<uygulama>

söz dizimi:
<application android:allowTaskReparenting=["true" | "false"]
       android:allowBackup=["true" | "false"]
       android:allowClearUserData=["true" | "false"]
       android:allowNativeHeapPointerTagging=["true" | "false"]
       android:appCategory=["accessibility" | "audio" | "game" |
       "image" | "maps" | "news" | "productivity" | "social" | "video"]
       android:backupAgent="string"
       android:backupInForeground=["true" | "false"]
       android:banner="drawable resource"
       android:dataExtractionRules="string resource"
       android:debuggable=["true" | "false"]
       android:description="string resource"
       android:enabled=["true" | "false"]
       android:extractNativeLibs=["true" | "false"]
       android:fullBackupContent="string"
       android:fullBackupOnly=["true" | "false"]
       android:gwpAsanMode=["always" | "never"]
       android:hasCode=["true" | "false"]
       android:hasFragileUserData=["true" | "false"]
       android:hardwareAccelerated=["true" | "false"]
       android:icon="drawable resource"
       android:isGame=["true" | "false"]
       android:isMonitoringTool=["parental_control" | "enterprise_management" |
       "other"]
       android:killAfterRestore=["true" | "false"]
       android:largeHeap=["true" | "false"]
       android:label="string resource"
       android:logo="drawable resource"
       android:manageSpaceActivity="string"
       android:name="string"
       android:networkSecurityConfig="xml resource"
       android:permission="string"
       android:persistent=["true" | "false"]
       android:process="string"
       android:restoreAnyVersion=["true" | "false"]
       android:requestLegacyExternalStorage=["true" | "false"]
       android:requiredAccountType="string"
       android:resizeableActivity=["true" | "false"]
       android:restrictedAccountType="string"
       android:supportsRtl=["true" | "false"]
       android:taskAffinity="string"
       android:testOnly=["true" | "false"]
       android:theme="resource or theme"
       android:uiOptions=["none" | "splitActionBarWhenNarrow"]
       android:usesCleartextTraffic=["true" | "false"]
       android:vmSafeMode=["true" | "false"] >
  . . .
</application>
şunları içerir:
<manifest>
aşağıdakileri içerebilir:
<activity>
<activity-alias>
<meta-data>
<service>
<receiver>
<profileable>
<provider>
<uses-library>
<uses-native-library>
description:
Uygulamanın beyanı. Bu öğe, uygulamanın her bir bileşenini tanımlayan alt öğeler içerir ve tüm bileşenleri etkileyebilecek özelliklere sahiptir.

Bu özelliklerin çoğu (ör. icon, label, permission, process, taskAffinity ve allowTaskReparenting), bileşen öğelerinin karşılık gelen özellikleri için varsayılan değerleri ayarlar. debuggable, enabled, description ve allowClearUserData gibi diğerleri ise uygulamanın bütünü için değerleri ayarlar ve bileşenler tarafından geçersiz kılınmaz.

özellikler
android:allowTaskReparenting
Uygulamanın tanımladığı etkinliklerin, onları başlatan görevden bir sonraki görev ön plana çıkarıldığında ilgi gösterdikleri göreve geçip geçemeyeceği. Taşıyabiliyorlarsa "true" ve başladıkları görevde kalmaları gerekiyorsa "false". Varsayılan değer "false" olarak ayarlanmıştır.

<activity> öğesinin, burada ayarlanan değeri geçersiz kılabilen kendi allowTaskReparenting özelliği vardır.

android:allowBackup

Uygulamanın yedekleme ve geri yükleme altyapısına katılmasına izin verilip verilmeyeceği. Bu özellik "false" olarak ayarlanırsa uygulama, tüm uygulama verilerinin adb kullanılarak kaydedilmesine neden olan tam sistem yedeklemesi tarafından bile hiçbir yedekleme veya geri yükleme işlemi gerçekleştirilmez. Bu özelliğin varsayılan değeri: "true".

Not: Uygulamanız, Android 12 veya sonraki bir sürümün yüklü olduğu bir cihazda çalışıyorsa ve Android 12 (API düzeyi 31) veya sonraki bir sürümü hedefliyorsa uygulama dosyalarının cihazdan cihaza taşınmasını devre dışı bırakamazsınız. Bu durumda, sistem bu işlevi otomatik olarak destekler.

Ancak uygulamanız Android 12 (API düzeyi 31) veya sonraki sürümleri hedeflese bile bu özelliği "false" olarak ayarlayarak bulut tabanlı yedeklemeyi devre dışı bırakabilir ve uygulama dosyalarınızı geri yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için, Android 12 (API düzeyi 31) veya sonraki sürümleri hedefleyen uygulamalarda davranış değişikliklerinin açıklandığı sayfanın yedekleme ve geri yükleme bölümüne bakabilirsiniz.

android:allowClearUserData

Uygulamanın kullanıcı verilerini sıfırlamasına izin verilip verilmeyeceği. Kullanıcının tanıtım ipuçlarını görüp görmediği gibi işaretlerin yanı sıra kullanıcı tarafından özelleştirilebilen ayarlar ve tercihler de bu veriler arasındadır. Bu özelliğin varsayılan değeri "true"'dir.

Not: Yalnızca sistem görüntüsünün bir parçası olan uygulamalar bu özelliği açık bir şekilde beyan edebilir. Üçüncü taraf uygulamaları, bu özelliği manifest dosyalarına ekleyemez.

Daha fazla bilgi için Veri yedeklemeye genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.

android:allowNativeHeapPointerTagging

Uygulamanın Yığın işaretçi etiketleme özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediği. Bu özelliğin varsayılan değeri: "true".

Not: Bu özelliğin devre dışı bırakılması, temeldeki kod sağlığı sorununu çözmez. Gelecekte satışa sunulacak donanım cihazları bu manifest etiketini desteklemeyebilir.

Daha fazla bilgi için Etiketli İşaretçiler bölümünü inceleyin.

android:appCategory

Bu uygulamanın kategorisini belirtir. Kategoriler, birden fazla uygulamayı anlamlı gruplar halinde bir araya getirmek için kullanılır (ör. pil, ağ veya disk kullanımını özetlerken). Bu değeri yalnızca belirli kategorilerden birine uyan uygulamalar için tanımlayın.

Aşağıdaki sabit değerlerden biri olmalıdır.

DeğerAçıklama
accessibilityEkran okuyucular gibi öncelikli olarak erişilebilirlik uygulamaları olan uygulamalar.
audioTemel olarak ses veya müzik ile çalışan uygulamalar (müzik çalarlar gibi).
gameAsıl amacı oyun olan uygulamalar.
imageKamera veya galeri uygulamaları gibi öncelikli olarak resim ya da fotoğraflarla çalışan uygulamalar.
mapsÖncelikli olarak harita uygulamaları (ör. navigasyon uygulamaları) olan uygulamalar.
newsGazete, dergi veya spor uygulamaları gibi ağırlıklı olarak haber uygulamaları olan uygulamalar.
productivityBulut depolama veya iş yeri uygulamaları gibi öncelikli olarak üretkenlik uygulamaları olan uygulamalar.
socialMesajlaşma, iletişim, e-posta veya sosyal ağ uygulamaları gibi ağırlıklı olarak sosyal uygulamalar olan uygulamalar.
videoÇoğunlukla video veya filmlerle çalışan uygulamalar (ör. akışlı video uygulamaları).

android:backupAgent
Uygulamanın yedek aracısını uygulayan sınıfın adı (BackupAgent alt sınıfı). Özellik değeri, "com.example.project.MyBackupAgent" gibi tam nitelikli bir sınıf adıdır. Bununla birlikte, kısaltma olarak adın ilk karakteri noktaysa (ör. ".MyBackupAgent") <manifest> öğesinde belirtilen paket adına eklenir.

Varsayılan değer yoktur. Ad spesifik olmalıdır.

android:backupInForeground
Uygulama ön plana eşdeğer durumda olsa bile bu uygulamada Otomatik Yedekleme işlemlerinin yapılabileceğini belirtir. Otomatik yedekleme işlemi sırasında sistem bir uygulamayı kapatır. Bu nedenle bu özelliği dikkatli kullanın. Bu işaretin "true" değerine ayarlanması, uygulama etkinken uygulama davranışını etkileyebilir.

Varsayılan değer "false"'dir. Yani işletim sistemi, startForeground() durumundaki bir hizmeti kullanarak aktif olarak müzik çalan bir müzik uygulaması gibi ön planda çalışırken uygulamayı yedeklemekten kaçınır.

android:banner
İlişkilendirilmiş öğesi için genişletilmiş bir grafik banner sağlayan bir çizim kaynağı. Tüm uygulama etkinliklerinde varsayılan bir banner sağlamak için <application> etiketiyle, belirli bir etkinlik için banner sağlamak içinse <activity> etiketiyle kullanın.

Sistem, banner'ı Android TV ana ekranındaki uygulamayı temsil etmek için kullanır. Bu nedenle, bunu yalnızca CATEGORY_LEANBACK_LAUNCHER amacını işleyen bir etkinliğe sahip uygulamalar için belirtin.

Bu özellik, resmi içeren çekilebilir bir kaynağa (örneğin, "@drawable/banner") başvuru olarak ayarlanır. Varsayılan banner yoktur.

Daha fazla bilgi için Ana ekran banner'ı sağlama bölümüne bakın.

android:dataExtractionRules

Uygulamalar bu özelliği bir XML kaynağına ayarlayabilir. Bu kaynakta, yedekleme veya aktarım işlemleri kapsamında cihazdan hangi dosya ve dizinlerin kopyalanabileceğini belirleyen kuralları belirtirler.

XML dosyasının biçimi hakkında bilgi edinmek için Yedekleme ve geri yükleme başlıklı makaleyi inceleyin.

android:debuggable
Kullanıcı modunda bir cihazda çalıştırılırken bile uygulamada hata ayıklamanın yapılıp yapılamadığı. Mümkünse "true", değilse "false" olur. Varsayılan değer "false" olarak ayarlanmıştır.
android:description
Uygulama hakkında, kullanıcı tarafından okunabilir, uygulama etiketinden daha uzun ve açıklayıcı bir metin. Değer, bir dize kaynağına başvuru olarak ayarlanır. Etiketin aksine ham dize olamaz. Varsayılan değer yoktur.
android:enabled
Android sisteminin uygulamanın bileşenlerini örnekleyip gösteremeyeceği. Mümkünse "true", değilse "false". Değer "true" ise her bileşenin enabled özelliği, bu bileşenin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler. Değer "false" ise bileşene özel değerleri geçersiz kılar ve tüm bileşenler devre dışı bırakılır.

Varsayılan değer "true" olarak ayarlanmıştır.

android:extractNativeLibs

AGP 4.2.0 ile başlayarak, DSL seçeneği useLegacyPackaging extractNativeLibs manifest özelliğinin yerini alır. Yerel kitaplık sıkıştırma davranışını yapılandırmak için manifest dosyasında extractNativeLibs yerine uygulamanızın build.gradle dosyasında useLegacyPackaging kullanın. Daha fazla bilgi için sürüm notuna bakın. Sıkıştırılmış yerel kitaplıkları paketlemek için DSL'yi kullanın.

Bu özellik, paket yükleyicinin yerel kitaplıkları APK'dan dosya sistemine çıkarıp çıkarmadığını gösterir. "false" değerine ayarlanırsa yerel kitaplıklarınız, APK'da sıkıştırılmadan depolanır. APK'nız daha büyük olsa da kitaplıklar çalışma zamanında doğrudan APK'dan yükleneceğinden uygulamanız daha hızlı yüklenir.

Varsayılan extractNativeLibs değeri, minSdkVersion ve kullandığınız AGP sürümüne bağlıdır. Çoğu durumda, varsayılan davranış muhtemelen istediğiniz davranıştır ve bu özelliği açıkça ayarlamanız gerekmez.

android:fullBackupContent
Bu özellik, Otomatik Yedekleme için tam yedekleme kurallarını içeren bir XML dosyasını işaret eder. Bu kurallar, hangi dosyaların yedekleneceğini belirler. Daha fazla bilgi için Otomatik Yedekleme için XML yapılandırma söz dizimine bakın.

Bu özellik isteğe bağlıdır. Belirtilmezse varsayılan olarak, Otomatik Yedekleme uygulamanızdaki dosyaların çoğunu içerir. Daha fazla bilgi edinmek için Yedeklenen dosyalar bölümüne göz atın.

android:fullBackupOnly
Bu özellik, kullanılabildiği cihazlarda Otomatik Yedekleme'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. "true" olarak ayarlanırsa uygulamanız, Android 6.0 (API düzeyi 23) veya sonraki sürümleri çalıştıran bir cihaza yüklendiğinde Otomatik Yedekleme gerçekleştirir. Eski cihazlarda, uygulamanız bu özelliği yok sayar ve anahtar/değer yedekleri gerçekleştirir.

Varsayılan değer "false" olarak ayarlanmıştır.

android:gwpAsanMode
Bu özellik, boşaltıldıktan sonra kullanım ve yığın arabellek taşması hatalarını bulmaya yardımcı olan yerel bir bellek ayırıcı özelliği olan GWP-ASan'ın kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Varsayılan değer "never" olarak ayarlanmıştır.

android:hasCode
Uygulamanın herhangi bir kod içerip içermediği. Varsa "true", değilse "false". Değer "false" olduğunda sistem, bileşenleri başlatırken herhangi bir uygulama kodu yüklemeye çalışmaz. Varsayılan değer "true" olarak ayarlanmıştır.

Örneğin, uygulamanız Play özellik dağıtımı'nı destekliyor ve Android platformu için optimize edilmiş bayt kodu oluşturmayan, DEX dosyası oluşturmayan özellik modülleri içeriyor olabilir. Bu durumda, çalışma zamanı hatalarını önlemek için modülün manifest dosyasında bu özelliği "false" olarak ayarlamanız gerekir.

android:hasFragileUserData
Kullanıcı uygulamayı kaldırdığında uygulama verilerini saklaması için kullanıcıya bir istem gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Varsayılan değer "false" değeridir.
android:hardwareAccelerated
Donanım hızlandırmalı oluşturmanın bu uygulamadaki tüm etkinlikler ve görünümler için etkinleştirilip etkinleştirilmediği. Etkinse "true", etkinleştirilmemişse "false" olur. minSdkVersion veya targetSdkVersion değerini "14" ya da daha yüksek olarak ayarlarsanız varsayılan değer "true" olur. Aksi durumda "false" olacaktır.

Android 3.0'dan (API düzeyi 11) itibaren, birçok yaygın 2D grafik işleminin performansını artırmak için uygulamalarda donanımla hızlandırılmış bir OpenGL oluşturucu kullanılabilir. Donanım hızlandırmalı oluşturucu etkinleştirildiğinde Canvas, Paint, Xfermode, ColorFilter, Shader ve Camera'daki çoğu işlem hızlandırılır.

Bu, çerçevenin OpenGL kitaplıklarını açıkça kullanmayan uygulamalar için bile daha yumuşak animasyonlar, daha düzgün kaydırma ve genel olarak daha iyi yanıt vermeyle sonuçlanır.

OpenGL 2D işlemlerinin tümü hızlandırılmaz. Donanım hızlandırmalı oluşturucuyu etkinleştirirseniz uygulamanızı, oluşturucuyu hatasız olarak kullanabilmesi için test edin.

Daha fazla bilgi için Donanım hızlandırma kılavuzunu okuyun.

android:icon
Uygulamanın tamamı için bir simge ve uygulamanın her bir bileşeni için varsayılan simge. <activity>, <activity-alias>, <service>, <receiver> ve <provider> öğeleri için ayrı icon özelliklerini inceleyin.

Bu özellik, "@drawable/icon" gibi resmi içeren çekilebilir bir kaynağa referans olarak ayarlanır. Varsayılan simge yoktur.

android:isGame
Uygulamanın bir oyun olup olmadığı. Sistem, oyun olarak sınıflandırılmış uygulamaları bir arada gruplandırabilir veya bunları diğer uygulamalardan ayrı olarak görüntüleyebilir. Varsayılan değer: "false".
android:isMonitoringTool

Bu uygulamanın diğer kişileri izlemek için tasarlandığını belirtir.

Not: Bir uygulamanın manifest dosyasında bu özelliği beyan etmesi durumunda, geliştiricinin uygulamayı Google Play'de yayınlamak için İzleme Yazılımı politikasına uyması gerekir.

Varsayılan değer yoktur. Geliştirici aşağıdaki değerlerden birini belirtmelidir:

DeğerAçıklama
"parental_control"Uygulama, ebeveyn denetimine yöneliktir ve özellikle çocuklarının güvenliğini sağlamak isteyen ebeveynleri hedefler.
"enterprise_management"Uygulama, çalışanlara verilen cihazları yönetmek ve izlemek isteyen kuruluşlara yöneliktir.
"other"Uygulama, bu tabloda belirtilmeyen bir kullanım alanına yöneliktir.
android:killAfterRestore
Tam sistem geri yükleme işlemi sırasında ayarları geri yüklendikten sonra uygulamanın sonlandırılıp sonlandırılmayacağı. Tek paket geri yükleme işlemleri hiçbir zaman uygulamanın kapanmasına neden olmaz. Tam sistem geri yükleme işlemleri genellikle yalnızca bir kez, telefon ilk kez kurulduğunda gerçekleştirilir. Üçüncü taraf uygulamaların normalde bu özelliği kullanması gerekmez.

Varsayılan değer "true" şeklindedir. Yani uygulama, tam sistem geri yükleme işlemi sırasında verilerini işlemeyi bitirdikten sonra sona erer.

android:largeHeap
Uygulamadaki işlemlerin büyük bir Dalvik yığınıyla oluşturulup oluşturulmadığı. Bu, uygulama için oluşturulan tüm işlemlerde geçerlidir. Yalnızca işleme yüklenen ilk uygulama için geçerlidir. Birden fazla uygulamanın bir işlemi kullanmasına izin vermek için paylaşılan bir kullanıcı kimliği kullanıyorsanız öngörülemeyen sonuçları önlemek için uygulamaların tamamının bu seçeneği tutarlı bir şekilde kullanması gerekir.

Çoğu uygulama buna ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, performansı artırmak için toplam bellek kullanımını azaltmaya odaklanır. Bazı cihazlar kullanılabilir toplam bellekle kısıtlandığından, bunun etkinleştirilmesi kullanılabilir bellekte sabit bir artış sağlanacağını da garanti etmez.

Çalışma zamanında kullanılabilir bellek boyutunu sorgulamak için getMemoryClass() veya getLargeMemoryClass() yöntemlerini kullanın.

android:label
Uygulamanın tamamı için kullanıcı tarafından okunabilir bir etiket ve uygulamanın her bileşeni için varsayılan bir etiket. <activity>, <activity-alias>, <service>, <receiver> ve <provider> öğeleri için ayrı label özelliklerini inceleyin.

Bu etiket, bir dize kaynağına referans olarak ayarlanır. Böylece, kullanıcı arayüzündeki diğer dizeler gibi yerelleştirilebilir. Ancak uygulamayı geliştirirken kolaylık sağlaması açısından ham dize olarak da ayarlanabilir.

android:logo
Uygulamanın tamamı için bir logo ve etkinlikler için varsayılan logo. Bu özellik, "@drawable/logo" gibi resmi içeren çekilebilir bir kaynağa referans olarak ayarlanır. Varsayılan logo yoktur.
android:manageSpaceActivity
Kullanıcıların cihazda uygulamanın kapladığı belleği yönetmelerine olanak tanımak için sistemin başlattığı bir Activity alt sınıfının tam adı. Etkinlik ayrıca bir <activity> öğesiyle belirtilir.
android:name
Uygulama için uygulanan bir Application alt sınıfının tam adı. Başvuru süreci başladığında bu sınıf, uygulamanın herhangi bir bileşeninden önce örnek oluşturulur.

Alt sınıf isteğe bağlıdır. Çoğu uygulamada bu tür bilgilere ihtiyaç yoktur. Alt sınıf olmadığında Android, temel Application sınıfının bir örneğini kullanır.

android:networkSecurityConfig

Uygulamanızın Ağ güvenliği yapılandırmasını içeren XML dosyasının adını belirtir. Değer, yapılandırmayı içeren XML kaynak dosyasına bir referanstır.

Bu özellik, API düzeyi 24'te eklendi.

android:permission
İstemcilerin uygulamayla etkileşime girmek için ihtiyaç duyduğu iznin adı. Bu özellik, uygulamanın tüm bileşenleri için geçerli olan bir izin belirlemenin kolay bir yoludur. Bağımsız bileşenlerin permission özellikleri ayarlanarak bunun üzerine yazılır.

İzinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulama manifesti genel bakışındaki İzinler bölümüne ve Güvenlik ipuçları bölümüne bakın.

android:persistent
Uygulamanın her zaman çalışır durumda olup olmadığı. Varsa "true", değilse "false" olur. Varsayılan değer "false" şeklindedir. Uygulamalar normalde bu işareti ayarlamaz. Kalıcılık modu yalnızca belirli sistem uygulamaları için tasarlanmıştır.
android:process
Uygulamanın tüm bileşenlerinin çalıştığı işlemin adı. Her bileşen kendi process özelliğini ayarlayarak bu varsayılan değeri geçersiz kılabilir.

Android varsayılan olarak, ilk bileşenlerinin çalışması gerektiğinde bir uygulama için bir işlem oluşturur. Ardından, tüm bileşenler bu işlemde çalışır. Varsayılan işlemin adı, <manifest> öğesi tarafından ayarlanan paket adıyla eşleşir.

Bu özelliği başka bir uygulamayla paylaşılan bir işlem adına ayarlayarak her iki uygulamanın bileşenlerinin aynı işlemde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bunun için iki uygulamanın da kullanıcı kimliğini paylaşması ve aynı sertifikayla imzalanması gerekir.

Bu özelliğe atanan ad, iki nokta üst üste (:) ile başlıyorsa gerektiğinde uygulamaya özel yeni bir süreç oluşturulur. İşlem adı küçük harfle başlıyorsa bu ada ait global bir işlem oluşturulur. Küresel bir süreç diğer uygulamalarla paylaşılabilir, bu da kaynak kullanımını azaltır.

android:restoreAnyVersion
Uygulamanın, yedeklenen veri kümelerinin geri yüklenmesini denemeye hazır olduğunu gösterir. Yedekleme, uygulamanın cihazda yüklü olandan daha yeni bir sürümünde kaydedilmiş olsa bile bu durum geçerlidir. Bu özelliğin "true" olarak ayarlanması, sürüm uyuşmazlığı verilerin uyumsuz olduğunu gösterse bile Yedekleme Yöneticisi'nin geri yükleme denemesine olanak tanır. Dikkatli kullanın!

Bu özelliğin varsayılan değeri: "false".

android:requestLegacyExternalStorage

Uygulamanın kapsamlı depolamayı devre dışı bırakmak isteyip istemediği.

Not: Politika veya uygulama uyumluluğuyla ilgili değişikliklere bağlı olarak, sistem bu kapsam dışında kalma isteğini kabul etmeyebilir.

android:requiredAccountType
Uygulamanın çalışması için gereken hesap türünü belirtir. Uygulamanız Account gerektiriyorsa bu özelliğin değeri, AuthenticatorDescription tarafından tanımlandığı şekilde uygulamanız tarafından kullanılan hesap kimlik doğrulayıcı türüne karşılık gelmelidir (ör. "com.google").

Varsayılan değer null'dur ve uygulamanın hesap olmadan çalışabileceğini belirtir.

Kısıtlanmış profiller hesap ekleyemediğinden, bu özelliği belirtmeniz, android:restrictedAccountType için aynı değeri belirtmediğiniz sürece uygulamanızın kısıtlanmış profilde kullanılamaz hale gelmesini sağlar.

Dikkat: Hesap verileri, kimliği tanımlayabilecek bilgileri açığa çıkarıyorsa bu özelliği bildirmeniz ve android:restrictedAccountType değerini boş bırakmanız önemlidir. Böylece kısıtlanmış profiller, uygulamanızı kullanarak sahip kullanıcıya ait kişisel bilgilere erişemez.

Bu özellik, API düzeyi 18'de eklendi.

android:resizeableActivity

Uygulamanın çoklu pencere modunu destekleyip desteklemediğini belirtir. Bu özelliği <activity> veya <application> öğesinde ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği "true" olarak ayarlarsanız kullanıcı, etkinliği bölünmüş ekran ve serbest biçim modlarında başlatabilir. Özelliği ”false” olarak ayarlarsanız uygulama, çoklu pencereli bir ortam için test edilemez veya optimize edilemez. Sistem, uyumluluk modu uygulanmış halde etkinliği çoklu pencere moduna alabilir.

Bu özelliğin "true" değerine ayarlanması, ekranda çoklu pencere modundaki başka uygulamaların (ör. pencere içinde pencere veya diğer ekranlarda) görünmeyeceğini garanti etmez. Bu nedenle, bu işaretin ayarlanması uygulamanızın özel kaynak erişimine sahip olduğu anlamına gelmez.

API düzeyi 24 veya üstünü hedefleyen uygulamalar için varsayılan olarak "true" değeri kullanılır.

Uygulamanız API düzeyi 31 veya üstünü hedefliyorsa bu özellik küçük ve büyük ekranlarda farklı şekilde çalışır:

 • Büyük ekranlar (sw >= 600 dp): Tüm uygulamalar çoklu pencere modunu destekler. Bu özellik, uygulamanın çoklu pencere modunu destekleyip desteklemediğini değil, yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılamayacağını belirtir. resizeableActivity="false" ise uygulama, görüntülü reklam boyutlarına uyması için gerektiğinde uyumluluk moduna alınır.
 • Küçük ekranlar (sw < 600 dp): resizeableActivity="true" ve ana etkinliğin minimum genişliği ve minimum yüksekliği çoklu pencere şartlarını karşılıyorsa uygulama çoklu pencere modunu destekler. resizeableActivity="false" ise uygulama, etkinliğin minimum genişliği ve yüksekliğine bakılmaksızın çoklu pencere modunu desteklemez.

Not: Cihaz üreticileri API düzeyi 31 davranışını geçersiz kılabilir.

Bu özellik, API düzeyi 24'te eklendi.

Not: Bir görevin kök etkinlik değeri, görevde başlatılan tüm ek etkinliklere uygulanır. Yani bir görevin kök etkinliği yeniden boyutlandırılabilirse sistem, görevdeki diğer tüm etkinlikleri yeniden boyutlandırılabilir olarak ele alır. Kök etkinliği yeniden boyutlandırılamazsa görevdeki diğer etkinlikler yeniden boyutlandırılamaz.

android:restrictedAccountType
Bu uygulamanın gerektirdiği hesap türünü belirtir ve kısıtlanmış profillerin, sahip kullanıcıya ait bu tür hesaplara erişebileceğini belirtir. Uygulamanız Account gerektiriyorsa ve kısıtlanmış profiller birincil kullanıcının hesaplarına erişebiliyorsa bu özelliğin değeri, uygulamanız tarafından kullanılan hesap kimlik doğrulayıcı türüne (AuthenticatorDescription tarafından tanımlandığı şekilde "com.google" gibi) karşılık gelmelidir.

Varsayılan değer null'dur ve uygulamanın hesap olmadan çalışabileceğini belirtir.

Dikkat: Bu özelliği belirtmeniz, kısıtlanmış profillerin uygulamanızı sahip kullanıcıya ait hesaplarla kullanmasına olanak tanır. Bu durum, kimliği tanımlayabilecek bilgileri açığa çıkarabilir. Hesap, kişisel bilgileri açığa çıkarıyorsa bu özelliği kullanmayın. Bunun yerine, uygulamanızı kısıtlı profiller tarafından kullanılamaz hale getirmek için android:requiredAccountType özelliğini bildirin.

Bu özellik, API düzeyi 18'de eklendi.

android:supportsRtl
Uygulamanızın sağdan sola (RTL) düzenleri desteklemek isteyip istemediğini belirtir.

Bu değer "true" olarak ayarlanır ve targetSdkVersion 17 veya daha yüksek bir değere ayarlanırsa uygulamanızın RTL düzenlerini görüntüleyebilmesi için sistem tarafından çeşitli RTL API'leri etkinleştirilir ve kullanılır. Bu değer "false" olarak ayarlanırsa veya targetSdkVersion 16 ya da daha düşük bir değere ayarlanırsa RTL API'leri yoksayılır veya herhangi bir etkisi olmaz. Uygulamanız, kullanıcının yerel ayar seçimiyle ilişkilendirilen düzen yönü ne olursa olsun aynı şekilde davranır. Yani düzenleriniz her zaman soldan sağa doğrudur.

Bu özelliğin varsayılan değeri: "false".

Bu özellik, API düzeyi 17'de eklendi.

android:taskAffinity
Kendi özelliklerine sahip farklı bir yakın ilgi alanı ayarlanmış olanlar hariç, uygulama içindeki tüm etkinlikler için geçerli olan bir yakın ilgi alanı adı.taskAffinity Daha fazla bilgi için ilgili özelliğe bakın.

Varsayılan olarak, bir uygulama içindeki tüm etkinlikler aynı yakın ilgi alanını paylaşır. Bu yakın ilgi alanının adı, <manifest> öğesi tarafından ayarlanan paket adıyla aynıdır.

android:testOnly
Bu uygulamanın yalnızca test amaçlı olup olmadığını belirtir. Örneğin, güvenlik açığına neden olabilecek ancak test için faydalı olabilecek işlevleri veya verileri kendi dışındaki açığa çıkarabilir. Bu tür APK yalnızca adb üzerinden yüklenir. Bu içeriği Google Play'de yayınlayamazsınız.

Android Studio, Çalıştır tıkladığınızda bu özelliği otomatik olarak ekler.

android:theme
Uygulamadaki tüm etkinlikler için varsayılan bir tema tanımlayan bir stil kaynağı referansı. Bağımsız etkinlikler, kendi theme özelliklerini ayarlayarak varsayılanı geçersiz kılabilir. Daha fazla bilgi için Stiller ve temalar bölümüne bakın.
android:uiOptions
Bir etkinliğin kullanıcı arayüzü için ek seçenekler. Aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:
DeğerAçıklama
"none"Fazladan kullanıcı arayüzü seçeneği yoktur. Bu varsayılan seçenektir.
"splitActionBarWhenNarrow"İşlem öğelerini, yatay alanla sınırlandığında (örneğin, telefon dikey moddayken) uygulama çubuğu'nda (işlem çubuğu olarak da bilinir) görüntülemek için ekranın alt kısmına bir çubuk ekler. Uygulama çubuğu, ekranın üst kısmındaki uygulama çubuğunda az sayıda işlem öğesi görmek yerine, işlem öğeleri için üst gezinme bölümüne ve alt çubuğa bölünmüştür. Bu, işlem öğeleri ve üstteki gezinme ve başlık öğeleri için makul bir miktarda alan bulunduğu anlamına gelir. Menü öğeleri iki çubuğa bölünmemiş. Her zaman bir arada görünürler.

Uygulama çubuğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulama çubuğunu ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Bu özellik, API düzeyi 14'te eklendi.

android:usesCleartextTraffic
Uygulamanın, şifresiz metin HTTP gibi şifresiz metin ağ trafiğini kullanmayı amaçlayıp amaçlamadığını belirtir. API düzeyi 27 veya altını hedefleyen uygulamalar için varsayılan değer "true"'dir. API düzeyi 28 veya üstünü hedefleyen uygulamalar varsayılan olarak "false" değerine ayarlanır.

Özellik "false" değerine ayarlandığında, HTTP ve FTP yığınları, DownloadManager ve MediaPlayer gibi platform bileşenleri uygulamanın şifresiz metin trafiğini kullanma isteklerini reddeder.

Üçüncü taraf kitaplıkların da bu ayara uyması önemle tavsiye edilir. Açık metin trafiğinden kaçınmanın en önemli nedeni gizlilik, özgünlük ve izinsiz değişikliklere karşı koruma eksikliğidir. Bir ağ saldırganı, iletilen verileri gizlice izleyebilir ve ayrıca algılanmadan bu verileri değiştirebilir.

Bu işaret, uygulamalara sağlanan erişim düzeyi düşünüldüğünde Android uygulamalarından gelen tüm net metin trafiğini engellemek mümkün olmadığından, elimizden gelenin en iyisi yapılarak dikkate alınır. Örneğin, Socket API'sinin bu işareti dikkate alması gerekmez, çünkü trafiğinin açık metin halinde olup olmadığını belirleyemez.

Bununla birlikte, uygulamalardan gelen ağ trafiğinin çoğu, daha üst düzey ağ yığınları ve bileşenleri tarafından işlenir. Bu öğeler, ApplicationInfo.flags veya NetworkSecurityPolicy.isCleartextTrafficPermitted() adresinden okuyarak bu işareti kullanabilir.

Not: WebView, API düzeyi 26 ve sonraki sürümleri hedefleyen uygulamalarda bu özelliği kullanır.

Uygulama geliştirme sırasında StrictMode, uygulamadan gelen şifresiz metin trafiğini tanımlamak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için StrictMode.VmPolicy.Builder.detectCleartextNetwork() adresini ziyaret edin.

Bu özellik, API düzeyi 23'te eklendi.

Bu işaret, Android 7.0 (API düzeyi 24) ve sonraki sürümlerde Android Ağ Güvenliği Yapılandırması varsa yoksayılır.

android:vmSafeMode
Uygulamanın, sanal makinenin güvenli modda çalışmasını isteyip istemediğini belirtir. Varsayılan değer "false" olarak ayarlanmıştır.

Bu özellik, API düzeyi 8'e eklendi. Burada "true" değeri, Dalvik tam zamanında (JIT) derleyicisini devre dışı bıraktı.

Bu özellik, API düzeyi 22'ye uyarlanmıştır. Burada "true" değeri, ART önceden (AOT) derleyicisini devre dışı bırakmıştır.

kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 1
şuna da bakabilirsiniz:
<activity>
<service>
<receiver>
<provider>