Bản phát hành trước đây của Android Studio

Bản lưu trữ này liệt kê các tính năng và điểm cải tiến cho những bản phát hành chính trước đây của Android Studio. Để biết các tính năng mới trong phiên bản mới nhất, hãy xem ghi chú phát hành hiện tại của Android Studio.

Để biết tin tức mới nhất về các bản phát hành, bao gồm cả danh sách những bản sửa lỗi đáng chú ý trong mỗi bản thử nghiệm, hãy xem nội dung cập nhật về bản phát hành.