Kodda bir hiyerarşi oluşturun Android Jetpack'in bir parçasıdır.

onCreatePreferences()'da programatik olarak bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, genel bakış sayfasında XML aracılığıyla oluşturulan aynı tercih ekranını oluşturmaya yönelik programatik bir yaklaşım gösterilmektedir. Ekranı programatik olarak oluşturmak için her ayarı oluşturun ve ilgili özellikleri ayarlayın, ardından tercih ekranına ekleyin:

Kotlin

override fun onCreatePreferences(savedInstanceState: Bundle?, rootKey: String?) {
  val context = preferenceManager.context
  val screen = preferenceManager.createPreferenceScreen(context)

  val notificationPreference = SwitchPreferenceCompat(context)
  notificationPreference.key = "notifications"
  notificationPreference.title = "Enable message notifications"

  val feedbackPreference = Preference(context)
  feedbackPreference.key = "feedback"
  feedbackPreference.title = "Send feedback"
  feedbackPreference.summary = "Report technical issues or suggest new features"

  screen.addPreference(notificationPreference)
  screen.addPreference(feedbackPreference)

  preferenceScreen = screen
}

Java

@Override
public void onCreatePreferences(Bundle savedInstanceState, String rootKey) {
  Context context = getPreferenceManager().getContext();
  PreferenceScreen screen = getPreferenceManager().createPreferenceScreen(context);

  SwitchPreferenceCompat notificationPreference = new SwitchPreferenceCompat(context);
  notificationPreference.setKey("notifications");
  notificationPreference.setTitle("Enable message notifications");

  Preference feedbackPreference = new Preference(context);
  feedbackPreference.setKey("feedback");
  feedbackPreference.setTitle("Send feedback");
  feedbackPreference.setSummary("Report technical issues or suggest new features");

  screen.addPreference(notificationPreference);
  screen.addPreference(feedbackPreference);

  setPreferenceScreen(screen);
}

PreferenceCategory eklemek de benzer bir işlemdir. Aşağıdaki örnek, Ayarlarınızı düzenleme bölümünde görülen tercih ekranını oluşturmaya yönelik programatik bir yaklaşımı gösterir. Alt öğeler kök PreferenceScreen yerine PreferenceCategory öğesine eklenir.

Kotlin

override fun onCreatePreferences(savedInstanceState: Bundle?, rootKey: String?) {
  val context = preferenceManager.context
  val screen = preferenceManager.createPreferenceScreen(context)

  val notificationPreference = SwitchPreferenceCompat(context)
  notificationPreference.key = "notifications"
  notificationPreference.title = "Enable message notifications"

  val notificationCategory = PreferenceCategory(context)
  notificationCategory.key = "notifications_category"
  notificationCategory.title = "Notifications"
  screen.addPreference(notificationCategory)
  notificationCategory.addPreference(notificationPreference)

  val feedbackPreference = Preference(context)
  feedbackPreference.key = "feedback"
  feedbackPreference.title = "Send feedback"
  feedbackPreference.summary = "Report technical issues or suggest new features"

  val helpCategory = PreferenceCategory(context)
  helpCategory.key = "help"
  helpCategory.title = "Help"
  screen.addPreference(helpCategory)
  helpCategory.addPreference(feedbackPreference)

  preferenceScreen = screen
}

Java

@Override
public void onCreatePreferences(Bundle savedInstanceState, String rootKey) {
  Context context = getPreferenceManager().getContext();
  PreferenceScreen screen = getPreferenceManager().createPreferenceScreen(context);

  SwitchPreferenceCompat notificationPreference = new SwitchPreferenceCompat(context);
  notificationPreference.setKey("notifications");
  notificationPreference.setTitle("Enable message notifications");

  PreferenceCategory notificationCategory = new PreferenceCategory(context);
  notificationCategory.setKey("notifications_category");
  notificationCategory.setTitle("Notifications");
  screen.addPreference(notificationCategory);
  notificationCategory.addPreference(notificationPreference);

  Preference feedbackPreference = new Preference(context);
  feedbackPreference.setKey("feedback");
  feedbackPreference.setTitle("Send feedback");
  feedbackPreference.setSummary("Report technical issues or suggest new features");

  PreferenceCategory helpCategory = new PreferenceCategory(context);
  helpCategory.setKey("help");
  helpCategory.setTitle("Help");
  screen.addPreference(helpCategory);
  helpCategory.addPreference(feedbackPreference);

  setPreferenceScreen(screen);
}