Android Studio phiên bản 1.4.0 (tháng 9 năm 2015)

Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao:

  • Thêm công cụ Vector Asset Studio để nhập đồ hoạ vectơ, chẳng hạn như biểu tượng Material và tệp SVG. Để dùng công cụ này, trong khung hiển thị của cửa sổ Dự án trên Android, hãy nhấp chuột phải vào thư mục res rồi chọn New > Vector Asset (Mới > Tài sản vectơ).
  • Thêm các hàm mới trong Trình theo dõi Android, GPU và Mạng. Để dùng các trình theo dõi này, hãy nhấp vào Android Monitor (Trình theo dõi Android) ở cuối cửa sổ chính. Trình theo dõi thiết bị Android và Trình theo dõi Android không thể cùng chạy một lúc.
  • Thêm bản xem trước sớm của Trình chỉnh sửa giao diện mới. Để dùng tính năng này, hãy chọn Tools > Android > Theme Editor (Công cụ > Android > Trình chỉnh sửa giao diện).
  • Cập nhật các mẫu Android cho Thư viện hỗ trợ thiết kế. Các mẫu giờ đây sẽ hỗ trợ thông số của Material Design cũng như Thư viện hỗ trợ appcompat để có khả năng tương thích ngược.