giới hạn bố cục đến đường cơ sở văn bản. (I0440a, b/170633813)
 • LaunchedTask được đổi tên thành LaunchedEffect để nhất quánI với các API SideEffect và DisposableEffect. LaunchedEffect không có các thông số chủ đề để khuyến khích các phương pháp hay nhất. (Ifd3d4)
 • Các tài nguyên được giới thiệu tổng hợp khi cấu hình cập nhật. (I6387c, b/167352819)
 • Trình soạn lại hiện yêu cầu CoroutineContext công trình đang xây dựng (Ic4610)
 • Tính tổng các giá trị zIndex khi áp dụng nhiều Modifier.zIndex(). Trước đó, mục đầu tiên là chiến thắng. (Ic514c, b/170623936)
 • Các thay đổi đối với cách triển khai SlotTable nội bộ sẽ không ảnh hưởng đến API công khai. (If9828)
 • Đã thêm Tuỳ chọn IME tự động sửa bàn phím (I57b8d)
 • androidx.ui.test đã di chuyển sang androidx.compose.ui.test (I9ffdb)
 • Đã xoá keyboardOptions.toImeOptions khỏi API công khai. (Ic2e45)

Đóng góp bên ngoài

 • Đã tắt xuất bản cấu phần phần mềm nội bộ androidx.comose.ui:ui-text-android (Ib93fa)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha06 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Trình kết hợp lại hiện là CompositionReference và là thành phần kết hợp mẹ hợp lệ. Hiện tại, bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng Trình soạn lại rõ ràng ở ít địa điểm hơn. (I4036f)
 • Ngừng sử dụng VectorPainter, thay vào đó là rememberVectorPainter để chỉ ra rõ hơn rằng API có thể kết hợp sử dụng nội bộ 'remember' để duy trì dữ liệu trên các nội dung kết hợp. (Ifda43)
 • Đã cập nhật API Modifier.DrawWithCache để hiển thị ContentDrawScope dưới dạng phạm vi của người nhận thay vì DrawScope để cung cấp sự triển khai khả năng sắp xếp lại các lệnh vẽ. Điều này rất hữu ích cho việc kết hợp/ phân phối các trường hợp sử dụng mà trong đó pixel nội dung phải được hiển thị đầu tiên để thuật toán chế độ kết hợp tương ứng được áp dụng đúng cách. (Ie7ec8)
 • Chuyển SimpleContainer vào PopupTestUtils.kt (I78c57)
 • ConsumedData không còn là một loại dữ liệu. Truy cập https://android-review.googlesource.com/c/platform/frameworks/support/+/1455219 để xem thông tin chi tiết (I1737f)
 • Chỉnh sửa Vị trí ô điều khiển Phải sang Trái (I6e1e0)
 • Vẽ lại DrawScope và ContentDrawScope thành giao diện thay vì các lớp trừu tượng
  • Đã tạo cách triển khai CanvasDrawScope của DrawScope
  • Tái cấu trúc các nội dung triển khai DrawScope để sử dụng CanvasScope thay thế
  • Tạo DrawContext để tổng hợp các phần phụ thuộc cho DrawScope
  • Xoá các phương thức không dùng nữa trên DrawScope (I56f5e)
 • Thay đổi có thể gây lỗi: xoá giá trị trả về khỏi PointerInputFilter.onPointerEvent(...) vì giá trị duy nhất có thể thay đổi được trong các sự kiện con trỏ là dữ liệu sử dụng. Thay vì trả về dữ liệu từ PointerInputFilter.onPointerEvent(...), giờ đây, bạn có thể chỉ cần thay đổi dữ liệu sử dụng của PointerEvents đã chuyển qua. (I6acd0)
 • MeasurementScope và IntrinsicMeasureScope đã được tạo giao diện. (I1a087, b/170461665)
 • Hàm hợp nhất cho AlignmentLine đã bị ẩn. (I9da1a, b/170612900, b/170611568)
 • Thêm khả năng chỉ định thông tin của công cụ kiểm tra trong công cụ sửa đổi được kết hợp (Idee08, b/163494569)
 • Đã thêm tuỳ chọn SelectAll vào trình đơn lựa chọn (Ief02b)
 • Bản cập nhật DrawTransform.Xoay để lấy một thông số tổng hợp mặc định ở giữa để khớp với tài liệu.
  • Đã cập nhật DrawScope.rotateRad để tiêu thụ một mức chênh lệch cho điểm chuyển đổi cho phù hợp với các phương thức chuyển đổi khác.
  • DrawScope.rotateRad không dùng nữa quá tải tiêu thụ nổi cho toạ độ x và y của bảng tổng hợp.
  • (Iffcbb, b/170434992)

Sửa lỗi

 • Bật chế độ kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API của missingGetterMatchingBuilder cho androidx (I4bbea, b/138602561)
 • Thêm thử nghiệm (I6b8ae)
 • Bật tính năng chuyển đổi trong ComposeTestRule; xoá tuỳ chọn để bật con trỏ nhấp nháy từ ComposeTestRule. (If0de3)
 • Thêm tuỳ chọn IME KeyboardCapitalization (I8ac38)
 • Thêm tuỳ chọn bàn phím một dòng vào CoreTextField (I72e6d)
 • Chuyển SimpleContainer vào PopupTestUtils.kt (I65c3e)
 • Đã đổi tên API Bán kính thành CornerRadius để thể hiện rõ hơn cách sử dụng API này trong khắp Compose. Tài liệu cập nhật cho biết rằng bán kính góc âm giới hạn được đặt bằng không. (I130c7, b/168762961)
 • Cải thiện khả năng tương tác trên Android bằng cách tiếp tục gửi MotionEvents cho các Chế độ xem Android con trả về giá trị false cho onTouchEvent cho tất cả các hành động ngoại trừ ACTION_DOWN (I94c5a, b/170320973)
 • Hộp được tạo một hàm cùng dòng. (Ibce0c, b/155056091)

Đóng góp bên ngoài

 • Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau cho AnnotatedString.capitalizeAnnotatedString.decapitalize (I4aa7f)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha05 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm DSL để chỉ định thông tin của công cụ kiểm tra (Ic9a22)
 • Di chuyển LongPress vào Văn bản. (Iff2bc)
 • Modifier.pointerInput thử nghiệm tạm ngưng công cụ sửa đổi đầu vào (Ia77d2)
 • Thêm hành động hỗ trợ tiếp cận Sao chép/Dán/Cắt (I6db4f)
 • Đã xoá hàm tạo công khai cho AndroidOwner (Iacaef)
 • Cửa sổ bật lên và hộp thoại hiện kế thừa FLAG_SECURE từ Cửa sổ gốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng thêm tuỳ chọn định cấu hình mục này (I64966, b/143778148, b/143778149)
 • Dữ liệu tiêu thụ hiện có thể thay đổi. Ngoài ra các lệnh gọi đến hàm mở rộng thực hiện tiêu thụ giờ đây không còn trả về PointerInputChange mới mà thay vào đó thay đổi PointerInputChange đã cung cấp.

  Đây là bước đầu tiên trong quy trình 2 bước để làm cho dữ liệu PointerEvent có thể biến đổi sao cho mã người dùng không thể chỉnh sửa dữ liệu con trỏ khác. Bước thứ hai là xoá loại List<PointerInputChange> trả về khỏi PointerInputFilter.onPointerEvent(...). (Id067e)

 • Tắt tính năng Lựa chọn trong Văn bản và Bản minh hoạ. (Ie7e97)

 • Tạo onGloballyPositioned thành một hàm nội tuyến (I15830)

 • OnPositionedModifier được đổi tên thành OnGloballyPositionedModifier và onPositioned() được đổi tên thành onGloballyPositioned(). (I587e8, b/169083903)

 • Đã thêm thuộc tính hasPendingMeasureOrLayou vào Chủ sở hữu, cho biết liệu Chủ sở hữu có bố cục đang chờ xử lý nào hay không. (I3d9f8, b/169038599)

 • Đã thêm API vào tiêu điểm rõ ràng theo chương trình (Ie1dc2, b/161487952)

 • Đã xoá PointerInputFilter.onPointerInput(...). PointerInputFilter.onPointerEvent(...) phải được sử dụng đúng vị trí của hàm. (I6f04a)

 • Các thay đổi về Kích thước

  • Đã xoá Size.getFlipped
  • Đã xoá Size.rem
  • Đã xoá Size.truncDiv (Ief44d, b/169790720)xoá
 • Là một phần của tiêu chuẩn hoá các giá trị đặt gác cho các lớp cùng dòng, hãy đổi tên Color.Unset to Color.Unspecified để nhất quán với các lớp cùng dòng khác (I97611, b/169797763)

 • Giới thiệu TextOverflow.None. Khi trình đơn mục bổ sung là Không có, Văn bản sẽ không xử lý mục bổ sung nữa mà sẽ báo cáo kích thước thực tế vào LayoutNode. (I175c9, b/158830170)

 • Thông số phạm vi trong AnnotatedString.Builder.addStringAnnotation được đổi tên thành thẻ để đảm bảo tính nhất quán cho API. (I7c8cb)

Sửa lỗi

 • Hiệu suất cuộn của LazyColumn/Row được cải thiện bằng cách thực hiện ít công việc hơn trong phân mục trên mỗi lần cuộn. Phương thức hasInvalidations() mới đã được thêm vào cho loại Thành phần. có phương thức hasPendingChanges() từ Trình soạn lại đã được đổi tên thành hasInvalidations() (Ib2f32, b/168293643, b/167972292, b/165028371)
 • Cập nhật các thông số Size.Unspecified là Float.NaN thay vì Float.POSITIVE_INFINITY. Cập nhật các nội dung triển khai Painter để kiểm tra với Size.Unspecified cũng như non-finite Sizes. (I95a7e)
 • Thứ tự của các lệnh gọi place() trong Layout tuỳ chỉnh hiện sẽ xác định thứ tự bản vẽ cho thành phần con (Ibc9f6)
 • Hỗ trợ AnnotatedString thành lượt chuyển đổi SpannableString để hỗ trợ tiếp cận. (Ief907)
 • Thêm trình bổ trợ cho các lớp Android trên các nền tảng cũ để tránh việc sử dụng tính năng phản chiếu khi có thể. (Ia1790)
 • Khắc phục lỗi: Nếu bàn phím phần mềm hiển thị khiến ứng dụng dịch, thì các toạ độ nhập của con trỏ sẽ không chính xác. (Ic4cec, b/163077821)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha04 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm OwnerScope để cho phép thu thập bố cục và vẽ phạm vi quan sát khi các phạm vi này không còn hợp lệ. (Ic4cf8)
 • Đã thêm OnRemeasuredModifier và onSizeChanged() để nhận được lệnh gọi lại khi bố cục nội dung đã được đo lường lại và kích thước thay đổi tương ứng. (I657cf, b/154108792)
 • Thêm hành động ngữ nghĩa viết nhấp chuột kinh độ (I6281b, b/156468846)
 • Đặt FocusManager ở chế độ riêng tư. (I7872f)
 • Cập nhật phương thức triển khai để tạo cách triển khai DrawCacheModifier thay vì thêm các thuộc tính không bắt buộc trên DrawModifier.

  Tài liệu cập nhật cho nhiều phương pháp (Ibd166)

 • Đặt TextRange nội tuyến để tránh tạo đối tượng. (Id034b)

 • Bạn không thể đọc vị trí PlacementScope#parentWidth và PlacementScope#parentLayoutDirection nữa từ khối vị trí của một bố cục tuỳ chỉnh. (Icc1ae, b/168295623)

 • thêm AccessibilityScrollState vào các thuộc tính ngữ nghĩa. (Ifeda9)

 • Đã giới thiệu Modifier.drawWithCache để hỗ trợ việc tạo một đối tượng bản vẽ sẽ tạo lại các phần phụ thuộc tuỳ thuộc vào thông tin về kích thước/trạng thái (I376dc)

 • Đã xoá ParagraphConstraints. Chiều rộng được chuyển trực tiếp đến Đoạn ngay. (Ica712)

Sửa lỗi

 • Cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật các API biến đổi tỷ lệ và xoay vòng để sử dụng một thông số Offset duy nhất thể hiện toạ độ trục thay cho các tham số nổi riêng biệt của các toạ độ x/y trong DrawScope và DrawTransform
  • Xoá phương thức Rect.expandToInclude và Rect.join
  • Cập nhật tài liệu về Bán kính để hiển thị hình bầu dục bên cạnh hình elip
  • Thêm tài liệu chỉ ra trình tạo công khai cho lớp Bán kính nội tuyến sẽ không được gọi trực tiếp mà thay vào đó, các đối tượng Bán kính cần được khởi tạo thông qua trình tạo hàm
  • Xoá các API RoundRect để truy vấn topRight, bottomRight, bottomCenter, v.v.
  • Ngừng sử dụng Rect.shift thay vào đó là Rect.translate
  • Xoá các API RoundRect.grow và Rect.shrink
  • Đổi tên RoundRect.outerRect thành Rect.boundingRect
  • Xoá các phương thức RoundRect.middleRect/tallMiddleRect/wideMiddleRect và Rect.isStadium
  • Đổi tên RoundRect.longestSide thành RoundRect.maxDimension
  • Đổi tên RoundRect.shortestSide thành RoundRect.minDimension
  • Thay đổi RoundRect.center thành một thuộc tính thay vì một hàm
  • Cập nhật hàm khởi tạo RoundRect để sử dụng các thuộc tính Bán kính thay vì các tham số riêng lẻ cho giá trị bán kính x/y
  • Xoá các API kích thước giả định đó là một hình chữ nhật với gốc tại điểm 0,0
  • Thêm một API phá huỷ vào Radius
  • Di chuyển nhiều hàm tiện ích mở rộng RoundRect để trở thành thuộc tính thay thế
  • (I8f5c7, b/168762961)
 • foundation.Box không còn được dùng nữa. Thay vào đó hãy dùng foundation.layout.Box. (Ie5950, b/167680279)
 • Stack đã được đổi tên thành Box Box đã tồn tại trước đây sẽ không được dùng nữa, thay vào đó là Box mới trong compose.foundation.layout. Hoạt động của Hộp mới là xếp chồng các thành phần con lên nhau khi có nhiều thành phần con. Điều này khác với Hộp trước đây (hoạt động tương tự như Cột). (I94893, b/167680279)
 • Ngừng sử dụng các tham số trang trí Box. Nếu bạn muốn trang trí/khoảng đệm trên hộp, hãy sử dụng Công cụ sửa đổi (Modifier.background, Modifier.border, Modifier.padding) (Ibae92, b/167680279)
 • Cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật API DrawScope bằng các phương thức chuyển đổi phạm vi để chỉ ra rằng thao tác chuyển đổi chỉ được áp dụng trong lệnh gọi lại và sẽ bị xoá sau khi lệnh gọi lại được gọi
  • Cập nhật tài liệu clipPath để tham chiếu đến Đường dẫn thay vì hình chữ nhật tròn
  • Khắc phục lỗi khoảng cách trong tài liệu cho tham số bên phải trong clipPath
  • Đổi tên DrawScope.drawCanvas thành drawIntoCanvas và xoá tham số kích thước
  • Đổi tên các thông số dx/dy trong phương thức phần lồng ghép thành ngang và dọc
  • Thêm phương thức nạp chồng phần lồng ghép cung cấp cùng một giá trị phần lồng ghép cho cả 4 giới hạn
  • Xoá tài liệu về phương thức lồng ghép cho biết phần lồng ghép sẽ được áp dụng cho cả 4 cạnh
  • Cập nhật tài liệu cho lớp Rect
  • Cập nhật nhận xét về các tham số Rect để khớp với kiểu kdoc
  • Xoá Rect.join và Rect.expandToInclude
  • Đã tạo phương thức nạp chồng cho Rect.translate(offset) và ngừng sử dụng Rect.shift
  • (If086a, b/167737376)
 • Chú thích rootAnimationClockFactory, transitionsEnabled, blinkingCursorEnabled và textInputServiceFactory với @VisibleForTesting, tạo cho chúng API nội bộ và ẩn các kdoc (I554eb, b/168308412)
 • Xoá SelectionContainer từ Trên cùng để vô hiệu hoá lựa chọn mặc định và tránh hành vi không mong muốn. Cụ thể, người dùng có thể sử dụng SelectionContainer để bao gồm nội dung cần chọn. (I8dfe0, b/158459594)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha03 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá các hành động ngữ nghĩa tiến/lùi. Đã thêm các bước trong AccessibilityRangeInfo. (Ia47b0)
 • Đã xoá onInvalidate() khỏi Owner -- OwnedLayer sẽ xử lý hiệu lực. (Ica72b, b/162061312)
 • Đã xoá các phương thức toán tử trên API Kích thước sử dụng các thông số chênh lệch. Kết quả của những thao tác này không rõ ràng và loại kết quả không mong muốn của những thao tác này. Ví dụ: kích thước – số lần trả về số lần trả về hoặc một kích thước với sự khác biệt?

  Đồng thời, xoá các phương thức không dùng nữa trên loại Kích thước. (Iec902, b/166514214)

Sửa lỗi

 • Khắc phục các mục trong LazyColumn đôi khi được vẽ không chính xác, điều này cũng có thể gây ra sự cố trong một số điều kiện. (Ibcf17, b/163066980, b/165921895)
 • DpConstraints và các API sử dụng hàm giới hạn này đã ngừng hoạt động. (I90cdb, b/167389835)
 • Đã di chuyển createAndroidComposeRuleAndroidInputDispatcher từ androidx.ui.test.android sang androidx.ui.test (Idef08, b/164060572)
 • Việc sử dụng trọng lực được đổi tên nhất quán thành căn chỉnh hoặc phép căn chỉnh trong API bố cục. (I2421a, b/164077038)
 • Thêm onNode và các phương thức chung khác trên ComposeTestRules vì các phương thức chung hiện tại sẽ không được dùng nữa. (Ieae36)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha02 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm lệnh gọi lại để thông báo cho Chủ sở hữu khi giới hạn layoutnode thay đổi. (If654e, b/166106882)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho các thông số loại trên đường dẫn đồ hoạ vectơ để hỗ trợ vết cắt của hình theo quy tắc lấp đầy đường dẫn evenOdd hoặc NonZero. (I43dd2)
 • Uptime và Velocity hiện là các loại nội tuyến (I48f4a)
 • Thời lượng hiện là một loại nội tuyến (I565eb)
 • Thêm lệnh gọi lại để thông báo cho Chủ sở hữu khi giới hạn layoutnode thay đổi. (Ic40b3)
 • Đã khắc phục vấn đề trong đó hàm tạo Rect có Offset và bán kính sẽ tạo Rect theo thứ tự trái, phải, trên, dưới thay vì trái, trên, phải, dưới.

  Đã xoá các phương thức đồng hành không dùng nữa trên Rect thay vì các hàm tạo của hàm.

  Thêm thử nghiệm để xác minh phương pháp trong Rect.kt (I08460, b/165822356)

Sửa lỗi

 • Đã thêm MutableRect, một hình chữ nhật có thể sửa đổi được. (I71bd2, b/160140398)
 • Matrix4 đã được thay thế bằng Matrix. Xoá tất cả các phần khác của gói vectormath. (Ibd665, b/160140398)
 • Quy ước gọi cho các hàm tương ứng đã thay đổi. Đây là một thay đổi có thể gây lỗi nhị phân. Tất cả các thư viện phải được biên dịch lại để hoạt động với phiên bản trình biên dịch biên dịch này.

  Thay đổi này không tạo ra sự thay đổi có thể gây lỗi ở cấp nguồn do các API duy nhất đã thay đổi là API trình biên dịch có lựa chọn rõ ràng. (I7afd2, b/158123185)

 • Khắc phục sự cố có thể xảy ra khi gửi đến PointerInputFilter có thể khiến PointerInputFilter bị xoá đồng bộ. (I58f25)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:1.0.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 0.1.0-dev

Phiên bản 0.1.0-dev17

Ngày 19 tháng Tám, 2020

androidx.compose.ui:ui-*:0.1.0-dev17 đã phát hành. Phiên bản 0.1.0-dev17 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng emitView. Hãy sử dụng AndroidView nếu có thể để phát Chế độ xem bên trong ứng dụng Compose. Lưu ý rằng việc soạn thảo Chế độ xem và Nhóm xem trực tiếp sẽ không được hỗ trợ trong tương lai trừ phi đây là những lá trong cây bố cục, trong trường hợp có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng AndroidView. (I29b1e, b/163871221)
 • FocusState2 không được dùng nữa và được thay thế bằng FocusState (Ia8b79, b/160822876, b/160923332)
 • Các phần quá tải trong AndroidView không dùng nữa đã bị xoá. (I946b9, b/163802393)
 • Bây giờ, hệ thống có thể khai báo một hoặc nhiều bộ thiết lập của bộ thiết bị gốc do một bộ phát sóng có thể bỏ qua và kết hợp lại một cách độc lập. (Ibbd13)
 • Các loại Vectơ đã thay đổi thành không còn là các lớp dữ liệu giống như phiên bản đối tượng sẽ được dùng để tạo thành phần.

  Đã thêm cờ mutableStateOf cho VectorPainter để vẽ lại có điều kiện nếu nội dung của thay đổi vectơ.

  Bản sao VectorComponent đã được tái cấu trúc là một phần của VectorPainter khi được sử dụng lại trong các sáng tác.

  Đã cập nhật GroupComponent và PathComponent để các trường tên của chúng có thể thay đổi (Ieae45, b/151378808)

 • Xoá onChildPositionedOnChildPositionedModifier. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng onPositionedOnPositionedModifier trên bố cục con. (I4522e, b/162109766)

 • Offset đã trở thành loại nội tuyến (Iaec70)

 • Thêm đối tượng sửa đổi vào SelectionContainer (I4aada, b/161487952)

 • Đã xoá FocusModifier không dùng nữa (I0b4ba, b/160922116, b/160821157, b/162441435, b/160822875, b/160921940)

 • Đã thêm mergePolicy lambda vào SemanticsPropertyKey. Nó có thể dùng để xác định chính sách tuỳ chỉnh cho việc hợp nhất ngữ nghĩa mergeAllDescendants. Chính sách mặc định là sử dụng giá trị thành phần mẹ nếu đã có, nếu không sẽ là giá trị của thành phần con cháu. (Iaf6c4, b/161979921)

 • Ràng buộc hiện là một loại nội tuyến (I88736)

 • Đã thêm FocusManager để di chuyển logic lấy tiêu điểm chung ra khỏi AndroidSoạnView (I528ef, b/161487952, b/162206799)

 • Đã cập nhật tên PointerEventPass để phát hành Alpha. (Ifda6f)

 • IntOffset hiện là loại nội tuyến (Iac0bf)

 • IntSize nay là lớp nội tuyến (I2bf42)

 • PlacementScope.placeAbsolute() đã được đổi tên thành PlacementScope.place(), còn PlacementScope.place() trước đó đã được đổi tên thành PlacementScope.placeRelative(). Theo đó, phương thức PlacementScope.place() sẽ không tự động phản chiếu vị trí theo ngữ cảnh từ phải sang trái nữa. Nếu muốn, hãy sử dụng PlacementScope.placeRelative() thay thế. (I873ac, b/162916675)

 • AlertDialog hiện sử dụng FlowRow cho các nút (I00ec1, b/161809319, b/143682374)

 • Không công khai một số tiện ích thử nghiệm vì những tiện ích này không phải là nơi chúng thuộc về. Sẽ được công khai trong tương lai. (I32ab1)

 • Sắp xếp lại cấu trúc của mã nhập con trỏ. (Ie3f45)

 • Ngừng sử dụng PxBounds và thay bằng Rect. Đã cập nhật tất cả các cách sử dụng của PxBounds bằng hình chữ nhật và thêm các chú thích không dùng nữa/thay thế phù hợp để hỗ trợ quá trình di chuyển (I37038, b/162627058)

 • Đã xoá KeyEvent2 không dùng nữa. Thay vào đó hãy sử dụng KeyEvent. (Ied2d0, b/162097587)

 • KeyEvent có một thuộc tính unicode có thể được dùng để nhận ký tự unicode do tổ hợp khoá và trạng thái khoá meta chỉ định (If3tvOS)

 • Đã làm cho sự kiện tuỳ chỉnh DelayUp và các lớp liên quan trở thành API chọn tham gia vì nó có thể sẽ nhiều thay đổi. (I56d6f)

 • Đã xoá 2 PointerEventPasses không còn cần thiết nữa. (I3dd9d)

 • Bạn có thể thêm màu thông số, đổ bóng và TextDecoration vào Paragraph.paint. Đây là hàm hữu ích để tránh tạo lại Đoạn không cần thiết. (I81689)

Sửa lỗi

 • Xoá lệnh gọi lại onFocusChanged khỏi TextField. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.focusObserver. (I51089, b/161297615)
 • Ngừng sử dụng Modifier.drawBorder. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.border. Thay thế lớp dữ liệu đường viền bằng Borderorder (I4257d, b/158160576)
 • Đã xoá các lệnh gọi FrameManager đã ngừng hoạt động.

  API soạn thư nội bộ đã được thay đổi để giảm số lượng giá trị đầu vào để theo dõi các đối tượng trạng thái như mutableStateof() (I80ba6)

 • VerticalScroller và HorizontalScroller đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng ScrollableColumn/Row. Modifier.drawBackground đã bị xoá. Sử dụng Modifier.background (I73b0d, b/163019183)

 • Sự cố khi lưu nội dung nào đó vào trạng thái sử dụng bên trong vòng lặp đã được khắc phục. Hiện tại, bạn đã cho phép khoá tương tự trong savedInstanceState(), nên api của UiSavedStateRegistry hiện được điều chỉnh theo yêu cầu mới này (I4ab76 ,b/160042650, b/156853976, b/159026663, b/154920561)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp state { ... } và thay bằng các lệnh gọi rõ ràng tới remember { mutableStateOf(...) } để đảm bảo sự rõ ràng. Điều này làm giảm giao diện API tổng thể và số khái niệm để quản lý trạng thái, đồng thời khớp với mẫu by mutableStateOf() của uỷ quyền thuộc tính loại. (Ia5727)

 • Đổi tên RRect thành RoundRect để phù hợp hơn với các kiểu đặt tên kết hợp Tạo các hàm tạo tương tự thành RRect và ngừng sử dụng các hàm tạo RRect (I5d325)

Phiên bản 0.1.0-dev16

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

androidx.compose.ui:ui-*:0.1.0-dev16 đã phát hành. Phiên bản 0.1.0-dev16 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • OnChildPositioned đã ngừng hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng OnPositioned tại thành phần con. (I87f95, b/162109766)
 • setViewContent đã ngừng sử dụng. setContent nên được dùng để thay thế. (I7e497, b/160335130)
 • Thêm API AndroidViewBinding để làm tăng cường và soạn tài nguyên bố cục, dựa trên ViewBinding. (I081c6)
 • KeyEvent2 được thay thế bằng KeyEvent (I2d770, b/162097585)
 • Đã thêm hỗ trợ khoá phần cứng Alt (I9036b)
 • FocusManager hiện không được dùng nữa. Sử dụng Modifier.focus(), Modifier.focusObserver() và Modifier.focusRequester() thay thế. (I74ae4, b/162211322)
 • loadVectorResource hỗ trợ các thuộc tính trimPath (I808fe)
 • Di chuyển hộp thoại đến giao diện người dùng (I47fa6)
 • Đã xoá 2 PointerEventPasses không còn cần thiết nữa. (I33ca7)
 • PointerInteropModifier đã triển khai cung cấp khả năng nhận MotionEvent và tương tác với ứng dụng Compose như thể bạn đang triển khai một Chế độ xem Android. (Ieb08c)
 • Đã xoá phím bổ trợ thẻ không còn dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng layoutId. (Idaa05, b/162023919)
 • Các API dành cho hỗ trợ từ phải sang trái đã được cập nhật. Đã thêm LayoutDirectionAmbient sử dụng để đọc và thay đổi hướng bố cục. Xoá Modifier.rtl và Modifier.ltr. (I080b3)
 • Hỗ trợ cắt bỏ đường dẫn trong đồ hoạ vectơ (Ie16c9, b/158188351)
 • Đã thêm Modifier.layout() cho phép tạo một công cụ sửa đổi bố cục tuỳ chỉnh một cách thuận tiện (I73b69, b/161355194)
 • Thêm API AndroidView mới và không dùng các API hiện có. (I5bcfd)
 • Ngừng sử dụng Modifier. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.then. "Then" có tín hiệu rõ ràng hơn về thứ tự, đồng thời nghiêm cấm nhập Modifier.padding().background() + anotherModifier, khiến cho chuỗi bị phá vỡ và khó đọc hơn (Iedd58, b/161529964)
 • Thêm các loại con [Abstract]ComposeView View để lưu trữ nội dung Compose trong hệ phân cấp Chế độ xem. (I46357)
 • RowColumn hiện đang thực hiện chức năng cùng dòng đã giảm đáng kể tài nguyên sử dụng. (I75c10)
 • Đã thêm SubcomposeLayout. Đây là danh sách gốc cấp độ thấp cho phép soạn phần tử con trong quá trình đo lường nếu chúng ta chỉ muốn sử dụng một số giá trị có sẵn trong quá trình đo lường cho thành phần cây con Ví dụ: WithConstraints không được triển khai bằng SubcomposeLayout. (I25cc8)
 • Đã thêm SemanticsNode.positionInRoot để lấy vị trí của SemanticsNode so với gốc của hệ phân cấp Compose (Icdf26, b/161336532)
 • MotionEvents đã chuyển hoàn toàn từ Android, đến Compose và quay lại Android. (I14be8, b/158034713)
 • Đã xoá dropdownPopup. (I00430)
 • Đã sửa vị trí cửa sổ bật lên trên màn hình cut-out. (Idd7dd)
 • Thêm hành động hỗ trợ tiếp cận để có được TextLayoutResult (I9d6e6)
 • Đã thêm RemeasurementModifier, nó cho phép người dùng đo lường lại bố cục một cách đồng bộ. Nói chung, bạn không bao giờ cần phải tự động đo lường lại/sắp xếp lại bố cục, nhưng chúng tôi sử dụng tính năng này bên trong LazyLazyItems trong khi cuộn. (I5f331, b/160791058)
 • Xoá getLineEllipsisOffset/getLineEllipsisCount. Thay vào đó hãy dùng getLineVisibleEnd/getLineEnd/isLineEllipsized. (I85aa2)
 • Thêm một số Dấu/Chú thích để thực hiện một cách tốt nhất. (I66b20)
 • hiển thị nhiều API dòng hơn trong TextLayoutResult. (I79bd2)
 • Giờ đây, bạn có thể truy cập các trình chuyển đổi vectơ tích hợp để chuyển đổi các đơn vị tích hợp thông qua Foo.VectorConverter. ví dụ: Dp.VectorConverter, Color.VectorConverter, Float.VectorConverter, v.v (I3e273)

Sửa lỗi

 • Thông báo các bản sửa lỗi API rộng (I077bc)
  1. Xoá giao diện OffsetBase không sử dụng
  2. Căn chỉnh các lớp Offset và IntOffset để có một giao diện API nhất quán
  3. Đổi tên IntOffset.Origin thành IntOffset.Zero để phù hợp với API Offset
  4. Đã di chuyển phương thức nativeCanvas ra khỏi giao diện Canvas để hỗ trợ người dùng tạo các bản sao Canvas riêng của họ
  5. Tạo lớp EmptyCanvas mã giả lập để tái cấu trúc DrawScope thành tham số có giá trị không rỗng thay vì lateinit và đảm bảo tính không rỗng của trường
  6. Đổi tên enum ClipOp thành PascalCase
  7. Đổi tên enum FilterQuality thành PascalCase
  8. Đổi tên enum StrokeJoin thành PascalCase
  9. Đổi tên enum PointMode thành PascalCase
  10. Đổi tên enum PaintingStyle thành PascalCase
  11. Đổi tên enum PathFillType thành PascalCase
  12. Đổi tên enum StrokeCap thành PascalCase
  13. Cập nhật quá trình triển khai DrawCache để không còn sử dụng các thông số lateinit
  14. Đã cập nhật DrawScope để không còn sử dụng tính năng uỷ quyền tải lười cho các thông số nội bộ fillPaint và strokePaint
  15. Cập nhật thành phần kết hợp Hình ảnh để tránh sử dụng Hộp nhằm giảm chi phí
  16. Cập nhật lớp Outline để có các chú thích @Immutable
  17. Cập nhật PathNode để có các chú thích @Immutable nhằm biết hướng dẫn cho từng lộ trình
  18. Cập nhật thành phần phụ trong Vector để xoá các lượt kiểm tra có điều kiện dư thừa về tính bình đẳng vì Compose đã xử lý chúng
  19. Ngừng sử dụng các phương thức hàm khởi tạo đồng hành Rect và thay thế bằng các hàm tạo
  20. Cập nhật lớp Brush và hàm khởi tạo bằng các API @Immutable và @Stable
  21. Cập nhật enum VertexMode thành PascalCase
  22. Cập nhật phương thức DrawScope selectPaint để ghi đè có điều kiện các tham số nét vẽ trên bản vẽ nếu chúng thay đổi
  23. Cập nhật Kích thước để thêm API giải cấu trúc, đổi tên UnspecifiedSize thành Không xác định và xoá các phương thức không được sử dụng
 • Cập nhật cấu hình tiêu thụ API BlendMode để liên kết đúng cách giữa chế độ BlendMode của Android và chế độ PorterDuff, tuỳ thuộc vào cấp độ API. Giới thiệu API BlendMode#isSupported để hoạt động như một truy vấn khả năng nhằm xác định xem BlendMode có được hỗ trợ trên thiết bị hay không trước khi sử dụng. (I0ef42)
 • Đã thêm LazyItemScope cho thông số itemContent của danh sách Lazy. Thành phần này cung cấp các công cụ sửa đổi để lấp đầy kích thước tối đa của thành phần mẹ, giúp giải quyết trường hợp sử dụng khi mục cần lấp đầy cửa sổ xem và Modifier.fillMaxSize() thông thường không hoạt động khi mục được đo lường bằng các giới hạn vô hạn. (Ibd3b2, b/162248854)
 • Đã xoá SemanticsNodeInteraction.performPartialGesture. Sử dụng SemanticsNodeInteraction.performGesture thay thế. (Id9b62)
 • LazyColumnItems đã được đổi tên thành LazyColumnFor. LazyRowItems đã được đổi tên thành LazyRowFor (I84f84)
 • Gói foundation.shape.corner đã được phân tách thành foundation.share (I46491, b/161887429)
 • Đổi tên AndroidComposeTestRule thành createAndroidComposeRule. (I70aaf)
 • Đã thêm các API vào TextLayoutResult. (Id7e04)
 • Tài liệu FilledTextField đã được đổi tên thành TextField và tính năng cơ bản của TextField đã được đổi tên thành BaseTextField để dễ dàng khám phá và sử dụng API mong muốn đơn giản nhất (Ia6242, b/155482676)
 • Modifier.drawBackground đã được đổi tên thành Modifier.background (I13677)

Phiên bản 0.1.0-dev15

Ngày 22 tháng Bảy, 2020

androidx.compose.ui:ui-*:0.1.0-dev15 đã phát hành. Phiên bản 0.1.0-dev15 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật phần phụ thuộc

 • Để sử dụng phiên bản 0.1.0-dev15 của Compose, bạn cần cập nhật các phần phụ thuộc theo đoạn mã mới hiển thị ở trên trong phần Khai báo phần phụ thuộc.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng FocusModifier, thay vào đó là Modifier.focus, Modifier.focusRequester, Modifier.focusObserver. FocusState và FocusDetailedState đã ngừng sử dụng, thay vào đó là FocusState2 (I46919, b/160822875, b/160922136)
 • Thêm giá trị điều chỉnh để quan sát sự thay đổi trạng thái của tiêu điểm. (I05866, b/160924455, b/160923326)
 • Thêm công cụ sửa đổi để yêu cầu thay đổi tiêu điểm (I8dd73, b/161182057, b/160924778)
 • Điều chỉnh trình đơn Thanh công cụ để hiển thị sao chép, cắt, dán đúng cách. (Id3955)
 • Các thuộc tính ngữ nghĩa một giá trị hiện sử dụng kiểu gọi. Ví dụ: 'semantics { hidden = true }' hiện được viết là: semantics { hidden() }. (Ic1afd, b/145951226, b/145955412)
 • Thêm Modifier.focus thay thế FocusModifier. (Ib852a, b/160924778)
 • Thêm FloatingToolbar cho Lựa chọn TextField. (Ie8b07)
 • Thêm chú thích api thử nghiệm cho API liên quan đến đầu vào chính (I53c0a)
 • Thêm chú thích api thử nghiệm cho tất cả các API liên quan đến Tiêu điểm (I53b24, b/160903352)
 • Đã thêm FocusState2, sẽ thay thế FocusDetailsState (I0a3ba, b/160822595)
 • Đã thêm ExperimentalFocus, đây là chú thích @OptIn cho API tập trung. (I1544b, b/160820961)
 • Một lớp đơn vị IntBounds đã được thêm vào, đại diện cho các giới hạn pixel số nguyên từ bố cục. Đã cập nhật API của PopupPositionProvider. (I0d8d0, b/159596546)
 • Appier hiện yêu cầu phương thức clear() để xử lý các sáng tác (Ibe697)
 • KeyEvent không còn được dùng nữa và được thay thế bằng KeyEvent2 (I68730)
 • Một lá cờ useUnmergedTree tuỳ chọn mới được thêm vào trình tìm kiếm thử nghiệm. (I2ce48)
 • Tạo API thử nghiệm LayoutNode (I4f2e9)
 • Đã thêm các phương thức sao chép vào nhiều loại lớp nội tuyến bao gồm:

  • Chênh lệch
  • Kích thước
  • Bán kính
  • Chuyển động
  • TransformOrigin

  • Ngừng sử dụng phương thức đối tượng đi kèm Size.copy, thay thế bằng phương thức sao chép phiên bản (Ife290, b/159905651)

 • Cửa sổ bật lên, Hộp thoại và Trình đơn nay kế thừa MaterialTheme theo ngữ cảnh (Ia3665, b/156527485)

 • TextDirection được đổi tên thành ResolvedTextDirection (I3ff38)

 • Đã xoá thông số hướng bố cục khỏi khối đo lường của hàm Layout(). Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hướng bố cục bên trong lệnh gọi lại thông qua đối tượng phạm vi đo lường (Ic7d9d)

 • Xử lý lại sự lựa chọn để sử dụng lại. (I420e0)

 • Đã xoá tính năng có thể nhấp. Sử dụng Modifier.clickable (I84bdf)

 • Đã xoá TestTag và Semantics. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.testTag và Modifier.semantics (I15ff0, b/158841414)

 • Trước khi có sự thay đổi này, trình biên dịch trình biên dịch sẽ không chặn các lệnh gọi tới hàm tạo trong hàm @Composable nếu có (I5205a, b/158123804)

 • Modifier.tag đã được đổi tên thành Modifier.layoutId để tránh nhầm lẫn với Modifier.testTag. (I995f0)

 • Vị trí Int dòng Căn chỉnh được trả về từ Placeable#get(AlignmentLine) hiện không rỗng. Nếu dòng căn chỉnh được truy vấn bị thiếu, AlignmentLine.Unspecified sẽ được trả về. (I896c5, b/158134875)

 • Thành phần kết hợp AndroidView đã được thêm một thông số sửa đổi. (I48a88, b/158746303)

 • Semantics() không còn được dùng nữa. Hãy sử dụng Modifier.semantics() thay thế. (I72407, b/158841414)

 • Thêm chế độ kết hợp viewModel() cho phép tạo hoặc nhận ViewModel đã tạo tương tự như cách hoạt động trong chế độ Hoạt động hoặc Mảnh (I5fdd1)

 • Thay thế việc sử dụng IntPx bằng Int. Thay thế IntPxPosition bằng IntOffset. Thay thế IntPxSize bằng IntSize. (Ib7b44)

 • Để thống nhất số lượng các lớp dùng để biểu thị thông tin kích thước, hãy chuẩn hoá cách sử dụng lớp Size thay cho PxSize. Điều này mang lại lợi ích của một lớp nội tuyến nhằm tận dụng giá trị long để gói 2 giá trị float đại diện cho chiều rộng và chiều cao được biểu thị dưới dạng floats. (Ic0191)

 • Để thống nhất\ số lượng lớp đại diện cho thông tin vị trí, hãy chuẩn hoá việc sử dụng lớp Offset thay vì PxPosition. Điều này mang lại lợi ích của một lớp nội tuyến nhằm tận dụng giá trị long để gói 2 giá trị độ chính xác đơn đại diện cho độ lệch x và y được biểu thị dưới dạng độ chính xác đơn. (I3ad98)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel. Xoá toàn bộ lớp Px (I3ff33)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (I086f4)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (Id3434)

 • Đã thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (I97a5a)

 • Ngừng sử dụng TestTag. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.testTag. (If5110, b/157173105)

 • Tuỳ chọn mặc định, không hoạt động, việc triển khai ParentDataModifier#ModifyParentData đã bị xoá. Điều này tương đương với việc không triển khai giao diện ngay từ đầu. (I0deaa)

 • scaleFit trước đây đã ngừng hoạt động do bị xoá. Thay vào đó hãy sử dụng Contentscale. (Ifbc5b)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp kết hợp như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu gốc cho các tham số pixel (I19d02)

 • Thêm thành phần DropdownMenu trong tài liệu giao diện người dùng, một cách triển khai menu Material Design. (I9bb3d)

 • Xoá LayoutTag() đã bị ngừng sử dụng, hãy chuyển sang sử dụng Modifier.tag() Xoá Modifier.matchParent() đã bị ngừng sử dụng, hãy chuyển sang sử dụng Modifier.matchParentSize() (If8044)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp kết hợp như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (I57bff)

 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng Modifier.semantics để cho phép sử dụng các thành phần cấp cao. (I4cfdc)

 • Thống nhất việc triển khai CanvasScope để chỉ có DrawScope và ContentDrawScope Đổi tên CanvasScope thành DrawScope. Cập nhật DrawScope để triển khai giao diện Density và cung cấp loại con LayoutDirection Đã xoá DrawScope trong ContentDrawScope Painter và PainterModifier đã được cập nhật để không còn duy trì thuộc tính RTL vì DrawScope làm việc này mà không cung cấp nó một cách thủ công (I1798 )

 • DoubleTapGestureFilter giờ đây phân biệt với SingleTapGestureFilter trên cây. (If92b1)

 • Cập nhật Alignment API và thêm hỗ trợ cho tính năng căn chỉnh tuyệt đối (không phản chiếu tự động trong ngữ cảnh Rtl) (I38cd3)

 • Phím bổ trợ DrawLayers api đã được thay đổi: outlineShape được đổi tên thành hình dạng và có giá trị mặc định RectangleShape và hiện không rỗng; đã đổi tên clipToOutline thành clip; đã xoá clipToBounds giống như clip == cùng với RectangleShape (I7ef11, b/155075735)

 • Cập nhật các API của Compose cấp độ cao hơn để hiển thị CanvasScope thay cho Canvas. Việc này giúp người tiêu dùng không cần phải duy trì các đối tượng Paint của riêng mình. Đối với khách hàng vẫn yêu cầu quyền truy cập vào một Canvas, họ có thể sử dụng phương thức mở rộng drawCanvas. Phương thức này cung cấp một lệnh gọi lại để tạo ra một lệnh vẽ cho Canvas. (I80afd)

 • API hàm lambda tạo vệt WithConstraints đã được thay đổi. Giờ đây, thay vì hai thông số, giao diện này có phạm vi trình tiếp nhận. Bên cạnh các giới hạn và layoutDirection, giao diện còn cung cấp các thuộc tính minWidth, maxWidth, minHeight và maxHeight dưới dạng Dp (I91b9a, b/149979702)

 • Đổi tên LayoutModifier2 thành LayoutModifier. (Id29f3)

 • Xoá giao diện LayoutsModifier đã bị ngừng sử dụng. (I2a9d6)

 • Các hàm đo lường nội tại trong Layout và LayoutModifier2 có trình tiếp nhận IntrinsicMeasureScope hiện cung cấp API truy vấn nội tại với hướng bố cục được truyền ngầm. (Id9945)

 • Bạn có thể đo lường Bố cục và thành phần con cháu của LayoutModifier theo một hướng bố cục khác. (Ibd731)

 • Thêm Modifier.zIndex() mới để kiểm soát thứ tự vẽ của các thành phần con trong cùng một bố cục mẹ. Thuộc tính nâng độ cao trên DrawLayerModifier được đổi tên thành shadowElevation và không kiểm soát thứ tự bản vẽ nữa. Thứ tự thông số cho chỉ số DrawShadow thay đổi: độ cao hiện tại là độ cao đầu tiên và hình dạng là hình dạng thứ hai với giá trị mặc định của RectangleShape. (I20150, b/152417501)

 • Đã xoá onSizeChange và onPositionChange trong Chủ sở hữu. (I5c718)

 • Đã thêm Constraints2, một bản sao của những Ràng buộc này chỉ hỗ trợ giá trị ràng buộc Int thay vì IntPx. IntPx sẽ bị xoá và tất cả các hạn chế là số nguyên sẽ được giả định là các pixel như Android.

  • IntSize cũng đã được thêm, và sẽ dần thay thế IntPxSize. (I4b43a)
 • Thực hiện Căn chỉnh tức thì với các giá trị tuỳ ý. Thêm Căn chỉnh 1D. (Ia0c05)

 • alignToSiblings nay chấp nhận một giá trị Đã đo (Measured) thay vì Có thể đặt (Placeable). (I5788d)

 • (I45f09, b/152842521)

  • Đã đổi tên scaleFit thành Contentscale
  • Đã chuyển ContentScale từ mô-đun ui-graphics sang mô-đun ui-core để hoạt động trong cùng một mô-đun với API Căn chỉnh.
  • Đã đổi tên FillMaxDimension thành Crop
  • Đã đổi tên FillMinDimension thành Fit
  • Đã đổi tên Fit thành Inside để phù hợp hơn
  • Hình ảnh tương đương ImageView.ScaleType
  • Thêm tài liệu cho biết rằng việc kết hợp Crop và Alignment.Center đạt được kết quả tương tự như ImageView.ScaleType.CENTER_CROP và Fit dùng với Alignment.Cente đạt được kết quả tương tự như ImageView.ScaleType.FIT_CENTER nside được sử dụng cùng với Alignment.Center đạt được kết quả tương tự như ImageView.ScaleType.CENTER_INSIDE
 • Hỗ trợ Rtl cho phím bổ trợ bản vẽ. (I0aaf9)

 • Phát hành API để tăng cường Chế độ xem Android từ XML. Hãy xem bản minh hoạ ViewInCompose để biết thêm thông tin. (I42916)

 • Cải thiện API DrawModifier.

  • Tạo phạm vi của trình thu nhận cho draw() ContentDrawScope
  • Xoá tất cả thông số trên draw()
  • DrawScope có giao diện giống như CanvasScope cũ
  • ContentContentScope có phương thức DrawContent() (Ibaced, b/152919067)
 • Đã thêm positionInParent và boundsInParent cho LayoutCoordinates. (Icacdd, b/152735784)

 • DrawLayerModifier và drawLayer() đặt mặc định clipToBounds và clipToOutline là false. (I0eb8b, b/152810850)

 • Đổi tên LayoutResult thành MeasureResult. (Id8c68)

 • Thêm LayoutModifier2, một API mới để xác định công cụ sửa đổi bố cục; ngừng sử dụng LayoutModifier (If32ac)

 • Thay thế Đối tượng sửa đổi cùng với toán tử có các hàm mở rộng trả lại một đối tượng (I225e4)

 • Thêm các thuộc translationX/Y để hỗ trợ bù trừ danh sách hiển thị các lệnh vẽ cho một Lớp nhất định. Phương thức này rất hữu ích khi di chuyển nội dung để đáp ứng với ảnh động hoặc sự kiện nhấn. (I8641c)

 • Đã thêm thông số pivotX, pivotY vào API Lớp để hỗ trợ xoay vòng và chia tỷ lệ xung quanh một điểm cụ thể trên lớp (Icf7c3)

 • Thêm OnPositionedModifier và OnChildPositionedModifier để thay thế các hàm có thể kết hợp OnPositioned và OnChildPositioned. (I2ec8f)

 • Đã thêm LayerModifier, một công cụ sửa đổi cho phép thêm RenderNode vào một Bố cục. Chế độ này cho phép cài đặt đoạn cắt, độ mờ, xoay, chia tỷ lệ và bóng. Thao tác này sẽ thay thế RepaintBoundary. (I7100d, b/150774014)

 • Làm cho hướng bố cục được truyền từ nút bố cục thành phần mẹ đến thành phần con. Thêm công cụ sửa đổi hướng bố cục. (I3d955)

 • Thành phần Ngăn xếp hỗ trợ hướng từ phải sang trái (Ic9e00)

 • Hỗ trợ ban đầu cho Rtl trong bố cục Compose (Ia5519)

 • Density và DensityScope đã được hợp nhất thành một giao diện. Bạn hiện có thể sử dụng DensityAmbient.current thay vì ambientDensity(). Sử dụng with(density) thay cho withDensity(density) (I11cb1)

 • Đã thay đổi LayoutCoordinates để làm cho providedAlignmentLines là một Tập hợp thay vì một Bản đồ. Đồng thời có câu lệnh LayoutCoordinates triển khai toán tử get() thay thế để truy xuất giá trị. Điều này giúp các công cụ sửa đổi dễ dàng sửa đổi một hoặc nhiều giá trị của tập hợp mà không tạo bộ sưu tập mới cho từng công cụ sửa đổi. (I0245a)

 • LayoutCoordinates không còn có thuộc tính vị trí. Thuộc tính vị trí không hợp lý khi xem xét LayoutModifiers, xoay vòng hoặc chuyển tỷ lệ. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng parentCoordinates và childToLocal() để tính toán lượt chuyển đổi từ một LayoutCoordinate sang một chế độ khác.

  LayoutCoordinates sử dụng IntPxSize cho thuộc tính kích thước thay vì PxSize. Do bố cục sử dụng kích thước pixel số nguyên nên tất cả các kích thước bố cục phải sử dụng số nguyên và không sử dụng giá trị dấu phẩy động. (I9367b)

 • Các cải tiến đối với giao diện API Giới hạn (Constraints) (I0fd15)

 • Đã tạo API CanvasScope bao gồm một đối tượng Canvas để hiển thị nền tảng API bản vẽ không có trạng thái, có thể khai báo. Các chuyển đổi nằm trong phạm vi trình thu thập dữ liệu riêng và thông tin kích thước cũng nằm trong giới hạn lồng ghép tương ứng. Nó không yêu cầu người dùng duy trì đối tượng trạng thái Paint của riêng mình để định cấu hình các hoạt động vẽ.

  • Bổ sung CanvasScopeSample cũng như cập nhật ứng dụng minh hoạ có bản minh hoạ đồ hoạ khai báo (Ifd86d)
 • Đã xoá API MaskFilter không sử dụng vì API này có mức sử dụng hạn chế và không được tối ưu hoá để tăng tốc phần cứng trong hầu hết các trường hợp sử dụng (I54f76)

 • RectangleShape được di chuyển từ androidx.ui.foundation.shape.* sang androidx.ui.graphics.* (Ia74d5, b/154507984)

 • Thay thế tất cả Màu có thể nhận giá trị rỗng trong API bằng các Màu không nhận giá trị rỗng và sử dụng Color.Unset thay cho giá trị rỗng (Iabaa7)

 • Giới thiệu thông số hình chữ nhật tuỳ chọn bổ sung cho ImagePainter để hỗ trợ vẽ một phần phụ của ImageAsset cơ bản (I0ea9e)

 • Đã thêm màu chưa đặt để thể hiện giá trị chưa được đặt mà không có màu sắc hộp. (If901a)

 • Đã thêm các phương thức Canvas.rotate và Canvas.scale tiện ích để sử dụng toạ độ tổng hợp không bắt buộc cho các lượt biến đổi. Các tuỳ chọn mặc định này ở góc trên cùng bên trái của bản dịch canvas hiện tại.

  Cũng đã di chuyển Canvas.rotateRad để trở thành phương thức mở rộng cho tính nhất quán (Ibaca6)

 • Tạo API Pixel Map để hỗ trợ truy vấn thông tin pixel từ ImageAsset. (I69ad6)

 • Đã đổi tên toFrameworkRect/toFrameworkRectF thành toAndroidRect/toAndroidRectF để khớp với quy ước đặt tên của các đối tượng chuyển đổi giữa việc soạn thư và các API khung Android mà chúng được tạo ở trên cùng. Tài liệu cũng được cập nhật trên các API này (I86337)

 • Thêm VectorPainter API để thay thế API thành phần phụ hiện có cho đồ hoạ véc-tơ. Kết quả của thành phần phụ là một đối tượng của VectorPainter thay vì DrawModifier. Các thành phần kết hợp trước đây của DrawVector không còn được sử dụng nữa và thay vào đó là VectorPainter.

  Đổi tên Image(Painter) API thành thành phần kết hợp vectơ tạo bằng PaintBox(Painter) như thành phần kết hợp Image, ngoại trừ VectorAsset thay vì ImageAsset (I9af9a, b/149030271)

 • Đã đổi tên Hình ảnh thành ImageAsset để phân biệt rõ hơn sự khác biệt giữa dữ liệu Hình ảnh và thành phần kết hợp Hình ảnh sắp tới dùng để tham gia vào bố cục và vẽ nội dung. _Body:Đã tạo phương thức mở rộng trên android.graphics.Bitmap, Bitmap.asImageAsset(), để tạo một phiên bản của ImageAsset hữu ích cho việc kết hợp hoạt động phát triển ứng dụng Android truyền thống với khung Compose (Id5bbd)

 • Thêm TextDirection.Content (I48f36)

 • Đã thêm toán tử cộng TextDecoration.plus (I0ad1a)

 • Force sẽ bị xoá khỏi các giá trị enum của TextDirectionAlgorithm (Icc944)

 • TextDirectionAlgorithm được đổi tên thành TextDirection (I75ce8)

 • Triển khai LongPressAndDrag cho Lựa chọn TextField. (I17919)

 • Đã thêm AnnotatedString.getStringAnnotation trả về tất cả các chú thích trong dải ô. (I1fa00)

 • Thay đổi tên gói cho Locale và LocaleList từ androidx.ui.text thành androidx.ui.intl (I8132c)

 • Con trỏ của TextField có một ảnh động nhấp nháy (Id10a7)

 • Thay đổi API: AnnotatedString(builder: Builder được đổi tên thành annotatedString(builder: Builder). (Ia6377)

 • Thay đổi API: AnnotatedString.Ite được đổi tên thành AnnotatedString.Range. (I2d44d)

 • Đổi tên AnnotatedString.Builder.addAnnotationString thành addStringAnnotation. (I5059e)

 • Bây giờ, bạn có thể ẩn/hiện bàn phím phần mềm bằng cách sử dụng SoftwareKeyboardController được cung cấp theo lệnh gọi onTextInputStarted (I8dc44, b/151860051)

 • Đã thêm toán tử cộng cho Kiểu (Văn bản/Đoạn/Span) uỷ quyền hàm merge(). (Ia1add)

 • Fontweight.lerp không chụp nhanh nữa. Đây vẫn là một loại dữ liệu. (I521c2)

 • Hàm dựng Fontweight hiện đã ở chế độ công khai chứ không còn là loại dữ liệu nữa. (Id6b1f)

 • Thêm getLineStart, getLineEnd, getEllipsisOffset và getEllipsisCount vào TextLayoutResult (Ibc801)

 • mô-đun ui-text được đổi tên thành ui-text-core (I57dec)

 • Đã xoá loại Kích thước không sử dụng vì có một loại Kích thước trùng lặp trong mô-đun hình học giao diện người dùng đang được sử dụng. (I1b602)

 • Đã thêm AdapterList, một thành phần danh sách dạng cuộn chỉ kết hợp và sắp xếp các mục hiển thị. Các lỗi hiện đã biết bao gồm cả lỗi chỉ theo chiều dọc và không xử lý hết mọi trường hợp thay đổi đối với thư mục con. (Ib351b)

 • Thêm khoảng đệm, đường viền, hình dạng và thông số nền vào Hộp (I05027, b/148147281)

Sửa lỗi

 • Lệnh gọi lại onFocusChange trong các trường văn bản đã được đổi tên thành onFocusChanged (Ida4a1)
 • VerticalScroller và HoriziontalScroller không còn được dùng nữa. Sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow để tạo trải nghiệm tích hợp với hoạt động và thông số Cột/Hàng hoặc Modifier.verticalScroll và Modifier.horizontalScroll trên phần tử của riêng bạn. Tương tự, ScrollerPosition không còn được dùng nữa và thay vào đó là ScrollState' (I400ce, b/157225838, b/149460415, b/154105299)
 • runOnIdleCompose đã được đổi tên thành runOnIdle (I83607)
 • Một số API thử nghiệm được đổi tên để mang tính trực quan hơn. Tất cả các API findXYZ được đổi tên thành onNodeXYZ. Tất cả các API doXYZ được đổi tên thành performXYZ. (I7f164)
 • Giờ đây, bạn có thể soạn Giao diện người dùng Compose bên trong ViewGroups mà không cần yêu cầu bản soạn mới. Hãy xem ViewInteropdemo để biết ví dụ. (I9ab0b, b/160455080)
 • Đã thêm SortWith và removeRange vào MutableVector (Icccf7)
 • Triển khai Ô điều khiển lựa chọn kéo để thay đổi lựa chọn cho TextField. (I27032)
 • Xoá loại cùng dòng của chương trình Đổ bóng gói NativeShader loại dự kiến Đổi tên NativeShader thành Shader. Lớp cùng dòng Shader được gói không thêm bất cứ giá trị vào nền tảng API và là một lớp cùng dòng, vì vậy hãy sử dụng lớp NativeShader trực tiếp. (I25e4d)
 • PainterModifiei được mô phỏng lại không còn cung cấp tỷ lệ dựa trên các ràng buộc nhất định và thông số Contentscale. Cách triển khai của Painter là mở rộng chính nội dung bản vẽ của chúng dựa trên kích thước cụ thể của DrawScope vẽ mà chúng đang vẽ.

  Khắc phục vấn đề cấu trúc bộ nhớ đệm của VectorPainter có kích thước mặc định thay vì kích thước vẽ được đưa ra.

  Cập nhật ImagePainter để mở rộng quy mô nội dung thay vì dựa vào PainterModifier để thay thế nội dung. (I6ba90)

 • thêm hàm cấp cao nhất withFrameNanos cho thời gian hoạt ảnh (Ie34c5)

 • Chú thích @Untracked không còn được dùng nữa. Thay thế bằng @ComposableContract(tracked=false) (Id211e)

 • androidx.ui.foundation.TextFieldValue và androidx.ui.input.EditorValue không còn được dùng nữa. Ngừng sử dụng các thành phần kết hợp TextField, FilledTextField và CoreTextField sử dụng loại đó. Vui lòng sử dụng androidx.ui.input.TextFieldValue thay thế (I4066d, b/155211005)

 • Khắc phục lỗi trong đó việc nhập con trỏ sẽ gây ra sự cố nếu PointerInputFilter bị loại bỏ thông qua phần con trong quá trình loại bỏ. Vấn đề này hiện đã được khắc phục. (I1f48b, b/157998762)

 • Khắc phục vấn đề về sự cố gửi đi của con trỏ sẽ gây ra sự cố nếu PointerInputFilter bị loại bỏ thông qua phần con trong quá trình loại bỏ. Vấn đề này hiện đã được khắc phục. (Iab398, b/157998762)

 • Loại Bán kính được tái cấu trúc là một loại nội dòng. Xoá các phương thức tạo quảng cáo đồng hành có cấu trúc hàm tạo cùng với thông số mặc định để có bán kính cùng với trục y khớp với bán kính của thông số bán kính trục x bắt buộc.

  Cập nhật DrawScope.drawRoundRect để sử dụng một thông số Bán kính duy nhất thay vì 2 giá trị nổi riêng biệt cho bán kính dọc theo trục x và trục y (I46d1b)

 • Thành phần kết hợp Recompose này không còn là một bản tóm tắt hữu ích nữa. Hầu hết quá trình kết hợp lại nên xảy ra như là kết quả của các phép gán MutableState. Đối với những dữ liệu khác, bạn nên dùng hàm invalidate để kích hoạt quá trình kết hợp lại phạm vi hiện tại. (Ifc992)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp của Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn chỉ dựa vào các loại Dp và loại gốc cho các thông số pixel (Iede0b)

 • Thay đổi chiến lược tạo mã của trình biên dịch của Compose. Trước khi có thay đổi, trình biên dịch soạn thư sẽ chuyển đổi lệnh gọi thành các hàm có khả năng kết hợp. Với thay đổi này, giờ đây, chúng tôi đã chuyển đổi phần nội dung của hàm có khả năng kết hợp và giữ lại trang web không có hiệu lực (chủ yếu).

  Điều này có nghĩa là hầu hết logic giao tiếp với môi trường thời gian chạy sẽ xảy ra ở phần đầu của nội dung hàm, thay vì ở phần gọi trang.

  Đây phải là một thay đổi tương thích với nguồn để sử dụng khi soạn. Hầu hết người dùng soạn không phải cập nhật bất kỳ mã nào do sự thay đổi này.

  Để hỗ trợ công việc này, chữ ký JVM của tất cả các hàm có khả năng kết hợp đã thay đổi. Hàm Composable chấp nhận một tham số được chuyển đổi thành hàm chấp nhận 3 tham số, các tham số bổ sung là Composer, một số nguyên 'key'. số nguyên bitmask dùng để truyền siêu dữ liệu qua các lệnh gọi.

  Compose hiện cũng sẽ biến đổi các đối số mặc định thành hàm có khả năng kết hợp. Ad Manager có thể thực hiện việc này mà không cung cấp thêm quá trình tổng hợp mặc định của hàm, vì vậy thay đổi này sẽ làm giảm ít chức năng được xác định.

  Những thay đổi cố ý về hành vi cố ý xuất phát từ điều này:

  1. Một số cuộc gọi sẽ bỏ qua nơi mà trước đây không như vậy
  2. Các biểu thức tổng hợp trong biểu thức đối số mặc định hiện đã được đăng ký và xử lý chính xác

  Công việc này bao gồm một số điểm tối ưu hoá: 1. Kết quả so sánh các thông số được truyền qua biểu đồ lệnh gọi đến các hàm có khả năng kết hợp khác. Do đó, khi so sánh vào thời gian chạy, bạn sẽ nhận được ít dữ liệu hơn, giảm kích thước bảng vị trí cũng như bỏ qua nhiều hàm có khả năng kết hợp hơn mà trước đây không bị bỏ qua 2. Thông số được xác định là “tĩnh” tại thời điểm biên dịch không còn được so sánh hoặc lưu trữ trong thời gian chạy nữa. Điều này làm giảm số lượng phép so sánh và giảm kích thước bảng vùng. 3. Cấu trúc luồng kiểm soát của phần nội dung được dùng để giảm thiểu số nhóm được tạo. Việc này giúp giảm kích thước bảng vị trí và dẫn đến thời gian chạy ít hơn 4. Thông số gửi và nhận không được sử dụng cho các hàm không được bao gồm trong việc xác định khả năng có thể bỏ qua của hàm nếu chúng không được sử dụng trong phần nội dung của hàm.

  Hầu hết các thay đổi có thể gây lỗi đều là đối với các API mà trình biên dịch nhắm mục tiêu trực tiếp, và việc sử dụng tính năng soạn thư thường sẽ không bị ảnh hưởng: 1. Composer::startExpr đã bị xoá 2. Composer::endExpr đã bị xoá 3. Composer::call đã ngừng hoạt động 4. Các quá tải không phải varargs của key đã bị xoá. Sử dụng phiên bản vararg trở đi. 5. Ngừng sử dụng chú thích Pivotal. Hãy sử dụng key để thay thế. 6. ScopeUpdateScope::updateScope đã được thay đổi thành Function3 thay vì Function1 7. restartableFunction và restartableFunctionN đã được cập nhật để bao gồm các thông số thời gian biên dịch bổ sung (I60756, b/143464846)

 • Xoá các đối tượng sửa đổi LayoutAlign đã bị ngừng sử dụng. (I10877)

 • Đã xoá RepaintBoundary và thay vào đó là DrawLayerModifier (I00aa4)

 • Nút, FloatingActionButton và Clickable hiện có thông số enabled riêng biệt. Một số thông số trên Button (Nút) đã được đổi tên hoặc sắp xếp lại. (I54b5a)

 • Đã thay thế ButtonStyle bằng các chức năng riêng biệt và loại bỏ quá tải (chuỗi) văn bản. Xem mẫu đã cập nhật để biết thông tin về cách sử dụng. (If63ab, b/146478620, b/146482131)

 • Thay đổi có thể gây lỗi đối với API môi trường xung quanh. Hãy xem nhật ký và tài liệu Ambient<T> để biết thông tin chi tiết (I4c7ee, b/143769776)

 • Đã thay đổi hoạt động của TextDirection mặc định để được xác định theo LayoutsDirection. tức là nếu LayoutsHướng là RTL, mặc định TextDirection sẽ là RTL. Trước đây, đó là TextDirection.ContentOrLtr/Rtl (I4e803)

 • Sửa lỗi: Khi lượng phông chữ và kiểu phông chữ được lồng trên một thẻ Chú thích, văn bản sẽ không hiển thị chính xác. (I77a9d)

 • Thêm các thông số thường dùng vào Text(). Nếu hiện đang tạo một kiểu văn bản cục bộ để chuyển một số ít thông số này, chẳng hạn như ext(style = TextStyle(textAlign = TextAlign.Center)) thì bạn chỉ cần cung cấp trực tiếp các thông số sau: Text(textAlign = TextAlign.Center) (I82768)

 • Giao diện người dùng ui-android-text được đổi tên thành ui-text-android (I68cbe)