<yerel-kitaplık>

söz dizimi:
<uses-native-library
  android:name="string"
  android:required=["true" | "false"] />
içerdiği:
<application>
description:

Uygulamanın bağlanması gereken, tedarikçi firma tarafından sağlanan paylaşılan yerel bir kitaplığı belirtir. Bu öğe, sisteme yerel kitaplığı paket için erişilebilir hale getirmesini söyler.

NDK kitaplıklarına varsayılan olarak erişilebilir. Bu nedenle <uses-native-library> etiketini gerektirmez.

Uygulama Android 12 (API düzeyi 31) veya sonraki sürümleri hedefliyorsa silikon tedarikçileri veya cihaz üreticileri tarafından sağlanan NDK olmayan yerel paylaşılan kitaplıklara varsayılan olarak erişilemez. Kitaplıklara, yalnızca <uses-native-library> etiketi kullanılarak açıkça istendiğinde erişilebilir.

Uygulama, Android 11 (API düzeyi 30) veya altını hedefliyorsa <uses-native-library> etiketi gerekli değildir. Bu durumda, NDK kitaplığı olup olmadığına bakılmaksızın paylaşılan tüm yerel kitaplıklara erişilebilir.

Bu öğe, uygulamanın belirli bir cihaza yüklenmesini de etkiler. Bu öğe mevcutsa ve android:required özelliği true olarak ayarlanırsa kitaplık kullanıcının cihazında mevcut olmadığı sürece PackageManager çerçevesi kullanıcının uygulamayı yüklemesine izin vermez.

android:required özelliği, aşağıdaki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

özellikler:
android:name
Kitaplık dosyasının adı.
android:required
Uygulamanın, android:name tarafından belirtilen kitaplığı gerektirip gerektirmediğini gösteren Boole değeri.
  • "true": Uygulama, bu kitaplık olmadan çalışmaz. Sistem, uygulamanın kitaplığı olmayan bir cihaza yüklenmesine izin vermez.
  • "false": Uygulama, varsa kitaplığı kullanır, ancak gerektiğinde kitaplık olmadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, kitaplık olmasa bile uygulamanın yüklenmesine izin verir. "false" kullanırsanız kitaplığın olmamasını sorunsuz şekilde yönetmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Varsayılan değer: "true".

şurada kullanıma sunuldu:
API düzeyi 31
ayrıca bakın: