Sử dụng cử chỉ chạm

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách sử dụng thao tác chạm và nhập trong Compose.

Tài liệu này mô tả cách viết những ứng dụng cho phép người dùng tương tác với ứng dụng bằng các cử chỉ chạm. Android cung cấp một loạt API giúp bạn tạo và phát hiện các cử chỉ.

Mặc dù ứng dụng của bạn không được phụ thuộc vào cử chỉ chạm cho các hành vi cơ bản (vì những cử chỉ có thể không có sẵn cho tất cả người dùng trong mọi ngữ cảnh), nhưng việc thêm tương tác dựa trên thao tác chạm vào ứng dụng của bạn có thể làm tăng đáng kể tính hữu ích và sức hấp dẫn của ứng dụng.

Để cung cấp cho người dùng trải nghiệm nhất quán và trực quan, ứng dụng của bạn phải tuân theo các quy ước được chấp nhận của Android về cử chỉ chạm. Tài liệu về Cử chỉ trong Material Design cho bạn biết cách sử dụng các cử chỉ phổ biến trong các ứng dụng Android. Ngoài ra, hãy xem phần Chuyển động Material.

Để biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy đọc các hướng dẫn liên quan sau đây:

Chủ đề

Phát hiện cử chỉ phổ biến
Tìm hiểu cách phát hiện các cử chỉ chạm cơ bản, chẳng hạn như cuộn, hất và nhấn đúp, bằng GestureDetector.
Theo dõi chuyển động của con trỏ và điểm chạm
Tìm hiểu cách theo dõi chuyển động.
Tạo ảnh động cho một cử chỉ cuộn
Tìm hiểu cách sử dụng thanh cuộn (Scroller hoặc OverScroller) để tạo ảnh động cuộn để phản hồi một sự kiện chạm.
Xử lý cử chỉ nhiều điểm chạm
Tìm hiểu cách phát hiện cử chỉ dùng nhiều con trỏ (ngón tay).
Kéo và chuyển tỷ lệ
Tìm hiểu cách triển khai thao tác kéo và chuyển tỷ lệ dựa trên thao tác chạm.
Quản lý sự kiện chạm trong ViewGroup
Tìm hiểu cách quản lý các sự kiện chạm trong ViewGroup để đảm bảo điều phối các sự kiện chạm chính xác đến thành phần hiển thị đích.